Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Στην Γερμανία ξεκίνησε δοκιμαστικά σύστημα αποφυγής συγκρούσεων τρένων.

Ξεκίνησαν στη Γερμανία οι δοκιμές ενός προηγμένου συστήματος ασφαλείας για τρένα που ανέπτυξε το Γερμανικό Αεροδιαστημικό Κέντρο. Το RCΑS, όπως ονομάστηκε, είναι ένα σύστημα αποφυγής συγκρούσεων. Οταν δύο τρένα βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων μεταξύ τους, το σύστημα ενεργοποιείται και το κάθε τρένο μεταδίδει μια σειρά από πληροφορίες και δεδομένα στο άλλο, όπως το είδος του τρένου, το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται τη στιγμή που ενεργοποιείται το σύστημα, η ταχύτητα που έχει αναπτύξει, το δρομολόγιο που ακολουθεί και διάφορες άλλες σχετικές πληροφορίες. Αν το σύστημα διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όχι μόνο ενημερώνει τους οδηγούς των εμπλεκόμενων τρένων, αλλά τους καθοδηγεί για το τι πρέπει να κάνουν και πώς να κινηθούν προκειμένου να αποφύγουν πιθανή σύγκρουση. Το σύστημα μπορεί επίσης να ενημερώσει τον οδηγό ενός τρένου για την ύπαρξη κάποιου εμποδίου ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί και σε αυτοκίνητα, παρέχοντας ανάλογες υπηρεσίες.