Δευτέρα 31 Μαΐου 2010

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ.


«Μέχρι και σήμερα ο ΟΣΕ συνεχίζει να απασχολεί αρνητικά την κοινή γνώμη λόγω των έντονων προβλημάτων που παρουσιάζει με κυριότερα :
• τα διαχρονικά ελλείμματα και το χρέος του Οργανισμού τα οποία για το 2010 θα φθάσουν τα 10 δισ. ευρώ
• τη στρεβλή διάρθρωση του προσωπικού του που δημιουργεί υψηλό κόστος μισθοδοσίας και γενικότερης λειτουργίας του οργανισμού. Αποτέλεσμα αυτών είναι σήμερα ο ΟΣΕ να αποτελεί τον πιο προβληματικό δημόσιο οργανισμό της Ευρώπης, χρεώνοντας καθημερινά με 2,2 εκ. ευρώ τον Έλληνα φορολογούμενο. Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2008 την προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης και διοικητικής αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ παρουσιάζοντας ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανασυγκρότησης του Ελληνικού Σιδηροδρόμου. Το 2009 προωθήθηκαν οι ενέργειες για την υλοποίηση του σχεδίου, οι οποίες έμειναν εκκρεμείς λόγω των εκλογών του Οκτωβρίου.  Στόχος του σχεδίου ήταν η οικονομική εξυγίανση και ανάπτυξη του ΟΣΕ, ώστε να καταστεί μια εταιρία, σύγχρονη, χωρίς οικονομικά προβλήματα, που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με ασφάλεια, εφάμιλλες και ανταγωνιστικές εκείνων των σιδηροδρομικών εταιριών του εξωτερικού. Στην κατεύθυνση αυτή λάβαμε υπόψη μας τις Ευρωπαϊκές επιταγές και πήραμε μέτρα και πρωτοβουλίες, υλοποιώντας μεταξύ άλλων:
• Εξορθολογισμό των δρομολογίων, με περιορισμό των ζημιογόνων δρομολογίων
• Περικοπή των δαπανών
• Αύξηση των εσόδων, με αύξηση της τιμής των εισιτηρίων και της εμπορευματικής κίνησης
• Εταιρικό μετασχηματισμό με απόσχιση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και συγχώνευση των λοιπών τεσσάρων σε δύο, ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ
• αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας .
Δεν αρνούμαστε ότι η πολιτική αυτή θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα.
Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που προέκυψε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 προχώρησε αναιτιολόγητα και χωρίς καμία εναλλακτική πρόταση στην ακύρωση εφαρμογής του σχεδίου που είχε ξεκινήσει η ΝΔ. Παρά το γεγονός ότι και η ίδια αναγνωρίζει ότι η εξυγίανση του ΟΣΕ είναι μονόδρομος, συνεχίζει μέχρι σήμερα να επιδεικνύει αδικαιολόγητη αδράνεια και στασιμότητα, περιοριζόμενη σε αποσπασματικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας καθώς και σε διαρροές μέσω του Τύπου για τις προθέσεις της. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών είναι ότι, το «αναμενόμενο» σχέδιο της κυβέρνησης διαπνέεται ουσιαστικά στους βασικούς του άξονες, από τη φιλοσοφία του σχεδίου, που η κυβέρνηση της ΝΔ είχε καταρτίσει και παρουσιάσει. Για τη Νέα Δημοκρατία η εξυγίανση του ΟΣΕ, στη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία για τη χώρα, αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν βασικές αρχές, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να εκπονηθεί μια συγκεκριμένη πολιτική που θα οδηγεί στη διάσωση του Οργανισμού, όπως :
• Ο σιδηρόδρομος αναγνωρίζεται ως σημαντικό εθνικό κεφάλαιο και σημαντικό μέσο μεταφοράς με σαφή κοινωνικό αλλά και οικολογικό χαρακτήρα που έχει και πρέπει να έχει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας.
• Η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων και η χρήση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων (π.χ. ΣΔΙΤ) είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου.
• Η διοικητική αναδιάρθρωση του Οργανισμού θα πρέπει να διέπεται από το λειτουργικό διαχωρισμό της υποδομής και της εκμετάλλευσης όπως επιβάλλουν οι νέοι κανονισμοί της Ε.Ε..
• Ενίσχυση των μηχανισμών και μέτρων για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών σε συνεργασία με οργανισμούς άλλων χωρών καθώς και διεθνείς οργανισμούς και με σεβασμό στους εθνικούς και διεθνείς κανόνες ασφαλείας, που ισχύουν στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και σύγχρονων συστημάτων ηλεκτροκίνησης και τηλεδιοίκησης για την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
• Θέσπιση, διασφάλιση και εγκαθίδρυση κανόνων πλήρους διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση του Οργανισμού με βελτίωση των διαδικασιών προμηθειών και αναθέσεων και ενίσχυση του έργου της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού.
• Αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων marketing για την προσέλκυση νέων πελατών.
• Καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής που να βασίζεται σε εμπορικά κριτήρια και να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.
• Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας οργανισμού με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων όπως sale and leaseback κτηρίων και οικοπέδων.
• Ανάπτυξη και συνεχή εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού με κατάλληλα προγράμματα καθώς επίσης εγκατάσταση αντικειμενικών συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού και καθιέρωση προγραμμάτων επιβράβευσης του προσωπικού.
• Εκπόνηση μελετών κόστους-οφέλους για την αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό των γραμμών καθώς και για κάθε νέα πρόταση που αφορά εγκατάσταση μίας νέας γραμμής.
• Ανάπτυξη των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών με παράλληλη κατασκευή μεγάλων εμπορευματικών σταθμών.
• Θέσπιση μέτρων για την προώθηση και προβολή του σιδηρόδρομου ως φιλικού μέσου στους πολίτες και στις επιχειρήσεις με κύρια χαρακτηριστικά, την παροχή υψηλής ασφάλειας ,την ποιότητα εξυπηρέτησης και τη μείωση του χρόνου διαδρομής επιβατών και εμπορευμάτων.
Πάνω σε αυτές τις αρχές απαιτούνται σοβαρές πολιτικές αποφάσεις που αφορούν:
• Την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του εταιρικού σχήματος του ελληνικού σιδηροδρόμου.
• Τη μακροχρόνια ρύθμιση χρέους.
• Την καταβολή από το κράτος (ΠΔΕ) του συνόλου των επενδύσεων και του ΦΠΑ.
• Τον εξορθολογισμό της τιμής του εισιτηρίου.
• Τις περικοπές ζημιογόνων δρομολογίων
• Την αντιμετώπιση των άγονων γραμμών και της μειωμένης τιμής εισιτηρίων ειδικών κοινωνικών ομάδων, βάσει κοινού πλαισίου για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Θέσπιση κανόνων -σε συμφωνία με τους ΟΤΑ- για τον τρόπο αντιμετώπισης του σιδηροδρόμου (ΥΓΟΣ,ΥΔΥ).
• Εκπόνηση προγράμματος αντιμετώπισης του πλεονάζοντος προσωπικού και των άμεσων αναγκών σε διευθυντικά στελέχη και εξειδικευμένο προσωπικό.
• Αξιοποίηση ΕΣΠΑ και ΣΔΙΤ για την ολοκλήρωση των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων (ΠΑΘΕ/Π, Προαστιακός κ.λ.π.)
Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιτάσσουν την ανάγκη για την επανεκκίνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τη διάσωση του ΟΣΕ στη βάση του σχεδίου εξυγίανσης που είχε ξεκινήσει να υλοποιεί η ΝΔ, προκειμένου ο ΟΣΕ να καταστεί ανταγωνιστικός και κυρίως ωφέλιμος στους πολίτες και στην εθνική μας οικονομία. Καλούμε την κυβέρνηση και την αρμόδια Πολιτική Ηγεσία να εγκαταλείψει την παρατεταμένη αναβλητικότητα και την τακτική των αποσπασματικών ανακοινώσεων στα ΜΜΕ και να προχωρήσει στις απαιτούμενες κινήσεις, στο πλαίσιο των παραπάνω αρχών και θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα οικονομικά δεδομένα. Κάθε μέρα καθυστέρησης το μόνο που καταφέρνει είναι να διευρύνει το έλλειμμα του Οργανισμού και να φορτώνει τις πλάτες των Ελλήνων πολιτών με επιπλέον φορολογικά βάρη, που δεν αντέχουν να πληρώσουν. Αρκετά θα πληρώσουν με τα πρόσφατα και κοινωνικά άδικα μέτρα της κυβέρνησης.Επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτού και υπεύθυνου του τομέα μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας κ. Σταύρου Καλαφάτη με θέμα την εξυγίανση του ΟΣΕ.

«Επί οκτώ μήνες η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να μένει αδρανής στο θέμα εξυγίανσης του ΟΣΕ, της πιο προβληματικής ΔΕΚΟ της Ευρώπης, επιδεικνύοντας αδικαιολόγητη καθυστέρηση και στασιμότητα. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2008 είχε εκπονήσει και ανακοινώσει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ προκειμένου ο Ελληνικός Σιδηρόδρομος να εισέλθει σε φάση ανάπτυξης, να γίνει ανταγωνιστικός και να καταστεί κυρίαρχο και οικολογικό μέσο μαζικής μεταφοράς, προσφέροντας ασφαλή και ταχεία μετακίνηση στους πολίτες. Στην κατεύθυνση αυτή λάβαμε μέτρα και προωθήσαμε συγκεκριμένες ενέργειες. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανεξήγητα ακύρωσε το σχέδιο της ΝΔ χωρίς να προτείνει κάποια συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση. Συνέπεια αυτών είναι το ήδη τεράστιο έλλειμμα του ΟΣΕ, που αγγίζει σήμερα τα 10 δισ. Ευρώ, να διευρύνεται συνεχώς και ο Έλληνας φορολογούμενος να επιβαρύνεται καθημερινά με πάνω από 2 εκ. ευρώ την ημέρα. Η πολιτική της κυβέρνησης μέχρι σήμερα εξαντλείται σε δηλώσεις στα ΜΜΕ και σε διαρροές για τις προθέσεις της. Εξ αυτών δε συνάγεται ότι, το «αναμενόμενο» σχέδιό της διαπνέεται στους βασικούς του άξονες από τη φιλοσοφία του σχεδίου που είχε ήδη καταρτίσει και παρουσιάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας! Η εξυγίανση του ΟΣΕ για τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί ένα εγχείρημα με εθνικές διαστάσεις. Απαιτεί άμεσες, θαρραλέες και εφαρμόσιμες λύσεις, που να ωφελούν την ελληνική οικονομία κυρίως όμως, την ελληνική κοινωνία. Οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος του ΟΣΕ είναι γνωστές και διατυπώθηκαν και στην πρόσφατη ανακοίνωσή μας. Η διάθεσή μας για ουσιαστική συμβολή στην επιτυχία του εγχειρήματος, μέσω της άσκησης των καθηκόντων μας ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι δεδομένη. Για τους παραπάνω λόγους κατέθεσα μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επίκαιρη επερώτηση στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και αναμένω στη Βουλή την παρουσίαση των επίσημων θέσεων της κυβέρνησης.Άσκηση ετοιμότητας σε εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Ρέντη

Αρχίζει σήμερα (31-05-2010) τετραήμερο διεθνές σεμινάριο, οι εργασίες του οποίου θα κορυφωθούν με τη διεξαγωγή πραγματικής Άσκησης Ανακατάληψης Σιδηροδρομικής Αμαξοστοιχίας σε περιοχή των Αθηνών. Το σεμινάριο διοργανώνεται από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ) της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Αντιτρομοκρατικών Μονάδων (ATLAS), και συμμετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι της Ομάδας Εργασίας Χερσαίων Μεταφορών "ΕΡΜΗΣ" (TRANSPORT) των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Αντιτρομοκρατικών Δυνάμεων, καθώς και παρατηρητές από ανάλογους επιχειρησιακούς σχηματισμούς. Οι εργασίες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν, κλιμακωτά, δύο (2) ημέρες θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών σε θέματα δυναμικών επεμβάσεων σε περιπτώσεις μέσων σταθερής τροχιάς , καθώς και δύο (2) ημέρες πρακτική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της οποίας την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί προάσκηση με προσομοίωση επέμβασης και τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθεί πολύωρη πραγματική άσκηση ανακατάληψης αμαξοστοιχίας σιδηροδρόμου. Στην Άσκηση που σύμφωνα με το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου 2010 στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, στην περιοχή του Ρέντη, θα προσομοιωθεί ομηρία επιβατών σε αμαξοστοιχία του Ο.Σ.Ε. από "μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης". Στην αντιμετώπιση και διαχείριση του περιστατικού θα εμπλακούν και οι διαπραγματευτές της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ θα αναπτυχθεί Διοίκηση Σκηνής προκειμένου να δοκιμασθεί ο συντονισμός, η διοίκηση και ο έλεγχος των επιχειρησιακών δράσεων στο "θέατρο των επιχειρήσεων", η επιχειρησιακή ικανότητα και η αντίδραση των τακτικών δυνάμεων επέμβασης, καθώς και να εξετασθεί η διαλλειτουργικότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ειδικών Αντιτρομοκρατικών Αστυνομικών Δυνάμεων σε κρίσιμα περιστατικά.Αναταράξεις από την «ντιρεκτίβα» της Ε.Ε. για το ασφαλιστικό


