Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

ΟΣΕ: Διαγωνισμός για τη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη.

Ο ΟΣΕ ανακοίνωσε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση 1.114 δωματίων κλινών σε ξενοδοχείο 2 αστέρων ή ανωτέρας στην Αλεξανδρούπολη, για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.352,80 ευρώ με ΦΠΑ.
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών έχει ορισθεί η Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ. στον 2ο όροφο, γραφείο 210 του κτιρίου του ΟΣΕ, Καρόλου 1-3 Αθήνα. Ο ΟΣΕ ιδρύθηκε το 1970 και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας με έδρα την Αθήνα. Λειτουργεί με πλήρη διοικητική, νομική και οικονομική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Κράτους. 
Το σημερινό δίκτυο ανέρχεται σε 2.265 χλμ. (γραμμές σε εκμετάλλευση), εκ των οποίων το 80% αφορά σε γραμμή κανονικού εύρους (1.435 χιλιοστών), όπως έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς.

Σοφία Κοντογιάννη
tornosnews.gr