Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Επιστολή του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του ΟΣΕ στον διευθύνον σύμβουλο του ΟΣΕ , τις διοικήσεις του Ομίλου του ΟΣΕ, την ΠΟΣ και το υπουργείο Μεταφορών.

Κύριε Σύμβουλε,
Γίναμε δέκτες παραπόνων πλήθους υπηρετούντων Διπλωματούχων Μηχανικών του ΟΣΕ σχετικά με την στελέχωση των επί κεφαλής τεσσάρων (4) Τεχνικών Διευθύνσεων.
Με τίτλο «Επιλογή Διευθυντών» υπήρχε θέμα στο Δ.Σ. του ΟΣΕ της 4-2-2011, το οποίο τελικά δεν συζητήθηκε.
Με εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού προτεινόταν η κάλυψη των κενών θέσεων Διευθυντών, λόγω παραίτησης προς συνταξιοδότηση των συναδέλφων που τις κατείχαν, με τους ίδιους ήδη συνταξιούχους, πλην μιας, η οποία θα καλυπτόταν με άλλον επίσης συνταξιούχο συνάδελφο, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από άλλη Διεύθυνση που – αποτελεί κοινό μυστικό – ότι σύντομα θα καταργηθεί. Έγινε – μάλιστα – επίκληση του επείγοντος χαρακτήρα της στελέχωσης αυτής, λόγω ανάγκης εφαρμογής του Ν. 3891 ο οποίος ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2010.

Θέλουμε να σας θέσουμε υπόψη τα ακόλουθα:

Ο Νόμος είχε ψηφιστεί από το Νοέμβριο, οι τρεις θέσεις είχαν κενωθεί προ μηνός ενώ η τέταρτη προ τεσσάρων μηνών. Θα μπορούσαν λοιπόν να προκηρυχθούν οι θέσεις αυτές, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να παρέχονται ίσες ευκαιρίες απέναντι σε εν ενεργεία συναδέλφους, με τα αντίστοιχα προσόντα, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Τα μείζονα όμως δεν είναι τα ανωτέρω. Η εισήγηση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως νόμιμη, αλλά σίγουρα δεν είναι ηθική. Σημειώνουμε ότι ο Ν. 3697/08 στο άρθρο 33 δίνει το δικαίωμα στις Διοικήσεις να τοποθετήσουν τους επικεφαλής Διευθύνσεων κατ’ επιλογήν. Στην εποχή της διαφάνειας και της Δι@υγειας θεωρείτε σωστό η επιλογή να γίνεται σε τόσο περιορισμένο κύκλο υποψηφίων, αποκλείοντας από αυτήν τους λοιπούς δυνητικούς υποψηφίους - αξιόλογους εργαζόμενους της εταιρείας; Αν λοιπόν η επιλογή λάβει χώρα μεταξύ περισσοτέρων άξιων υποψηφίων (όσον αφορά στα τυπικά αλλά και στα ουσιαστικά προσόντα) ποιους θα επέλεγε το Δ.Σ;
Αρκεί μια μικρή αναδρομή στο σύντομο παρελθόν έτσι ώστε να αντιληφθεί κανείς σε ποια κατάσταση έχουν περιέλθει οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και άλλοι εργαζόμενοι του Ομίλου μας.
Με τις «μεταρρυθμίσεις» του ασφαλιστικού του 2008 και του 2010 που επεφύλασσαν δυσμενέστατη μεταχείριση στους εργαζομένους, δημιουργήθηκαν κύματα φυγής εργαζομένων από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
Οι εργαζόμενοι υπέστησαν δια της οικονομικής πολιτικής του μνημονίου δραματική μείωση των αποδοχών τους, αλλά ειδικά για τους εργαζομένους του ΟΣΕ και βέβαια τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιφυλασσόταν ένα ακόμα χτύπημα: Με την ψήφιση του Ν. 3891/2010 καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις, οι κανονισμοί προσωπικού, το προσωπικό υποχρεώθηκε σε μετατάξεις, συρρικνώθηκε το δίκτυο, οδηγείται προς ιδιωτικοποίηση η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κλπ., η πρόταση της σημερινής Διοίκησης προς την ΠΟΣ για το νέο μισθολόγιο, περιέλαβε περαιτέρω μεγάλες μειώσεις των αποδοχών τους. Επόμενο ήταν να σημειωθεί και άλλο κύμα συνταξιοδοτήσεων, όσων μπορούσαν βέβαια.
Και τι επιφυλάσσεται σε αυτούς που απέμειναν; Αυτούς που έχουν υποστεί δυσμενέστατη μισθολογική και ασφαλιστική μεταχείριση; Αυτούς στους οποίους «προσφέρθηκαν» άσχετες μετατάξεις (Διπλωματούχοι Μηχανικοί Σιδηροδρόμου σε θέσεις Νοσοκομείων και Δήμων); Αυτούς που έχουν να δουν Συμβούλιο Προαγωγών από τον Ιανουάριο του 2006, με άλλα λόγια, σ’ αυτούς που έχουν στερηθεί το νόμιμο δικαίωμά τους για υπηρεσιακή εξέλιξη μέσα στο πιο αβέβαιο και ζοφερό κλίμα; Αυτούς που θα κληθούν όχι για ένα, αλλά για πολλά ακόμα χρόνια να υπηρετήσουν το Σιδηρόδρομο; Με τι όρεξη θα το κάνουν όταν η Διοίκηση τους αγνοεί και επιλέγει συνταξιούχους;
Είναι αξιοσημείωτη η υποχρεωτική μετάταξη σε Δήμο, λίαν έμπειρου συναδέλφου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «πλεονάζον προσωπικό».
Πρέπει ακόμα να τονίσουμε ότι η απόπειρα αυτή δεν υπηρετεί το πνεύμα του Ν.3891/10, με τον οποίο βέβαια έχουμε διαφωνήσει όπως και με τον προηγούμενο του κ. Χατζηδάκη, με τον οποίο από την μια μεριά ενώ επιχειρείται εξοικονόμηση χρημάτων, με μετατάξεις υπαλλήλων, περικοπές μισθών, αλλαγές κανονισμών και από την άλλη προσλαμβάνονται Διευθυντές χωρίς να αξιοποιούνται τα υφιστάμενα σε υπηρεσία στελέχη.
Για την κάλυψη των θέσεων Μηχανικών είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή δρομολογούνται μετατάξεις συναδέλφων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΕΡΓΑΟΣΕ. Οι συνάδελφοι αυτοί θα μπορούσαν να καλύψουν τα υπάρχοντα κενά του Ομίλου ή να γίνουν προσλήψεις νέων Διπλωματούχων Μηχανικών, δίνοντας έτσι ένα διέξοδο στην διογκούμενη ανεργία των νέων επιστημόνων.
Πιστεύουμε ότι θα εισακουσθούμε και θα αξιοποιηθούν οι ήδη υπηρετούντες συνάδελφοι στον
Όμιλό μας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ α/α
Αντιπρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΛΛΑΣ