Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

"Προσλήψεις σταθερών θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αποδοχές".

Επιτακτική ανάγκη εδώ και τώρα για προσλήψεις Σταθερών θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αποδοχές. Λόγω της αύξησης του Δημόσιου Κοινωνικού Έργου στις γραμμές του Τραμ και ευρύτερα στην ΣΤΑ.ΣΥ.
Με την επέκταση και την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Τραμ στην πόλη του Πειραιά. Όπως και για το άνοιγμα των Σταθμών του Μετρό προς Πειραιά. Ο Δημόσιος Κοινωνικός Χαρακτήρας των Αστικών και Σιδηροδρομικών Συγκοινωνιών πρέπει να ενδυναμωθεί με σταθερές θέσεις εργασίας που προσφέρουν ποιοτικό φθηνό και αξιόπιστο Κοινωνικό Έργο στους Έλληνες πολίτες και όχι με μπαλώματα της στιγμής.!

Μανιατάκης Ηλίας 
Πρόεδρος Εργαζομένων Τραμ (Σ.Ε.Τ)