Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010

Πρακτικά της βουλής από την κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση του κ. Μάνου Παναγιώτου αρχιμηχανικού του ΟΣΕ και του κ. Κώστα Γιαννακού στην Εξεταστική Επιτροπή της βουλής που διερεύνα την υπόθεση της siemens. Μέρος Α΄.

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010 και ώρα 11.36΄ συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης ‘SIEMENS’ στο σύνολό της, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου αυτής κ. Παναγιώτη Ρήγα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εξέταση μαρτύρων.
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ. Αηδόνης Χρήστος, Γρηγοράκος Λεωνίδας, Κεγκέρογλου Βασίλης, Μακρυπίδης Ανδρέας, Τόλκας Άγγελος, Οικονόμου Παντελής, Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Ρήγας Παναγιώτης, Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική, Τζαβάρας Κωνσταντίνος, Νεράντζης Αναστάσιος, Αποστολάκος Γρηγόριος, Καμμένος Πάνος, Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία, Παφίλης Αθανάσιος, Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης Δημήτριος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είχε αποφασίσει η Επιτροπή μας, σήμερα θα υπάρξει μια κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κ. Γιαννακού και Παναγιώτου, οι οποίοι έχουν εξεταστεί ήδη στην Επιτροπή μας ο καθένας ξεχωριστά. Οφείλω να επισημάνω ότι η προηγούμενη συνεδρία είχε μια κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κ. Γιαννακού και Καραπάνου. Με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων των δύο μαρτύρων, δηλαδή του κ. Γιαννακού και του κ. Παναγιώτου, προέκυψε η ανάγκη να κληθούν εκ νέου στην Επιτροπή μας και να υπάρξει η εξέταση η οποία θα γίνει από τους συναδέλφους και από εμένα στο τέλος, σχετικά ορισμένα σημεία των καταθέσεών τους τα οποία χρήζουν και διευκρίνισης και διασταύρωσης.
Θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε να θέτουμε ερωτήσεις, να δώσω επ’ ολίγον το χρόνο σε κάθε έναν εκ των δύο μαρτύρων που βρίσκονται εδώ σήμερα, για να διευκρινίσουν, αν θεωρούν ότι χρειάζεται να διευκρινίσουν κάτι, ή να προσθέσουν κάτι σχετικό με προηγούμενες καταθέσεις τους ή ακόμα και να διαφοροποιήσουν νοηματικά κάποια πράγματα, αν το θεωρούν σκόπιμο, πριν ξεκινήσουμε την κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή τους.
Κύριε Γιαννακέ, εσάς σας έχουμε συχνά εδώ, επομένως να δώσω το λόγο στον κ. Παναγιώτου πριν, τονίζοντας ότι ο όρκος που έχετε δώσει εξακολουθεί να σας δεσμεύει και ισχύει.
Θα ήθελα, κύριε Παναγιώτου, αν το κρίνετε σκόπιμο και θεωρείτε ότι χρειάζεστε κάποιο χρόνο, να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με την προηγούμενη κατάθεσή σας και να τα συνδυάσετε και με την παρουσία εδώ του κ. Γιαννακού, στον οποίο αναφερθήκατε στην προηγούμενη μαρτυρία σας. Έχετε το λόγο. Θα σας δώσω το χρόνο που θα χρειαστείτε, έτσι ώστε να έχουμε μια σύντομη από την πλευρά σας διευκρίνιση κατάθεσης ή συμπληρωματική κατάθεση των όσων μας είχατε πει αρχικά.
ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Καλημέρα σας.
Θέλω να διευκρινίσω σε σχέση με την προηγούμενη κατάθεσή μου ότι εγώ σας είπα για πράγματα τα οποία γνωρίζω και τα οποία προκύπτουν από έγγραφα, από γεγονότα, από δημοσιεύματα και δεν είχα κανένα μα κανένα στόχο ούτε να ενοχοποιήσω κάποιον ούτε τίποτε άλλο.
Το λέω αυτό, γιατί εισέπραξα δύο αγωγές, μία από τον κ. Ρόβλια και μία από τον κ. Γιαννακό. Και εγώ αυτά τα είπα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν τα είπα δημοσίως, όπως μου καταλογίζουν. Και πάντως αυτά τα οποία είπα ισχύουν, απλώς διευκρινίζω ότι προκύπτουν είτε από έγγραφα είτε από γεγονότα είτε από καταστάσεις τις οποίες έζησα και από δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν και είναι συγκεκριμένα δημοσιεύματα.
Αυτά ήθελα να σας πω και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κύριε Γιαννακέ, έχετε το λόγο.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω δύο διευκρινίσεις-δηλώσεις για κάποια πράγματα που ακούστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση, επειδή βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί κάποια παρανόηση, όσον αφορά στις ποινικές ρήτρες των προγραμματικών συμφωνιών για την προμήθεια τροχαίου υλικού για τα Ναυπηγεία.

Πρώτον, θα πρέπει να διευκρινίσω ότι επιβλήθηκαν οι μέγιστες ποινικές ρήτρες που προβλέπονταν από τις συμβάσεις του 1997. Δυστυχώς, οι συμβάσεις του 1997 δεν προέβλεπαν για περαιτέρω καθυστερήσεις των εξήμισι μηνών υποχρεωτικές για τον ανάδοχο λύσεις, αλλά δυνητικές, δηλαδή με τη δική του σύμφωνη γνώμη. Η διαπραγμάτευση, δηλαδή, ή η έκπτωση που προβλέπονται για περαιτέρω ποινικές ρήτρες στο άρθρο 10 είναι δυνητικές. Έτσι, η μόνη δυνατότητα την οποία είχαμε από τις συμβάσεις ήταν να προχωρήσουμε σε έκπτωση και εμείς το καταφέραμε, παρ’ ότι δεν είχαμε ευχέρεια λόγω άρνησης του Υπουργείου Οικονομικών, όταν επιχειρήσαμε να επιβάλουμε την πρώτη ποινή με έκπτωση σε μια κοινοπραξία και κυκλοφόρησε ότι δεν είχαμε αυτήν την δυνατότητα. Εμείς, όμως, πετύχαμε πλέον των εξήμισι μηνών να επιβάλουμε και το ισοδύναμο τροχαίο υλικό, που έχω εξηγήσει πώς ακριβώς υπολογίζεται, το οποίο είναι μετρήσιμο σε χρήματα και είχε κόστος 24,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή όσο περίπου, εάν θέλουμε να κάνουμε την αντιστοίχιση, άλλοι πέντε μήνες ρητρών. Και αυτό για τα οχτώ κλάσικ Ντεζίρο, τα ντιζελοκίνητα, διότι τα άλλα έξι που ήταν ηλεκτροκίνητα, για τα οποία αθέτησαν την υπογραφή τους και δεν τα παρέδωσαν, μπορούμε να υπολογίσουμε άλλα 25 εκατομμύρια. Γι’ αυτό, όπως σας κατέθεσα με τα γράμματά μου, τεκμηρίωνα την απόλυτη δυνατότητα εξασφάλισης για πολλά χρόνια δωρεάν του ισοδύναμου τροχαίου υλικού για τον Ο.Σ.Ε., όχι σε συμψηφισμό των συμβατικώς προβλεφθεισών και επιβληθεισών γεγενημένων ποινικών ρητρών. Αυτό είναι το πρώτο.

Δεύτερον, υπήρξε μια συζήτηση εδώ κατά πόσο οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες είχαν εκδοθεί από την ΕΤΒΑ για τα Ναυπηγεία και μου είχε πει και ο Πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, αν μπορώ να μάθω τηλεφωνικά, έμαθα τηλεφωνικά -και σας παρακαλώ να καλέσετε τον ΟΣΕ, τις νομικές του υπηρεσίες και το λογιστήριο του- ότι τον Ιανουάριο του 2010 κατέπεσαν εγγυητικές επιστολές των Ναυπηγείων για κάποια σύμβαση, νομίζω, για τα ηλεκτρικά Ντεζίρο. Πλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς 1,5 εκατομμύριο ευρώ –αυτό μου είπαν στο τηλέφωνο, μπορείτε να το ζητήσετε εγγράφως από τον ΟΣΕ- και μάλιστα τα Ναυπηγεία έκαναν ασφαλιστικά μέτρα και ζήτησαν προσωρινή διαταγή εναντίον του ΟΣΕ και της Τραπέζης Πειραιώς να μην καταβληθεί το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τελικά το έχασαν και απ’ ό,τι μου λένε –υπάρχουν και εσωτερικά έγγραφα που μπορούν να σας τα στείλουν- έχει πληρωθεί 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς.

Αυτά προς διευκρίνιση των όσων είπαμε. Όπως καταλαβαίνετε, από το 2005 έχω φύγει. Αυτά που σας λέω, σας τα λέω έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία και μπορείτε να τα ζητήσετε να τα πάρετε επισήμως. Αυτές ήταν οι δύο διευκρινίσεις που ήθελα να κάνω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Θεωρώ ότι η Επιτροπή μας οφείλει να διερευνήσει αυτό που καταθέτει ο κ. Γιαννακός από τις νομικές υπηρεσίες του ΟΣΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Είτε από το λογιστήριο, και από τα δύο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Γιαννακέ;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι, αυτά τα δύο, γιατί είναι από την τελευταία συζήτηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Το λόγο έχει η κυρία Τσόνογλου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ρωτώ το μάρτυρα κ. Παναγιώτου.

Κύριε μάρτυς, στην κατάθεσή σας και σε ένα σχετικό υπόμνημα που μας καταθέσατε συμπληρωματικώς είπατε ότι τα γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Κωνσταντινουπόλεως τα διατηρούσε ο εργολάβος, ήταν κλειστά και απρόσιτα. Είναι αλήθεια αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Βεβαίως.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Σε ποια χρονικό περίοδο αναφέρεστε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Τη χρονική περίοδο που εκτελείτο η σύμβαση.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ποια έτη;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Έγινε και μια έφοδος το καλοκαίρι του 2009.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μέχρι το καλοκαίρι του ’09 ο χώρος αυτός δεν ήταν προσβάσιμος σε τεχνικούς που παρακολουθούσαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εξ όσων γνωρίζω, όχι σε όλους. Μόνο στον επικεφαλής της επίβλεψης, στον κ. Μπιρλιράκη.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ο επιβλέπων του έργου ήταν εκ μέρους του ΟΣΕ, ο κ. Μπιρλιράκης ή εκ μέρους της;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εκ μέρους του ΟΣΕ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τι βαθμό είχε ο κ. Μπιρλιράκης;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αρχιμηχανικός.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ποιοι είχαν τα κλειδιά των γραφείων; Μπορείτε να μας πείτε ονόματα;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ήταν δύο υπάλληλοι της κοινοπραξίας.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Συγκεκριμένα ποιου μέλους της κοινοπραξίας;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν το γνωρίζω αυτό.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Πείτε μας τα ονόματά τους.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν θυμάμαι. Έχουν γραφτεί αυτά τα πράγματα. Ήταν δύο κοπέλες. Την πρώτη φορά που έγινε μία έφοδος από τον ανακριτική, κ. Οικονόμου, βρέθηκαν τα γραφεία κλειστά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ο κ. Οικονόμου είχε ειδοποιήσει πριν κάνει την έφοδο;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν γνωρίζω.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Στη συνέχεια, τα γραφεία βρέθηκαν ανοιχτά;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, πήγε ο ανακριτής, δεν είδε κανέναν εκεί –από όσο ξέρω και ειπώθηκε- και στη συνέχεια, έγινε μία δεύτερη έφοδος από τον κ. Ρουσόπουλο, για την οποία γνωρίζω πολλές περισσότερες λεπτομέρειες.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ο κ. Ρουσόπουλος ποιος ήταν, τι ιδιότητα είχε και πότε έγινε αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ο κ. Ρουσόπουλος ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΙΣΥ, η οποία ήταν ο κύριος του έργου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τα γραφεία τελικώς ανοίχτηκαν από τον κ. Ρουσόπουλο;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ανοίχτηκαν με κλειδαρά. Πήγε ο κ. Ρουσόπουλος μέσα, έψαχνε φακέλους, πήρε αντίγραφο του σκληρού δίσκου και κάποιων φακέλων από εκεί και τα κλειδιά τα έδωσε στον κ. Χαραλάμπους.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ο σκληρός δίσκος μπορούσε να αναγνωστεί ή είχε αλλάξει ο κωδικός του;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Απ’ ό,τι ξέρω, ζητήθηκε από τον κ. Ρουσόπουλο ο κωδικός από τους υπεύθυνους της επίβλεψης και επιστράτευσε άνθρωπο της πληροφορικής, ο οποίος ήρθε και έκανε copy το περιεχόμενο του σκληρού δίσκου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δηλαδή αρνήθηκαν να του το δώσουν;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μπορούσαν να αρνηθούν στο διευθύνοντα; Όχι, φυσικά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τελικώς, λοιπόν, τον έδωσαν τον κωδικό. Τα στοιχεία αυτού του σκληρού δίσκου, πού κατατέθηκαν;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Τα πήρε ο κ. Ρουσόπουλος.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κλήθηκε ο κ. Ρουσόπουλος από τον κ. Οικονόμου, να τα καταθέσει ή από κάποιον άλλο ανακριτή ή ανακριτική αρχή;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν γνωρίζω. Εγώ, όταν έδωσα το συμπληρωματικό μου υπόμνημα, το ανάφερα αυτό το πράγμα. Οπότε ο κ. Οικονόμου, αν ήθελε να διερευνήσει το θέμα, φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να φωνάξει τον κ. Ρουσόπουλο.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μέχρι σήμερα ξέρετε πού βρίσκεται αυτός ο σκληρός δίσκος και τα στοιχεία του;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Απ’ ό,τι ξέρω, την τελευταία φορά ήταν στην κατοχή του κ. Ρουσόπουλου. Όταν έφυγε ο κ. Ρουσόπουλος στον οποίον εγώ ήμουν σύμβουλος, δεν γνωρίζω τι έγινε μετά. Τα πήρε μαζί του; Ήταν σε ένα ερμάριο απέναντι από το γραφείο του, στο οποίο εκεί μέσα είχε κάποιους φακέλους, που πήρε αντίγραφα και το αντίγραφο του δίσκου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Αυτός ο σκληρός δίσκος, μπορείτε να μας πείτε, αν ξέρετε, τι περιείχε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Περιείχε την αλληλογραφία του έργου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Και θα μπορούσε να κατασχεθεί κανονικότατα από τον ανακριτή. Σωστά;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Σαφέστατα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μάλιστα.

Έχετε καταφερθεί εναντίον του κ. Ρόβλια, στην κατάθεσή σας, λέγοντας...

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι έχω καταφερθεί...

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Προσέξτε, γιατί εδώ η Εξεταστική Επιτροπή έχει το χαρακτήρα της Ανακριτικής Επιτροπής. Λέτε ότι «Εγώ δεν το είπα δημόσια», αλλά εδώ είμαστε πολλοί και ακούμε όλα αυτά τα οποία λέτε.
Κατ’ αρχήν όσον αφορά τα ημερολόγια του κ. Χριστοφοράκου εσείς τα έχετε δει;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Βεβαίως στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ».

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Έχετε προσέξει ότι υπάρχει μία ένδειξη TD που σημαίνει εκκρεμότητα, to do, να το κάνω.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αυτό το είδα κυρία Τσόνογλου, σε επόμενο τεύχος. Όταν ο κ. Ρόβλιας έστειλε στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» έλεγε αυτό το to do που λέτε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δεν είναι συνάντηση. Είναι εκκρεμότητα. Τη θεωρούσε εκκρεμότητα ο κ. Χριστοφοράκος τη συνάντηση αυτή.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το είδα μετά που με ρωτήσατε εδώ πέρα όταν έγινε το θέμα. Το είδα ότι ο κ. Ρόβλιας επικαλέστηκε αυτό το πράγμα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εσείς όμως δεν ξέρατε τι σημαίνει…

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, δεν το είχα δει καν αυτό. Εγώ απλώς ερωτώμενος εάν ανατρέξετε στα Πρακτικά, λένε ποιοι τα έκαναν αυτά τα πράγματα και λέω εγώ ότι προφανώς δεν είναι δυνατόν ένας διευθύνων σύμβουλος να υπογράφει μία σύμβαση της τάξεως των 160.000.000 ευρώ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Γιατί υπέγραψε μία τέτοια σύμβαση ο κ. Ρόβλιας;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, άλλο λέω. Ήταν γενική συζήτηση στα Πρακτικά. Και να μην συνεννοείται με τον εποπτεύοντα Υπουργό. Λέει: Ποιοι είναι αυτοί τελικά; Έχω υπόψη μου διάφορα δημοσιεύματα. Μεταξύ αυτών το πρόσφατο δημοσίευμα των «ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ» την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο αναφέρει κάποια άτομα τα οποία υπάρχουν στο ημερολόγιο του 2002. Προσέξτε τη λεπτομέρεια, του 2002. Εκεί, λοιπόν, μεταξύ άλλων πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση με τον ΟΣΕ. Ποιοι είναι από αυτούς που αναφέρει το ημερολόγιο του 2002; Είναι ο κ. Γιαννακός ο οποίος τότε ήταν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και είχε κάποιες εκκρεμότητες ο Χριστοφοράκος σαν Siemens με τον ΟΣΕ, απ’ ότι διάβασα με τα Ναυπηγεία και ένα σωρό άλλα πράγματα και συναντάτο όπως ήταν αναμενόμενο. Ποιος άλλος συναντάτο; Ο κ. Λιάπης ο οποίος σας λέω ότι δεν είχε καμία σχέση τότε με τον ΟΣΕ ούτε ήταν υπεύθυνος κάποιου τομέα μεταφορών για να δικαιολογεί τις συναντήσεις.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω; Για να αποκαθιστούμε και την αλήθεια για κάποιους που εδώ αιωρούνται τα ονόματά τους. Γιατί ο κ. Ρόβλιας ναι μεν ορίστηκε γενικός γραμματέας επικοινωνιών στις 26 Μαίου 2000, αλλά παραιτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2002. Άρα, τα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το 2002 ήταν. Το δημοσίευμα είχε το ημερολόγιο του 2002.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ναι, αλλά από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2002 είχε παραιτηθεί ήδη από γενικός γραμματέας.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ναι, αλλά είχε συναντήσεις σας είπα το 2002.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μα, είχε παραιτηθεί σας λέω από γραμματέας.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Μέχρι τον Φεβρουάριο, έστω…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Αυτά τα δημοσιεύματα που μας είπατε μπορείτε να μας πείτε σε ποιες εφημερίδες τα είδατε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ».

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Υπάρχει εδώ μία διόρθωση ότι ο κ. Ρόβλιας δεν είναι ο άνθρωπος που αναφέρεται στο παραπολιτικό που επικαλείσθε για την εποχή του Γιαννακού.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αυτό το παραπολιτικό που λέτε δεν είναι στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ». Είναι στην εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» το οποίο δημοσιεύεται τον Ιούνιο του 2007, εάν δεν κάνω λάθος. Τότε, λοιπόν, τι είχε γίνει; Είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα και η εφημερίδα αυτή είχε επανειλημμένα δημοσιεύματα γι’ αυτό το θέμα. Προηγήθηκαν δηλαδή, κάποια δημοσιεύματα για αυτό το θέμα του προαστιακού. Στη συνέχεια, όταν παραπέμπεται για κακούργημα ο κ. Γιαννακός και κάποιοι άλλοι, τότε δημοσιεύει αυτή την πληροφορία, αυτό το παραπολιτικό.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ο οποίος τί είπε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αναφέρει το εξής επί λέξει. Σας το έχω καταθέσει. «Θα κλάψουν ΚΑΡδιές και ΚΑΡδούλες». Υπότιτλος: «Δεν πήρε χαμπάρι ο γενικός ότι το μαγνητοφωνούσε ο πονηρός διοικητής». Αν δεν κάνω λάθος έτσι λέει.
Και λέει επί λέξει είναι παραμονές εκλογών του 2004. Γενικός, δεν αναφέρει ούτε μεταφορών ούτε τίποτα, δεν αναφέρει ούτε μεταφορών, Γενικός Γραμματέας επισκέπτεται διοικητή μεγάλης Δ.Ε.Κ.Ο.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Πότε χρονολογικά;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Λέει το δημοσίευμα παραμονές του 2004.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Όταν ο κ. Ρόβλιας ήταν υποψήφιος και γύρναγε τα χωριά των Τρικάλων κατέβηκε και παρακαλούσε…

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Διαβάστε παρακάτω τι λέει το δημοσίευμα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Εσείς που τον κατηγορείτε.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εγώ είπα τι είπε το δημοσίευμα. Δεν είπα κάτι δικό μου. Λέει παραμονές εκλογών επισκέπτεται το γραφείο.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Πώς βγάλατε εσείς το συμπέρασμα ότι είναι ο κ. Ρόβλιας;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Συγνώμη. Το ΚΑΡ με κεφαλαίο. Λέει παρακάτω το δημοσίευμα, αργήσαμε λέει ο διοικητής, στη συνέχεια του λέει αυτός μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ, εγώ και το γραφείο μου έχουμε χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις. Επομένως, νομικό γραφείο που ασχολείται με δημόσια έργα. Το ΚΑΡ κρατήστε το. Τρίτον, μα, λέει πρόκειται για απευθείας ανάθεση, του λέει ο διοικητής της Δ.Ε.Κ.Ο. και απαντάει αυτός του λέει μια παροιμία που λένε στην ιδιαιτέρα του πατρίδα, στη Θεσσαλία. Λοιπόν, κρατείστε, ΚΑΡ κεφαλαίο, δηλαδή Καρδίτσα, Γενικός Γραμματέας, στη συνέχεια Θεσσαλία και συνεχίζει. Βέβαια τώρα…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Αυτά εσείς τα βγάλατε συμπερασματικώς;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Επιτρέψτε μου. Στη συνέχεια λέει ο τότε Γενικός και σημερινός Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσπαθεί να ξεχάσει τι έγινε. Έλα όμως που ο πονηρός διοικητής βγάλει τη μαγνητοφώνηση θα κλάψουν καρδιές και καρδούλες. Κάπως έτσι το λέει. Εάν μου βρείτε εσείς Γενικό Γραμματέα που το βάζει για να το φωτογραφήσει…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Αυτά τα λέτε εσείς. Εσείς πρέπει να αποδείξετε ότι είναι αλήθεια. Εσείς βγάλατε το συμπέρασμα και λέτε άρα λέει αυτό και αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εγώ έχοντας κάποιο δείκτη νοημοσύνης διαβάζοντας ότι πρόκειται για Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρώην Γενικό Γραμματέα καταγόμενο από την Καρδίτσα Θεσσαλία κ.λπ. σύμβαση απευθείας ανάθεσης κ.λπ. το μυαλό δεν πάει πουθενά αλλού. Αν πάει κάπου αλλού να μου το πείτε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Εσείς μια και δεν ξέρατε ποιος είναι, οφείλατε να δείξετε μια συνέπεια και αν δεν ξέρατε όνομα να μην κατηγορήσετε διότι εδώ υπάρχει δημοσίευμα από το ΠΑΡΟΝ που λέει ότι το διαψεύδει και ότι δεν πρόκειται για τον κ. Ρόβλια.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι διαψεύδει. Αυθαίρετα ο κ. Παναγιώτου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Βεβαίως αυθαίρετα. Αυτό είναι αντικείμενο των δικαστηρίων.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εγώ μόλις έλαβα γνώση αυτού του δημοσιεύματος…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Και να ξέρετε ότι δεν ήταν ποτέ γραμματέας μεταφορών ο κ. Ρόβλιας.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Είπα εγώ μεταφορών;

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Έτσι είχατε πει.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Για δέστε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Αφού αναφέρεστε στην εφημερίδα ΠΑΡΟΝ και λέτε εφόσον άκουσα μεταφορών…

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Για ανατρέξτε στα Πρακτικά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Ορίστε. Πέραν του δημοσιεύματος της εφημερίδας ΠΑΡΟΝ το οποίο τον εμφανίζει με την ιδιότητα του γενικού γραμματέα μεταφορών που είχε τότε να πιέζει λίγες μέρες…

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Πού διαβάζετε;

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Το δικό σας υπόμνημα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το υπόμνημα, όχι την κατάθεση.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 2004, τον κ. Γιαννακό να προχωρήσει μου έκανε εντύπωση ότι όσον καιρό ήταν επικεφαλής του τομέα μεταφορών του κόμματός του δεν είδε, δεν άκουσε για την σκανδαλώδη κ.λπ. Άρα, αναφέρεστε στον κ. Ρόβλια επικαλούμενος το δημοσίευμα από το ΠΑΡΟΝ.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ε, βέβαια…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: Το οποίο ΠΑΡΟΝ στη συνέχεια διαψεύδει ότι πρόκειται για τον κ. Ρόβλια. Εσείς επιμένετε ότι είναι αλήθεια αυτά που επικαλείσθε για το συγκεκριμένο άνθρωπο;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ανατρέξτε στα Πρακτικά. Όταν ερωτούμε μάλλον από τον κ. Καλαφάτη για δημοσίευμα λέω μάλιστα, δημοσίευμα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ναι, αλλά το δημοσίευμα δεν αναφερόταν στο πρόσωπο αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το ερμήνευσα …

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Έτσι μπράβο! Να προσέχετε λοιπόν τι ερμηνεύετε και με τι στοιχεία το ερμηνεύετε και να φέρνετε και την ευθύνη.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Τι να προσέχω; Σας παρακαλώ!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κυρία Τσόνογλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, επ’ αυτού. Έχω μια τελευταία ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Θα ήθελα να πω το εξής: Ο καθένας εδώ αναλαμβάνει την ευθύνη των όσων λέει και όσων καταθέτει. Από εκεί και έπειτα δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις στο μάρτυρα. Αν αναληθώς έχει καταθέσει κάτι, θα υποστεί τις συνέπειες στα δικαστήρια.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή έκανε επίκληση των δικαστηρίων και των αγωγών που έχει, εδώ του δίνεται μια ευκαιρία να ανασκευάσει…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Δεν χρειάζεται, από τη στιγμή που του είπαμε εάν έχει να δηλώσει κάτι και δεν δήλωσε τίποτα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Με τον κ. Γιαννακό βέβαια προφανώς θα τα βρουν στα δικαστήρια.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Πάνω σ’ αυτό πριν προχωρήσετε, θέλω να διευκρινίσω το εξής: Εγώ μίλησα για δημοσίευμα και το ερμήνευσα, κυρία Τσόνογλου…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δεν πρέπει να ερμηνεύετε αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία και αυτό τον κίνδυνο να τον έχετε υπ’ όψιν σας.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Πάνω σ’ αυτό το θέμα σας έχω στείλει μια επιστολή, στην οποία λέω ότι μόλις έλαβα γνώση του περιεχομένου αυτής της δήθεν διάψευσης…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Α, τη θεωρείτε και δήθεν!

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Σας λέω ότι έστειλα επιστολή στον κ. Κουρή την οποία ο κ. Κουρής δεν δημοσίευσε, φοβούμενος προφανώς αγωγή.

Δεύτερον, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια, καλέστε τον κ. Κουρή να σας το πει.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε μάρτυς, δεν θα μας υποδείξετε εσείς ποιον θα καλέσουμε. Εδώ είναι ένας χώρος που πρέπει να σεβαστείτε αν μη τι άλλο.

Μια τελευταία ερώτηση. Ο κ. Χατζηδάκης, λέτε στο υπόμνημά σας, «βαρύνεται γιατί ως εποπτεύων Υπουργός, όχι μόνο διατήρησε ανεξέλεγκτο, να δρα κατά του συμφέροντος του ΟΣΕ και του δημοσίου, το μηχανισμό υποστήριξης της σύμβασης αλλά και γιατί με συνέργειες και πράξεις του, όπως η υπογραφή των παραπάνω μνημονίων με τους Δήμους Αθηναίων και Αγίων Αναργύρων, ζημίωσε περαιτέρω τον ΟΣΕ και το ελληνικό δημόσιο».

Θα ήθελα να μου αναλύσετε σε ποια περιστατικά αναφέρεστε και τι είδους ζημία θεωρείτε ότι προκάλεσε ο κ. Χατζηδάκης σε βάρος του ΟΣΕ και του ελληνικού δημοσίου με πράξεις ή παραλείψεις του.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Πρώτον, η διατήρηση της επίβλεψης και της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου και της προϊσταμένης αρχής ως είχε…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ενώ όφειλε να κάνει τι;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ήταν ενημερωμένος από τους ανθρώπους του Κόμματος, όπως ήμουν εγώ, για το τι συνέβαινε σ’ αυτή τη σύμβαση. Έπρεπε να τους αντικαταστήσει. Έπρεπε να διακόψει -όταν βγήκε η δεύτερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωνε το έργο από το Ρέντη και πάνω- τη σύμβαση διότι δεν μπορεί να εκτελεστεί κατά το 90% και να κάνει προκήρυξη του νέου πια υπογειοποιημένου κομματικού που λέμε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Το οποίο ήταν κατά τροποποίηση αρχικής σύμβασης, έτσι δεν είναι; Μιλάω για την υπογειοποίηση.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η υπογειοποίηση, ναι. Είναι ο λόγος για τον οποίον ακυρώθηκε και την πρώτη φορά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Συνεπάγετο μεγαλύτερη αύξηση του τιμήματος που έπρεπε να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο, μέτοχος στον ΟΣΕ, για το έργο αυτό, έτσι όπως τροποποιήθηκε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Βεβαίως, η υπογειοποίηση αυτόματα…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Πολλαπλασίασε το εργολαβικό τίμημα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Βέβαια, αλλά από τη στιγμή που έχουμε την απόφαση για δεύτερη φορά του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι μονόδρομος.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Το γεγονός ότι δεν έγινε η ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εταιρεία που ανέλαβε το έργο επέφερε ζημία στο δημόσιο, συνεπεία των καθυστερήσεων στον ΟΣΕ;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο δεν είχε καμμία υποχρέωση να κάνει περιβαλλοντική μελέτη. Όπως γνωρίζετε, το συγκεκριμένο έργο είχε απαλλαγεί από περιβαλλοντικές μελέτες και περιβαλλοντικούς όρους με την αιτιολογία ότι πρόκειται για ανακαίνιση. Έχουμε δυο γραμμές, τις ξαναφτιάχνουμε και γι’ αυτό δεν χρειάζεται να πάρουμε έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Όσον αφορά τώρα τα μνημόνια, πείτε μας τι ακριβώς ήταν και αν περιείχαν παραιτήσεις από δικαιώματα του Δημοσίου, του ΟΣΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Τα μνημόνια αφορούν τα εξής πράγματα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Για τα μνημόνια που υπέγραψε ο κ. Χατζηδάκης θέλω να μου πείτε.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όσον αφορά το Δήμο Αθηναίων: Κάποιους χώρους τους παραχωρεί ή λέει ότι θα τους συνεκμεταλλευθεί, όπως με το Δήμο Αθηναίων. Θα τους δώσει για παιδικές χαρές. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις να κάνει κάποια έργα, στα πλαίσια αυτά, να τα παραδώσει δηλαδή έτοιμα αυτά όλα.

Ως προς το Δήμο Αγίων Αναργύρων, αντιστοίχως κάποιες παιδικές χαρές, πάρκινγκ, γέφυρες, πράγματα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δηλαδή έδωσε αντισταθμιστικά;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αντισταθμιστικά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τα οποία αντισταθμιστικά ήταν σε βάρος της περιουσίας του ΟΣΕ, του Ελληνικού Δημοσίου;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Κατ’ αρχήν, εγώ δεν ξέρω αν είναι σε βάρος του ή όχι. Εγώ ξέρω ένα πράγμα: ότι για να γίνει η παραχώρηση κάποιου χώρου που ανήκει σ’ έναν δημόσιο Οργανισμό, όπως ο ΟΣΕ, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ. Αυτό είναι το ένα.

Δεύτερον, απαιτείται απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών και μετά να γίνει. Οπότε εκεί, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, εξετάζεται κι αυτό που είπατε, αν και κατά πόσον, κ.λπ…Αυτά δεν έγιναν. Απλώς υπεγράφησαν…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δηλαδή δεν έγινε η νόμιμη προδικασία,…

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Έτσι.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: …ώστε να εξασφαλιστεί η έγκριση...

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ακριβώς.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ:…και των συναρμόδιων Υπουργείων και του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εξ υστέρων μετά ήρθαν αυτά, τα τέτοια…Και μάλιστα ορισμένα απ’ αυτά δεν είχαν υλοποιηθεί και τα έχετε στα έγγραφα που σας έχω δώσει. Πιέζει ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων: «τι γίνεται; Ποιος θα τα κάνει; Πρέπει να τα κάνουμε» και, απ’ ό,τι γνωρίζω, μέσα από τη Σύμβαση αυτή -δεν φαίνεται- έχουν πληρωθεί τα πάρκινγκ που γινήκανε στους Αγίους Αναργύρους.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Πώς είπατε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Έχει πληρωθεί κάποιο πάρκινγκ που δημιουργήθηκε εκεί στους Αγίους Αναργύρους, παιδικές χαρές –ό,τι άλλο είναι- και μία γέφυρα στο τέλος περίπου του έργου, προς τις Τρεις Γέφυρες, μια μεταλλική γέφυρα μπλε. Ανατρέξτε. Αυτές είναι πληροφορίες που έχω.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μάλιστα. Τα οποία χρήματα τα πλήρωσε ο ΟΣΕ;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ο ΟΣΕ μέσω της Σύμβασης αυτής.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μέσω των μνημονίων;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι μέσω των μνημονίων.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Αλλά;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μέσω της Σύμβασης της συγκεκριμένης.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Που έγινε με το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Αγίων Αναργύρων;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι. Μέσω της 994 Σύμβασης.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Της 994 Σύμβασης του έτους;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Του 2005. Ανατρέξτε λοιπόν να δείτε. Σας είπα για την μπλε γέφυρα, τη μεταλλική, η οποία απ’ όσο γνωρίζω, έχει πληρωθεί μέσα από τη Σύμβαση αυτή.

Δεύτερον, έχουν πληρωθεί τα πάρκινγκ…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Από ποιον;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Από τον ΟΣΕ σας είπα. Από την ΕΔΙΣΥ μάλλον. Κι αυτό –προσέξτε- δεν φαίνεται, γιατί πληρώνει άσφαλτο, τσιμέντο, ζαρντινιέρες, και μπαίνει μέσα στο όλο.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Με λίγα λόγια λοιπόν από τα μνημόνια αυτά που υπογράφηκαν με τον τρόπο που μας είπατε, χωρίς δηλαδή τις απαραίτητες και νόμιμες προϋποθέσεις, δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις του ΟΣΕ υπέρ των δήμων και σε βάρος του ΟΣΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Βεβαίως. Αν το κόστος αυτό…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Και βεβαίως αυτό το έκανε ο κ. Χατζηδάκης ως Υπουργός Μεταφορών την εποχή εκείνη.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το έκανε υπογράφοντας το μνημόνιο.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τις συμβάσεις αυτές. Ποιο έτος; Θυμάστε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το 2008, αν δεν κάνω λάθος. Ή το 2009. Τα έχω καταθέσει.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Το λόγο έχει ο κ. Τζαβάρας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Παναγιώτου, θέλω να ξεκινήσουμε και να κάνουμε μία επισκόπηση, γιατί την άποψη του κ. Γιαννακού την έχουμε. Τώρα λοιπόν στην κατ’ αντιπαράσταση εξέταση που ζήτησα θέλω να διασταυρώσουμε τις καταθέσεις σας, να δούμε πού υπάρχει η αλήθεια. Γι’ αυτό το έργο, λοιπόν, που μας απασχολεί και στο οποίο, όπως είπατε, έγινε η διακήρυξη 160.000.000 και αφορούσε ανακαίνιση της υπάρχουσας γραμμής, θέλω, μετά λόγου γνώσεως και στον όρκο που έχετε δώσει, να μας πείτε εάν πρόκειται για ανακαίνιση των δύο υφισταμένων γραμμών ή εάν το έργο αφορά την κατασκευή και άλλων δύο, ώστε στο σύνολο να είναι τέσσερις οι γραμμές.
ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αφορά εκτός από τις δύο υφιστάμενες γραμμές, την κανονικού εύρους και την μετρική –όπως τη λέμε εμείς- για το κομμάτι «Άγιος Ιωάννης Ρέντης-Κηφισός» δύο επιπλέον γραμμές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπηρεσιακές αυτές;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Οι οποίες αναφέρονται σαν υπηρεσιακές-εργοταξιακές γραμμές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα. Δηλαδή αυτές θα έχουν χρήση, μέχρις ότου τελειώσει το έργο και μετά θα καταστραφούν ή θα είναι εσαεί τέσσερις γραμμές εκεί;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, φυσικά. Θα είναι εσαεί.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσαεί, λοιπόν, τέσσερις γραμμές.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αν αυτές ήταν προσωρινές, δεν θα εξοπλίζοντο με σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Α, μάλιστα.

Ξέρετε τι μας είπε εδώ ο κ. Γιαννακός; Ότι αυτές οι δυο γραμμές πρόκειται –πρώτα από όλα δεν μας είπε για τέσσερις, θα του δώσουμε τώρα βέβαια το λόγο- …

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, δεν είναι παντού τέσσερις. Θα σας πω στη συνέχεια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πρώτα απ’ όλα, πείτε μου πού είναι τέσσερις.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη μέχρι τον Κηφισό, που είναι μία στάση, είναι τέσσερις οι γραμμές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τέσσερις κανονικές.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Τέσσερις κανονικές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ίδιες μεταξύ τους και παράλληλες.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ναι, έχω εδώ το σχεδιάγραμμα να το δείτε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το έχετε; Να μας το αφήσετε.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Από τον Κηφισό μέχρι τον κεντρικό σταθμό Αθηνών είναι τρεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα. Τρεις παράλληλες και ισοδύναμες και ισάξιες. Να τα λέτε αυτά, γιατί γράφονται.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Βεβαίως, βεβαίως.

Βέβαια στη σύμβαση αυτή μέσα αναφέρεται …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα τα πούμε για τη σύμβαση. Υπάρχει λόγος που αναφέρεται και στη σύμβαση, γιατί εδώ βρισκόμαστε προ μιας συμβάσεως-μαϊμού, όπως θα αποδειχθεί.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μετά, από τον κεντρικό σταθμό Αθηνών μέχρι τους Αγίους Αναργύρους έχουμε τέσσερις γραμμές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τέσσερις γραμμές κανονικές, ισοδύναμες.

(Στο σημείο αυτό ο μάρτυς γνέφει καταφατικά)

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μάλιστα. Από εκεί και μετά, ...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να το πείτε, γιατί μόνο με το νεύμα του κεφαλιού δεν γράφονται τα Πρακτικά. Είναι τέσσερις ισοδύναμες, παράλληλες, κανονικές.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μάλιστα.

Από εκεί μετά είναι οι υφιστάμενες γραμμές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Από πού δηλαδή;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Από τις Τρεις Γέφυρες και μετά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μέχρι πού;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Είναι οι δύο υφιστάμενες που συνεχίζουν κανονικά …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το έργο που ενδιαφέρει εμάς είναι «Πειραιάς-Τρεις Γέφυρες». Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εντάξει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Άρα, λοιπόν, με βάση αυτήν την περιγραφή που μας κάνατε πρόκειται περί ανακαινίσεως;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, φυσικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι έχετε να πείτε επ’ αυτού, κύριε Γιαννακέ;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Την άποψή μου σας την έχω πει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, δεν είναι θέμα άποψης εδώ. Εδώ είναι θέμα γεγονότων.

Είναι αλήθεια αυτά που ακούσατε τώρα να λέει ο κ. Παναγιώτου ή ψέματα;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Την άποψή μου σας την έχω πει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε, δεν θα αποφύγετε το «πικρό ποτήρι».

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Προσπαθώ να απαντήσω. Δεν είναι…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν σας ζητάω την άποψή σας. Σας ζητάω να τοποθετηθείτε σε αυτά που ακούσατε. Πρόκειται για πραγματικά περιστατικά. Πρόκειται για το αν είναι δύο γραμμές ή αν είναι –όπως ακούσατε- τρεις και τέσσερις γραμμές ισοδύναμες και αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με άποψη. Πείτε μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κύριε Γιαννακέ, επειδή γίνεται κατ’ αντιπαράσταση εξέταση –δεν ξέρω- χρησιμοποιείστε όποιον όρο θέλετε, αλλά πάντως απαντήστε στην ερώτηση, ξεκινώντας ακόμα και με το «η άποψή μου είναι», αλλά –εν πάση περιπτώσει- απαντήστε επί της συγκεκριμένης ερώτησης.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να απαντήσω επί της συγκεκριμένης ερώτησης και σε μόνιμη βάση διακόπτομαι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Πρέπει να ολοκληρώσει ο κύριος συνάδελφος για να μην σας μείνει καμία απορία περί τίνος ρωτάει και τώρα που ολοκλήρωσε, απαντήστε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η άποψή μου είναι –σας το έχω πει- ότι η μελέτη ήταν επιφανειακή για να ανακαίνιση των υφισταμένων γραμμών. Υπήρχαν κατά τόπους κάποιες υπηρεσιακές γραμμές, για να διευκολύνουν την ενδιάμεση κυκλοφορία και η Μελέτη Περιβαλλοντικής Απαλλαγής, η οποία έχει βγει, ισχύει ακόμα μέχρι σήμερα.

Στην πορεία για το συνολικό έργο είχε προχωρήσει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η αδειοδότηση, η οποία στη συνέχεια «έπεσε».
Κατ’ αρχάς, δεν χωράνε από το σταθμό Λαρίσης μέχρι τις Τρεις Γέφυρες οι τέσσερις γραμμές. Δεν είναι δυνατόν να δείχνετε στο σχέδιο τέσσερις γραμμές. Τρεις γραμμές πρέπει να δείχνονται.

Δεν την ξέρω τη μελέτη σε λεπτομέρειες. Εγώ σας λέω τα γεγονότα τα οποία, ως διοικητής του ΟΣΕ, ήξερα. Τη μελέτη δεν την ξέρω σε λεπτομέρειες. Μπορείτε να καλέσετε εδώ τους υπηρεσιακούς να σας πουν τι ακριβώς είναι. Ήταν ανακαίνιση των επιφανειακών γραμμών με κάποιες υπηρεσιακές, οι οποίες στη συνέχεια θα ξηλώνονταν.

Δεν ξέρω τι προέβλεψε η ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που προβλέπει το συνολικό έργο με τους ανισόπεδους κόμβους, την αναδιανομή των γραμμών και τι ακριβώς έχει γίνει. Σας έχω πει ότι από το Δεκέμβρη του 2005 και μετά έχω φύγει. Δεν το ξέρω το έργο σε λεπτομέρειες. Αυτό σας απαντώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Γιαννακέ, εγώ σας ερώτησα με επιμονή, όταν ήσασταν μόνος σας.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Και σας απάντησα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τώρα θα με ακούσετε και θα σας δώσω τη δυνατότητα να απαντήσετε και να τοποθετηθείτε.

Σας ερώτησα, λοιπόν, επιμόνως: «Κύριε Γιαννακέ, πρόκειται να ανακαίνιση» -ως ανακαινίσεως, βέβαια, νοουμένης της απλώς επανακατασκευής των δύο υφισταμένων- «ή πρόκειται και για κατασκευή άλλων επιπλέον γραμμών»;

Εσείς, λοιπόν, μου είπατε ότι υπάρχουν, εκτός από τις δύο, κάποιες υπηρεσιακές…

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ακριβώς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …για να διευκολύνονται οι διασταυρώσεις των τρένων.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η κυκλοφορία γενικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, είπατε ακριβώς τη λέξη.

Εδώ, όμως, από την κατάθεση του κ. Παναγιώτου προκύπτει ότι δεν πρόκειται για την κατασκευή εξαρχής των δύο υφισταμένων, που εσείς την ονομάζετε ανακαίνιση, αλλά εδώ πρόκειται -εάν κάνω λάθος, κύριε Παναγιώτου, να με διορθώσετε- περί κατασκευής. Εκτός, δηλαδή, από την ανακαίνιση, έχουμε και κατασκευή μιας ή και σε κάποιες περιπτώσεις, δύο επιπλέον γραμμών.

Είναι έτσι, κύριε Παναγιώτου;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ακριβώς.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Και σας λέω, για διευκόλυνση…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί δεν τα λέτε όλα αυτά, κύριε Γιαννακέ;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Διότι σας λέω ότι είναι για διευκόλυνση…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί δεν ξέρετε τι συνέβη;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ναι, από το 2005 και μετά δεν ξέρω τι συνέβη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δηλαδή, λέει την αλήθεια ο κ. Παναγιώτου;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν το ξέρω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν το ξέρετε εάν λέει την αλήθεια ο κ. Παναγιώτου;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν το ξέρω. Δεν έχω περπατήσει το έργο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα. Εσείς μέχρι πότε ήσαστε Διευθύνων Σύμβουλος;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2005.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2005 δεν είχατε ποτέ επισκεφθεί, εν πάση περιπτώσει…

Το εργοτάξιο πότε άρχισε να στήνεται;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μετά τις καθυστερήσεις που είχε, ξεκίνησε από την αρχή. Όμως, είχαμε καθυστερήσεις, με παρεμβάσεις των Αγίων Αναργύρων, με παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι, τα θυμάμαι αυτά. Πότε λοιπόν;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν πήγα στο εργοτάξιο. Είχαμε κάποιες επαφές με το Δήμο Αθηναίων. Ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τότε. Δεν έχω γνώση της διαχείρισης του έργου. Τι να σας πω;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος, κύριε Γιαννακέ -επειδή έπρεπε να σας το έχουμε πει εξαρχής και επειδή δικαιολογημένα δεν ξέρετε τα νομικά- να σας το πω στο σημείο αυτό, γιατί θα συνεχίσουμε την εξέταση, ότι εδώ εμείς είμαστε Αρχή, σύμφωνα με την έννοια του Ποινικού Νόμου…

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ναι, το ξέρω αυτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …ενώπιον της οποίας είστε υποχρεωμένος, όταν ορκίζεστε, πρώτον, να ορκίζεστε και να καταθέτετε αληθή, πραγματικά περιστατικά…

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Αληθή καταθέτω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και δεύτερον -προσέξτε, εδώ είναι το σημαντικό και το υπογραμμίζω- ψευδορκία διαπράττει και όποιος ξέρει την αλήθεια και αρνείται να την αποκαλύψει ή την αποσιωπά.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Συμφωνώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και εσείς στο συγκεκριμένο θέμα, όπως και στο θέμα των ποινικών ρητρών, δυστυχώς, αποσιωπήσατε πολύ συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, εάν τα εγνώριζε από τη δική σας κατάθεση η Επιτροπή, πρώτον, δεν χρειαζόταν να προσφύγουμε στην κατ’ αντιπαράσταση εξέταση και δεύτερον -και σημαντικότερο για εμένα- θα οδηγούμεθα στο να διαμορφώσουμε διαφορετική αντίληψη περί των πραγμάτων.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ζητώ το λόγο επί προσωπικού κύριε Πρόεδρε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Διότι τώρα εδώ δημιουργείται ζήτημα και ερωτώ εσάς, κύριε Παναγιώτου: Άρα, λοιπόν, ο τίτλος του έργου «ανακαίνιση» ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Κατηγορηματικά όχι, κύριε Πρόεδρε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κατηγορηματικά όχι.

Άρα λοιπόν, εδώ τίθεται ζήτημα όχι απλώς νομιμότητας του έργου, αλλά και εξαπάτησης και του δημοσίου και των αρχών και των ανταγωνιστών, των υποψηφίων εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι και αυτοί εξαπατήθηκαν από τις αρχές του ΟΣΕ, με αποτέλεσμα να μην λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη δημοπρασία.
ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αν μου επιτρέπετε, από την εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκριση της διακήρυξης του συγκεκριμένου έργου, στο τέλος της παραγράφου 4, διαβάζω τα εξής: Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων προβλέπεται η κατασκευή μίας ακόμα γραμμής κανονικού εύρους στον εν λόγω διάδρομο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δηλαδή, δεν είναι ανακαίνιση. Πείτε το. Με βάση αυτό που μας διαβάσατε…

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Για να είμαι δίκαιος, τι κάνει ο ΟΣΕ; Ο ΟΣΕ βαφτίζει τις επιπλέον γραμμές «υπηρεσιακές», τις εξοπλίζει με σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση, όπως σας είπα προηγουμένως και, άρα, πρόκειται για μόνιμες γραμμές και όχι για κάποιες που θα αποξηλωθούν. Στη συνέχεια, αφού έπαιρνε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, θα τις νομιμοποιούσε, για να το πω έτσι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτά τα ήξερε ο κύριος Διευθύνων Σύμβουλος;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εισήγηση του κ. Γιαννακού είναι, δεν είναι δική μου!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Γιαννακέ, έχετε ευθύνη τώρα εδώ! Έχετε αποκρύψει κρίσιμα περιστατικά. Είστε πραγματικά αυτή τη στιγμή εκτεθειμένος. Πρέπει να τοποθετηθείτε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κύριε Πρόεδρε, έχω μία συγκεκριμένη άποψη. Ο κ. Τζαβάρας έχει άποψη πριν εκδοθεί το αποτέλεσμα της Επιτροπής σας. Εν πάση περιπτώσει…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό που λέει, κύριε Πρόεδρε και είναι προσωπική προσβολή στο πρόσωπό μου, γιατί περιορίζομαι στο να του θέτω συγκεκριμένα ερωτήματα αποφεύγοντας αξιολογήσεις.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όταν μου λέτε ότι αποσιωπώ στοιχεία; Όταν μου λέτε ότι έχω ορκιστεί και σας έχω δώσει στοιχεία μη πραγματικά;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι δεδομένο. Και εγώ θα ζητήσω να διαβιβαστεί αντίγραφο του συγκεκριμένου Πρακτικού. Δεν σας απειλώ. Ήδη, το κάνω.

Κύριε Πρόεδρε, αντίγραφο του Πρακτικού αυτής της κατά αντιπαράσταση εξέτασης, καθώς και αντίγραφο της κατά αντιπαράσταση εξέτασης του κ. Γιαννακού με τον κ. Καραπάνο, ειδικά στο θέμα της πληρωμής των ποινικών ρητρών, ζητώ να διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, για να ασκηθεί η κατά νόμο προβλεπόμενη με βάση τη διάταξη του άρθρου 224, παράγραφος 2, του Ποινικού Κώδικα, προσήκουσα ποινική δίωξη, γιατί για μένα είναι δεδομένο ότι εδώ υπάρχει ψευδορκία με τη μορφή της αποσιωπήσεως ή της αρνήσεως να κατατεθούν τα αληθή περιστατικά, τα οποία ως εκ της θέσεώς του γνωρίζει ο κ. Γιαννακός. Και απόδειξη είναι η μόλις προηγουμένου ανάγνωση της εισήγησης που έκανε ο κ. Γιαννακός στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου από εκεί προκύπτει ότι δεν κατασκευάστηκαν, δεν ανακαινίστηκαν οι δύο υφιστάμενες, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος υπήρξε και τρίτη νέα γραμμή, με μία μεθόδευση η οποία ουσιαστικά δημιουργεί και άλλα στοιχεία εξαπάτησης. Θα το ερευνήσει αυτό ο αρμόδιος Εισαγγελέας, γιατί εδώ ονομάστηκε φαινομενικά και με βάση τα χαρτιά το έργο ως «ανακαίνιση», ενώ επρόκειτο περί ανακατασκευής.

Αυτά είναι εξόχως σοβαρά ζητήματα που είναι και ποινικά αξιόλογα. Και μ’ αυτήν την έννοια ζητώ να διαβιβαστούν τα Πρακτικά στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για να δείτε ότι δεν είμαι προκατειλημμένος.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να έχω το χρόνο να απαντήσω συνολικά και με στοιχεία; Διότι δεν είναι έτσι. Οφείλω να πω ότι δεν είναι κανένα απολύτως απ’ αυτά σωστό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Μισό λεπτό, κύριε Γιαννακέ.

Εγώ οφείλω να καταγράψω την πρόταση του συναδέλφου κ. Τζαβάρα, ο οποίος ζητά να αποσταλούν τα Πρακτικά της κατά αντιπαράσταση εξέτασης. Όμως, θα πρέπει η διατύπωση να είναι τέτοια, ώστε να μη δεσμεύει την Επιτροπή, γιατί δεν μπορεί η Επιτροπή να αποφαίνεται περί της διαπράξεως αδικήματος. Εγώ τουλάχιστον…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κατ’ αρχάς, αυτό δεν αφορά την Επιτροπή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Να διερευνηθεί.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βεβαίως!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Διότι, όπως το διατυπώσατε, ήταν…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι δικό μου το αίτημα και έχω ακριβώς το δικαίωμα όχι μόνο ως μέλος της Επιτροπής, αλλά και ως πολίτης, με βάση τα άρθρα 38 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ακριβώς. Το λέω για να το διευκρινίσετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να το ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, εγώ όμως το ασκώ και είστε υποχρεωμένος να τα διαβιβάσετε τα Πρακτικά…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Προφανώς, προφανώς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …διότι αν δεν τα διαβιβάσετε, τότε διαπράττετε εσείς παράβαση καθήκοντος. Να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι.
Εγώ δεν θέλω κάλυψη από την Επιτροπή. Εγώ βγαίνω ένα βήμα μπροστά και σας λέω ότι εδώ έχουμε σκαστή περίπτωση ψευδορκία και αν, εγώ θα πάω και μάρτυρας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Σε ό,τι με αφορά –και θα ήθελα να ακούσω και τους άλλους συναδέλφους- εγώ δέχομαι να διαβιβαστούν από την πλευρά της Επιτροπής τα Πρακτικά, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, αλλά σε καμμία περίπτωση εγώ προσωπικά δεν δέχομαι να διαβιβαστεί μ’ αυτόν τον τρόπο. Θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη, προφανώς.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα αίτημα που διατυπώνει ο κ. Τζαβάρας…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό είναι αυτονόητο. Βάσει του άρθρου 43 –για να σας διευκολύνω, κύριε Πρόεδρε- του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, είναι αυτονόητο ότι όταν ο Εισαγγελέας θα παραλάβει αυτά τα Πρακτικά, θα διατάξει προκαταρκτική εξέταση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ακριβώς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και προκαταρκτική εξέταση διατάσσεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να ασκηθεί ποινική δίωξη.

Εγώ, λοιπόν, σας ζητώ να διαβιβαστούν τα Πρακτικά μ’ αυτά τα στοιχεία, να κληθούν ως μάρτυρες ο κ. Παναγιώτου, αλλά και όποιοι άλλοι κρίνει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Βεβαίως, ο Εισαγγελέας θα καλέσει και τον κ. Γιαννακό και μέσα από αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, σε συνδυασμό και με τα έγγραφα που θα προσκομίσει ο κ. Γιαννακός και ο κ. Παναγιώτου, θα δει αν λέει ψέματα ή αλήθεια ο κ. Παναγιώτου ή ο κ. Γιαννακός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κύριε Τζαβάρα, επειδή διατυπώσατε το αίτημά σας, εγώ σας επαναλαμβάνω πως σε ό,τι αφορά τον Προεδρεύοντα την Επιτροπή σήμερα, προφανώς δεν έχω καμμία αντίρρηση να διαβιβαστεί το απόσπασμα των Πρακτικών στον Εισαγγελέα για την κατά τα καθήκοντά του διερεύνηση της υπόθεσης. Όμως, δεν δέχομαι να διαβιβαστεί με την παρατήρηση εκ μέρους της Επιτροπής ότι διεπράχθη το αδίκημα της ψευδορκίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν ασκεί εισαγγελικά καθήκοντα η Επιτροπή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Είπατε ότι θα πρέπει να πάει…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν ασκεί δικαιοδοτικά καθήκοντα η Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Αναφέρατε και τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα με βάση τα οποία…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτά είναι τα άρθρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Άρα, λοιπόν, για να το κάνουμε συγκεκριμένο και αν δεν υπάρχει αντίρρηση να πάει κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή να αποστείλει στον Εισαγγελέα τα Πρακτικά και να …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μαζί με τη δική μου δήλωση, κύριε Πρόεδρε! Αρκεί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα, είναι ήδη στα Πρακτικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι ήδη στα Πρακτικά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Το λόγο έχει ο κ. Καμμένος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ενισχύοντας αυτό που είπε ο συνάδελφος κ. Τζαβάρας και επειδή εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε ένορκη κατάθεση υπάρχουν αντικρουόμενες μαρτυρίες, προτείνω να σταλεί το σύνολο των Πρακτικών και από την πρώτη εξέταση του μάρτυρα κ. Γιαννακού και από τις κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεις, διότι η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών μπορεί να διερευνήσει αρκετές υποθέσεις που μπορεί να επεκταθούν και στο αδίκημα της ψευδορκίας την οποία πιθανολογεί ο συνάδελφος.

Προτείνω, λοιπόν, να πάνε όλα τα Πρακτικά στον Εισαγγελέα, όπως παράλληλα και τα συνοδευτικά έγγραφα. Για παράδειγμα, η περίπτωση Τσουκαντά με τις εταιρείες συμβούλων, οι περιπτώσεις των ραντεβού με Χριστοφοράκο που προκύπτουν από τα ημερολόγια και έχουν αναφερθεί οι αριθμοί των εγγράφων της δικογραφίας.

Από εκεί και πέρα, θα κρίνει η δικαιοσύνη, όπως έκρινε στην περίπτωση του κ. Βουρλούμη, για παράδειγμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγώ συμφωνώ με τη δική σας πρόταση, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή να σταλούν χωρίς κανένα σχολιασμό. Έτσι κι αλλιώς, θα τα ζητήσουν.

Και νομίζω ότι συνολικά –και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση- θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του την οποία και να στοιχειοθετεί. Όμως, δεν μπορούμε όλοι να στοιχειοθετήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Και μπορεί να δημιουργηθεί και ένα κλίμα ότι παραπέμπουμε συνέχεια –και δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση- τον καθένα που έρχεται εδώ και ότι εδώ βγάζουμε και απόφαση! Θα πρέπει, λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί. Όπως τα χειριζόμαστε μέχρι τώρα, να πάνε τα Πρακτικά και ας κρίνει μετά η δικαιοσύνη. Διότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να γίνουμε δικαστές με τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους, αλλά να ψάξουμε να βρούμε το πού υπάρχει το πολιτικό χρήμα.

Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Βέβαια, ο κ. Τζαβάρας έχει το δικαίωμα. Αυτά που λέει, όμως, είναι γραμμένα στα Πρακτικά και θα τα δει ο Εισαγγελέας ή όποιος τα πάρει. Δεν θα δει την άποψή του; Δεν θα πρέπει να προκαλούμε και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και αυτό δεν το λέω με έννοια αντιπαράθεσης, κάτι που φαντάζομαι πως καταλαβαίνουμε όλοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Απευθύνεστε σε μένα;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι, δεν απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Τζαβάρα. Εγώ είπα ότι εσείς έχετε άποψη. Όμως, εγώ δεν μπορώ να το στοιχειοθετήσω απ’ όσα γνωρίζω. Αυτό λέω γενικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ακούστε, κύριε συνάδελφε, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και στη ζωή μου ολόκληρη μέχρι τώρα ήμουν και προσπαθώ να είμαι –τουλάχιστον με θέματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια των πολιτών και κυρίως με τα ανθρώπινα δικαιώματα- πάρα πολύ σοβαρός.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν σας κατηγόρησα για τίποτα τέτοιο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σας διαβεβαιώ, λοιπόν, επειδή μόνος μου αναλαμβάνω την ευθύνη και θα την υπερασπιστώ –γιατί δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου- ότι εδώ τίθεται τεράστιο ζήτημα. Εάν εσείς δεν θέλετε να αναλάβετε καμία ευθύνη επ’ αυτού, δεν τη χρειάζομαι.

Σας λέω, λοιπόν, ότι εγώ έκανα τη δήλωση και το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να κάνει αυτό το οποίο ζήτησα. Διαφορετικά θα διαπράξει παράβαση καθήκοντος. Τίποτα άλλο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το Προεδρείο δεν το αρνείται. Και νομίζω ότι και εμείς είμαστε σύμφωνοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Εντάξει, κύριε Παφίλη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να δώσω μια διευκρίνιση, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί σηκώνονται οι τόνοι και όλα αυτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Απευθύνεστε σε μένα; Εξ αφορμής…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Τζαβάρα, θα πρέπει να ακούτε και λίγο και μετά να μιλάτε. Ακούστε, λοιπόν, τι είπα. Είπα ότι εσείς έχετε διαμορφώσει άποψη για ψευδορκία. Εγώ δεν την έχω διαμορφώσει. Πώς να γίνει; Δεν μπορώ να τη διαμορφώσω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συμφωνήσουμε;

Είπα ότι η δήλωση του κυρίου Τζαβάρα υπάρχει στα Πρακτικά. Θα τη δει ο Εισαγγελέας. Δεν χρειάζεται ως Επιτροπή…Αυτό εννοούσα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Επειδή προφανώς…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν είπα να μη διαβιβαστεί! Να προσέχετε τι λέω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …δεν έχετε αντιληφθεί τι ζήτησα και επειδή, προφανώς, προσπαθείτε να μου καταλογίσετε ότι εγώ έχω εκδώσει απόφαση,…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν σας καταλογίζω τίποτα! Είπα ότι έχετε διαμορφώσει άποψη ότι διαπράττεται ψευδορκία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να είστε προσεκτικός, από τη στιγμή που ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν είπα για εσάς. Εγώ είπα για την Επιτροπή συνολικά, κύριε Τζαβάρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ!

Κύριε Αποστολάκο, θέλετε και εσείς να τοποθετηθείτε, για να κλείσει αυτό το θέμα;

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Νομίζω ότι είναι παγία τακτική του Προεδρείου όλα τα Πρακτικά να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο επί της ουσίας περιττεύει.

Εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση του κυρίου Τζαβάρα. Ανεξαρτήτως, όμως, αυτού τώρα γίνεται συζήτηση άνευ ουσίας, υπό την έννοια ότι είναι υποχρέωση του Προεδρείου –είναι παγία τακτική- να διαβιβάζει τα Πρακτικά στον Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας θα διαβάσει τα Πρακτικά, θα τα αξιολογήσει και από εκεί και πέρα…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Το Προεδρείο δεν αρνήθηκε και θα προχωρήσουμε έτσι.

Κύριε Αϊβαλιώτη, έχετε το λόγο, αν θέλετε. Μόνο να είστε σύντομος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα απλώς να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι με καλύψατε πλήρως εσείς με τη θέση που διατυπώσατε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Επομένως, να μη συζητήσουμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι η Επιτροπή οφείλει να διαβιβάσει τα Πρακτικά. Βρίσκεται μέσα και η δήλωση την οποία έκανε ο κ. Τζαβάρας. Θα πρέπει να είναι εντελώς διακριτή. Από εκεί και πέρα η εισαγγελική αρχή πιστεύω ότι θα ενεργήσει τα δέοντα.

Να συνεχίσει ο κ. Γιαννακός, για να δώσει μία απάντηση.

Κύριε Γιαννακό, θα σας παρακαλούσα, εάν ως μάρτυρας μπορείτε να απαντάτε συγκεκριμένα, μην ανοίγετε ξανά θέματα τα οποία έχουν κλείσει. Κυρίως, δεν χρειάζεται και δεν επιτρέπεται από τη δική σας πλευρά να τροφοδοτηθεί κανενός είδους άλλη συζήτηση, παρά μόνο ό,τι έχει να κάνει με αυτά που ερωτάστε. Θα πείτε την άποψή σας, πραγματικά με άνεση, αλλά μην ανοίγετε καινούργια ζητήματα.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω από το θέμα ότι αποσιώπησα τις ποινικές ρήτρες. Ξεκινώντας σήμερα, σας έκανα μία δήλωση, την οποία απλώς την επαναλαμβάνω, διότι έλειπε ο κ. Τζαβάρας. Επιβλήθηκαν οι μέγιστες ποινικές ρήτρες που προβλέπονταν από τις συμβάσεις του ’97. Δυστυχώς, οι συμβάσεις του ’97 δεν προέβλεπαν για περαιτέρω καθυστερήσεις, πέραν των εξίμισι μηνών, υποχρεωτικές για τον ανάδοχο λύσεις, αλλά είχαμε επιλογή να τον κηρύξουμε έκπτωτο ή να επαναδιαπραγματευτούμε τις ποινικές ρήτρες. Αυτές είναι δυνητικές, δηλαδή με τη δική του σύμφωνη γνώμη.