Ιδιαίτερα κρίσιμο το ερχόμενο δεκαήμερο για τις τελικές ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό που θα είναι ενιαίες για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και θα έχουν, σε κάθε περίπτωση, την έγκριση της τρόικας. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι μολονότι οι διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε συνεχίζονται, «οι τελικές ρυθμίσεις δεν θα αποκλίνουν από το Μνημόνιο σε όσα τουλάχιστον σημεία δεν επιδέχονται ερμηνείας». Μεγάλες ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στο ύψος των συντάξεων, τόσο για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο όσο και για εκείνους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δεν θεμελιώνουν έως το τέλος του 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έρχονται από το 2011. Νωρίτερα, δηλαδή, από την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού το οποίο, με βάση το Μνημόνιο και τις εντολές της Ε.Ε, θα πρέπει να ισχύσει πλήρως το 2015. «Το σχέδιο για το Ασφαλιστικό... ξαναγράφεται», παραδέχονταν χθες στην «Η» κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τονίζοντας ότι μολονότι οι διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε συνεχίζονται, «οι τελικές ρυθμίσεις δεν θα αποκλίνουν από το Μνημόνιο σε όσα τουλάχιστον σημεία δεν επιδέχονται ερμηνείας». Οπως: Για τους πλασματικούς χρόνους που θα αναγνωρίζονται για την συμπλήρωση της 40ετίας: Περίοδος σπουδών όπως ισχύει στη Γαλλία και εναλλακτικά τεκνοποίηση ή στρατιωτική θητεία, όπως ζητεί το υπουργείο, συνυπολογισμός της παράλληλης ασφάλισης σε δύο ταμεία και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ταμεία μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων, όπως εισηγείται ο εμπειρογνώμονας του Ασφαλιστικού, δικηγόρος Δ. Μπούρλος. Για την καταβολή ολόκληρης της βασικής σύνταξης (των 360 ευρώ, με τα σημερινά δεδομένα) στα 65, ακόμη κι αν κάποιος έχει εισπράξει νωρίτερα σε μικρότερη ηλικία μειωμένο το σχετικό ποσό λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης (π.χ στα 60 έτη με 40ετία).
Οι ανατροπές
Το στίγμα για τις επερχόμενες ανατροπές στις συντάξεις δίνει το, πλήρως ευθυγραμμισμένο με το Μνημόνιο, νομοσχέδιο του Γ. Παπακωνσταντίνου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο που αποκάλυψε η «Η» το Σάββατο. Οι αλλαγές που προβλέπει, όπως προαναγγέλλουν στην «Η» τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, θα εφαρμοστούν -τηρουμένων των αναλογιών- και στον ιδιωτικό τομέα, αντί του ν. Πετραλιά! Με αυτά τα δεδομένα, για όσους και όσες δεν θεμελιώνουν φέτος συνταξιοδοτικό δικαίωμα (δηλ. θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν έχοντας συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο και ταυτόχρονα τα έτη υπηρεσίας και το όριο ηλικίας στον ιδιωτικό τομέα): Αυξάνονται σταδιακά από την 1/1/2011 και μέσα σε μόλις 3 χρόνια (έως τα τέλη του 2013) τα όρια ηλικίας έτσι ώστε να ισχύουν το 65ο έτος για πλήρη σύνταξη και το 60ό για μειωμένη (με εξαίρεση όσους θα έχουν 40 έτη υπηρεσίας και το 60ό). Ενδεικτικά, για τις μητέρες ανηλίκων στο Δημόσιο (και όπως όλα δείχνουν και στον ιδιωτικό τομέα καταργείται στην τριετία το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης αφού το 2011 τίθεται ως ηλικιακό όριο το 55ο έτος, το 2012 το 60ό και το 2013 το 65ο. Το ηλικιακό όριο για τη λήψη μειωμένης σύνταξης από το 55ο το 2010, αυξάνεται στο 56ο το 2011, στο 58ο στο 2012 και στο 60ό το 2013.  Αυξάνεται σταδιακά από την 1/1/2011 και έως την 1/1/2015, με την προσθήκη 6μήνων, από τα 37 στα 40 το 2015 η ελάχιστη περίοδος εισφορών. Για την 35ετία, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση του ηλικιακού ορίου, κάθε χρόνο, από τα 58 στα 59 και έως το 2013 στα 60, έτσι ώστε να μπορεί να εισπραχθεί η σύνταξη στα 60. Το ποσό, όμως, θα είναι μειωμένο (τα 35/40 ή 30% κάτω!) αν δεν υπάρξει κάποια άλλη λύση στις διαπραγματεύσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την Ε.Ε. Αντίστοιχη αύξηση θα γίνει, έως το 2013, και στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους απασχολούμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα με τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας θα «τρέξουν» και οι μειώσεις στις συντάξεις (κύριες και επικουρικές) για όσους θα συνταξιοδοτούνται από το 2011 πρόωρα (πριν από τα 60 έτη και πριν από τα 65 έτη και με λιγότερα από 40 χρόνια εργασίας) εφόσον ισχύει ως έχει το Μνημόνιο. Χαμηλότερες, τέλος, θα είναι οι αναλογικές συντάξεις που θα αρχίσουν να ισχύουν ως νέο καθεστώς πλήρως για τους νεοπροσλαμβανόμενους από την 1/1/2013 και μερικώς για όλους όσους δεν προλαβαίνουν να συνταξιοδοτηθούν μέχρι το 2015 (θα δικαιούνται δύο τμήματα συντάξεων, ένα με το ισχύον καθεστώς και ένα με τους συντελεστές του καινούργιου Ασφαλιστικού που εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω καθώς η Ε.Ε. τους θεωρεί υψηλούς).
Στα 40 έτη ασφάλιση
Αυξάνεται σταδιακά από την 1/1/2011 και έως την 1/1/2015, με την προσθήκη 6μήνων, από τα 37 στα 40 το 2015 η ελάχιστη περίοδος εισφορών. Για την 35ετία, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση του ηλικιακού ορίου, κάθε χρόνο, από τα 58 στα 59 και έως το 2013 στα 60, έτσι ώστε να μπορεί να εισπραχθεί η σύνταξη στα 60. Το ποσό θα είναι μειωμένο. Είτε θα πρόκειται για εργασία 40 ετών (από 35) είτε η καταβαλλόμενη σύνταξη θα είναι μικρότερη.  Το 2011 τίθεται ως ηλικιακό όριο το 55ο έτος, το 2012 το 60ό και το 2013 το 65ο. Το ηλικιακό όριο για τη λήψη μειωμένης σύνταξης από το 55ο το 2010, αυξάνεται στο 56ο το 2011, στο 58ο στο 2012 και στο 60ό το 2013
Δημόσιο
Αυξάνονται σταδιακά από την 1/1/2011 και μέσα σε μόλις 3 χρόνια (έως τα τέλη του 2013) τα όρια ηλικίας έτσι ώστε να ισχύουν το 65ο έτος για πλήρη σύνταξη και το 60ό για μειωμένη
Διαπραγμάτευση
Για τους πλασματικούς χρόνους που θα αναγνωρίζονται για την συμπλήρωση της 40ετίας: Περίοδος σπουδών όπως ισχύει στη Γαλλία και εναλλακτικά τεκνοποίηση ή στρατιωτική θητεία, όπως ζητεί το υπουργείο, συνυπολογισμός της παράλληλης ασφάλισης σε δύο ταμεία και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης Καταβολή της βασικής σύνταξης στα 65 έτη ακόμη και αν κάποιος έχει συνταξιοδοτηθεί πρόωρα.
«Ημερησία»Πρωτοσέλιδα εφημερίδων

Κυριακή 30 Μαΐου 2010

Η ιστορία του στρατοπέδου "Μ. Αλέξανδρος" Και του συντάγματος σιδηροδρόμων

Επειδή η μνήμη η ιστορική πρέπει να σώζεται, ανέλαβα ως δήμαρχος και ως πολίτης αυτού του τόπου μια προσπάθεια και με ιδιαίτερη ικανοποίηση δημοσιοποιώ προς όλους τους κατοίκους του δήμου μας τα θετικά αποτελέσματά της. Έχουμε στα χέρια μας, επιτέλους γνωρίζουμε, την ιστορία του Στρατοπέδου «Μεγάλου Αλεξάνδρου». Η αρχική έκταση του χώρου του Στρατοπέδου (μαζί με τον χώρο του Δημοτικού σταδίου, των σχολείων και των εργατικών κατοικιών) ήταν 253.427 μ2.
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, στο από 26-1-1926 διάγραμμα της Γ΄Δνσεως Μηχανικού αναφέρεται η έκταση του Στρατοπέδου ως Στρατόπεδο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ. Μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το Στρατόπεδο έφερε την ονομασία Στρατόπεδο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ, από το γεγονός ότι στο Στρατόπεδο στρατωνιζόταν ένα (1) Σύνταγμα Ασφαλείας Σιδηροδρόμων και Σκαπανέων. Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής στο Στρατόπεδο στρατωνιζόταν Γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Από αυτά τα στρατεύματα κατασκευάσθηκαν εντός του Στρατοπέδου μεταξύ των άλλων και υπόγειες δεξαμενές καυσίμων (βενζίνης και πετρελαίου), οι οποίες όμως καταστράφηκαν από τους Γερμανούς κατά την αποχώρησή τους. Μετά την απελευθέρωση, το 1944 εγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο μια (1) Αγγλική Μονάδα Εφοδιασμού Καυσίμων δύναμης περίπου μιας (1) Διμοιρίας το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ήσαν ινδοί και η οποία έφερε την ονομασία «2α ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».
Το Φεβρουάριο του 1945 ιδρύθηκε, με την καθοδήγηση των Άγγλων, μια (1) Ελληνική Μονάδα Καυσίμων δύναμης περίπου 40 ανδρών με την ονομασία «ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ» η οποία συνυπήρχε μαζί με την Αγγλική Μονάδα. Το Μάρτιο του 1946 διαχωρίστηκαν η Ελληνική από την Αγγλική Μονάδα σε ανεξάρτητες και έκτοτε η «ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ» μετονομάσθηκε σε ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Το 1947 απεχώρησαν οι Άγγλοι.
Το 1948 εγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο ένας ΛΟΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ένας ΛΟΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ. Το 1956 με διαταγή του Γ΄ΣΣ (ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) το Στρατόπεδο ονομάζεται «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ». Τον Οκτώβριο του 1960 μετασταθμεύει από το Στρατόπεδο η ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και στη θέση της εγκαθίσταται ένας ΛΟΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. To 1960 αρχίζει η κατασκευή των κτιρίων της ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ και ολοκληρώνεται την 1η Ιουνίου 1962 οπότε και η Μονάδα εγκαθίσταται στο Στρατόπεδο. Τον Απρίλιο του 1979 εγκαθίσταται στο Στρατόπεδο ένα ΤΑΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ.
Την εποχή εκείνη στο Στρατόπεδο Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στρατωνίζονταν συνολικά οι πιο κάτω Μονάδες:
Α. ΤΑΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Β. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Γ. ΛΟΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ. ΛΟΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ε. ΛΟΧΟΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Σήμερα στο Στρατόπεδο Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ παραμένει προσωρινά μια μονάδα (ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ενώ από τις υπόλοιπες Μονάδες άλλες διαλύθηκαν, άλλες μεταστάθμευσαν σε άλλες περιοχές και ο χώρος (141.000 τ.μ.) αποδεσμεύθηκε υπέρ του δήμου Αμπελοκήπων για χρήσεις κοινής ωφέλειας σύμφωνα με το νομίμως εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου μας.
Λάζαρος Κυρίζογλου
Δήμαρχος Αμπελοκήπων

«Σ.Ν.» Το 2003 στην πρώτη έκδοση του περιοδικού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» γράφαμε με τίτλο «Τάγμα σιδηροδρομικών»;
Και όμως υπήρχε. Παλαιοτέρα το τάγμα σιδηροδρομικών 622 σκοπό είχε να υποβοηθά το έργο του σιδηροδρόμου. Αν και οι πληροφορίες είναι ελάχιστες πληροφορηθήκαμε ότι στο τάγμα αυτό, όλο το προσωπικό ήταν εκπαιδευμένο και ήταν ανά πάσα στιγμή έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε καιρούς πολέμου είτε σε ειρηνική περίοδο. Με τις ειδικότητες που είχε κάλυπτε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σιδηροδρόμου. Υπήρχαν μηχανοδηγοί, εργάτες γραμμής, προσωπικό ελιγμών, σταθμάρχες και άλλοι κλάδοι. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πρόσφορα αυτού του τάγματος σε πολεμικές περιόδους που η ανάγκες του στρατού ήταν πολύ μεγάλες. Το τάγμα αυτό όπως μας πληροφόρησε ο κ. Τάτσικας Βαϊος βρισκόταν στην περιοχή της Μενεμένης από το 1934. Εγώ ήμουνα στο τάγμα αυτό μας λέει ο κ. Τάτσικας από 18 χρονών πριν ακόμα πάω φαντάρος. ξεκίνησα με την ειδικότητα του βοηθού θερμαστή και αργότερα πήγα στις τηλεπικοινωνίες του ΣΕΚ τότε. Στην αρχή ήμουν με σύμβαση και αργότερα μονιμοποιήθηκα. Εκεί ήταν σαν μια σχολή είχε λόχους ήταν οργανωμένο τάγμα. Ο κ. Τάτσικας σήμερα είναι 91 χρόνων και θυμάται έντονα τα χρόνια της κατοχής που δούλευε στις τηλεπικοινωνίες του ΣΕΚ την περίοδο εκείνη.

Με την έρευνα του δημάρχου Αμπελοκήπων πληροφορούμεθα ότι το τάγμα σιδηροδρόμων βρίσκονταν στο στρατόπεδο «Μ. Αλέξανδρος». Έτσι σήμερα γνωρίζουμε πιο ήταν το τάγμα σιδηροδρόμων και που βρίσκονταν. Θερμά συγχαρητήρια στον δήμαρχο κ. Λ. ΚυρίζογλουΣτην Γερμανία ξεκίνησε δοκιμαστικά σύστημα αποφυγής συγκρούσεων τρένων.

Ξεκίνησαν στη Γερμανία οι δοκιμές ενός προηγμένου συστήματος ασφαλείας για τρένα που ανέπτυξε το Γερμανικό Αεροδιαστημικό Κέντρο. Το RCΑS, όπως ονομάστηκε, είναι ένα σύστημα αποφυγής συγκρούσεων. Οταν δύο τρένα βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων μεταξύ τους, το σύστημα ενεργοποιείται και το κάθε τρένο μεταδίδει μια σειρά από πληροφορίες και δεδομένα στο άλλο, όπως το είδος του τρένου, το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται τη στιγμή που ενεργοποιείται το σύστημα, η ταχύτητα που έχει αναπτύξει, το δρομολόγιο που ακολουθεί και διάφορες άλλες σχετικές πληροφορίες. Αν το σύστημα διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όχι μόνο ενημερώνει τους οδηγούς των εμπλεκόμενων τρένων, αλλά τους καθοδηγεί για το τι πρέπει να κάνουν και πώς να κινηθούν προκειμένου να αποφύγουν πιθανή σύγκρουση. Το σύστημα μπορεί επίσης να ενημερώσει τον οδηγό ενός τρένου για την ύπαρξη κάποιου εμποδίου ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί και σε αυτοκίνητα, παρέχοντας ανάλογες υπηρεσίες.

