Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

ΟΣΕ: Απευθείας αναθέσεις και συμβάσεις περιορισμένου χρόνου εκτοξεύουν τις δαπάνες φύλαξης.

Πάνω από 100.000 ευρώ θα στοιχίσουν υπηρεσίες φύλαξης του ΟΣΕ για πέντε ακίνητα μεταξύ των οποίων και ο σιδηροδρομικός σταθμός Ζεφυρίου καθώς ο Οργανισμός προχωρά σε επεκτάσεις των συμβάσεων και απευθείας αναθέσεις ουσιαστικά εκτοξεύοντας τις δαπάνες του Οργανισμού.

Οι τρεις συμβάσεις αφορούν σύμβαση για ένα μήνα, η μία για τρεις μήνες και μόνο μία αφορά στην φύλαξη για 4 μήνες.

Οι συμβάσεις για μικρά χρονικά διαστήματα είναι ένα μοντέλο που έχει επιλεχθεί από την διοίκηση του ΟΣΕ τόσο για την φύλαξη ορισμένων κτιρίων όσο και για την φύλαξη ισόπεδων διαβάσεων. Ωστόσο η επιλογή αυτή αυξάνει τα κόστη καθώς μια ετήσια ή ακόμα μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος σύμβαση θα περιόριζε σημαντικά το τελικό κόστος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αν για το Θριάσιο ΙΙ υπογραφούν ανάλογες συμβάσεις για ένα χρόνο το τελικό κόστος θα ξεπεράσει τις 230 χιλ. ευρώ!
Οι αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια
Με την υπ΄ αριθμ. 9059835/09.08.2019 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ εγκρίθηκαν τα εξής :
Η Ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών μιας (1) 24ωρης σταθερής επταήμερης Φύλαξης στον Σ.Σ. Ζεφυρίου, με ανθρώπινο δυναμικό συνεπικουρούμενη από βοηθητικά συστήματα ασφαλείας και την παρακολούθηση αυτών», συνολικής αξίας  19.515  € χωρίς ΦΠΑ και 24.198,60 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το άρθρο 316 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8.8.2016), για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, από 01/09/2019 ώρα 00:01 πμ έως και την 30/11/2019 ώρα 21:00 μμ, στην εταιρεία ¨ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΕΠΕ, που έχει τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου (εκτελεί το έργο σήμερα).
Με την υπ΄ αριθμ. 9060083/09.08.2019 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ εγκρίθηκαν τα  εξής :
Η ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Σ.Σ. Διαλογής Θεσσαλονίκης του ΟΣΕ, με Ανθρώπινο Δυναμικό», συνολικής αξίας 10.968,75 € χωρίς ΦΠΑ και 13.601,25 € με ΦΠΑ 24%, για  δύο 24ωρες φυλάξεις και για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την από την 01/09/2019 ώρα 06:01 έως και την 01/10/2019 ώρα 06:00, σύμφωνα με το άρθρο 316 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016), στον οικονομικό φορέα ¨MEGA SPRINT GUARD SERVICES AE, που έχει τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου (εκτελεί το έργο σήμερα).
Με την υπ΄ αριθμ. 9059837/09.08.2019 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ εγκρίθηκαν τα εξής :
Η Ανάθεση του έργου «Φύλαξη Θριασίου ΙΙ», με δύο (2) 24ωρες εποχούμενες φυλάξεις για την κάλυψη των χώρων του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και του Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), σύμφωνα με το άρθρο 316 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8.8.2016), για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός (από 01/09/2019 ώρα 00:01 πμ έως και την 30/09/2019 ώρα 24:00 μμ), συνολικής αξίας 15.668,32 € χωρίς ΦΠΑ και 19.428,72 € με ΦΠΑ 24%, στην εταιρεία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΕΠΕ», που έχει τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου (εκτελεί το έργο σήμερα)
Με την υπ΄ αριθμ. 9060084/09.08.2019 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ εγκρίθηκαν τα παρακάτω :
Η ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών μιας (1) 24ωρης σταθερής επταήμερης Φύλαξης του Μουσείου στην περιοχή Λεύκας (ΜΠΡ), με ανθρώπινο δυναμικό», συνολικής αξίας 5.843,74 € χωρίς ΦΠΑ και 7.246,24 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το άρθρο 316 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α/8.8.2016) για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από 07/09/2019 ώρα 06:01 πμ έως και την 07/10/2019 ώρα 06:00 πμ, στην εταιρεία ¨ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ ¨, που έχει τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου (εκτελεί το έργο σήμερα).
Με την υπ΄ αριθμ. 9060019/09.08.2019 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ εγκρίθηκαν τα εξής :
Η Ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών μιας (1) 16ωρης σταθερής επταήμερης φύλαξης του Μουσείου Θεσσαλονίκης, με ανθρώπινο δυναμικό», σύμφωνα με το άρθρο 316 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8.8.2016), συνολικής αξίας 16.171,64 € χωρίς ΦΠΑ και 20.052,83 € με ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την 19/08/2019 ώρα 14:01 μμ έως και την 18/12/2019 ώρα 06:00 πμ, στην εταιρεία ¨MEGA SPRINT GUARD SERVICES A.E.¨, που έχει τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου (εκτελεί αντίστοιχο έργο σήμερα).

Της Μαρίας Μόσχου
movenews.gr