Έτσι η μόνη δυνατότητα που είχαμε από τις συμβάσεις ήταν να προχωρήσουμε σε έκπτωση, λύση την οποία επιλέξαμε. Εμείς καταφέραμε, παρότι δεν είχαμε λόγο άρνησης του Υπουργείου Οικονομικών να επιβάλουμε την πρώτη ποινή έκπτωσης, όταν την απειλήσαμε. Μάλιστα μαθεύτηκε στην αγορά ότι πια δεν είχαμε τη δυνατότητα να τους κηρύξουμε εκπτώτους.

Πλέον των εξίμισι μηνών ρητρών καταφέραμε να επιβάλουμε και το ισοδύναμο τροχαίο υλικό, το οποίο είναι μετρήσιμο σε χρήματα και είχε κόστος 24,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή όσο περίπου –αν θέλουμε να το αντιστοιχίσουμε- άλλοι πέντε μήνες ρητρών.
Κι αυτό για τα οκτώ desiro, διότι τα άλλα έξι τρένα, για τα οποία αθέτησαν την υπογραφή τους και δεν τα παρέδωσαν, μπορεί να εκτιμηθούν σε άλλα 25 εκατομμύρια. Γι’ αυτό, όπως σας κατέθεσα με τα γράμματά μου, τεκμηρίωνα την απόλυτη δυνατότητα εξασφάλισης για πολλά χρόνια δωρεάν του ισοδύναμου τροχαίου υλικού και όχι σε συμψηφισμό συμβατικώς προβλεφθεισών υποχρεωτικά γεγενημένων ρητρών.

Αυτό είναι η δική μου θέση, ότι δεν αποσιώπησα, δεν απέκρυψα και εισπράξαμε τις προβλεπόμενες στις συμβάσεις ρήτρες στο μέγιστο. Αυτό έχω να πω.

Όσον αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, να πούμε κάτι. Η συγκεκριμένη εργολαβία, η οποία κατά τη μελέτη είναι ανακαίνιση και έτσι ήταν μέχρι που έφυγα από τον ΟΣΕ, έχει μία απαλλαγή περιβαλλοντικών όρων. Αυτή η έγκριση παραμένει σε ισχύ. Οι υπηρεσιακές γραμμές, λοιπόν, οι οποίες είχαν προβλεφθεί, ήταν για να ξηλωθούν. Δεν γνωρίζω αν ξηλώθηκαν. Δεν έχω περπατήσει. Μια φορά έχω πάρει το τρένο και έχω πάει στο αεροδρόμιο. Δεν κάθισα να δω το έργο σαν εργολαβία. Ούτε νομίζω ότι ο διοικητής του ΟΣΕ ξέρει λεπτομερώς τις μελέτες και μία-μία τις εργολαβίες. Σας είπα πως ό,τι είναι για τα σιδηροδρομικά έργα ο διοικητής του ΟΣΕ είναι αντίστοιχα ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ για τα οδικά έργα. Στο συγκεκριμένο έγγραφο που διάβασε ο κ. Παναγιώτου, να σας πω ότι ταυτόχρονα υπάρχει επικύρωση συμφωνίας μεταξύ ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ που σας την έχω δώσει. Είναι το σχετικό 3. Υπάρχει ένα ολόκληρο υπόμνημα που έχει δώδεκα εργολαβίες που αποτελούν το έργο. Είναι πολύ πιθανό να αναφέρεται –γιατί δεν έχω την εισήγηση μπροστά μου- η Γενική Διεύθυνση Υποδομής να ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ ότι όταν ολοκληρωθεί η αδειοδότηση προβλέπεται και μια άλλη γραμμή δίπλα στο έργο που φτιάχνεται. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αυτή η γραμμή να γίνει. Διότι ό,τι προβλέπεται στο έργο υπάρχει. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτό που μπορώ να θυμηθώ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα ήθελα να σας ρωτήσω κ. Παναγιώτου…

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μου επιτρέπετε να πω κάτι πάνω σ’ αυτό;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βεβαίως.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Έχω μπροστά μου την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, αυτήν στην οποία αναφερόμαστε. Στη σελίδα 5 έχει τον εξής πίνακα. Λέει: «Αριθμός σιδηροδρομικών γραμμών ανά μελετώμενο τμήμα. Υφιστάμενος διάδρομος, δύο. Από το τμήμα Ρουφ μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών, δύο. Αρχικά εγκεκριμένο έργο, τρία. Προτεινόμενο έργο –το καινούργιο πλέον, το υπογειοποιημένο- τρία. Τμήμα σιδηροδρομικός σταθμός Αθηνών- Τρεις Γέφυρες, υφιστάμενος διάδρομος, τρία. Αρχικά εγκεκριμένο έργο, τέσσερα. Προτεινόμενο έργο, τέσσερα».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτά τα ξέρει ο διευθύνων σύμβουλος;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Έπρεπε να τα ξέρει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Πέστε μας πότε είναι αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Είναι η με αριθμό πρωτοκόλλου ΙΚ 105/043/10.6.2008 κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου την ημερομηνία που έχει γίνει το έργο, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού διαδρόμου από σταθμό Πελοποννήσου, Πειραιά μέχρι Τρεις Γέφυρες. Λέει λοιπόν εδώ, τι υπήρχε πριν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το αρχικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κύριε μάρτυς, θέλω να μας ξαναδιαβάσετε τον τίτλο του έργου που τροποποιεί…

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν τροποποιεί το έργο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Όχι. Τους περιβαλλοντικούς όρους.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου ΙΚ 122836/2-2-2004 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού διαδρόμου από σταθμό Πελοποννήσου στον Πειραιά μέχρι τις Τρεις Γέφυρες».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Εκεί όμως ο τίτλος του έργου λέει «αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός». Αυτός ήταν ο τίτλος;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι. Εν πάση περιπτώσει είναι τροποποίηση που γίνεται το 2008. Να πω και κάτι άλλο; Η περιβαλλοντική αδειοδότηση είτε με απαλλαγή είτε με αδειοδότηση δίνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι προφανές ότι εξετάζεται η μελέτη που υποβάλλεται και τα σχέδια και η περιβαλλοντική επίπτωση ή η απαλλαγή. Υπάρχει μία έκθεση. Στο φάκελο που σας έχω δώσει, σας έχω δώσει και την έκθεση. Να πει ο διοικητής του ΟΣΕ τι σε σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση που έχει βγάλει το ΥΠΕΧΩΔΕ βάσει της μελέτης;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Όχι. Κοιτάξτε. Υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή έχουμε υλοποιήσει κι εμείς πάρα πολλά έργα και ξέρω πάρα πολύ καλά απ’ αυτά και πολλά τα καταλαβαίνω ίσως περισσότερο απ’ ό,τι τα καταλαβαίνουν κάποιοι συνάδελφοι, το ΥΠΕΧΩΔΕ που δίνει τους περιβαλλοντικούς όρους καταρχήν δεν μπορεί όσον αφορά τα τεχνικά στοιχεία των έργων επί των οποίων δίνει τις εγκρίσεις να ξεφύγει απ’ αυτό που του υποβάλλει ο φορέας ως μελέτη. Ο φορέας λοιπόν του έχει υποβάλει μία μελέτη εδώ όπου μιλάει για τρεις γραμμές.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Απ’ ό,τι καταλαβαίνω –γιατί δεν έχω δει τα σχέδια τουλάχιστον τώρα τελευταία- τη μία την αναφέρει υπηρεσιακή και αυτή πήρε και το ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Την αναφέρει υπηρεσιακή, κύριε Παναγιώτου;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Σαφώς την αναφέρει υπηρεσιακή παντού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι υπηρεσιακή;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η οποία όμως υπηρεσιακή, αν ήταν υπηρεσιακή στην πραγματικότητα, δεν έπρεπε να εξοπλιστεί με σηματοδότες και ηλεκτροκίνηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι έτσι, κύριε Γιαννακέ; Όταν λέμε υπηρεσιακή εννοούμε παράκαμψη;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Υπηρεσιακή γραμμή είναι η γραμμή η οποία τοποθετείται δίπλα στις κύριες γραμμές. Σας λέω ότι φτιάχνετε έναν οδικό κόμβο -κάτι που ξέρουμε όλοι μας γιατί οδηγούμε- και φτιάχνετε μία παράκαμψη γύρω-γύρω. Δεν τη σηματοδοτείτε αν χρειάζεται να σηματοδοτηθεί για να διευκολύνει την κυκλοφορία; Εξαρτάται από το πόσο σοβαρή είναι. Εν πάση περιπτώσει αν χρειαστεί μετά, θα ξηλωθεί ή θα μεταφερθεί –αν έβγαινε η περιβαλλοντική μελέτη- στην καινούργια της θέση, στην οριστική θέση, αν θα πήγαινε. Δεν τα ξέρω αυτά. Πρέπει κάποιος να δει τις μελέτες για να σας απαντήσει.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Συγγνώμη. Επειδή γνωρίζω τις μελέτες, αυτό που λέει ο κ. Γιαννακός μπορεί να γίνει κατανοητό αλλά πρόκειται για γραμμές οι οποίες θα ξηλωθούν γιατί λέει παύλα-εργοταξιακές, δηλαδή θα παραμείνουν όσο είναι εργοτάξιο το έργο και δεν θα λειτουργεί ούτε σηματοδότης, ούτε τίποτα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό εννοούμε όταν λέμε «υπηρεσιακή».

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αυτές οι γραμμές όμως εξοπλίζονται, που σημαίνει ότι θα παραμείνουν και αυτή η παράγραφος που σας διάβασα μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων πιστεύω ότι μπήκε ακριβώς όταν αργότερα παίρναμε έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Για να μπει η τρίτη ή η τέταρτη γραμμή κατά περίπτωση, τότε θα τη «νομιμοποιούσαμε».

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μπορώ να πω τη δική μου άποψη; Είπε ο κ. Παναγιώτου «όσο λειτουργεί το έργο». Επειδή η σηματοδότηση δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, κύριε Πρόεδρε, αλλά και θέμα μειωμένου αριθμού προσωπικού για την κυκλοφορία, απλά θα σας πω ότι το έργο λειτουργεί από το 2007, έχουμε 2010 και θα επαναδημοπρατηθεί, απ’ ό,τι μαθαίνω. Αυτό σημαίνει ότι για άλλα δύο-τρία χρόνια θα λειτουργούν αυτές οι γραμμές ως υπηρεσιακές, χωρίς σηματοδότηση; Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε: Μία από τις μεγαλύτερες –ας πούμε- διαφωνίες για τον τρόπο λειτουργίας της ΔΗΣΤΗΕ στην οποία ανήκει ο κ. Παναγιώτου -είναι η Διεύθυνση Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και Εγκαταστάσεων- είναι ότι όλες οι σηματοδοτήσεις τις οποίες έχουν φτιάξει και έχουν θέσει σε λειτουργία από το Μενίδι μέχρι τα σύνορα σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν λειτουργούν ή εν πάση περιπτώσει υπολειτουργούν. Ας το πω σωστά γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Για τη δική μου άποψη ως διοικητή δεν νοείται να ξοδεύονται εκατομμύρια για να φτιάχνονται έργα και να μην λειτουργούν με το ύψιστο σημείο τεχνολογίας αιχμής που είναι η σηματοδότηση για να μπορούμε να λειτουργούμε ασφαλώς και με μειωμένο προσωπικό.
Όσο λειτουργεί ως εργοτάξιο το έργο, τι θα το κάναμε; Ακόμα εργοτάξιο είναι σε ένα κομμάτι του και σε ένα κομμάτι του είναι υπό κυκλοφορία. Δεν θα είχε σηματοδότηση; Αυτό ήθελα να πω.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μου επιτρέπετε να απαντήσω;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ναι, κύριε Παναγιώτου.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αυτό που λέει ο κ. Γιαννακός ότι λειτουργεί, λειτουργεί χωρίς σηματοδότηση. Η σηματοδότηση μπαίνει μπροστά όταν τελειώσει το έργο. Μη δημιουργούμε ψευδείς εντυπώσεις! Λειτουργούν μόνο οι γραμμές, όποιες ανακαινίστηκαν και από το Ρούφ και πάνω καμία σηματοδότηση δεν λειτουργεί.

Δεύτερο θέμα. Η Διεύθυνση η δική μου στην οποία ανήκα και την οποία κατήργησε ο κ. Γιαννακός, ό,τι έργα έχει αναλάβει, τα έχει τελειώσει και λειτουργούσαν. Όταν τα παρέλαβε η ΕΡΓΟΣΕ, τα έκανε γης Μαδιάμ και δεν λειτουργεί τίποτα τώρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Άλλο θέμα αυτό.

Ακούστε τώρα, γιατί εδώ πρέπει να βρούμε μία άκρη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και τους δύο: Πώς μπορεί να διαπιστωθεί, εάν κάνει κάποιος αυτοψία στο συγκεκριμένο έργο, εάν πρόκειται για ανακαίνιση πραγματική δύο υφισταμένων γραμμών ή εάν πρόκειται για κατασκευή τριών γραμμών, που κατά τρόπο εικονικό παραπλανητικό έχουν χαρακτηριστεί ως έργο ανακαίνισης; Δηλαδή, σε ποιόν η Επιτροπή μπορεί να δώσει εντολή να πάει να κάνει μία αυτοψία; Τι γνώσεις μπορεί να έχει αυτός ο ειδικός επιστήμονας; Πρέπει να είναι μηχανολόγος μηχανικός, πρέπει να είναι πολιτικός μηχανικός; Πρέπει να είναι και οι δύο; Τι πρέπει να είναι; Αυτό το θέμα πρέπει να το λήξουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλες συνέπειες. Έχει συνέπειες 160 εκατομμυρίων αυτό το θέμα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Κύριοι Βουλευτές, αυτήν τη στιγμή η περίφημη τρίτη γραμμή, η τέταρτη κατά περίπτωση δεν έχει φτιαχτεί. Γιατί; Γιατί ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας το έργο. Δεν πρόλαβαν να τη φτιάξουν, επομένως όταν θα πάτε να κάνετε αυτοψία, δεν θα δείτε τίποτα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τότε γιατί συζητάμε; Τι να συζητήσουμε;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πληρώθηκε αυτή η γραμμή;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, αφού δεν κατασκευάστηκε!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κύριε Παναγιώτου κι εσείς κ. Γιαννακέ, θα παρακαλούσα λίγο να επαναφέρουμε τη συζήτηση στα ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο και τη διασταύρωση των όσων είχατε καταθέσει την προηγούμενη φορά.

Θα έλεγα απευθυνόμενος προς όλους ότι αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι να διασταυρώσουμε κάποια πράγματα, μιας και έχουμε και τον κ. Παναγιώτου εδώ ο οποίος είχε πει πολύ σημαντικά θέματα -είχε κάνει μία μαρτυρία η οποία ήταν πολύ σημαντική, αναφέρθηκε με απόλυτο τρόπο σε ευθύνες πολιτικών προσώπων- και πρέπει να δούμε εάν λοιπόν πρέπει να τον εξετάσουμε κάπου και πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε εκεί και να δούμε σε σχέση με αυτά που λέει ο κ. Γιαννακός πως αυτά επαληθεύονται.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Παναγιώτου, γι’ αυτήν τη συγκεκριμένη απένταξη του έργου και την ανάθεσή του στον ΟΣΕ, ενώ υπήρχε αρχικά στην ΕΡΓΟΣΕ, υπήρξε μία κοινή υπουργική απόφαση.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Βεβαίως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπήρξε αυτή κατ’ αρχάς; Γιατί για την ΕΡΓΟΣΕ μάλλον υπάρχει υπουργική απόφαση.
ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Υπάρχει η Υπουργική Απόφαση, που είναι ΦΕΚ αριθμός 776/19.6.2001.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι λέει αυτή και ποιοι την υπογράφουν;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ο αριθμός είναι Φ 24/14615/1153. Ορισμός των απαραιτήτων σιδηροδρομικών έργων για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των Ολυμπιακών έργων. Υπουργοί Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών. Και λέει: «Έχοντας υπόψη… ορίζουμε ως έργα εξωτερικής υποδομής, απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των έργων υποστήριξής τους (παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999) τα έργα εκτέλεσης των σιδηροδρομικών γραμμών του προαστιακού σιδηροδρόμου ο οποίος εξυπηρετεί τις εξής διαδρομές: α)…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μην πλατειάζετε. Μεταξύ αυτών είναι και αυτή που μας ενδιαφέρει;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Πειραιάς – Αθήνα – Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών – Αεροδρόμιο Σπάτων – Β’ Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών – Οινόη κλπ.

Και λέει στη δεύτερη παράγραφο: «Αρμόδιος φορέας εκτέλεσης των ως άνω έργων είναι η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., η οποία εκτελεί τα ως άνω έργα κατά απόλυτη προτεραιότητα … του ΟΣΕ και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπάρχει μεταγενέστερη απόφαση των ιδίων Υπουργών που να λέει ότι το έργο θα εκτελεστεί από τον ΟΣΕ;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εξ όσων γνωρίζω, όχι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπάρχει, κύριε Γιαννακέ;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν υπάρχει, κύριε Τζαβάρα και δεν απαιτείται. Διότι η συγκεκριμένη απόφαση, στο άρθρο 3, έχει λάβει υπόψη της την από 31/3/1997 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών –την αναφέρει στο σκεπτικό του- και Επικοινωνιών Β 272, με την οποία κυρώθηκε η από 28/3/1997 σύμβαση μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 10/5/1997 και 24/7/2000 όμοιες συμβάσεις που κυρώθηκαν με τις από 3/7/1997 και Φ 8 –τις αναφέρει- αντίστοιχα αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αυτή η σύμβαση περιγράφει…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι ημερομηνία έχει αυτή;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Είναι η ίδια η απόφαση που μας διάβασε ο κ. Παναγιώτου. Είναι το ΦΕΚ. Σας διαβάζω το σκεπτικό της απόφασης που καταλήγει.

Αυτή, λοιπόν, η σύμβαση, όπως σας την αναφέρω…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτή η σύμβαση που είπατε, τι ημερομηνία έχει;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): 31/3/1997 κι έχει τροποποιηθεί μέχρι το 2000. Καθορίζει τον τρόπο μεταφοράς των έργων μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Βάσει αυτού του κειμένου κάναμε τη μεταφορά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς, λοιπόν, μας λέτε ότι η σύμβαση αυτή τροποποιεί τη μεταγενέστερη Κοινή Απόφαση των Υπουργών.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι, σας λέω ότι δίνει το έργο. Βάσει, δε, αυτής της σύμβασης μεταφέρονται τα έργα μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Είναι κοινή. Μπορείτε να ρωτήσετε και την ΕΡΓΟΣΕ και τον ΟΣΕ σήμερα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτά τα έγγραφα τα έχετε;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν τα έχω, αλλά μπορείτε να τα ζητήσετε από τον ΟΣΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Από πού τα διαβάζετε;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η απόφαση η Υπουργική που μας διάβασε ο κ. Παναγιώτου…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτή είναι μεταγενέστερη, όμως. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι, δεν είναι μεταγενέστερη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Του 2001 δεν είναι;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Είναι του 2001. Το δίνει, όμως, το έργο –και αναφέρει- έχοντας υπόψη την τάδε απόφαση. Αυτή είναι η σύμβαση που καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχοντας υπόψη την τάδε σύμβαση, το δίνει στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., δεν το δίνει στον ΟΣΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Είναι σαφές, από τη σύμβαση μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ αυτά τα έγγραφα να τα έχουμε, γιατί εδώ δημιουργείται τεράστιο ζήτημα. Διότι, τουλάχιστον εξ όσων έχω την ατυχία να γνωρίζω, οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις δεν τροποποιούνται με συμβάσεις. Τώρα, αυτή είναι νεοπαγής άποψη. Εντάξει, τη σέβομαι.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Είναι κυρωμένες με απόφαση Υπουργού. Δεν είναι σύμβαση. Είναι Υπουργική Απόφαση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τα θέλουμε, όμως, αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Να κατατεθούν αυτά τα έγγραφα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Παναγιώτου, τα έχετε αυτά τα στοιχεία και τη σύμβαση αυτή;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Θα σας πω αμέσως.

Η σύμβαση, κύριοι Βουλευτές, αυτή που είπε ο κ. Γιαννακός, την οποία πράγματι στο «έχοντας υπόψη» μνημονεύει η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση που σας διάβασα, είναι η σύμβαση με την οποία ιδρύεται η ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ ιδρύθηκε για να εκτελεί τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα του ΟΣΕ. Γι’ αυτό τη μνημονεύει. Επειδή είναι αρμόδια να εκτελεί τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα, γι’ αυτό τη μνημονεύει αυτή την απόφαση.

Μέσα, λοιπόν, στην ίδια σύμβαση προβλέπονται διάφορα πράγματα. Ακόμη και κάποιο έργο το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, υπάρχει η δυνατότητα από τον ΟΣΕ να το μεταφέρει στην ΕΡΓΟΣΕ και να το εκτελέσει η ΕΡΓΟΣΕ. Δυνατότητα αντίστοιχη να μεταφέρει…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αντίστροφη, όχι αντίστοιχη.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αντίστροφη δυνατότητα δεν προβλέπει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπάρχει;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Παναγιώτου, αυτά τα έγγραφα πώς μπορούμε να τα έχουμε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Είναι πάρα πολύ εύκολο.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μπορώ να σας πω από μνήμης τουλάχιστον τέσσερα έργα, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ΠΕΠ και επειδή ήταν σε γραμμές υπό ταυτόχρονη κυκλοφορία εκτελέστηκαν από τον ΟΣΕ;

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Μας τα είπατε αυτά.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Αμύνταιο-Κοζάνη, Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, Πάτρα-Πύργος, Τιθορέα-Λιανοκλάδι-Δομοκός.

Σας λέω, λοιπόν, ότι αντίστοιχα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτελούνται από τον ΟΣΕ, επειδή γίνονται υπό ταυτόχρονη κυκλοφορία.

Από όσο μπορείτε να ρωτήσετε τον ΟΣΕ και σήμερα, ακόμη εκτελούνται έργα...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Η επαναλαμβανομένη παρανομία δεν σημαίνει ότι δημιουργεί δίκαιο.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν είναι παρανομία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα το δούμε. Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί από όσα μου είπατε, βλέπω ότι θεωρείτε πως η Κοινή Υπουργική Απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί με σύμβαση. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η οποία έχει ισχύ υπουργικής απόφασης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και να σας πω γιατί είναι απλό; Γιατί η μεν υπουργική απόφαση είναι κανονιστικού χαρακτήρα έκφραση της αυθεντίας του κράτους, ενώ η σύμβαση δύο νομικών προσώπων στηρίζεται στη λεγόμενη «αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης». Είναι εντελώς διαφορετικοί οι χώροι αυτοί. Δεν συμπίπτουν.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Έχει κυρωθεί με υπουργική απόφαση και έχει ισχύ υπουργικής απόφασης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν έχει αποκτήσει καμία ισχύ νόμου.

Εγώ τα θέλω αυτά τα έγγραφα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Να προχωρήσουμε.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Πέραν τούτου, μία χρήσιμη διευκρίνιση. Αυτά τα έργα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Γιαννακός, είναι έργα ΠΕΠ...

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν είναι συγχρηματοδοτούμενα;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): ...τα οποία δεν είχαν φορέα εκτέλεσης τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ που θα ήταν χρηματοδοτούμενο, είχαν τις περιφέρειες. Πρόκειται για περιφερειακές γραμμές. Ας επαναλάβει ή ας ανατρέξει στα Πρακτικά για το τι είπε.

Αυτά τα έργα, λοιπόν, αντί να τα εκτελέσει η περιφέρεια –συγχρηματοδοτούμενα μάλιστα είναι- τα εκτελεί ο ΟΣΕ. Πράγματι έχει συμβεί αυτό. Στον άξονα, όμως...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ακούστε! Μη μπαίνετε σε κάποια θέματα, τα οποία δεν τα ξέρετε προφανώς. Δεν είναι οι περιφέρειες φορείς υλοποίησης έργων ΟΣΕ, άλλο αν πρόκειται για ΠΕΠ. Τα ΠΕΠ είναι συγχρηματοδοτούμενα για τις περιφέρειες και εκεί μπορεί η περιφέρεια, διαθέτοντας πόρους των ΠΕΠ, να ορίσει φορέα υλοποίησης τον ΟΣΕ ή την ΕΡΓΟΣΕ. Δεν είναι κάτι...

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αυτό ακριβώς λέω, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Εν πάση περιπτώσει, μην μπούμε σε
τέτοια θέματα.
Συνεχίστε, κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, κύριε Παναγιώτου, σχετικά με την κόντρα που υπήρχε μεταξύ ΑΒΑΚΑ και ΟΣΕ. Δεν ξέρω εάν είστε πρόχειρος, αλλά υπάρχουν έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι μετά τη διενέργεια της δημοπρασίας του συγκεκριμένου έργου και προτού υπογραφεί η σχετική σύμβαση, η εταιρεία ΑΒΑΞ προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και πέτυχε να γίνει δεκτή η αίτησή της και να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος του ΟΣΕ. Η απόφαση αυτή δε όρισε και υποχρέωσε τον ΟΣΕ να απέχει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και από την ίδια την κατακύρωση. Στη συνέχεια, ο ΑΒΑΚΑΣ παραιτήθηκε από τη νίκη του επί του πεδίου αυτού του δικαστικού και έκτοτε προχώρησε ο ΟΣΕ στην υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης.

Επειδή πράγματι δεν συνηθίζεται κάποιος να επιδιώκει ένα δικαστικό αγώνα για να πετύχει ή να διεκδικήσει ένα συμφέρον, να το επιτυγχάνει με δικαστική απόφαση και ξαφνικά να παραιτείται, μπορείτε να μας πείτε εσείς –την άποψη του κ. Γιαννακού την ακούσαμε, θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη- τι έχει συμβεί εδώ; Δηλαδή γιατί παραιτήθηκε ο ΑΒΑΚΑΣ από τα ασφαλιστικά μέτρα και αν η εταιρεία ΑΒΑΞ εξακολουθεί ή έχει, αν έχει, κάποια συμμετοχή στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Θα σας πω αμέσως. Έχω μπροστά μου το δικόγραφο, το οποίο λέει: «Παραίτηση από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων». Αυτό έχει ημερομηνία 24-2-2005.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να μας το αφήσετε αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, στις 25-2-2005.
Ο ΟΣΕ λοιπόν, αμέσως μόλις παραιτήθηκε, έπρεπε να καλέσει, όπως ορίζει ο νόμος, μέσα σε δεκαπέντε μέρες τον ανάδοχο. Είναι η προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Αν θυμάμαι καλά, είναι το προεδρικό διάταγμα…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: 609 του 198…

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Είναι το 609, άρθρο 26 παράγραφος 2, αν θυμάμαι καλά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το 24 πρέπει να είναι, αλλά δεν πειράζει. Προχωρήστε. Για τη διαπραγμάτευση θέλετε να πείτε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι. Που καλεί τον ανάδοχο να φέρει τα χαρτιά που χρειάζονται. Το 26. Προσέξτε τις ημερομηνίες: 25/02 και δεκαπέντε μέρες, εφ’ όσον ο ΟΣΕ βιαζόταν για το έργο, έτσι δεν λέμε; Από τις 25/02 και δεκαπέντε πόσο πάμε; Μάρτη. Η σύμβαση υπογράφτηκε πότε, κύριοι Βουλευτές;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς θα μας πείτε.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Στις 26/04. Τι μεσολαβεί λοιπόν; Ο ανάδοχος εκείνη τη στιγμή, λόγω της ιστορίας του βασικού μετόχου, δεν μπορεί να βγάλει επικαιροποιημένο χαρτί διαφάνειας. Μόλις το εξασφαλίζει αυτό, όταν έκλεισε το θέμα του βασικού μετόχου, το προσκομίζει, όπως προκύπτει από τη σύμβαση, στις 13/04 στον ΟΣΕ.

Στη συνέχεια, θα απαντήσω στο γιατί έκανε… Μέχρι εδώ κανένας δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Κανένας μας. Έλεγαν διάφορα, δεν ήξερε κανένας τίποτα. Μέχρι που διαπιστώσαμε ότι – έχω μπροστά μου την 56η εντολή πληρωμής, στην οποία…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι ημερομηνία έχει;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): 30/03/2010. Εκεί λοιπόν αναφέρεται στο τέλος ποιες εγγυητικές υπάρχουν στη διάθεση του ΟΣΕ. Και δίπλα λέει: αριθμός τάδε εγγυητικής…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πείτε ποιος αριθμός είναι, γιατί γράφεται στα Πρακτικά.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): ΤΕΡΝΑ. Μετά αυτό λέει. Υπ’ αριθμόν 182/702034-1, ημερομηνία 29/06/2005, Εθνική Τράπεζα, ποσό: 2.824.610,76, ΑΚΤΩΡ. 43038, με ημερομηνία 14/02/2008, Bank of Cyprus, ποσό: 1.278.280,13, GMP Άβαξ. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχει εκχωρηθεί μέρος του έργου, δεν ξέρω τι έχει γίνει…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Επιτρέπεται από το νόμο αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Βεβαίως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Η εκχώρηση το έργου επιτρέπεται;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Βεβαίως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπό ποίους όρους;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Υπάρχει το άρθρο το σχετικό του νόμου, υποβάλλει αίτημα ο ανάδοχος, ότι αυτό κι αυτό κι αυτό. Εξετάζεται από την υπηρεσία και αποφασίζει. Εγκρίνει ή δεν εγκρίνει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχει εγκριθεί;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω: υπάρχουν πλήθος εγγυητικές επιστολές. Μετράω είκοσι πέντε. Αναφέρει η πιστοποίηση GMP Άβαξ.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μπορώ εγώ να πω τη δική μου την άποψη σε αυτό;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βεβαίως.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ευχαριστώ. Το δικόγραφο, απ’ ό,τι βλέπω από το υπόμνημά μου, είναι 20/02/2005. Είπε ο κ. Παναγιώτου 25/02. Μπορεί να έχω λάθος ημερομηνία. Εν πάση περιπτώσει επιδόθηκε στον ΟΣΕ 28/02/2005, του Άβακα. Και η πρώτη – γιατί και τηλεφωνικά είχα και την πληροφορία ότι ο Άβακας μπήκε, μετά απ’ αυτό που με ρωτήσατε, με εκχώρηση υπεργολαβίας το 2008…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν μας το είπατε αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Πήρα τηλέφωνο όταν με ρωτήσατε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν μας το είπατε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν το ήξερα. Κύριε Τζαβάρα, δεν ξέρω τα πάντα. Με μεταχειρίζεστε…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σας ρώτησα. Εγώ ξέρω γιατί ζήτησα να έρθει ο κ. Παναγιώτου. Γιατί από τις απαντήσεις…
ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Επειδή με ρωτήσατε…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πείτε τα, λοιπόν.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Επειδή με ρωτήσατε, πήρα τηλέφωνο. Από προχθές μέχρι σήμερα έχω δύο μέρες. Δόξα τω Θεώ, μπορώ να κάνω κάποια τηλέφωνα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και μπράβο σας! Δεν έχω αντίρρηση.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μπήκε ο ΑΒΑΚΑΣ το 2008. Διαβάζει ο κ. Παναγιώτου ότι η πρώτη εγγυητική είναι στις 14/2/2008. Δηλαδή, παραιτήθηκε ο ΑΒΑΚΑΣ του ενδίκου μέσου το 2005, για να μπει υπεργολάβος τρία χρόνια αργότερα. Και γι’ αυτό έφταιγε η διοίκηση του ΟΣΕ το 2005!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Νομίζετε τελικά ότι σας έχουμε φέρει κατηγορούμενο εδώ, κύριε Γιαννακέ; Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είστε κατηγορούμενος.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κύριε Τζαβάρα, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι έχω δράσει απολύτως νόμιμα και προασπίζοντας το συμφέρον του δημοσίου. Δεν αισθάνομαι ούτε κατηγορούμενος, ούτε είμαι και κατηγορούμενος. Από εκεί και πέρα, μιλώ υπερασπίζω τις θέσεις και τις απόψεις μου ως οφείλω ως Έλλην πολίτης. Τίποτε άλλο. Σας λέω, λοιπόν, ότι το 2005 παραιτήθηκε ο ΑΒΑΚΑΣ και μπήκε προφανώς, απ’ ό,τι βγαίνει από την εγγυητική, το 2008, τρία χρόνια μετά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν ήρθε αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Το 2008 δεν ήμουν στον ΟΣΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Λέω, δεν πρέπει να ήρθε; Πρέπει να υπάρχει απόφαση.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν το ξέρω, κύριε Τζαβάρα. Στη διαχείριση και την υποκατάσταση δεν ξέρω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πάντως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνεται.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν το ξέρω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν είχατε αντιμετωπίσει ως Διευθύνων Σύμβουλος παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντοτε είναι ανάλογα του ύψους του αντικειμένου, δεν το ξέρω καλά. Πάντως, έρχονταν οι υποκαταστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έτσι μπράβο!

