Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Οι πολίτες θα χρωματίσουν τους νέους συρμούς τραμ.

Έρευνα Γνώμης με Θέμα "Επιλογή Χρωματισμού των 25 Νέων Οχημάτων Τραμ".


Το κοινό θα επιλέξει το χρώμα που θα φέρουν οι νέοι, 25 συρμοί τραμ, για τους οποίους η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜ) βρίσκεται σε διαδικασία προμήθειας, μέσω διεθνούς διαγωνισμού.
Οι νέοι συρμοί είναι δεύτερης γενιάς και διαθέτουν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και λειτουργίας, καθώς επίσης και όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, με την πρόβλεψη να ενταχθούν στο σύνολο του δικτύου της Αθήνας και του Πειραιά για την αναβάθμιση του στόλου.

Για το σκοπό αυτό, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ προσκαλεί και ενημερώνει το κοινό ότι μέσω της ιστοσελίδας της www.ametro.gr και για το χρονικό διάστημα από 1-13 Ιανουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική έρευνα γνώμης για την επιλογή του χρωματισμού των 25 νέων οχημάτων τραμ.

Η συμμετοχή και το αποτέλεσμα, ως απόφαση των πολιτών, θα προκρίνει την τελική επιλογή του εξωτερικού χρωματισμού των οχημάτων τραμ.

Δημήτρης Μπαλής
news247.gr