Στους 146 οι νεκροί από την επίθεση σε τρένο στη Ινδία


Ύστερα από σχεδόν τρεις ημέρες εργασιών στο σημείο της τραγωδίας, οι Αρχές της Ινδίας ανέσυραν και τα τελευταία πτώματα από τα συντρίμμια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε ύστερα από «βομβιστική επίθεση» στη Βεγγάλη και συγκρούστηκε επάνω σε άλλο τρένο. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτικής Ασφαλείας της Δυτικής Βεγγάλης, οι νεκροί ανέρχονται επισήμως στους 146, ενώ περισσότεροι από 200 είναι οι τραυματίες. Το τρένο ήταν γεμάτο επιβάτες και έπεσε πάνω σε μια αμαξοστοιχία εμπορευμάτων. Η τραγωδία αποδίδεται από τις Αρχές σε σαμποτάζ των μαοϊστών ανταρτών.
Ωστόσο, σύγχυση επικρατεί σχετικά με τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Η υπουργός Σιδηροδρομικών Μεταφορών μίλησε για «έκρηξη ισχυρής βόμβας», όμως η Αστυνομία έκανε γνωστό πως είχαν αφαιρεθεί μεταλλικές πλάκες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στις συνδέσεις των σιδηρογραμμών.Ζητείται Ευρωπαίος, κατά προτίμηση, σύμμαχος για τον ΟΣΕ και τις θυγατρικές

Αλεξανδρα Kασσιμη
Στην αναζήτηση στρατηγικής συμμαχίας για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με στόχο η εταιρεία να καταστεί βιώσιμη, έχει αποδυθεί η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. Η εταιρεία μετράει σήμερα συσσωρευμένες ζημίες ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ και στόχος είναι η είσοδος ιδιώτη ο οποίος θα αναλάβει φυσικά και το μάνατζμεντ, καθώς οι έως τώρα κυβερνήσεις φαίνεται ότι έχουν καταστεί ανίκανες να βάλουν μια τάξη στα οικονομικά του Οργανισμού. Αρχικώς η κυβέρνηση έθετε προϋποθέσεις για τον ιδιώτη που θα εισέλθει στους κύκλους του πιο ελλειμματικού Οργανισμού του Δημοσίου και αναζητούσε σύμμαχο μεταξύ γαλλικού, γερμανικού και βελγικού σιδηροδρόμου. Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι το υπουργείο Υποδομών δεν είναι αρνητικό στην εξέταση ακόμη και προτάσεων που έρχονται από... ομογενείς επιχειρηματίες από τις ΗΠΑ. Η ιστορία έχει δείξει –όπως και στην περίπτωση της Ολυμπιακής– ότι τέτοιου είδους συζητήσεις δεν παίρνουν σάρκα και οστά, ενώ εξετάζεται με σκεπτικισμό και η σοβαρότητα των προτάσεων αυτών. Η επιλογή κάποιου Ευρωπαίου παίκτη από τη σιδηροδρομική αγορά αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου Υποδομών, καθώς η αντίστοιχη εμπειρία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και να καταστεί βιώσιμη στον ανταγωνισμό.
Σημειώνεται ότι για τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στην Αθήνα του Γάλλου υπουργού Μεταφορών Ντ. Μπισερό, ο οποίος σε πρώτη φάση έχει ενημερωθεί για τον διαγωνισμό του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο. Ωστόσο, στελέχη του υπουργείου Υποδομών «βλέπουν» τους Γάλλους και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η κυβέρνηση έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για τη διάσωση του ΟΣΕ στον στρατηγικό επενδυτή που αναζητεί για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Παρά το γεγονός ότι στελέχη της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενδιαφέροντος από ευρωπαϊκούς σιδηροδρομικούς οργανισμούς, η επίτευξη συμφωνίας θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα δεδομένων των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού. Ουσιαστικά, ο σύμμαχος που τελικώς θα επιλεγεί, δεδομένης και της απελευθέρωσης των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών (2012), θα μπορεί να μισθώνει τη χρήση των γραμμών του ΟΣΕ από την εταιρεία διαχείρισης της υποδομής, ενώ, όπως όλα δείχνουν, θα επιλέξει να κινήσει τα τρένα του στις γραμμές «φιλέτα» του δικτύου και συγκεκριμένα μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Οσον αφορά στον Προαστιακό, για τον οποίο δεν ισχύει υποχρέωση απελευθέρωσης, οι ενδεχόμενες επεκτάσεις θα γίνουν είτε με συγχρηματοδότηση ή μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων ή με ιδίους πόρους.Μεγα-εταιρεία ακινήτων ετοιμάζει το Δημόσιο

Των Μ. Χριστοδούλου, Φ. Φωτεινου
Εταιρεία-μαμούθ η οποία θα διαχειρίζεται ακίνητα αξίας άνω των 250 δισ. ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση, στον προγραμματισμό που κάνει για τη συγκέντρωση των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις. Κατά τις πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών θα περάσει στην εταιρεία όλα τα ακίνητα-φιλέτα του Δημοσίου αλλά και τις εκτάσεις που σήμερα βρίσκονται μοιρασμένες (σ.σ. και αναξιοποίητες) μεταξύ πολλών κρατικών φορέων. Τα σχέδια του οικονομικού επιτελείου γι’ αυτή την εταιρεία προβλέπουν ή να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο ή να τιτλοποιηθεί μέρος των εσόδων από ένα ειδικό «καλάθι» ακινήτων που θα δημιουργηθεί. Σ’ αυτό θα περιληφθούν τα ακίνητα που σήμερα έχουν μεγάλη εμπορική αξία, επιτρέποντας στο Δημόσιο να κλείσει καλές συμφωνίες μακροχρόνιας μίσθωσης. Θα ακολουθήσει η πρόσληψη συμβούλων που διαθέτουν εμπειρία στη σύσταση τέτοιων εταιρειών, οι οποίοι θα υποδείξουν στο Υπουργείο Οικονομικών ποια ακίνητα θα ενταχθούν σ’ αυτό το πακέτο. Στο Υπουργείο Οικονομικών περιμένουν, με την εταιρεία ακινήτων που θα συσταθεί (σ.σ.: χρηματοοικονομικά), να αυξηθεί η απόδοση των ακινήτων από το 0,6%-0,7% της αντικειμενικής αξίας τους που εκτιμάται ότι είναι σήμερα, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Και το Δημόσιο θα μπορεί να απολαμβάνει πιο ευνοϊκούς όρους δανεισμού με τη χρήση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως οι τιτλοποιήσεις κερδών και τα ομολογιακά δάνεια.
Ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης κρατικής περιουσίας είναι σήμερα η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου που ασκεί εποπτικό ρόλο στα ακίνητα του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για μία περιουσία η οποία ξεπερνά τα 72.000 στρέμματα ή τα 110.000 ακίνητα. Υπάρχει ακόμη η περιουσία των ασφαλιστικών Ταμείων, των ΔΕΚΟ και τα ακίνητα που έχει στη διάθεσή της η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ). Πρόσφατη έρευνα που διενήργησε το Υπουργείο Οικονομικών με τους προηγούμενους φορείς για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, έδειξε ότι οι προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν, προσέκρουαν σε τρία μεγάλα εμπόδια:
● Στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (στους περισσότερους φορείς) με τεχνογνωσία σε τέτοιου είδους ζητήματα.
● Στην ανυπαρξία συγκεκριμένου σχεδίου για την αξιοποίηση εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου.
● Σε άλλα πολύπλοκα νομικά προβλήματα που έχουν να κάνουν τόσο με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και με τη διαχείριση και εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής απόδοσης από το σύνολο των εκμεταλλεύσεων. Αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι η νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί, θα μπορεί λόγω μεγέθους και τεχνογνωσίας να επιλύσει τέτοιου είδους νομικά προβλήματα.
Πωλητήριο και στα «φιλέτα» του ΟΣΕ
ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σε Κινέζους επενδυτές διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. O ΟΣΕ έχει την τρίτη μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία, μετά το ελληνικό δημόσιο και την Εκκλησία. Ωστόσο, η εκμετάλλευσή της είναι… μηδενική. Η κινεζική Cosco, πέρα από το Θριάσιο, διατηρεί ενδιαφέρον για το, υπό προκήρυξη, εμπορευματικό κέντρο του ΟΣΕ στη Θεσ/νίκη, αλλά και για τη δημιουργία αντιστοίχων στις Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα και Πάτρα, όπως διαπιστώθηκε από την πρόσφατη επίσκεψη του επικεφαλής της στην Ελλάδα. Ωστόσο, η κυβέρνηση, πέρα από τα εμπορευματικά κέντρα του ΟΣΕ, επιθυμεί να προσελκύσει επενδυτές και στα ακίνητα του οργανισμού, έχοντας στα σκαριά διαγωνισμούς για την αξιοποίησή τους. Η τρέχουσα εμπορική αξία των ακινήτων ιδιοκτησίας του ΟΣΕ εκτιμάται σε 4,6 δισ. ευρώ (τα γεωτεμάχια ανέρχονται σε 3.600, συνολικής έκτασης 89.000 στρεμμάτων και αξίας 4,2 δισ. ευρώ, ενώ τα κτίρια υπολογίζονται σε 4.600, συνολικού εμβαδού 540.000 τ.μ. και αξίας 400 εκατ. ευρώ). Εντούτοις πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να αποβεί πραγματικά αξιοποιήσιμο. Μέχρι σήμερα, η ακίνητη περιουσία του οργανισμού «λιμνάζει», καθότι τα ετήσια έσοδα, από τη διαχείρισή της, μόλις ξεπερνούν τα 3,5 εκατ. ευρώ.
Το σημαντικότερο προς αξιοποίηση ακίνητο είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός του Πειραιά. Ο εν λόγω σιδηροδρομικός σταθμός είναι ο τερματικός σταθμός του Προαστιακού στον Πειραιά, πλησίον του ΗΣΑΠ. Στις πολεοδομικά επιτρεπόμενες χρήσεις του ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 13.492 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση γύρω στα 39.000 τ.μ., περιλαμβάνονται χώροι γραφείων, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης-αναψυχής και χώροι στάθμευσης. Ο επόμενος σταθμός προς αξιοποίηση είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός Αθηνών, στον οποίο αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες εκσυγχρονισμού και επέκτασης της σιδηροδρομικής υποδομής. Η ΓΑΙΑΟΣΕ (θυγατρική εταιρεία) και ο ΟΣΕ επιθυμούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά ένα νέο σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον σιδ. σταθμό Λαρίσης (θα παραμείνει διατηρητέο κτίριο, όπως και ο παλιός σταθμός Πελοποννήσου, ο οποίος δεν λειτουργεί σήμερα), αλλά και δυο νέα κτίρια για εμπορική αξιοποίηση, πλησίον του νέου σταθμού.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί να προκηρύξει άμεσα διαγωνισμό για την κατασκευή και εκμετάλλευση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού έκτασης 20.000 τ.μ. (τα 4.500 τ.μ. θα διατεθούν για εμπορικές δραστηριότητες και εστίαση), ο οποίος θα ονομαστεί «Νέος Ενιαίος Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Αθηνών.

Διαχειριζόταν έργα 8,5 δισ. ευρώ

Από την προεδρία του ΟΤΕ και το υπουργείο Μεταφορών στο Αζερμπαϊτζάν .
Τον σχεδιασμό για την εκτέλεση έργων και προμηθειών που έφθαναν στο τεράστιο ποσό των 8,5 δισ. ευρώ είχε στα χέρια του και διαχειριζόταν ο κ. Τ. Μαντέλης ως υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, προτείνοντας στον τότε πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη να του δοθούν τα χρήματα για να προχωρήσει στο μεγαλόπνοο σχέδιό του. Ο κ. Μαντέλης μπορεί να έβαλε υπογραφές μόνο για τα έργα 1,2 δισ. ευρώ ως το τέλος του 1997, αλλά τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του σχεδίασε και ξεκίνησε τις διαδικασίες έργων και προμηθειών άλλων 7,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2000-2006. Μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση ορισμένα από τα έργα σταμάτησαν, αλλά και πολλά προχώρησαν όπως τα είχε σχεδιάσει και με τη συμμετοχή της Siemens σχεδόν σε όλους τους διαγωνισμούς. Ηταν Πάσχα του 1998. Ο κ. Μαντέλης γιόρταζε την ονομαστική του εορτή για πρώτη φορά ως υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και είχαν περάσει τέσσερις μήνες από την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων για τον ΟΤΕ, τον ΟΣΕ και τους ΗΣΑΠ, ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Ο κ. Μαντέλης τα είχε καταφέρει να προλάβει τις προθεσμίες και πλέον με το χαμόγελο στα χείλη υποδεχόταν στο μικρό και ταπεινό πολιτικό γραφείο που διατηρούσε στο κέντρο της Αθήνας τους πολιτικούς του φίλους που θα πήγαιναν για να του ευχηθούν. Ηταν περασμένες 11 το βράδυ και όσοι ήταν ως εκείνη την ώρα στο γραφείο του κ. Μαντέλη είδαν έκπληκτοι τον ίδιο τον πρωθυπουργό κ. Σημίτη να περνάει την πόρτα και να πηγαίνει να ευχηθεί από κοντά «χρόνια πολλά» στον στενό του φίλο και στέλεχος της κυβέρνησης. Διάχυτη ήταν σε όλους τότε η εικόνα του υπουργού που χαίρει της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και στήριξης του ίδιου του πρωθυπουργού.
Μερικούς μήνες αργότερα ο κ. Μαντέλης κατέθεσε στον κ. Σημίτη πρόταση για μεγαλόπνοα έργα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του υπουργείου ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, τα οποία θα άρχιζαν το 2000 και θα ολοκληρώνονταν το 2006.
Βιογραφικό στον Χριστοφοράκο
Μετά την ήττα του ΠαΣοΚ το 2004 και αφού δεν έχει επανεκλεγεί βουλευτής,ο κ.Μαντέλης ψάχνει για δουλειά.Μάλιστα στις 2.6.2004 στέλνει βιογραφικό και στο γραφείο του κ. Μ.Χριστοφοράκου για να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εργαζόμενος στην εταιρεία,χωρίς όμως αποτέλεσμα.Στο τέλος προσλαμβάνεται από την εταιρεία Εuropean Ρrofile,η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες,και πλέον δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του το Αζερμπαϊτζάν.
«ΤΟ ΒΗΜΑ»Τι δουλειά κάνουν οι συνδικαλιστές