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν είναι απαραίτητο ο κ. Γιαννακός να το ήξερε τότε. Προς Θεού! Να είμαστε δίκαιοι.

Αυτό το οποίο προκύπτει εδώ, γιατί έχω διαβάσει και τις καταθέσεις των μαρτύρων, παραγόντων της εργολαβίας που προηγήθηκαν, όταν ερωτήθηκαν ποια είναι τα ποσοστά αυτήν τη στιγμή στο έργο, όλοι απάντησαν ότι παραμένουν τα ίδια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποιοι;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η εκχώρηση υπεργολαβίας δεν αλλάζει τα ποσοστά.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ο κ. Λιακόπουλος αναφέρει. Τον ρωτήσατε εσείς, ανατρέξτε στα Πρακτικά.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η εκχώρηση υπεργολαβίας δεν αλλάζει τα ποσοστά, μόνο η υποκατάσταση αλλάζει τα ποσοστά ή κάτι τέτοιο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχει δίκιο ο κ. Γιαννακός.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μπορεί να έχει δίκιο ο κ. Γιαννακός, δεν αντιλέγω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Πήρα την απάντηση, αυτό ρωτούσα τον κ. Γιαννακό τις προηγούμενες ημέρες, δεν το ήξερε, τώρα μου το είπε και τον ευχαριστώ.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Το ρώτησα και το έμαθα, δεν το ήξερα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εντάξει. Τώρα θέλω να μου πείτε το εξής, κύριε Παναγιώτου: Αυτό το έργο ξεκίνησε με 160 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Όλοι ψάχνουμε να βρούμε αυτό πόσο τελικά θα στοιχίσει στο ελληνικό δημόσιο. Έχετε κάποια άποψη, αντίληψη, εκτίμηση γι’ αυτό το θέμα;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το συγκεκριμένο έργο που ανατέθηκε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι, το συγκεκριμένο.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το συγκεκριμένο που ανατέθηκε δεν μπορεί να εκτελεστεί, κύριε Τζαβάρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μπορείτε να μας το αναλύσετε, για να το καταλάβουμε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν μπορεί να εκτελεστεί, με συνέπεια…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δηλαδή, δεν θα εκτελεστεί ποτέ αυτό το έργο;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, από το σταθμό του Ρουφ και πάνω μόνο το 10% παραμένει ίδιο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πρόκειται για άλλο έργο, δηλαδή.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ναι, και εξ αυτού του λόγου έπρεπε αυτές οι όποιες τροποποιήσεις ή εντολές δόθηκαν και περνούν τα χρόνια, αυτήν τη στιγμή πάμε στους 62 μήνες έναντι 8 μηνών που ήταν στη σύμβαση. Γιατί προηγουμένως με ρωτήσατε, εάν έχει γίνει η τρίτη γραμμή ή όχι. Μα, εδώ παρατείνεται το έργο συνεχώς, για να εκτελεστεί τι; Εκτελείται άλλο έργο και η ζημία είναι προφανής.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποια είναι η ζημία;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η ζημία είναι ότι σε οκτώ μήνες έπρεπε να είχε εκτελεστεί το συγκεκριμένο έργο. Τελικά, μέρος του έργου θα φτιαχτεί, γιατί το συνολικό έργο δεν μπορεί να φτιαχτεί μέσω αυτής της εργολαβίας…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι ποσοστό του όλου έργου αντιπροσωπεύει;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): …και εκτελούνται άλλες εργασίες, για τις οποίες έπρεπε μετά την έκδοση του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ΑΠΕ, να έχουν δοθεί οι εντολές. Έχουν πληρωθεί οι εργασίες παράνομα, παράτυπα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι εννοείτε παράνομα;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν μπορεί να εκτελούνται νέες εργασίες, αν δεν γνωμοδοτήσει το Τεχνικό Συμβούλιο και εγκριθεί ο δεύτερος ΑΠΕ. Ένα παράδειγμα να σας πω. Η υπόγεια διάβαση που ενώνει το σταθμό με την Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή στο έργο είναι μέχρι τις αποβάθρες. Αυτή επεξετάθη μέχρι την οδό Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή είναι πέρα από το έργο και δεν υπάρχει δεύτερος ΑΠΕ. Εάν ανατρέξετε, δεν έχει αρνηθεί κανένας το δεύτερο ΑΠΕ.
Και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που υπάρχει είναι το εξής: ότι θα κληθεί κάποιο τεχνικό συμβούλιο εξ υστέρων να εγκρίνει πράγματα που έχουν γίνει και τα οποία απαιτεί ο νόμος πριν γίνουν, να παρθεί έγκριση. Ειλικρινά αυτή τη στιγμή λέω εγώ ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν το κεφάλι τους στην καρμανιόλα, να εγκρίνουν εξ υστέρων ΑΠΕ ο οποίος έπρεπε να προηγηθεί της εκτέλεσης των εργασιών;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς τι λέτε κύριε Γιαννακέ;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Εγώ μπορώ να σας πω για τη διαχείριση μέχρι το 2005 και αυτά που έχω ακούσει από εκεί και μετά. Δεν μπορώ να σας τα πω και να έρθετε να μου λέτε μετά ότι δεν τα ξέρω.

Μέχρι το 2005 λοιπόν το έργο ουσιαστικά τότε είχε ξεμπλοκαριστεί από τις διαδικασίες με τους δήμους. Εκείνο που ξέρω είναι ότι μέχρι τώρα έχει υπογραφεί ένας ανακεφαλαιωτικός πίνακας σε ισοζύγιο που σημαίνει με μηδενική προσαύξηση. Τις αναθεωρήσεις τις πληρώνει ο κάθε φορέας σε όλα τα έργα. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι ο κ. Παναγιώτου, σαν διευθύνουσα του έργου υπηρεσία είτε ως αρχιμηχανικός της ΔΥΣΘΙΕ είτε ως της ΟΙΣΤ, μιας ειδικής εταιρείας, έχει διαχειριστεί πάρα πολλά έργα, τα οποία μάλιστα έβγαιναν με περιγραφικές προδιαγραφές για τη σηματοδότηση, με κατ’ αποκοπή τίμημα και υπήρξαν μετά πάρα πολλές συμπληρωματικές συμβάσεις, που σημαίνει αλλαγή φυσικού αντικειμένου, το οποίο αυτό φυσικό αντικείμενο, πρώτον δεν έχουν λειτουργήσει –όπως σας είπα- ή υπολειτουργούν, μπορείτε να το ψάξετε, η υπογραφή αυτών των συμπληρωματικών συμβάσεων είναι εκείνο που αυξάνει και το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο ενός έργου. Στο συγκεκριμένο έργο, από όσο ξέρω, δεν έχει υπογραφεί κάτι πρόσθετο. Αν μου λέει τώρα ότι κάποια υπόγεια διάβαση σε ένα έργο που είναι 13 χλμ επί τρεις γραμμές, μεγάλωσε και μια ισόπεδη διάβαση για να φτάσει στην Κωνσταντινουπόλεως, άλλα 20 μέτρα, εντάξει, τι αν σας πω κύριε Τζαβάρα; Μεγάλωσε και μια υπόγεια διάβαση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν σας υποχρεώνει κανένας να πείτε πράγματα που δεν ξέρετε

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κύριε Παναγιώτου, πόσα έχουν πληρωθεί για το συγκεκριμένο έργο μέχρι στιγμής; Μόνο ο πρώτος ΑΠΕ έχει εγκριθεί;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ένας ΑΠΕ έχει εγκριθεί. Αυτός ο ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο για τον εξής λόγο. Στην αρχική εργολαβία περιλαμβανόντουσαν κάποιες εγκαταστάσεις, οι οποίες ήταν προσωρινές και θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Ποιες ήταν αυτές οι εγκαταστάσεις; Ήταν από τις Τρεις Γέφυρες και πάνω η κατασκευή ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης, οι γραμμές προς τους Αγίους Αναργύρους οι οποίες θα γινόντουσαν προσωρινά επειδή δεν είχαν τελειώσει τα αντίστοιχα έργα της ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίες είναι τιμολογημένες στο πρώτο ΑΠΕ 10 εκατομμύρια και κάτι. Έρχονται λοιπόν και υπογράφουν μια σύμβαση. Όταν υπέγραψαν τη σύμβαση εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους είχανε μπει στο αρχικό έργο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνουν αυτά.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εκατό τοις εκατό. Υπογράφουν λοιπόν μια σύμβαση στην οποία εμπεριέχονται εργασίες οι οποίες πλέον δεν χρειάζονται.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ποιες εργασίες δεν χρειάζονται;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Οι εργασίες πέραν των Αγίων Αναργύρων. Λίγο πριν από τις Τρεις Γέφυρες προς τους Αγίους Αναργύρους.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Διευκρινίζετε ότι αυτό αφορά πέραν του έργου δηλαδή; Είναι Άγιοι Ανάργυροι-Τρεις Γέφυρες….

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, δεν είχε έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων το τμήμα αυτό του έργου και ήταν ο λόγος για τον οποίο ακυρώθηκε.

Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και αφαιρούμε 10 εκατομμύρια τόσο. Γίνεται διαχείριση των επί έλασσων δαπανών με τρόπο ο οποίος είναι παράνομος. Δηλαδή υπάρχει η εγκύκλιος 36 η οποία λέει πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση των επί έλασσων δαπανών, σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται. Έχει κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορούν να εκτελούνται νέες εργασίες ρητά και κατηγορηματικά. Μετά λέει πώς αυτές μπορούν να παίζουν από ομάδα εργασιών σε ομάδα εργασιών. Αυτά δεν τηρήθηκαν στο πρώτο ΑΠΕ.
Έρχονται λοιπόν και λένε αιτιολογία. Αν δείτε την αιτιολογική έκθεση του πρώτου ΑΠΕ λέει, ότι οφείλονται σε προφανή σφάλματα της μελέτης. Προφανές σφάλμα της μελέτης ήταν να γίνει, κύριε Γιαννακέ, η σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση επί των υφισταμένων γραμμών μετά τις Τρεις Γέφυρες; Προφανές σφάλμα της μελέτης ήταν να γίνει η σύνδεση...

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ο ΑΠΕ δεν εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε από την προϊσταμένη αρχή.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, κύριε Γιαννακέ, δεν ήσασταν εσείς καταρχήν. Να μην το πάρετε επάνω σας.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Διευκρινίστε το, κύριε Παναγιώτου, ότι δεν αφορά εμένα. Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση είναι για κάτι που με αφορά. Σε κάτι που δεν με αφορά δεν μπορώ να απαντήσω.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εγκρίθηκε το 2006. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν σας φέραμε εδώ για να αποδώσετε μομφές στον κ. Γιαννακό. Ήρθατε για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα θέματα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εγώ ήρθα να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αν είναι έτσι, όπως το λέει τώρα ο κ. Παναγιώτου, τη θέση παίρνετε επ’ αυτού, κύριε Γιαννακές, με βάση τις γνώσεις που έχετε και την πείρα σας;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Επειδή για κάθε έργο και ιδίως ένα τέτοιο πολύπλοκο έργο σαν αυτό, θα πρέπει να ξέρω το φάκελο του έργου, γιατί μου ζητάτε να δράσω ως προϊσταμένη αρχή, δηλαδή να είμαι ο μηχανικός που θα πάρω το φάκελο... Τι να σας πω; Ξέρω εγώ; Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Επομένως, λοιπόν, η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών που είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, απ’ ό,τι κατάλαβα, έγινε κατά τρόπο παράνομο.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δέκα και κάτι. Σαφέστατα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και εξ αυτής της παρανομίας, προφανώς ζημιώθηκε και ο ΟΣΕ και το δημόσιο. Συμφωνούμε σ' αυτό; Ζημία προέκυψε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Προφανής η ζημία. Το δεύτερο πράγμα είναι το εξής, ότι πέραν αυτού που σας λέω, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει εργασίες καινούργιες, έχουν δοθεί εντολές, όπως αυτή που σας είπα, που έπρεπε να είχε προηγηθεί γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου και έγκριση του ΑΠΕ. Επιχειρήθηκε αυτό να παρακαμφθεί, επειδή δεν υπήρχε τεχνικό συμβούλιο. Όταν έγινε η ΕΔΙΣΥ, η θυγατρική του ΟΣΕ δεν φρόντισαν αυτοί που τη δημιούργησαν να κάνουν τεχνικό συμβούλιο, με συνέπεια να μην μπορεί να λειτουργήσει...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποιος δεν φρόντισε να υπάρχει τεχνικό συμβούλιο;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αυτές είναι υπουργικές αποφάσεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποιοι;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το 2007 ποιος ήταν; Δεν θυμάμαι. Ήταν ο κ. Λιάπης;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Εγώ είχα φύγει.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι ο Υπουργός να θυμάται ότι πρέπει να κάνω και τεχνικό συμβούλιο. Αυτή την ανάγκη πρέπει να του την επισημαίνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι ηγήτορες της ΕΡΓΟΣΕ, του ΟΣΕ ή της ΕΔΙΣΥ. Προς Θεού, μην τους καταδικάσουμε επειδή δεν φρόντισαν να υπάρχει προεδρικό διάταγμα περί αποφαινομένων οργάνων. Ήταν να πάρουν να αντιγράψουν το αντίστοιχο του ΟΣΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μου επιτρέπετε μια επισημείωση πολύ σύντομη; Με όλο το σεβασμό προς την Επιτροπή σας, επειδή αυτό που μου έχετε πει από τότε που ήρθα, είναι ότι ασχολείστε με πολιτικά πρόσωπα και θέματα SIEMENS, εγώ ακούω όλη αυτήν την ώρα τον κ. Παναγιώτου να σας αναλύει θέματα διαχείρισης έργου επιπέδου διευθύνουσας στο έργο υπηρεσίας και προϊσταμένης αρχής, ούτε καν διοικήσεως του ΟΣΕ. Απλά αυτό θέλω να σας πω.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πολιτική ευθύνη οι Υπουργοί για τα χάλια έχουν. Εμείς ψάχνουμε και τις ποινικές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχω δύο ερωτήσεις να κάνω ακόμα.

