Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010

Σε λίγο αποκαλυπτικές πτυχές των συμβάσεων του ΟΣΕ στην κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση των κ.κ. Παναγιώτου και Γιαννακού στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.