Είναι πλέον τεκμηριωμένο και γνωστό ότι κύριοι υπεύθυνοι για την άθλια κατάσταση, οικονομική και άλλη, που επικρατεί στη χώρα είναι οι πολιτικοί και οι συνδικαλιστές. Προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση και να αποφύγουμε τα ίδια στο μέλλον είναι σκόπιμο να αναρωτηθούμε τι κάνουν οι πολιτικοί και τι κάνουν οι συνδικαλιστές. Ας αρχίσουμε σήμερα με τους συνδικαλιστές. Τι κάνουν, λοιπόν, οι συνδικαλιστές; Σύμφωνα με τη θεωρία η δουλειά των συνδικαλιστών είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η προστασία τους από τις αυθαιρεσίες του εργοδότη. Σύμφωνα, όμως, με την εμπειρία η δουλειά των συνδικαλιστών είναι η προστασία των συντεχνιακών συμφερόντων και η προώθηση των δικών τους προσωπικών φιλοδοξιών. Ενας θέλει να διατηρήσει την εξουσία που έχει και να ανέλθει συνδικαλιστικά. Αλλος θέλει να γίνει βουλευτής και, με τα κατάλληλα προσκυνήματα, υπουργός. Αλλος θέλει να γίνει ευρωβουλευτής. Αλλος θέλει να ανέβει στην κομματική ιεραρχία. Αυτές είναι θεμιτές και ευγενείς φιλοδοξίες, όχι όμως όταν επιδιώκονται εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, όπως συμβαίνει στη χώρα μας εδώ και δεκαετίες. Σε πολλές περιπτώσεις η απερισκεψία και η σκόπιμη κακή πολιτική των συνδικαλιστών έχουν αποτελέσματα που θίγουν άμεσα τα συμφέροντα των εργαζομένων τα οποία υποτίθεται ότι προωθούν. Θλιβερά παραδείγματα, η Πιρέλλι, η Ολυμπιακή και σε λίγο ο ΟΣΕ. Προκειμένου ο συνδικαλισμός να μπει στον φυσικό του δρόμο είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές και να ληφθούν μέτρα που θα κόψουν την όρεξη εκείνων των συνδικαλιστών οι οποίοι στο όνομα της εργατικής τάξης προωθούν τον εαυτό τους. Μερικά τέτοια μέτρα είναι τα εξής: Πρώτον, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Αναρωτηθήκατε ποτέ σε πόσα συμβούλια συμμετέχουν οι συνδικαλιστές, πόσα χρήματα εισπράττουν από τη συμμετοχή τους και πόσο ισχυρό κίνητρο είναι αυτό για την αναπαραγωγή μιας συντεχνιακής πολιτικής; Δεύτερον, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα πάρα μόνο αν περάσει ορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. μια τετραετία, μετά την τελευταία θητεία τους σε συνδικαλιστικό όργανο. Το μέτρο αυτό θα μειώσει το κίνητρο για λαϊκισμούς και επίσης το κίνητρο για χρηματοδότηση συνδικαλιστών εκ μέρους ιδιωτών και επιχειρηματιών. Τρίτον, οι συνδικαλιστές να μην εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής εργασίας προς την επιχείρηση στην οποία έχουν προσληφθεί. Είμαι βέβαιος ότι έχετε ακούσει για συνδικαλιστές που δεν έχουν δουλέψει ποτέ, αλλά αμείβονται πάντα και παντοιοτρόπως. Τέταρτον, οι συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων να γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας και σε χώρους εκτός της υπηρεσίας ή επιχείρησης. Είναι παράλογο να κλείνει το σχολείο επειδή οι καθηγητές έχουν γενική συνέλευση. Πέμπτον, να απαγορευτεί η συμμετοχή συνδικαλιστών (όχι εργαζομένων) σε πειθαρχικά και λοιπά συμβούλια, διότι χρησιμοποιούν τη δύναμη που απορρέει από αυτά για ρουσφέτια, εκβιασμούς και προβολή. Αν οι αρμόδιοι εξετάσουν το ζήτημα αυτό, θα βρουν πολλά άλλα που πρέπει να αλλάξουν. Η εργατική τάξη χρειάζεται γνήσιο εργατικό κίνημα, όχι συντεχνίες, κομματικές οργανώσεις και πονηρούληδες υποκριτές που δουλεύουν για το δικό τους συμφέρον.
Θεόδωρος Π. Λιανός στο  «ΒΗΜΑ»

Σάββατο 29 Μαΐου 2010

Ολοκληρώθηκε σύσκεψη για τις αποκρατικοποιήσεις

Ολοκληρώθηκε πολύωρη σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών για τις αποκρατικοποιήσεις, από τις οποίες η κυβέρνηση ελπίζει ότι στα δημόσια ταμεία θα εισρεύσει περίπου 1 δισ. ευρώ Ολοκληρώθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών η πολύωρη σύσκεψη με αντικείμενο το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, ενόψει και της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα που θα λάβει και τις τελικές αποφάσεις. Στη σύσκεψη μετείχαν οι Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Τίνα Μπιρμπίλη, Δημήτρης Ρέππας, και Παύλος Γερουλάνος. Μεταξύ των σχεδίων που εξετάζονται από την κυβέρνηση είναι η παραχώρηση ποσοστού μετοχών της ΕΥΔΑΠ, η πώληση τμήματος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ- με το Δημόσιο να διατηρεί το 51% της εταιρείας- η παραχώρηση αεροδρομίων, λιμανιών, εμπορευματικών κέντρων και αυτοκινητοδρόμων, η πώληση των καζίνο και η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου. Από την υλοποίηση του προγράμματος, η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να εισπράξει τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ φέτος. Κατά περίπτωση, θα υπάρξουν, πώληση ποσοστού ή του συνόλου εταιρειών, αναζήτηση «στρατηγικών επενδυτών» και συμβάσεις παραχώρησης της δημόσιας περιουσίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά κριτήρια για την αποκρατικοποίηση κεδροφόρων επιχειρήσεων  Στον απόηχο του άτυπου υπουργικού συμβουλίου της Τετάρτης, η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι στην αποκρατικοποίηση των κερδοφόρων επιχειρήσεων του Δημοσίου θα πρέπει να ισχύσουν εντελώς διαφορετικά κριτήρια, από αυτά των ζημιογόνων.Τα πάνω κάτω έρχονται στον ΟΣΕ με το σχέδιο αναδιοργάνωσης του Οργανισμού.

Μεγάλες ανατροπές φέρνει σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ το οποίο σύντομα θα δοθεί στην δημοσιότητα προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων. Τα σημεία εκείνα που θα προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις είναι το εργασιακό καθεστώς και οι περικοπές δρομολογίων. Για το προσωπικό προβλέπεται μείωση μισθών μέσω της κατάργησης δευτερευουσών απολαύων καθώς και ειδικά επιδόματα. Ειδικότερα: Αυξάνεται από 70 χιλιόμετρα σε 150 χιλιόμετρα η έκτος έδρας αποζημίωση. Καταργείται η χιλιομετρική αποζημίωση. Ο ανασχεδιασμός των δρομολογίων θα επιφέρει μείωση των δευτερευουσών απολαύων με αλλαγές στις βάρδιες εργασίας. Κατάργηση και αλλαγές στο βαθμολόγιο του προσωπικού κίνησης αμαξοστοιχιών, καθώς και των μηχανοδηγών. Το πλεονάζον προσωπικό του προσωπικού κίνησης αμαξοστοιχιών θα επανδρώσει θέσεις όπου σήμερα καλύπτονται από σταθμάρχες που είναι αποσπασμένοι στην ΕΔΙΣΥ. Επίσης με την πλήρη οργάνωση της τηλεδιοίκησης που προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2012 θα καταργηθούν οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία.Ασφαλιστικό: "Καταιγίδα ανατροπών Νο 2" στο Δημόσιο(τα είδαμε όλα;)

«Καταιγίδα Νο 2». Αυτήν τη φορά, στο ασφαλιστικό του Δημοσίου με «θύματα» 140.000 ασφαλισμένες στο Δημόσιο και στα Σώματα Ασφαλείας, που θα δουν τα όρια ηλικίας να αυξάνονται από 5 έως και 15 χρόνια. Η εξίσωση θα αρχίσει το 2011 και θα ολοκληρωθεί το 2013. Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών κατατίθεται εντός των προσεχών ημερών στη Βουλή και δεν «αγγίζει» όσους δημόσιους υπαλλήλους προλάβουν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέσα στη φετινή χρονιά (31-12-2010). Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τις επερχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, ακόμη και αν παραμείνουν στην εργασία τους και μετά το 2010.
Ειδική ρύθμιση
Η κυβέρνηση προχώρησε σε ειδική ρύθμιση για τους δημόσιους υπαλλήλους αλλά και όσους υπάγονται στα ειδικά ταμεία που πήραν το δρόμο για το ΙΚΑ (δηλαδή τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα). Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα όσων θεμελιώσουν μέσα στη χρονιά δικαίωμα συνταξιοδότησης, ακόμη και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ανοίξουν την πόρτα εξόδου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως διασφαλίζονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θα θεμελιωθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 από δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, πυροσβέστες κ.ά. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι ανήκουν σε ταμεία που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορεί να παραμείνουν στην εργασία τους και μετά τη θεμελίωση του δικαιώματος, χωρίς να επηρεαστούν από τις όποιες μεταβολές. Επιπλέον, δίνεται το δικαίωμα σε όσους δημόσιους υπαλλήλους έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης μέσα στο έτος να την ανακαλέσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή μέχρι τις 11 Ιουνίου).
Τα θεμελιωμένα δικαιώματα
Σημειώνεται επίσης ότι τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δεχθεί πως τα θεμελιωμένα δικαιώματα δεν μπορούν να ανατραπούν. Αυτό αναφέρεται και στην πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επομένως, με βάση την δικαστηριακή νομολογία δεν μπορούν να αλλάξουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όσες και όσους έχουν θεμελιώσει τα συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Τι πρόκειται να ισχύσει για τις γυναίκες
Η ΠΟΠΟΚΠ καταγράφει τις κατηγορίες των γυναικών εργαζομένων στο Δημόσιο που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η μεγάλη αυτή κατηγορία περιλαμβάνει περίπου 100.000 γυναίκες που χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:
* Γυναίκες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδοτικό και μπορούν να αποχωρήσουν με άμεση καταβολή της σύνταξής τους.
* Γυναίκες που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, αλλά για να πάρουν τη σύνταξή τους θα πρέπει να συμπληρώσουν και το ανάλογο όριο ηλικίας.
Αναλυτικά, γι' αυτές τις δύο κατηγορίες ισχύουν τα εξής:
1. Γυναίκες που μπορούν σήμερα να αποχωρήσουν και να συνταξιοδοτηθούν άμεσα. Αυτές είναι:
- Εγγαμες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 στο Δημόσιο και έχουν συμπληρώσει 24,5 συνολικά έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας. Από τα 24,5 έτη τα 17,5 τουλάχιστον πρέπει να είναι χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και τα υπόλοιπα μπορεί να είναι χρόνια που έχουν διανυθεί στο Δημόσιο ή χρόνια που αναγνωρίζονται στο Δημόσιο όπως ο χρόνος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.
- Μητέρες ανήλικων παιδιών έγγαμες ή άγαμες που κατά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας είχαν παιδί ανήλικο. Οι μητέρες αυτής της κατηγορίας που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 στο Δημόσιο και έχουν συμπληρώσει συνολικά 24,5 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 24,5 στην ασφάλιση (από τα οποία υποχρεωτικά 17,5 στο Δημόσιο) χωρίς όριο ηλικίας. Με δεδομένο ότι ακόμη και οι γυναίκες που προσελήφθησαν το 1982, εφόσον είχαν συνεχή μέχρι σήμερα εργασία, έχουν ήδη συμπληρώσει περίπου 27 χρόνια, όλες οι γυναίκες των δύο παραπάνω κατηγοριών μπορούν όποτε θέλουν να αποχωρήσουν και να πάρουν τη σύνταξή τους.
- Γυναίκες με 3 ή περισσότερα παιδιά που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.
- Μητέρες ανήλικων παιδιών που έχουν προσληφθεί από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης συνολικά και το 50ό έτος της ηλικίας τους. Οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να έχουν κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης ανήλικο παιδί. Για τη συμπλήρωση των 25 ετών συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης που έχουν στον ιδιωτικό τομέα.
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης.
- Γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και 25 έτη ασφάλισης μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη, εφόσον έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992.
- Γυναίκες άγαμες χωρίς παιδιά που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.
- Γυναίκες χωρίς ανήλικα παιδιά που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 35 συνολικά έτη ασφάλισης (μαζί με τον ιδιωτικό τομέα) και το 58ο έτος της ηλικίας τους.
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μετά τις 1/1/1993 στο Δημόσιο, αλλά έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ταμείο κύριας ασφάλισης πριν από το 1993 και έχουν συμπληρώσει συνολικά:
- Οι μητέρες ανήλικων 25 έτη στην ασφάλιση και το 50ό έτος της ηλικίας τους.
- Οι γυναίκες γενικά με 15 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας τους ή 25 έτη ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους για μειωμένη σύνταξη.
- Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες με 20 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.
Ολες οι παραπάνω κατηγορίες γυναικών που έχουν συμπληρώσει τις αναφερόμενες προϋποθέσεις μπορούν να αποχωρήσουν όποτε θέλουν και να πάρουν τη σύνταξή τους.
2. Γυναίκες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα, αλλά δεν μπορούν να πάρουν άμεσα τη σύνταξή τους:
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί από το 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992, έχουν συμπληρώσει 25 συνολικά έτη ασφάλισης (μαζί με χρόνο ασφάλισης από τον ιδιωτικό τομέα) και κατά τη συμπλήρωση του 25ου έτους είχαν παιδί ανήλικο. Οι γυναίκες αυτές έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν μπορούν όμως να πάρουν σύνταξη εάν δε συμπληρώσουν και το 50ό έτος της ηλικίας τους.
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, την οποία όμως μπορούν να πάρουν στο 60ό έτος. Για την κατηγορία αυτή η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούν εάν επιθυμούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους μετά τη συμπλήρωση των 15 ετών και να πάρουν τη σύνταξή τους σε ηλικία 60 ετών.
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μετά την 1/1/1993 στο Δημόσιο αλλά έχουν ασφαλιστεί πριν από το 1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και έχουν μαζί με τον ιδιωτικό τομέα συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης με παιδί ανήλικο. Οι γυναίκες αυτές έχουν θεμελιώσει δικαίωμα, εφόσον κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας είχαν παιδί ανήλικο, αλλά για να πάρουν τη σύνταξή τους θα πρέπει να συμπληρώσουν και το 50ό έτος της ηλικίας τους.
«Αγγελιοφόρος»

Συλλήψεις για κλοπή καλωδίων του ΟΣΕ στο Δερβένι Κορινθίας

Στις 1:30 στο Δερβένι Κορινθίας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Ξυλοκάστρου, ένας 34χρονος κι ένας 26χρονος, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 περίπου μέτρα καλωδίου τηλεπικοινωνιών (χαλκού) τα οποία είχαν αφαιρέσει λίγη ώρα πριν από τη σιδηροδρομική γραμμή του Ο.Σ.Ε. στο 149 Χ/Μ της εθνικής οδού Αθηνών - Πατρών. Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου.Ξεπέρασαν τους 95 οι νεκροί από την σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδία.

Περισσότερο από 30 ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδία και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό τουλάχιστον 95 είναι επισήμως οι νεκροί από τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Καλκούτα στη Βομβάη στην ανατολική Ινδία. Όπως αναφέρουν μέλη των ομάδων διάσωσης ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί και άλλο, καθώς δύο από τα βαγόνια δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί. Σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχει στη διάθεσή της η κεντρική κυβέρνηση στο Νέο Δελχί, η μεγάλη σιδηροδρομική τραγωδία είναι πράξη δολιοφθοράς μαοϊστών ανταρτών. Εν τούτοις εκπρόσωπος μιας οργάνωσης που υποστηρίζεται από τους αντάρτες, η "Επιτροπή του λαού εναντίον των ωμοτήτων της αστυνομίας", διέψευσε ότι οι μαοϊστές έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για το δυστύχημα. Η αποκατάσταση της γραμμής υπολογίζεται σύμφωνα με τους αρμόδιους των ινδικών σιδηροδρόμων μετα την 1 Ιουνίου.Αλλαγές δρομολογίων από τον ΟΣΕ

Φιλόδοξο το σχέδιο ανάπτυξης της κυβέρνησης για τον ΟΣΕ με στόχο την εξυγίανση του Οργανισμού. Αυτό στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταλήξει το υπουργείο είναι τα δρομολόγια. Οι περικοπές είναι πολλές στις ζημιογόνες γραμμές, αλλά ενισχύονται οι κερδοφόρες, όπως ο άξονας Αθήνας - Θεσσαλονίκης όπου θα αυξηθούν σε 11 τα ζεύγη των δρομολογίων, προσφέροντας 6.506 θέσεις ημερησίως, ενώ θα αυξηθούν σε τρία τα Intercity. Ιδιος αριθμός δρομολογίων θα καλύπτει και τη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Λάρισα με 6.886 θέσεις ημερησίως, στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Καλαμπάκα θα κινείται ένα ζεύγος αμαξοστοιχιών με 528 θέσεις και στη Λάρισα - Βόλος 9 ζεύγη με 2.592 θέσεις. Στη Δυτική Μακεδονία, το τμήμα Θεσσαλονίκη - Εδεσσα θα καλύπτεται από 9 ζεύγη δρομολογίων και θα προσφέρονται 2.520 θέσεις ημερησίως, στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες από 2 ζεύγη με 560 θέσεις, ενώ στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Φλώρινα θα υπάρχουν 5 ζεύγη δρομολογίων με 1.400 θέσεις καθημερινά. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί πόσα δρομολόγια θα καλύπτουν τη διαδρομή Αμύνταιο - Κοζάνη, όπου οι ανάγκες ανέρχονται σε περίπου 448 θέσεις ημερησίως. Στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη 5 ζεύγη δρομολογίων θα προσφέρουν 2.460 θέσεις ημερησίως και στο τμήμα Αλεξανδρούπολη - Δίκαια θα προσφέρονται 864 θέσεις από 3 ζεύγη δρομολογίων.
Το προσωπικό
Οσον αφορά στο προσωπικό, προωθούνται ριζικές αλλαγές στα εργασιακά, με αλλαγή του κανονισμού εργασίας και περικοπές στις απολαβές, αφού θα καταργηθεί κάθε είδος χιλιομετρικής αποζημίωσης, θα αυξηθεί το χιλιομετρικό όριο της εκτός έδρας αποζημίωσης πιθανόν στα 150 χιλιόμετρα από 70 που είναι σήμερα και θα περιοριστούν οι δευτερεύουσες απολαβές με αλλαγές στις βάρδιες, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.
ΧΑΡΑ ΛΕΜΟΝΗ «Αγγελιοφόρος»

Παρασκευή 28 Μαΐου 2010

Απάντηση του υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων για κλειστά επαγγέλματα - ΟΣΕ

.Επειδή πολλά λέγονται και γράφονται σχετικά με το νομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα στις μεταφορές, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και αξιοποιώντας σχόλια και παρατηρήσεις για όλα τα θέματα και για το ύψος των εισφορών, το νομοσχέδιο θα λάβει την τελική μορφή του. Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε μια τομή, αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από το 1976 και δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους επαγγελματίες να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον χώρο. Κάτι που μέχρι σήμερα επαφίετο στη θέληση κάποιου από τους παλιούς επαγγελματίες να πουλήσει την άδειά του και μόνον. Τομή αποτελεί και η απελευθέρωση του ελάχιστου κομίστρου, όπως και η εισαγωγή του επαγγέλματος του μεταφορέα στον αναπτυξιακό νόμο, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οφείλουμε να ρυθμίσουμε την αγορά με κανόνες που ενισχύουν τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό και λαμβάνουν επίσης υπόψη πως η απελευθέρωση είναι σταδιακή και ότι το ύψος των εισφορών θα αναπροσαρμόζεται κάθε διετία, όπως προβλέπει σε σχετικό άρθρο του το νομοσχέδιο. Κατά τα άλλα, ουδεμία συζήτηση υπήρξε για το θέμα αυτό με τους εκπροσώπους του μηχανισμού στήριξης. Γι’ αυτό λοιπόν και σχετικά σχόλια για κριτική και παρατηρήσεις από την πλευρά τους κινούνται στον χώρο της φαντασίας. Όσον αφορά στον ΟΣΕ, επειδή διατυπώνεται άστοχη κριτική για δήθεν καθυστερήσεις υπενθυμίζουμε ότι οι Διοικήσεις των εταιρειών του ΟΣΕ ανέλαβαν στα μέσα Απριλίου κι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τεράστια και σύνθετα προβλήματα ταυτοχρόνως, όπως πρωτοφανής κακοδιαχείριση, αποτύπωση πραγματικών δεδομένων για την κατάσταση του Οργανισμού, βελτίωση της καθημερινής διαχείρισης και κατάστρωση σχεδίου εξυγίανσης. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε απολύτως συνεπείς στην υποχρέωση να προωθήσουμε την εξυγίανση του ΟΣΕ εντός των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων. Πράγμα που θα γίνει, όπως άλλωστε προβλέπεται και στο σχετικό μνημόνιο, με σταθμούς αξιολόγησης το τρίτο τρίμηνο του 2010 και το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011. Είναι κρίμα, που αυτός ο σημαντικός δημόσιος Οργανισμός οδηγήθηκε στην απαξίωση και μάλιστα υπό τις ιαχές όλων εκείνων που στήριξαν και εκθείασαν μια χρεωκοπημένη Κυβέρνηση.Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής Παράταξης Σιδηροδρομικών

