Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Aναγνώστης, για το χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Κοζάνης. (Φωτογραφίες).

10 χρόνια χωρίς τρένο. Τα δέντρα έχουν καλύψει τις γραμμές. Δάσος και εγκατάλειψη. Πότε θα γίνουν οι γέφυρες; Ποτε θα καθαριστεί ο χώρος του ΟΣΕ;kozan.gr