Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Πάτρα: Ποιά είναι η λύση που προκρίνεται για την διέλευση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη

Με πρωτοβουλία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών (ΕΔΑΜ) του Υπουργείου Υπ.Με.Δι. σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ, πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 30/10/2013 στα γραφεία της ΕΡΓΟΣE Τεχνική Συνάντηση με θέμα την επιλογή της λύσης διέλευσης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη των Πατρών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Γ. Δημαράς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας κ. Κ. Πλατυκώστας, ο αρμόδιος Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Γ. Αθανασόπουλος, η Προϊσταμένη της ΕΔΑΜ κα Μ. Οικονόμου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Κ. Σπηλιόπουλος, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του ΟΣΕ κ. Γ. Σαμπατακάκης, καθώς και στελέχη των ανωτέρω Φορέων.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Σύμβουλος της ΕΔΑΜ, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας και της ανάλυσης κόστους – οφέλους της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνας – Πάτρας, καθώς και της σιδηροδρομικής πρόσβασης στην πόλη και το λιμάνι της Πάτρας. Η μελέτη αυτή θα υποβληθεί στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. για την τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης για την υλοποίηση των εκτελούμενων και προγραμματιζόμενων έργων επί του άξονα αυτού.

Ο Σύμβουλος αναφέρθηκε στην αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών λύσεων διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη της Πάτρας, μεταξύ των οποίων και η λύση της πλήρους υπογειοποίησης της γραμμής, η οποία είχε μεν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό, αλλά το κόστος κατασκευής της προκύπτει απαγορευτικό με βάση τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα. Ο Σύμβουλος παρουσίασε τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά εναλλακτική λύση, η οποία προβλέπει πολύ ηπιότερες επεμβάσεις, σαφώς χαμηλότερου κόστους, στην εν λόγω περιοχή, η οποία εξασφαλίζει την εναρμόνιση και συνύπαρξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής εντός του αστικού ιστού της πόλης, αποκαθιστά πλήρως την οδική επικοινωνία στο κέντρο της πόλης (περιοχή Αγ. Διονυσίου) και αναβαθμίζει εν γένει την εν λόγω περιοχή δημιουργώντας νέους κοινόχρηστους χώρους (πλατεία, χώρους στάθμευσης, κλπ). Παράλληλα, η λύση αυτή εξασφαλίζει τόσο την προαστιακή εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής της πόλης και μάλιστα με προοπτική περαιτέρω επέκτασής της βορείως και νοτίως της πόλης, όσο και την υπεραστική κίνηση επιβατών και τη σιδηροδρομική διακίνηση εμπορευμάτων από και προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, μέσω Ιταλίας.

Τέλος διευκολύνει την ελεύθερη πρόσβαση της πόλης προς τη θάλασσα.

Τονίσθηκε ότι η λύση θα συμβάλλει, ώστε, στο πλαίσιο της εκπονούμενης μελέτης κόστους – οφέλους, να προκύψουν ικανοποιητικοί δείκτες κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης, αναγκαία προϋπόθεση για να συγχρηματοδοτηθούν οι αντίστοιχες επενδύσεις από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σχεδιασμός αυτός έγινε κατ’ αρχήν θετικά αποδεκτός από όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ζήτησαν από τον Σύμβουλο να τεκμηριώσει αναλυτικότερα τις κοστολογικές εκτιμήσεις των εναλλακτικών λύσεων, ενώ συμφωνήθηκε ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδιασμού στους ενδιαφερόμενους τεχνικούς, οικονομικούς και λοιπούς Φορείς της περιοχής στο πλαίσιο μίας ευρείας Τεχνικής Συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, όπου θα τεκμηριωθούν τα στοιχεία ωφελειών και κόστους της προτεινόμενης λύσης και της προοπτικής συγχρηματοδότησής της από κονδύλια της Ε.Ε.

Bestnews.gr