Αγαπητοί Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Νοιώθουμε την ανάγκη να σας εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλατε, για την τιμή που μας κάνατε να επιλέξετε εμάς σαν την πρώτη σας επιλογή. Σας ευχαριστούμε και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό, αυτή την εμπιστοσύνη σας, να μη την διαψεύσουμε. Το γνωρίζουμε ότι με την ψήφο σας δεν μας δώσατε "λευκή επιταγή" διαχείρισης των μεγάλων προβλημάτων του εργασιακού μας χώρου, αλλά μας βάλατε μπροστά, να οργανώσουμε, να καθοδηγήσουμε τους αγώνες που θα δοθούν για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μας, από την επίθεση που δέχονται από ξένα και ντόπια κέντρα (Δ.Ν.Τ. - Ε.Ε. - Κυβέρνηση)
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Όλοι γνωρίζουμε τη κατάσταση στην όποια βρίσκεται η χώρα μας. Όλοι γνωρίζουμε ποιοι πραγματικά φταίνε που φτάσαμε ως εδώ. Τις όποιες ευθύνες αναλογούν σε εμάς τους εργαζομένους, να τις αναλάβουμε. Όμως αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τις εγκληματικές ευθύνες όλων αυτών που μας οδήγησαν σ’ αυτό το χάλι δηλώνουμε ότι θα τους τις καταλογίσουμε, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Η πατρίδα πρέπει να σωθεί και θα σωθεί. Πρέπει όμως αναλογικά να συμβάλλουν όλοι. Εμείς οι εργαζόμενοι αρνούμαστε να παίξουμε το ρόλο της Ιφιγένειας. Αρνούμαστε να επωμιστούμε εμείς και μόνο εμείς όλο το βάρος της εξόδου από την κρίση. Να πληρώσουν όλοι αναλόγως των δυνατοτήτων τους και πρωτίστως αυτοί που ευθύνονται. Σε μια τέτοια πολιτική να βάλουμε πλάτη κι εμείς, ειδάλλως θα μας βρουν μπροστά τους. Ας διαλέξουν. Όλοι εξ άλλου κρινόμαστε.
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός μας είναι παρόμοια, αν όχι χειρότερη, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Ο καθημερινός και ανελέητος βομβαρδισμός από τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, από κάθε είδος "επαΐοντες" εξουσιαστές, πρώην και νυν, να προτείνουν "λύσεις" στα προβλήματα μας, μόνο θλίψη και απογοήτευση μας προκαλούν. Μεγάλο μέρος εξ αυτών εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, προωθούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μην τους εμπιστεύεστε μην σας ξεγελάνε. Μόνο το καλό του ΟΣΕ και της πατρίδας μας δεν επιζητούν. Άλλα κρύβονται από πίσω. Θέλουν πρώτα από όλα να ετοιμάσουν την κοινή γνώμη να δεχθεί, σαν αναπόφευκτα, τα πιο επαχθή μέτρα. Για το καλό τάχα του τόπου. Κάποιοι σίγουρα φταίνε για αυτή τη κατάσταση που φτάσαμε. Σίγουρα όμως αυτοί δεν είναι οι εργαζόμενοι σιδηροδρομικοί. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αναστραφεί αυτή η τάση καθόδου που επικράτησε τα τελευταία χρόνια. Ο σιδηρόδρομος πρέπει να μπει σε τροχιά ανόδου. Πρέπει να ξανά γυρίσει η ελπίδα, η βεβαιότητα για το αύριο. Αυτή η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια με την οποία ζούμε όλο αυτό το τελευταίο καιρό, μας πάει όλο και πιο κάτω, για αυτό πρέπει άμεσα να εκλείψει. Έχει υποχρέωση η κυβέρνηση, το υπουργείο να ανοίξει τα χαρτιά του, να ξεκινήσει διάλογο με τα συνδικαλιστικά μας όργανα, για το τι σκέφτεται για το σιδηρόδρομο.
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Πρωτόγονα και πρωτοφανή πράγματα πρόκειται να συμβούν, κυριολεκτικά αύριο, στο σιδηρόδρομο, αν αληθεύουν έστω και στο ελάχιστο αυτά που μέσω "διαρροών" αφήνει να διαφανούν το αρμόδιο υπουργείο και η κυβέρνηση. Μπρος σ’ αυτή τη κατάσταση, σ’ αυτή την επίθεση που θα δεχθούμε σαν εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα (συρρίκνωση γραμμών και προσωπικού, αλλαγή εργασιακών σχέσεων, μείωση εισοδήματος) και άλλα πολλά, η παράταξή μας πρότεινε για την συγκρότηση του προεδρείου του σωματείου μας να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.  Αυτά που έρχονται όλους θα μας πλήξουν, δεν θα κάνουν διαχωρισμούς σε πράσινους, μπλε, κόκκινους και όλοι μαζί πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν χωρούν πλέον μικροκομματικοί ανταγωνισμοί. Τους εργαζόμενους λίγο πλέον τους ενδιαφέρουν αυτά που χωρίζουν εμάς τις παρατάξεις, άλλωστε οι επιλογές του φάνηκαν ευκρινέστατα με την πρόσφατη ψήφο τους. Τώρα αυτό που ζητάνε είναι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να αποκρούσουμε αποτελεσματικά αυτό που έρχεται, να περιφρουρήσουμε το εργασιακό, συνταξιοδοτικό περιβάλλον μας, να διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο σε επίπεδα Ευρωπαϊκής χώρας και όχι τριτοκοσμικής όπως επιχειρούν να το καταστήσουν. Σεβόμαστε τις διαφορετικές απόψεις και την απόρριψη της πρότασης μας από τις παρατάξεις της ΔΕΣΚ και ΣΕΚ. Δεν τις καταλαβαίνουμε, για αυτό και δεν μπορούμε να τις υιοθετήσουμε. Εμείς όμως δηλώνουμε: Η πρόταση μας έχει ΔΙΑΡΚΗ ΙΣΧΥ. Αν και εφόσον αναθεωρήσουν τη σημερινή τους θέση εμείς θα τους καλωσορίσουμε. Περιμένουμε. Όσον αφορά στην παράταξη της ΔΑΚΕ, οφείλουμε να πούμε ότι έκανε αποδεκτή την πρόταση μας, χωρίς καμία εκ των προτέρων συνεννόηση, χωρίς καμιά συναλλαγή. Το λέμε αυτό γιατί το οφείλουμε απέναντι στην αλήθεια και μόνο. Μετά την απόρριψη της πρόταση μας από τις δύο παρατάξεις και για να μη περάσει προς τα κάτω θολή η πρόταση μας, πιθανόν σαν μια πρόταση συνδιαλλαγής, δεξιάς προοπτικής – μιας και οι "αριστερές" παρατάξεις την απορρίπτουν – επιλέξαμε να συγκροτήσουμε το προεδρείο του σωματείου μας ΜΟΝΟΙ μας. Τις ευθύνες που εναπόθεσαν στους ώμους μας, με την ψήφο τους οι συνάδελφοι σιδηροδρομικοί, τις αναλαμβάνουμε όλες και στο ακέραιο. Η πρόταση μας δεν αποσκοπούσε, όπως αδίκως κατηγορηθήκαμε, σε διάχυση ευθυνών. Ο καθένας κρίνεται και εμείς θα κριθούμε στο χρόνο, όχι με το τι προθέσεις έχουμε, αλλά με το τι θα πράξουμε. Και ο μεγάλος κριτής είστε εσείς οι συνάδελφοι μας σιδηροδρομικοί. Εσάς θέλουμε να μπορούμε να κοιτάμε, όπως πάντα σας κοιτούσαμε, στα μάτια και να σας πούμε ότι κάναμε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, για την υπεράσπιση των δικών σας συμφερόντων. Αυτή είναι η δική μας, πιστέψτε μας, καθημερινή μας αγωνία, μη τυχόν και σας απογοητεύσουμε.
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Η προσπάθεια μας να συναντηθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στην κορυφή δεν τελεσφόρησε. Δεν πειράζει. Εμείς πιστεύουμε ότι ο σπόρος έπεσε και θα έρθει ο καιρός που θα καρποφορήσει. Πιστεύουμε όμως και κάτι άλλο και το πιστεύουμε πολύ βαθειά. Σύντομα μα πολύ σύντομα θα συναντηθούμε και θα αγωνιζόμαστε πλάι – πλάι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, εκεί κάτω στη βάση. Θα μας το επιβάλλετε εσείς.
ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΕΔΩ
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ
ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΚΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΑΣΚ-Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΧάρης Τσιόκας «ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ» Ριζικές αλλαγές προαναγγέλει ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΧΑΡΗ ΤΣΙΟΚΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΦΗΝΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΡΓΥΡΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ.
Απελευθέρωση των κλειστών μεταφορικών επαγγελμάτων φορτηγών και ταξί, εξυγίανση του ΟΣΕ, της κακαδιαχείρισης και των δυσθεώρητων ελλειμμάτων, σύγκρουση με την αδιαφάνεια και τη σπατάλη στις συγκοινωνιακές ΔΕΚΟ. Ο Χάρης Τσιόκας, τέσσερις φορές βουλευτής ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, το 1996, το 2000, το 2004 και το 2007, σήμερα από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών είναι το «πρόσωπο - κλειδί» που αξιοποιεί την κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών για να προωθηθούν ριζικές αλλαγές στον τομέα των μεταφορών. Ο Χάρης Τσιόκας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Σ» για τον ΟΣΕ , λέει « Είναι επιτυχία να μιλούμε σήμερα και να θεωρούμε ως αυτονόητο ότι έχουμε τη βούληση να προχωρήσουμε σε σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ». Θυμίζει ότι ο «όμιλος ΟΣΕ κατέρρεε κάτω από το βάρος των χρεών και των πολιτικών της απαξίωσης, της συκοφάντησης και της λεηλασίας. Κάποιοι δημιουργούσαν ένα νέο καθεστώς Ολυμπιακής, χρεώνοντας το λογαριασμό στο κράτος και τους πολίτες, και μάλιστα δύο φορές. Μία με τον πολλαπλασιασμό ελλειμμάτων και χρέους και μία με τα δήθεν σχέδια μισθωτής εφεδρείας, που επιβάρυναν τα ασφαλιστικά ταμεία και τον οικονομικό προϋπολογισμό». Και συμπληρώνει την πολιτική αιχμή: « Είναι αυτοί που δημιουργούσαν δυσφορία στην κοινωνία για να έχουν την ανοχή της στο ξεπούλημα της περιουσίας και τη δικαιολογία για το κλείσιμο του ΟΣΕ. Ότι δηλαδή έγινε με την Ολυμπιακή. Αυτό αλλάζουμε!».
Επώδυνο σχέδιο με προοπτική
Το σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ προβλέπει ακριβότερα κόμιστρα για τους επιβάτες και περικοπές θέσεων εργασίας και ζημιογόνων δρομολογίων. «Δημιουργούμε σχέδιο εξυγίανσης και επώδυνο, ναι , είναι αλήθεια με λιγότερους εργαζόμενους με διαχωρισμό των άγονων με τα κερδοφόρα δρομολόγια με νέες τιμολογιακές πολιτικές» , λέει ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών και δίνει την προοπτική επόμενης ημέρας, αναφέροντας ότι «παρ' όλα τα σκληρά μετρά λέμε «ναι», θα υπάρξει ο όμιλος ΟΣΕ δεν θα κλείσει όπως ήθελε στην πράξη η ΝΔ». Περιγράφει το νέο ΟΣΕ «με λειτουργικό διαχωρισμό της υποδομής από την εκμετάλλευση, με αξιοποίηση της περιουσίας με τρένο που σε λίγα χρονιά θα τρέχει με 200 χιλιόμετρα την ώρα για επιβάτες και εμπορεύματα με σύγχρονους σταθμούς και με εμπορευματικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και με σύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα με στρατηγικές συνεργασίες στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Ποιος είναι λοιπόν ο τελικός στόχος;
« Εργαζόμαστε για να υπάρχουν συνδυασμένες μεταφορές στη χώρα. Με τρένο φιλικό, οικολογικό, ανταγωνιστικό αλλά όχι ελλειμματικό», λέει ο κ. Τσιόκας και διαβεβαιώνει για το προσωπικό ότι «οι πλεονάζοντες εργαζόμενοι θα μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες».
Το «άνοιγμα» στις μεταφορές.
Θυμίζω ότι στην Ελλάδα των 10 εκ. πολιτών κυκλοφορούν 33.000 αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και πάνω από 1.200.000 ιδιωτικής χρήσης. Είναι επίσης αλήθεια ότι η πρόσβαση στο επάγγελμα του μεταφορέα αγαθών δημόσιας χρήσης με νόμο του κράτους από το 1974 απαγορευόταν. Και οι επιλεκτικές παραβιάσεις γίνονταν με πελατιακό χαρακτήρα! Αυτό ακριβώς αλλάζουμε. Ανοίγει η πρόσβαση στο επάγγελμα με κριτήρια και προϋποθέσεις που θέτει η Ευρώπη.
Δηλαδή:
* Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τελειώνοντας συγκεκριμένη σχολή.
* Αξιοπιστία και οικονομική επιφάνεια που θέτει ως προϋπόθεση η ευρωπαϊκή οδηγία και
* Οργάνωση του επαγγέλματος σε μορφή εταιρειών όπως έχει ήδη η Γαλλία, η Αγγλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
* Παράλληλα, απελευθερώνεται το κόμιστρο και εντάσσεται το επάγγελμα για πρώτη φορά στην ιστορία του στον αναπτυξιακό νόμο για να αναπτυχθούν σύγχρονες λειτουργίες εφοδιαστικής.
Για στήριξη δραστηριοτήτων οδικής ασφάλειας περιβάλλοντος και του επαγγέλματος των μεταφορέων δημιουργείται ένα «πράσινο» ταμείο με εισφορές που θα προέρχονται από τις νέες άδειες.
Έρχονται νέοι κανόνες για τις άδειες ταξί
Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου των ταξί; Τίθεται θέμα απελευθέρωσης των αδειών ταξί; Το πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, δεν είναι ακριβώς η «άνευ όρων», όπως θα ήθελαν κάποιοι, αλλά οι καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη, ο ανταγωνισμός για τη μείωση του κόστους, η συμβολή στον τουρισμό, η διεύρυνση του αντικειμένου, οι νέες μορφές οργάνωσης, οι νέες υπηρεσίες, όπως πόρτα πόρτα, τα πολυθέσια κτλ. Λοιπόν, τίθεται θέμα σύγχρονης ευρωπαϊκής οργάνωσης και πρόσβασης που θα λειτουργεί με αντικειμενικά κριτήρια προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας και της οικονομίας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τους ιδιοκτήτες ταξί, τους οδηγούς, τους επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού, την αυτοδιοίκηση κτλ ένα σύγχρονο σχέδιο που θα αφορά τους όρους πρόσβασης στο επάγγελμα, τους διαφανείς, μόνιμους και σταθερούς τρόπους πρόσβασης στην «άδεια», τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής οδήγησης, τις μορφές οργάνωσης, τους κανονισμούς κτλ, προκειμένου με ασφάλεια να ανταποκριθούμε στον ευρωπαϊκό περιβάλλον οργάνωσης των ΤΑΞΙ. Και σε αυτούς τους τομείς εργαζόμαστε να δημιουργήσουμε ένα νέο περιβάλλον.
Πιέσεις συμφερόντων
Για τις σχετικές αντιδράσεις, ο κ. Τσιόκας λέει : «Γνωρίζω ότι υπάρχει στη δημόσια διαβούλευση συζήτηση για το ύψος της εισφοράς και κατανοώ τα συμφέροντα που επιχειρεί να εκφράσει με τη θέση που παίρνει ο κάθε επιχειρηματίας άλλοτε υπέρ και άλλοτε κατά. Κατανοούμε τη σκοπιμότητα όσων διαμεταφορέων θέλουν αχαλίνωτο άνοιγμα της αγοράς, αλλά και τους σημερινούς μεταφορείς που θα ήθελαν το επάγγελμα κλειστό για να περιφρουρήσουν όχι μόνο το επάγγελμα αλλά και την περιουσία που υποθήκευσαν πριν από ένα ή λίγα χρόνια για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο ή ένα βυτιοφόρο. Διαλέξαμε να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον και την οργανωμένη αγορά, την ελεύθερη πρόσβαση στην άδεια και το επάγγελμα, αλλά ομαλά όπως έκαναν όλες οι προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή με εισφορά, κίνητρα και για μια περίοδο 5ετίας. Με σχέδιο νόμου, στηρίζουμε λοιπόν τις επαγγελματικές δημόσιες μεταφορές να μπουν ομαλά στην « απελευθέρωση» που θα ολοκληρώνεται».
Ποιοι κερδίζουν
Στο ερώτημα ποιοι κερδίζουν από την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών ο κ. Τσιόκας απαντά: Στηρίζουμε τη χώρα, γιατί με τις εταιρείες ΑΕ ή ΕΠΕ και Logistics ενθαρρύνουμε και με τα κίνητρα βοηθούμε να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μερίδιο αγοράς. Στηρίζουμε τον πολίτη, γιατί με την απελευθέρωση του κομίστρου λειτουργεί καλύτερα ο ανταγωνισμός μειώνοντας τα κόστη και προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες. Στηρίζουμε κάθε νέο επαγγελματία που επιθυμεί να έχει πρόσβαση στο επάγγελμα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης, δεν γυρνάμε την πλάτη στον κλάδο των παραδοσιακών μεταφορέων, απαξιώνοντας μέσα σε μία νύχτα τον κόπο τους. Αντίθετα, χέρι χέρι βοηθάμε να ενταχθούν και αυτοί στην απελευθερώμενη αγορά».
Συγκοινωνίες
Ο Χάρης Τσιόκας αναφέρει ότι « η οικονομική κρίση προκαλεί προβλήματα αλλά δεν θα σταματήσει την κρατική επιδότηση στις συγκοινωνιακές ΔΕΚΟ. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όπου γενικά οι κρατικές επιδοτήσεις καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 60%-65% του συνολικού κόστους και το υπόλοιπο καλύπτεται από ίδια έσοδα των συγκοινωνιακών εταιριών. Προαναγγέλει οργανωτικές και θεσμικές αλλαγές και συγχωνεύσεις ενώ εξετάζονται ήδη εργασιακά και χρηματοοικονομικά θέματα που θα εξασφαλίζουν καλύτερη διαχείριση και οικονομίες κλίμακας, συγχωνεύσεις των εταιρείων ΕΘΕΛ - ΗΛΠΑΠ - και ΑΜΕΛ - ΗΣΑΠ - ΤΡΑΜ και τη δημιουργία μητροπολιτικού φορέα αστικών συγκοινωνίων στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Σε πορεία λουκέτου λόγω ελλειμμάτων

Πέρασε από «σαράντα κύματα», εγκαινιάστηκε τον περασμένο Αύγουστο και τώρα κινδυνεύει να κλείσει οριστικά, στο όνομα της αντιμετώπισης των ελλειμμάτων! Ο λόγος για την ανακαινισμένη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος-Αργος-Ναύπλιο, που θα μπορούσε να εξυπηρετεί με άνεση, ασφάλεια και κυρίως χαμηλές τιμές τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής, μαζί και τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Ένας σύγχρονος τρόπος ταξιδιού που εξυπηρετεί τη διαδρομή από την Αθήνα σε λιγότερο από δύο ώρες. Η γραμμή, μήκους περίπου 100 χλμ., είχε κλείσει στις αρχές του 2004 με τη δέσμευση ότι θα ανακαινιστεί και θα επαναλειτουργήσει μέσα σε 18 μήνες. Μετά από πολλές καθυστερήσεις και τις συνήθεις... υπερβάσεις στο κόστος, που έφθασε τα 31 εκατ. ευρώ, τα έργα είχαν ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2008. Χρειάστηκε όμως να περάσουν άλλοι 16 μήνες για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια! Στο υπόλοιπο τμήμα των 80 χλμ. ώς την Τρίπολη, τα έργα συνεχίζονται με ρυθμούς χελώνας. Μάλιστα, η Καλαμάτα εξυπηρετείται εδώ και χρόνια με δρομολόγια μέσω Πατρών, που αποτελούν την αποθέωση της ταλαιπωρίας. Ο σχεδιασμός των δρομολογίων στη διαδρομή Κόρινθος-Ναύπλιο είχε τη «σφραγίδα» της προεκλογικής υποχρέωσης, αλλά ακόμη και σήμερα δεν έχει προωθηθεί ένα σχέδιο σωστής αξιοποίησης της γραμμής. Υπάρχουν μόνον πέντε δρομολόγια την ημέρα και μάλιστα το τελευταίο αναχωρεί από το Ναύπλιο στις 6 μ.μ. Η ανώτερη ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν οι συρμοί φθάνει τα 100 χλμ. την ώρα, αλλά προς το παρόν τα τρένα κινούνται με πιο αργούς ρυθμούς, γιατί υπάρχουν πολλές ισόπεδες διαβάσεις και οι κάτοικοι πρέπει να εξοικειωθούν, ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα η μέση πληρότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα 50 άτομα και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο της γραμμής, που με τη σημερινή κίνηση δεν χαρακτηρίζεται βιώσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της διοίκησης του ΟΣΕ, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, με προοπτική να καταργηθεί μαζί με τις άλλες προβληματικές διαδρομές, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Στη διαδρομή Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα υπάρχει άλλο ένα «επιβαρυντικό» στοιχείο. Ανταγωνίζεται τον νέο αυτοκινητόδρομο και η σύμβαση του 2007 προβλέπει κρατική επιδότηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αν οι εισπράξεις από τα διόδια δεν διαμορφωθούν στα αναμενόμενα επίπεδα...
Μετά την Κόρινθο, η γραμμή προς Ναύπλιο είναι μετρική και επομένως δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τους συρμούς του προαστιακού, που έχουν μεγαλύτερο πλάτος. Η μετεπιβίβαση είναι δεδομένη και μόνιμη. Γι' αυτό κατά την εκ βάθρων ανακαίνιση της γραμμής προβλέφθηκε να σταθμεύουν οι δύο γραμμές στην ίδια πλατφόρμα, ώστε να διευκολύνεται η μετεπιβίβαση των επιβατών. Η σωστή αξιοποίησή της περιλαμβάνει την πύκνωση των δρομολογίων, τουλάχιστον τα Παρασκευοσαββατοκύριακα, που μπορεί να ξεκινήσει δοκιμαστικά από τους θερινούς μήνες.
Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ «Ελευθεροτυπία»

Πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδία

Τουλάχιστον 65 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά τη σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στην ανατολική Ινδία, που αποδίδεται σε σαμποτάζ. Σύμφωνα με αξιωματούχο των σιδηροδρόμων, αρχικά σημειώθηκε έκρηξη στις γραμμές και ακολούθησε ο εκτροχιασμός του τρένου γύρω στις 01.30 τοπική ώρα. Από την έκρηξη εκτροχιάστηκαν 13 βαγόνια του "Γκιανεσουάρι Εξπρές" και στη συνέχεια συγκρούστηκαν με μία διερχόμενη εμπορική αμαξοστοιχία. "Μπορώ να δω τουλάχιστον τέσσερα βαγόνια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Βλέπω επίσης αρκετά πτώματα, παγιδευμένα κάτω από την εμπορική αμαξοστοιχία", δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Αξιωματούχος της κυβέρνησης της Δυτικής Βεγκάλης ανέφερε ότι αρκετοί επιβάτες παραμένουν παγιδευμένοι στα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται στους 200. Η αμαξοστοιχία κατευθυνόταν στη Μουμπάι από την Κολκάτα, τη μητρόπολη της ανατολικής Ινδίας. Το δυστύχημα έγινε στην περιοχή Τζαργκράμ του κρατιδίου της Δυτικής Βεγκάλης, που θεωρείται το προπύργιο Μαοϊστών ανταρτών.  Μάλιστα αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε ότι Μαοιστές ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης.
Δολιοφθορά πίσω από την έκρηξη;
Ο εκπρόσωπος των σιδηροδρόμων, Σουμίτρα Ματζουμντάρ, εκτίμησε ότι πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά. Οι μαοϊστές αντάρτες, που έχουν κάνει επιθέσεις σε αστυνομικούς, σε κυβερνητικά κτήρια και σε δίκτυα υποδομών, έχουν εντείνει τη δράση τους το τελευταίο διάστημα, σε αντίποινα για την εκστρατεία που έχουν ξεκινήσει οι κυβερνητικές δυνάμεις με στόχο την εκδίωξή τους από βάσεις που διατηρούν στη ζούγκλα.

Ανακοινωση της ΔΑΚΕ- Σιδηροδρομικων κινησης

ΠΑΤΕΡΑ ΤΑ ΕΜΑΘΕΣ ΤΑ ΝΕΑ;
Μας κατηγορούν εκεί στα τρένα, ότι δεν αφήσαμε τους Σιδηροδρομικούς να ξεχάσουν τις αλήστου μνήμης ημέρες διοίκησης του συντρόφου Ι.ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ. Δεν έχουν άδικο. Πράγματι Πατέρα με τη βοήθεια ενός άλλου καθηγητή του κ.ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ θα τιμωρήσουμε τους Σιδηροδρομικούς που έχουν μνήμη και άποψη.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ τους τελευταίους μήνες βιώνει το δικό της δράμα, μαζί με την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Η νέα ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ του κ.ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ αντί να εμπνεύσει το σύνολο του έμψυχου δυναμικού της Εταιρείας σε ένα μόλις μήνα παραδόθηκε στη «συντροφιά» και τον πλήρη έλεγχο των κομματικά εκλεκτών που εκφράζουν το ιδιοτελές, βαθύ πράσινο, τοπίο μιας αποτυχημένης παρένθεσης (ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ). Δυστυχώς, δεν έχουν τελειωμό οι διαβουλεύσεις, οι ίντριγκες και οι υπόγειες διαδρομές τους, στο γραφείο του νέου Διευθυντή της ΔΙΚΙΑΜ κ.ΡΕΤΣΙΝΑ, ο οποίος αντί να αντιμετωπίσει, ως όφειλε, τα σοβαρά προβλήματα της Εταιρείας, εξαντλεί το ρόλο που του ανατέθηκε στη «διεκπεραίωση» ειλημμένων προεκλογικών υποσχέσεων και υποχρεώσεων, που δεν συμβάλλουν στην ενότητα, ούτε προάγουν το κοινό καλό για το μέλλον του Σιδηροδρόμου, ο οποίος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και θα πρέπει να διατηρήσουμε την εσωτερική μας συνοχή για να επιβιώσουμε στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν οι «ΑΡΙΣΤΟΙ» και όχι οι «ΑΡΕΣΤΟΙ». Γιατί αυτοί τον διαψεύδουν;
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Έχει κατατεθεί το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο που οδηγεί όλους στα 40 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών για κατοχύρωση πλήρους σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται στο μέσο όρο όλου του εργασιακού βίου. Έχουν καταργήσει τις Σ.Σ.Ε. και προωθούν την κατάργηση και την αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, ενώ τα παιδιά μας αν βρουν δουλειά, θα παίρνουν 590 € μικτά αντί των 740 € που ισχύει σήμερα για τους νεοπροσλαμβανομένους. Το υφιστάμενο Οργανόγραμμα, αποκαθηλώνεται με συνοπτικές διαδικασίες, τα Π.Ω.Ε. αλλάζουν εν μέσω νυκτός, μηδενίζονται οι δευτερεύουσες απολαβές του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζουν κλείσιμο τμημάτων του δικτύου (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ), όπως ενημέρωσε ο κ. ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ το Δ.Σ. του Σωματείου μας. Επί του πιεστηρίου, υπάρχει αλλαγή των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν (ΓΕΚΑΠ, ΚΩΕΑΠ, ΚΔΑ) και του Κανονισμού Κυκλοφορίας που μέχρι τώρα εξασφάλιζε την ομαλή κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, με στόχο την εξαφάνιση του Προσωπικού Κίνησης από τα τρένα, στο βωμό των πιο άδικων μέτρων που επιβάλλουν με όρους απολυταρχικού καθεστώτος, χωρίς διάλογο και διαβούλευση και δυστυχώς χωρίς την παραμικρή κίνηση από το Προεδρείο του Σωματείου μας, μιας και θεωρούν ότι «ΟΛΑ ΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΛΩΣ». Αρκεί να γλύφουν το κόκαλο της εξουσίας. Εμείς τους ευχόμαστε «ΥΠΝΟ ΕΛΑΦΡΥ».
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΔΑΚΕ ΚΙΝΗΣΗΣ από θέση ευθύνης καλεί όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, να αντισταθούν μαζί με τους υπόλοιπους Σιδηροδρομικούς και όλους τους Έλληνες στον εργασιακό μεσαίωνα που θέλει να μας γυρίσει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ορισμένοι υποτελείς συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ.
Είναι αυτονόητο, ότι η παράταξή μας, θα προστατέψει στα πλαίσια των υφιστάμενων κανονισμών, τους συναδέλφους που θα θιγούν από λογικές ρεβανσισμού και προσωπικές πολιτικές «φαντασμάτων του παρελθόντος». Τους υπενθυμίζουμε ότι η ιστορία θα γράψει τα ονόματα τους με μελανά γράμματα και οι εργαζόμενοι θα τους κρίνουν ως «παραχαράκτες» των ονείρων των μισθωτών και συνταξιούχων της πατρίδας μας.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΔΑΚΕ ΚΙΝΗΣΗΣ, δηλώνει ότι θα παρεμβαίνει καταλυτικά όπως και στο πρόσφατο παρελθόν, σε ότι απεργάζονται για εμάς χωρίς εμάς. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε, όλοι μαζί δεν θα απολυθούμε και όλοι μαζί δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να μας κάνουν να πεινάσουμε. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ν΄αντισταθούμε ως ενεργοί πολίτες στην απαξίωση και το ξεπούλημα του Σιδηροδρόμου και της περιουσίας τους.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΚΕ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΝΟΓΛΟΥΔιαμαρτυρία του Συλλόγου Φίλων σιδηροδρόμου Μεσσηνίας προς τον κ. Ρέππα και αρμόδιους Φορείς

Κύριε Υπουργέ,
Ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, σας μεταφέρει την οργή του λαού της Μεσσηνίας και της υπόλοιπης Πελοποννήσου για τις απαράδεκτες και κατάπτυστες ενέργειες της κυβέρνησής σας και ειδικά του Υπουργείου σας, στην κατεύθυνση της ολοκληρωτικής κατάργησης του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου και την αυθαίρετη διαγραφή της Περιφέρειάς μας (και δική σας) από το σιδηροδρομικό χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης, όπως αυτό προκύπτει από τις πρόσφατες «κατευθυνόμενες» διαρροές στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.Είναι πια προφανές ότι η μακροχρόνια προσπάθεια όλων των κυβερνήσεων της τελευταίας 20ετίας για την απαξίωση του σιδηροδρόμου, ώστε να φαντάζει φυσιολογικός ο αφανισμός του, αποδίδει καρπούς προς τέρψιν των ανταγωνιστών του και των συμφερόντων τους, που όλοι σας πειθήνια υπηρετήσατε. Κατόπιν ενεργειών σας λοιπόν, μετατρέψατε τον ΟΣΕ από επιχείρηση υπεύθυνη για την διαχείριση και εκμετάλλευση του Ελληνικού σιδηροδρόμου, σε:
•Πεδίο εξυπηρέτησης μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων σας
•Δεξαμενή πελατειακών σχέσεων και ακατάπαυστων διορισμών
•Κρυψώνα μέρους του δημοσιονομικού ελλείμματος
•Άντρο διαφθοράς και αδιαφάνειας στις προμήθειες σιδηροδρομικού υλικού
•Καταβόθρα του Εθνικού και Κοινοτικού χρήματος για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου που ουδέποτε απέδωσε τα αναμενόμενα
•Παραχώρηση κύκλου εργασιών του ΟΣΕ σε ημέτερους ιδιώτες επιτήδειους που ουδέποτε τις έφεραν εις πέρας, ούτε και ελέγχθηκαν γι’ αυτό
•Γκέτο καλοπληρωμένων συμβούλων, managers και εταιριών παροχής υπηρεσιών που ως σιδηροδρομικά αναλφάβητοι, τελικά έβλαψαν το σιδηρόδρομο •Μηχανισμό δημιουργίας, ανέλιξης και υποστήριξης πολιτικών προσώπων μέσα από τις τάξεις ενός διεφθαρμένου συνδικαλιστικού κινήματος Παράλληλα, ουδέποτε το κράτος επιδότησε τον Ελληνικό Σιδηρόδρομο - ως όφειλε -
στα δρομολόγια σε άγονες και ακριτικές περιοχές για Εθνικούς λόγους, στα φθηνά εισιτήρια και στις εκπτώσεις που παρείχε σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού για κοινωνικούς λόγους, ούτε καν επωμίστηκε – ως όφειλε - το οικονομικό βάρος της κατασκευής των υποδομών και του εκσυγχρονισμού του, όπως έγινε για τα άλλα μέσα μεταφοράς (αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια) διογκώνοντας έτσι πλασματικά το έλλειμμα του ΟΣΕ. Και φυσικά ποτέ κανείς σας δεν ενδιαφέρθηκε για την ουσιαστική εκμετάλλευση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων του σιδηροδρόμου και τη μετατροπή τους σε μηχανή ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας και της ποιότητας ζωής, όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.
Κύριε Υπουργέ, μετά απ’ όλα αυτά που σαφώς σας είναι γνωστά, και αφού προεκλογικά μας μιλήσατε για την Πράσινη Ανάπτυξη, την ακεραιότητα και το δημόσιο χαρακτήρα του Ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, ετοιμάζεστε τώρα να διαπράξετε το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, εξαφανίζοντας κρατική εριουσία και πολύτιμες Εθνικές Υποδομές, επειδή είναι ζημιογόνες, κάτι που εσείς και οι προκάτοχοί σας προκαλέσατε με την ανεπάρκειά σας και τις άστοχες επιλογές σας, όπως έγινε και στην περίπτωση της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Και αποτελεί τουλάχιστον Εθνική Προδοσία εκ μέρους σας, το γεγονός ότι αποφασίζετε την ολοκληρωτική κατάργηση του δικτύου πριν καν διερευνήσετε τους πιθανούς τρόπους εξορθολογισμού και μείωσης του διογκωμένου κόστους εκμετάλλευσης και χωρίς καν να τολμήσετε να βάλετε μια τάξη στην ασυδοσία και την αναρχία που βρίθει στον ΟΣΕ και που εσείς δημιουργήσατε με τη συμβολή σας και την ανοχή σας. Επειδή λοιπόν οι αγαθές σας προθέσεις δεν είναι διόλου αυτονόητες, όσον αφορά το Δίκτυο Πελοποννήσου, απαντήστε μας Κύριε Υπουργέ:
•Τι θα γίνει με τη νέα σύγχρονη σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Τρίπολης-
Καλαμάτας, η οποία χρυσοπληρώθηκε από Εθνικούς πόρους και μετά από επτά
χρόνια εργασιών δεν έχει ακόμα λειτουργήσει πλήρως; Θα την καταργήσετε
ανακαινισμένη; Πως θα δικαιολογήσετε αυτό το σκάνδαλο;
•Ποιόν εξυπηρετείτε με την παράλογη επιμήκυνση της διαδρομής Κόρινθος – Άργος –
Τρίπολη, που ενώ καλύπτεται σε 1 ώρα και 40 λεπτά όπως απεδείχθη στις δοκιμές, το
τρένο εξαναγκάζεται σε βραδυπορία ώστε να απαιτούνται 2,5 ώρες;
•Γιατί υποβαθμίστηκε ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος της Μεσσηνίας με τις εξαιρετικές πληρότητες και την ιδιαίτερη συμβολή στην ποιότητα των τοπικών μετακινήσεων;
•Πως επιτρέπετε να υπάρχουν μόνο δύο δρομολόγια ημερησίως στον άξονα Πάτρα –Πύργος – Καλαμάτα ο οποίος διασχίζει την πυκνοκατοικημένη δυτική Πελοπόννησο και πάνω από 15 αυτοκινητάμαξες να παραμένουν ανενεργείς στα μηχανοστάσια, ενώ μέχρι τον Ιούλιο του 2009 υπήρχαν έξι αρτηριακά και πολλά τοπικά δρομολόγια με πολύ ικανοποιητικές πληρότητες;
•Γιατί καταργήθηκε η υπηρεσία μεταφοράς δεμάτων καθώς και κάθε εμπορευματική δραστηριότητα του δικτύου;
•Με τις ανωτέρω συνθήκες δεν νομίζετε πως είναι προκλητικό να ισχυρίζεστε πως το δίκτυο είναι ζημιογόνο; Δεν αποτελεί θρασυδειλία η απόφαση για κατάργησή του, αντί να κινητοποιηθείτε στην κατεύθυνση της περικοπής άσκοπων εξόδων και αύξησης των εσόδων;
Κύριε Υπουργέ, ο κόσμος πια καταλαβαίνει και δεν θα δεχθεί άλλο τον εμπαιγμό και
την κοροϊδία. Απαιτούμε να μην καταργηθεί ούτε ένα χιλιόμετρο της σιδηροδρομικής μας
γραμμής. Απαιτούμε να εφαρμοστούν πυκνά δρομολόγια, σε όλες τις κατευθύνσεις, σωστά
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του επιβατικού κοινού, με λογικό κόμιστρο και με αξιοπρεπές τροχαίο υλικό. Απαιτούμε ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, ασφαλές, ποιοτικό, οικολογικό και οικονομικό που να μην μας υποχρεώνει να διέλθουμε από τα πανάκριβα διόδια. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αν αυτό θα γίνει υπό τη μέριμνα του ΟΣΕ, ή οποιουδήποτε άλλης φύσεως νέου Διαχειριστή. Αυτό είναι δική σας απόφαση και ευθύνη, αρκεί να μην δημιουργήσετε ξανά ένα αναξιοκρατικό μόρφωμα. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να κινηθείτε προς την κατεύθυνση του ουσιαστικού μεκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου, απαλλάσοντάς τον από το μολυσματικό του φορτίομ και θέτοντάς τον στην υπηρεσία του ταλαιπωρημένου λαού. Εμείς θα είμαστε αρωγοί σας σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Μην συνεχίσετε όμως το εγκληματικό έργο των προκατόχων σας, δολοφονώντας το τρένο και μένοντας έτσι στην σιδηροδρομική μας ιστορία ως ο υπεύθυνος του μεγαλύτερου εγκλήματος που συντελέστηκε στα μέσα σταθερής τροχιάς μετά το 1956, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πάλι αντικαθιστούσε τις ράγες με άσφαλτο.
Για το Δ.Σ.
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Λεωνίδας Κυλιντηρέας Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Γραφείο Πρωθυπουργού υπόψη κ. Γεωργίου Παπανδρέου
2. Πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά
3. Γενική Γραμματέα ΚΚΕ κα Αλέκα Παπαρρήγα
4. Πρόεδρο ΛΑΟΣ κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη
5. Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξιο Τσίπρα
6. κ. κ. Βουλευτές Μεσσηνίας
7. κ. κ. Βουλευτές Αργολίδας
8. κ. κ. Βουλευτές Αρκαδίας
9. κ. κ. Βουλευτές Αχαΐας
10. κ. κ. Βουλευτές Ηλείας
11. κ. κ. Βουλευτές Κορινθίας
12. Νομάρχη Μεσσηνίας και Πρόεδρο ΕΝΑΕ κ. Δημήτριο Δράκο
13. Νομάρχη Αργολίδας κ. Δημήτριο Σωτηρόπουλο
14. Νομάρχη Αρκαδίας κ. Δημήτριο Κωνσταντόπουλο
15. Νομάρχη Αχαΐας κ. Δημήτριο Κατσικόπουλο
16. Νομάρχη Ηλείας κ. Χαράλαμπο Καφύρα
17. Νομάρχη Κορινθίας κ. Νικόλαο Ταγαρά
18. κ.κ. Δημάρχους Ν. Μεσσηνίας
19. Σύλλογο Φίλων του Σιδηροδρόμου Αθήνας
20. Σύλλογο Φίλων του Σιδηροδρόμου Αρκαδίας
21. Δίκτυο Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ.
22. Έντυπο και Ηλεκτρονικό ΤύποΠέμπτη 27 Μαΐου 2010

