Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Νέος διαγωνισμός για το mega logistics center «Θριάσιο ΙΙ» – Εν αναμονή για τη Βουλή το «Θριάσιο Ι»

Μετά την πρόσφατη ματαίωση του διαγωνισμού, λόγω μη υποβολής προσφοράς από την Hellenic Train – Κοπελούζο, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί νέα διαδικασία. Η Κομισιόν, οι παλιοί όροι. «Περιμένει» την ψήφο της Βουλής το «Θριάσιο Ι».

Νέο εγχείρημα για την ανάπτυξη μεγάλου εμπορευματικού κέντρου σε έκταση 1.450 στρεμμάτων στο Θριάσιο, project γνωστού και ως «Θριάσιο II», προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθώς, όπως είχε πρόσφατα αναφέρει το insider.gr, η προηγούμενη απόπειρα «εκτροχιάστηκε». Τούτο, καθώς ο μοναδικός υποψήφιος ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης, δηλαδή το γκρουπ που αποτελούνταν από την Hellenic Train και τον όμιλο Κοπελούζου (μέσω της DAMCO) τελικά δεν υπέβαλε την προσφορά. Έτσι, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Απόφαση για νέα διακήρυξη

Πλέον, το υπουργείο άμεσα επιχειρεί νέα προσπάθεια αξιοποίησης του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) που βρίσκεται σε έκταση όμορη στο «Θριάσιο Ι» (εκεί την επένδυση προωθεί, με σύμβαση παραχώρησης, η ΘΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος Goldair), προκηρύσσοντας νέο διαγωνισμό. Μάλιστα, ήδη από το καλοκαίρι έχουν κινηθεί σχετικές διαδικασίες επανάληψης της διαδικασίας, με το υπουργείο να εγκρίνει το Τεύχος Διακήρυξης του ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών, κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου.

Πάντως, μια και ο λόγος για την επένδυση στο «Θριάσιο Ι», αν και έχει περάσει από το Ελεγκτικό Συμβούλιο η σύμβαση, εντούτοις, δεν έχει «περάσει» από τη Βουλή ώστε να υπογραφεί με τον ανάδοχο.

Η μεγάλη έκταση

Υπενθυμίζεται ότι η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) και του ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο, εμβαδού 1.758.240 τ.μ., επί του οποίου ο ανωτέρω Σταθμός έχει κατασκευασθεί, καθώς και όλων των κτισμάτων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται επί του ακινήτου αυτού, ανήκει στην Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Όπως έχει πολλές φορές αναδείξει το insider.gr, η διαδικασία αφορούσε στην τριακονταετή παραχώρηση της έκτασης, όπου έχουν αναπτυχθεί εμπορευματικός σιδηροδρομικός σταθμός και σταθμός διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ).

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις στην Αττική, όπου υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στην έκταση αναμένονταν να υλοποιηθεί μεγάλο logistics center, με σιδηροδρομικές και άλλες υποδομές. Μένει να φανεί αν έχουν αλλάξει σημαντικά οι όροι του διαγωνισμού ή σε γενικές γραμμές θα πρόκειται για επανάληψη των παλιών με κάποιες προσαρμογές.

Η σύμβαση παραχώρησης θα είχε ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια Εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και τη παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου.
Η Κομισιόν

Όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση του υπουργείο για την επανάληψη του διαγωνισμού, η σύμβαση παρακολουθείται στενά από την Κομισιόν. Όπως σημειώνεται:

«Σύμφωνα με την υπ’ αρ. C(2017) 5027 final/19.07.2017 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελληνική Δημοκρατία έχει αναλάβει την υποχρέωση να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν την διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης για την λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΕΣΣΣΔΙ, η οποία (υποχρέωση) είχε τεθεί ως όρος για την συγχρηματοδότηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της κατασκευής του ΕΣΣΣΔΙ με διακινδύνευση σε περίπτωση μη επίτευξης του ανωτέρω όρου, την πιθανή απαίτηση επιστροφής των διατεθέντων πόρων και κονδυλίων».

Ειδικότερα στο άρθρο 2 της απόφασης προβλέπονται τα εξής:

«Άρθρο 2 1. Η Ελληνική Δημοκρατία υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από την 31 Μαρτίου 2017, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο. 2. Η Ελληνική Δημοκρατία υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31 Μαρτίου 2019, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και την οριστικοποίηση του έργου: (1) Έκδοση βεβαίωσης οριστικής παραλαβής των δημόσιων έργων που υλοποιήθηκαν στο εμπορευματικό συγκρότημα του Θριασίου Πεδίου· (2) Επικύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία του «ιδιωτικού Εμπορευματικού κέντρου»· (3) Εκθέσεις που συντάσσονται από ανεξάρτητο μηχανικό σχετικά με την πρόοδο των έργων και τους κινδύνους για την ολοκλήρωση του «ιδιωτικού Εμπορευματικού κέντρου»· (4) Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης των έργων από ανεξάρτητο μηχανικό για το «ιδιωτικό Εμπορευματικό Κέντρο»· (5) Υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ για τη συνολική λειτουργία του εμπορευματικού συγκροτήματος του Θριασίου Πεδίου».
«Περιμένει» την ψήφο της Βουλής το «Θριάσιο Ι»

Όπως σημειώθηκε και νωρίτερα, ακόμα εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης για το «Θριάσιο Ι» καθώς πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή. Το Θριάσιο Ι αφορά στη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου σε έκταση 588 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, με την κοινοπραξία να αναμένεται να προχωρήσει στην κατασκευή 120.000 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ενώ στο μέλλον θα προστεθούν και άλλες εγκαταστάσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε σχεδόν 158 εκατ. ευρώ, ενώ να αναφέρουμε ότι από προηγούμενο χρονικό στάδιο την κατασκευή των υποδομών του έργου, ύψους 100-110 εκατ. ευρώ, έχει αναλάβει η εταιρεία Μυτιληναίος.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε «μπλοκάρει» σε επίπεδο Ε.Ε., απαιτήθηκε καίρια παρέμβαση από το υπ. Υποδομών, ενώ χρειάστηκαν αρκετές αλλαγές σε όρους της σύμβασης για να «ξεκολλήσει», τόσο ως προς το τίμημα ή τις επενδύσεις, όσο και σε σχέση με τον χρόνο της παραχώρησης ο οποίος, έπειτα από την τροποποίηση της σύμβασης, μειώθηκε από τα 60 στα 37 έτη (αν και υπάρχει «παράθυρο» για επέκταση υπό κάποιους όρους).

sofokleous10.gr
sidirodromikanea.blogspot.com