Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Έως 31 Μάρτιου η εκτέλεση κανονικών αδειών τους έτους 2010 των εργαζομένων του ΟΣΕ.

Με εγκύκλιο της η ΤΡΑΟΝΟΣΕ ζητεί από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών να δοθούν στο προσωπικό οι οφειλόμενες κανονικές άδειες του έτους 2010 μέχρι της 31 Μαρτίου 2011. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός υπαλλήλων έχει υπόλοιπο αδειών ακόμη και από το 2009. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνει αυτές τις άδειες και αν οι διοικήσεις του ομίλου του ΟΣΕ προτίθενται να αποζημιώσουν τους εργαζόμενους για τις άδειες αυτές. Επίσης ερωτηματικά υπάρχουν και για την εκτέλεση των υπολοίπων των αδειών των υποχρεωτικός μετατασσομένων υπαλλήλων. Αν αυτές δηλαδή θα εκτελεστούν άμεσα σήμερα η θα μεταφερθούν στον νέο φορέα. Σε κάθε περίπτωση οι διοικήσεις του Ομίλου του ΟΣΕ πρέπει να εκδώσουν διευκρινιστικές εγκυκλίους προκειμένου να αποφευχθούν ομαδικές αιτήσεις εκτέλεσης των αδειών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία υπηρεσιών αιχμής όπως αυτές των εμπορικών μεταφορών. Ήδη οι εμπορικοί σταθμοί της Θεσσαλονίκης υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού καθώς και ο σταθμός Ειδομένης.