Ομολογία και αιχμές από τον Τ. Μαντέλη . Χαρακτήρισε «εκλογική χορηγία» τα 200 χιλιάδες μάρκα

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό και στα χωράφια του κυβερνώντος κόμματος βάζει η κατάθεση του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Σημίτη, κ. Αν. Μαντέλη, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Siemens. Είναι το δεύτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μετά τον Θεόδωρο Τσουκάτο, που παραδέχεται ότι πήρε χρήματα από τη γερμανική εταιρεία, έστω κι αν ο ίδιος τα βάφτισε «εκλογική χορηγία». Πέραν όμως αυτού, στη λογική του «αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων», άφησε να «σέρνεται» η μομφή ότι άλλοι υπουργοί ενδεχομένως να λαδώθηκαν με 10 εκατ. μάρκα και επιχείρησαν να τον καταστήσουν εξιλαστήριο θύμα. Η συγκεκριμένη αναφορά ήταν για να επιβεβαιώσει ότι τουλάχιστον 200.000 μάρκα εμβάστηκαν σε λογαριασμό του κουμπάρου του στην Ελβετία ως εκλογική χορηγία: «Αν μιλούσαμε για μίζες, θα μπορούσαν τα 10 εκατ. μάρκα να είναι μία λογική αμοιβή για έναν υπουργό. Ψάξτε, όμως, ποιος είναι ο ιθύνων νους και ο ανώνυμος πληροφοριοδότης, ο οποίος στις 18/6/08 είπε σε δύο δημοσιογράφους ότι πήρα 10 εκατ., για να μη φανεί ποιοι άλλοι τα έχουν πάρει και προσπαθούν τώρα να ξεπλύνουν τις μίζες στην πλάτη μου», φέρεται να ήταν το πνεύμα της δήλωσης Μαντέλη.
Κίνηση λεονταρισμού
Με άλλα λόγια, «εγώ πήρα τα ψίχουλα, ψάξτε αλλού για τις μίζες». Πρόκειται, ανέφεραν κυβερνητικοί βουλευτές, για κίνηση λεονταρισμού, αφού, αν δεν «βαφτιστεί» η χορηγία ως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τότε το αδίκημα είναι ήδη παραγεγραμμένο. Πάντως, όταν κλήθηκε να πει πιθανά ονόματα δωροδοκηθέντων, είπε ότι δεν έχει στοιχεία. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, που ώς τώρα από το Αζερμπαϊτζάν, όπου παραδίδει σεμινάρια για τους δημοκρατικούς θεσμούς, εκόπτετο ότι δεν πήρε μίζα από τη Siemens, από χθες συντονισμένα με τον κουμπάρο και φίλο του Γ. Τσουγκράνη, στον λογαριασμό του οποίου μπήκαν τα χρήματα με τον κωδικό AROCOS, όχι απλώς το παραδέχθηκε, αλλά ευθυγραμμίστηκε με τη γραμμή Χριστοφοράκου της τελευταίας περιόδου και προσπάθησε να βαφτίσει τα χρήματα ως «εκλογική χορηγία» και όχι μίζα. Ή έστω, να εκληφθεί η κίνηση ως φορολογικό ή αδίκημα της εκλογικής νομοθεσίας. Ο πρώην υπουργός είπε ότι στα τέλη του '98 του γνωστοποιήθηκε ότι στις επόμενες εκλογές θα ήταν υποψήφιος στη Β΄ Αθηνών, περιφέρεια που απαιτεί τεράστιες δαπάνες που καθιστούν τις απαγορεύσεις της νομοθεσίας ανεφάρμοστες. «Ολοι ξέρετε ότι έτσι γίνεται η δουλειά» φέρεται να είπε στους βουλευτές, όταν εξομολογήθηκε ότι αναζήτησε χορηγούς στο εξωτερικό που να μη θέλουν να φαίνονται, όπως άλλωστε και ο ίδιος. Ετσι τον προσέγγισε η Siemens, (ίσως γιατί ως πρόεδρος του ΟΤΕ το 1988 αποδέχθηκε την κατάργηση της ΕΛΒΗΛ κι ως υπουργός Μεταφορών το 1997 υπέγραψε όλες τις προγραμματικές συμφωνίες του ΟΤΕ, του ΟΣΕ και του ΗΣΑΠ ύψους 1 τρισ. δραχμών) και προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει. Τα πρώτα 200.000 μάρκα τον Νοέμβριο του 1998 από τα μαύρα ταμεία που διαχειριζόταν ο Ηλίας Γεωργίου, μεγαλοστέλεχος της Siemens, ο κ. Μαντέλης τα θεώρησε επαρκή και δεν έψαξε, όπως είπε, για άλλη χορηγία.Ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2000, σε προεκλογική αυτή τη φορά περίοδο, από τον ίδιο λογαριασμό (που πάντως ανέγραφε όπως και το πρώτο «αγνώστου προελεύσεως») μπήκαν άλλα 225.000 μάρκα, αλλά ο ίδιος «δεν ήξερε αν ήταν επίσης από τη Siemens, αλλά δεν το έψαξε κιόλας(!)». Κι όμως τα χρήματα που ήταν δήθεν για τις εκλογές, δεν αγγίχτηκαν, αλλά αντιθέτως μέρος τους δόθηκε για τις σπουδές του γιου του πρώην υπουργού και τα υπόλοιπα, όταν το 2007 ξέσπασε ο θόρυβος για το σκάνδαλο και υπήρξε προειδοποίηση των ελβετικών αρχών ότι θα ανοίξουν επίμαχοι λογαριασμοί, τα 163.800 ευρώ που απέμεναν, επέστρεψαν στην Ελλάδα. Ο κ. Μαντέλης φέρεται να υπερασπίστηκε τις προγραμματικές συμφωνίες, αν και «έδειξε» τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ κ. Π. Λάμπρου, ως συντάκτη της σύμβασης 8002, ενώ χαρακτήρισε τον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών τον απόλυτο άρχοντα σε διορισμούς στελεχών. Σε ερώτηση του κ. Δ. Παπαδημούλη, αν θα επέστρεφε τα χρήματα στη Siemens, αφού δεν τα χρησιμοποίησε στις εκλογές, περιορίστηκε να πει απλώς: «Ότι πει η Δικαιοσύνη».
Σε κοινή γραμμή με τον... κουμπάρο
Απολύτως συντονισμένοι ήρθαν στη Βουλή ο πρώην υπουργός κ. Αν. Μαντέλης και ο κουμπάρος του κ. Γ. Τσουγκράνης, με την απόφαση ότι το τροπάρι αλλάζει και είναι δεδομένη η παραδοχή. Μόνο που μετά τη δίωρη και πλέον εξέταση του κ. Τσουγκράνα και την εξάωρη σχεδόν του πρώην υπουργού, το διακομματικό ερώτημα έμεινε αναπάντητο: Είναι δυνατόν ο πρώτος να μην έχει κληθεί ποτέ ώς τώρα από τη Δικαιοσύνη και για τον δεύτερο, με βεβαιωμένη τουλάχιστον από τον περασμένο Φεβρουάριο την ταυτοποίηση εισροής χρημάτων από τα μαύρα ταμεία της Siemens, να μην έχει έλθει η δικογραφία αμελλητί στη Βουλή; Εκείνο, πάντως, που παραμένει επίσης ανεξήγητο, είναι η αρχική διάψευση από τον κ. Τσουγκράνη ότι γνώριζε ποιος έβαλε τα χρήματα στον λογαριασμό του υπουργού. Σφίγγα έμεινε περί τις δύο ώρες και μόνον, όταν ανακριτής ήταν ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Θαν. Παφίλης του απάντησε με τη μεγαλύτερη άνεση, ότι «όπως μου είπε ο Μαντέλης τα πρώτα 200.000 μάρκα ήταν εκλογική χορηγία της Siemens». Είχε προηγηθεί υψηλών τόνων αντιπαράθεση με τον βουλευτή, όταν του είπε ότι δεν τον ένοιαξε και δεν έψαξε ο ίδιος από πού ήρθαν τα χρήματα. «Και τα υπόλοιπα 225.000 μετά ενάμιση χρόνο;». «Πάλι από τη Siemens, φαντάζομαι», ήταν η απάντηση του μάρτυρα. Πριν από την κατάθεσή του πάντως, μιλώντας στους δημοσιογράφους, απέδωσε «αφέλεια» ή «αστοχία» στον πρώην υπουργό, κρίνοντας επίσης, ότι «τον έμπλεξε χωρίς να το θέλει».
Του Φ. Καλλιαγκοπουλου «Καθημερινή»
..Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ εταιρεία Ζίμενς μετείχε το 1997 σε κοινοπραξία με τα Ελληνικά Ναυπηγεία για την προμήθεια μέσω προγραμματικών συμφωνιών υπερσύγχρονων ολοκαίνουργιων ηλεκτραμαξών του ΟΣΕ. Πρόκειται για μια προμήθεια περίπου 100 ηλεκτροκίνητων βαγονιών και 30 ηλεκτροκίνητων μηχανών έλξεως, αξίας 235 εκατ. ευρώ, τα οποία παρέμεναν ακινητοποιημένα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, καθώς τα έργα ηλεκτροκίνησης του δικτύου έχουν καθυστερήσει σημαντικά. Για τις προγραμματικές συμφωνίες του ΟΣΕ, ο πρώην ισχυρός άνδρας της Ζίμενς Μάρτιν Σίκατσεκ παραδέχεται στις καταθέσεις του ότι έδωσε χρήματα από τα μαύρα ταμεία της εταιρείας. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι οι μίζες δόθηκαν αρχικά από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και όχι από τον τομέα των τρένων, τριάμισι χρόνια πριν η Ελλάδα μπει στην τελική ευθεία των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή περίπου στα τέλη του 1999 με αρχές του 2000. Οι συνολικά οκτώ προγραμματικές συμφωνίες (στις 4 συμμετείχε και η Ζίμενς) ενεργοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 1999, επί εποχής Τάσου Μαντέλη..

«ΤΑ ΝΕΑ»