Είπατε, κύριε Γιαννακέ, ότι έχουν πληρωθεί μέχρι του ποσού του 7,5% οι ποινικές ρήτρες. Πάμε στις προγραμματικές συμβάσεις τώρα. Θυμάστε με πόσο ποσοστό ετησίως έτρεχαν οι τόκοι υπερημερίας εκείνη την εποχή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ:
ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου):
ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός):
ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι, δεν το θυμάμαι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι και οι ποινικές ρήτρες …

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ένας μάρτυρας χθες μας είπε ότι έτρεχαν με 25%. Είναι αλήθεια;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν το ξέρω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι γνωστό ότι το 2001 οι τόκοι υπερημερίας ήταν 25%.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές των προγραμματικών συμφωνιών με ανθρώπους που χειριζόντουσαν τα θέματα και έκαναν υπολογισμούς. Κάθε επιτροπή είχε και ένα νομικό. Αυτοί υπολόγιζαν κατά τη σύμβαση και κατά την κείμενη νομοθεσία. Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι νομικοί. Ξέρετε πόσοι Υπουργοί παραπέμπονται για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, γιατί άκουγαν τους νομικούς; Και μάλιστα όχι τους νομικούς, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και όμως παραπέμπονται.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ο υπολογισμός των ποινικών ρητρών και των τόκων υπερημερίας γίνεται βάσει της ισχύουσας σύμβασης και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι που τους υπολογίζουν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ο κ. Οικονόμου έχει το λόγο.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριοι μάρτυρες, θεωρώ χρήσιμο να σας υπενθυμίσω ότι ασχολούμαστε με την υπόθεση SIEMENS σε μία κατάσταση η οποία επιδεινώνεται διαρκώς. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο αντικείμενο. Είναι προφανές ότι η λογική της κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης έχει να κάνει με την περίοδο που ο κ. Γιαννακός ήταν εκεί και όχι σε περίοδο που δεν ήταν. Κατά συνέπεια το αντικείμενό μας δεν είναι ενδεχόμενες παρανομίες που έγιναν στον ΟΣΕ ή στην ΕΡΓΟΣΕ. Εμάς μας ενδιαφέρει η SIEMENS όσον αφορά στον ΟΣΕ στην περίοδο που ήταν ο κ. Γιαννακός εκεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Παναγιώτου, σας παρακαλώ, να απαντήσετε στην ερώτησή μου όχι διά μακρόν. Έχει επέλθει κατά τη διάρκεια που ο κ. Γιαννακός ήταν στη διοίκηση και σε σχέση με τη SIEMENS, βλάβη του δημοσίου συμφέροντος;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το ότι ο κ. Γιαννακός εν τη γνώση του διακηρύσσει ένα έργο, το οποίο είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να εκτελεστεί, όχι στο χρόνο των οκτώ μηνών που λέμε, αλλά σε χρόνο τουλάχιστον τριών ετών, αυτό το πράγμα συνιστά από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν καταλάβατε την ερώτηση. Δεν σας ζήτησα να καταλογίσετε πρόθεση. Εγώ σας ρωτώ σε τι συνίσταται η βλάβη από τις δοσοληψίες της SIEMENS κατά την περίοδο που ήταν εκεί ο κ. Γιαννακός.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η απένταξη του έργου …

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μπορεί τα θέματα να είναι περισσότερα από ένα. Να πείτε, ένα, δύο, τρία τέσσερα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η απένταξη του έργου από μόνη της…

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ποιου έργου; Εγώ δεν ξέρω κανένα έργο. Δεν είμαι του ΟΣΕ, δεν είμαι νομικός. Θέλω να μου δώσετε επικεφαλίδες. Προέκυψε βλάβη από αυτό, αυτό και αυτό ή από τίποτα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η μη χρηματοδότηση του έργου μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων …

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πείτε μου το έργο.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Του συγκεκριμένου που υπέγραψε σύμβαση ο κ. Γιαννακός, του 994.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τι είναι το έργο αυτό; Πέστε μου τι ήταν. Να φτιάξουμε σιδηρόδρομο; Εξηγήστε μας ότι δεν έγινε αυτή η δουλειά και υπέστη πλήγμα το δημόσιο συμφέρον.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Λοιπόν, ανακαίνιση σιδηροδρομικής γραμμής και κατασκευή ηλεκτροκίνητης σηματοδότησης στο τμήμα Αθήνα-Πειραιά-Τρεις Γέφυρες, σύνδεση με Κόρινθο, σύμβαση 994.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εκεί λοιπόν θεωρείτε ότι υπέστη πλήγμα το δημόσιο συμφέρον.

Κύριε Γιαννακέ, το αποδέχεστε ή όχι;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Σαφώς, όχι. Αντιθέτως είχε κέρδος ο ΟΣΕ και το ελληνικό δημόσιο.

Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν έγινε απένταξη του έργου. Το έργο Τρεις Γέφυρες-Ρέντης έπεσε η ΜΠΕ γιατί ήταν εκτός. Σας διάβασα και προχθές στην κατάθεσή μου απόσπασμα από το Συμβούλιο του Επικρατείας που έπεσε, επειδή ήταν εκτός ζώνης κατάληψης. Ήταν τέσσερις γραμμές και ήταν εκτός ζώνης κατάληψης.

Το έργο έγινε μη ώριμο και δεν εντασσόταν. Γι’ αυτό λοιπόν έγινε η επιφανειακή λύση με εθνικούς πόρους και με όρους που θα μπορούσε να επανενταχθεί τηρώντας αυστηρά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ιδιαίτερα αυστηρή και το έργο επανεντάχθηκε τον Ιούλιο του 2009. Αυτό μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είναι εκτός της δικής μου περιόδου…

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αν είναι εκτός της περιόδους σας, θα σας ρωτήσω, αν θέλω.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Έχει εισπράξει ο ΟΣΕ κάποια εκατομμύρια ευρώ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μη μας λέτε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Πάντως επανεντάχθηκε το έργο. Μάλλον όχι επανεντάχθηκε...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Παναγιώτου, από αυτή τη βλάβη που υπέστη το δημόσιο, κατά την άποψή σας, τι κέρδισε η SIEMENS;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η SIEMENS κατά το ποσοστό που συμμετέχει…

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Έβγαλε λεφτά; Πήρε παραπάνω λεφτά; Τι έκανε δηλαδή; Έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος και δεν κηρύχθηκε; Ποιο είναι το όφελός της; Τι κέρδισε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Κέρδισε.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, αλλά τι κέρδισε; Το ότι κέρδισε το κατάλαβα, το είπατε.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Για τη SIEMENS μου μιλάτε τώρα;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Έχετε έρθει σε άλλη Επιτροπή, κύριε Παναγιώτου; Με συγχωρείτε, αλλά η Επιτροπή είναι για τη SIEMENS.

Το ερώτημα είναι αν κέρδισε η SIEMENS κάτι από αυτό και τι.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όταν η SIEMENS κάποιες εργασίες που ήταν να εκτελεστούν το 2005, τις εκτελεί το 2008 ή 2009, σε σχέση με εκείνες εισπράττει κάποια λεφτά παραπάνω και κάποιες παραπάνω εργασίες. Έχει ζητήσει επιπλέον κόστος και έχω καταθέσει το έγγραφο.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το έχει εισπράξει αυτό το παραπάνω κόστος;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Υπάρχει αίτημα. Το έχει ζητήσει…

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άλλο το έχει ζητήσει. Το άκουσα ότι έχει ζητήσει. Ακούω τι λέτε.

Το έχει εισπράξει;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Πού να ξέρω εγώ;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν το γνωρίζετε, πολύ ωραία.

Κύριε Γιαννακέ, τον αντίλογο.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Εγώ εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του έργου, που είχε να κάνει η SIEMENS σε αυτό το έργο αφορούσε σηματοδότηση, δηλαδή καλώδια σηματοδότησης.

Οφείλω να σας πω ότι όλες οι προηγούμενες εργολαβίες που είχε βγάλει η ΔΗΣΤΗΕ, όπως σας περιέγραψα, ήταν με τεμάχιο και πολύ μικρές ποσότητες καλωδίων. Υπάρχει ένα εσωτερικό έγγραφο της SIEMENS που λέει ότι η διάλυση της ΔΗΣΤΗΕ είναι σε βάρος της εταιρείας μας. Ξέρετε τι σημαίνει να βάζω δέκα χιλιόμετρα καλώδιο για εκατό –ας πούμε- μέτρα. Μπορείτε να τα ψάξετε όλα τα έργα της ΔΗΣΤΗΕ ή να τα ψάξει ο Εισαγγελέας;

Από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο έργο αυτό που θυμάμαι -και μπορούμε να το βρούμε- είναι ότι ο χαλκός που αποτελεί κύρια τιμή αύξησης των τιμολογίων για τα καλώδια, το 2005 που υπογράφηκε η σύμβαση ήταν 300% με 400% παραπάνω από τις τιμές –χρηματιστηριακό είδος ο χαλκός- του 2003.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μου λέτε ότι άλλαξε το κοστολόγιο.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Και εμείς, υπογράφοντας τη σύμβαση, πήγαμε με τις τιμές του 2003. Είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το κατάλαβα.

Υπήρχε μια προγραμματική συμφωνία. Παρελήφθησαν βαγόνια τα οποία δεν έπρεπε να παραληφθούν, γιατί δεν κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Για το θέμα του τροχαίου υλικού, κύριε Βουλευτά, δεν γνωρίζω τίποτα.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν γνωρίζετε, πολύ ωραία.

Κύριε Γιαννακέ, υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση. Η λογική της όποιας προγραμματικής σύμβασης είναι η τόνωσης της εγχώριας παραγωγής. Έπρεπε να φτιαχτούν βαγόνια εδώ. Έχουμε πληροφορηθεί από μαρτυρίες ότι παρελήφθησαν βαγόνια χωρίς να κατασκευαστούν εδώ, αλλά έγιναν εισαγωγή. Είναι ακριβές αυτό ως πληροφορία; Αν έγινε βέβαια επί των ημερών σας.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η κατασκευή έγινε στο εξωτερικό από επίμονο αίτημα των ναυπηγείων.

Εχθές κατέθεσε σε σας ο κ. Γεωργάνας, ο οποίος μας έχει στείλει έγγραφα επί εγγράφων ζητώντας ως ενδιάμεσος χρηματοοικονομικός σύμβουλος να παραχθούν τα βαγόνια στο εξωτερικό, παίρνοντας και αυτός αυτή τη θέση, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα στα ναυπηγεία να παράγουν τα τρένα.
Έχει υπάρξει συζήτηση. Ο κ. Παφίλης το εχει πει. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη συζήτηση που έχει γίνει εδώ στην Επιτροπή.

Και πήγε στο εξωτερικό, με μείωση του αντίστοιχου τιμήματος κατά 1%. Αυτά γίνονται βάσει των ημερομισθίων. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει στον Κιολεϊδη. Είχε πάει στη Σερβία. Μειώθηκε ανάλογα με το μεροκάματο της Σερβίας. Πηγαίνοντας στη Γερμανία, το ημερομίσθιο στη Γερμανία είναι μεγαλύτερο. Εμείς μειώσαμε το τίμημα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έπρεπε να αυξηθεί τότε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Το μειώσαμε.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θεωρείτε ότι επήλθε καθ’ οιανδήποτε έννοια…

Κύριε Παναγιώτου, δεν σας ρωτώ γιατί μου είπατε ότι δεν ξέρετε για τροχαίο υλικό.

Κύριε Γιαννακέ, θεωρείτε ότι επήλθε οικονομική βλάβη του ΟΣΕ, επ’ ωφελεία της SIEMENS, με τη συγκεκριμένη πράξη;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Με τη συγκεκριμένη πράξη όχι.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για τη συγκεκριμένη σας ρωτώ.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι. Με το θέμα όμως των αποθετικών ζημιών, που είναι άλλο θέμα –καθυστερήσεις-, σας είπα ότι ο ΟΣΕ και με δικά μου γράμματα, τα οποία σας τα έχω καταθέσει,…

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλά, αυτά όμως μας τα έχετε πει.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Τα έχω πει, ναι. Μην πω «όχι, δεν προήλθε ζημία». Έχουμε αποθετικές ζημιές για άλλο θέμα.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρελήφθησαν βαγόνια ακατάλληλα;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Στο βαθμό που ξέρω, από τις επιτροπές παραλαβής…

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στο βαθμό που ξέρετε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Στο βαθμό που ξέρω δεν παραλαμβάνεται ένα βαγόνι…

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εάν θυμάμαι καλά, υπάρχει μαρτυρία η οποία λέει ότι παρελήφθησαν βαγόνια που δεν έκαναν για τις γραμμές.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι. Να σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Με μεγάλη ευχαρίστηση θα ακούσω.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Εγώ να σας πω από τη γνώση μου, πέραν του ότι ήμουν διευθύνων σύμβουλος στον ΟΣΕ.

Πριν αναλάβω διευθύνων σύμβουλος είχαν παραγγελθεί κάποιες ADTRANZ, όπως λέγονται. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εξέλιξη σ’ αυτή τη βιομηχανία τροχαίου υλικού. Σήμερα είναι BOMBARDIER και έχει το 29% της παγκόσμιας αγοράς τρένων. Η SIEMENS έχει 25% και η ALSTOM έχει 22%. Δεν ξέρω, αν είναι και οι τρεις μαζί: 80%. Είναι οι μεγάλες εταιρίες στον κόσμο. Η σημερινή BOMBARDIER προέρχεται από ABB, έγινε ADTRANZ, μετά Daimler και μετά BOMBARDIER. Στο επίπεδο που ήταν ADTRANZ είχαν παραγγελθεί κάποιες ADTRANZ και κάποιες μετρικής γραμμής. Όταν πήγαν να παραληφθούν, προ εμού, -δηλαδή σας λέω ό,τι ξέρω- συμφώνησαν με τη διοίκηση του ΟΣΕ και αυτές τις μετρικής γραμμής τις πήραν για κανονική. Δηλαδή την κάνανε κανονική γραμμή, τη μετέτρεψαν, και πήραν κανονικής γραμμής ντιζελάμαξες και χρησιμοποιούνται στην κανονική γραμμή.

Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι το δίκτυο της Πελοποννήσου, αν το θυμόμαστε στο χάρτη, που είναι Πειραιάς-Αθήνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος-Καλαμάτα, αυτό όλο ήταν δεκατέσσερις τόνους στον άξονα. Το κομμάτι Κόρινθος- Τρίπολη-Καλαμάτα ήταν για δώδεκα τόνους στον άξονα, κύρια χάρις σε δύο γέφυρες: το Ανεμοδούρι και τον Κοκκινόλακα, περί την Τρίπολη.

Τη δεκαετία του ’90, επί Κυβερνήσεως Μητσοτάκη, -διοικητής ήταν ο κ. Καραπάνος- φτιάχτηκε η μία από τις δύο γέφυρες για δεκατετράτονο, να είναι όλο το δίκτυο, -ξέρετε- γιατί αλλιώς πήγαιναν μόνο τα οτομοτρίς. Το υπόλοιπο προγραμματίστηκε, μαζί με την ανακαίνιση Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα, να αυξηθεί σε βάρος, το οποίο κι έγινε. Επειδή διάβασα και εδώ πάρα πολλές ερωτήσεις και επειδή δεν θυμόμουν ποτέ να έχουμε ένα βαγόνι που να μην περνάει από τη γραμμή…Τα rail bus που πήραμε περνάγανε από την δεκατετράτονη γραμμή γιατί, όπως σας είπα, η άλλη ήταν δωδεκάτονη από κατασκευής της και δεν μπορούσε να πάει Τρίπολη. Έμαθα ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η γραμμή έχουν κάνει κι εδώ -μπορείτε να τα ζητήσετε από τον ΟΣΕ αυτά, από εδώ και πέρα, γιατί εγώ τα έμαθα τηλεφωνικά,…

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Βεβαίως μπορούμε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Έχει περάσει το rail bus της μετρικής και έχει φθάσει Καλαμάτα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό μου είπαν, αυτό σας λέω και θεωρώ ότι είναι αξιόπιστη η πηγή.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μάλιστα.

Κύριε Παναγιώτου, άλλη έκνομη ή παράνομη πράξη που να συνέβη στο χώρο τον οποίο γνωρίζετε, επ’ ωφελεία της SIEMENS, έχετε να μας πείτε, επί των ημερών του κ. Γιαννακού; Μας είπατε μία. Το ακούσαμε αυτό που μας είπατε. Έχετε κάτι άλλο εκτός απ’ αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Επειδή είπε ο κ. Γιαννακός ότι η Διεύθυνσή μου υπέγραψε συμβάσεις με μικρά μήκη…

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα σας παρακαλούσα όταν σας ρωτώ να μην κάνετε παρεκβάσεις. Απαντήστε στην ερώτηση και εν συνεχεία ζητήστε το λόγο για να καταθέσετε.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εντάξει. Αν είναι έτσι…Το λέω για μην δημιουργούνται εντυπώσεις.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι επί τη ευκαιρία ερώτησης να ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Σας είπα ότι η κοινωνική κατάσταση έξω είναι έκρυθμη, για να υπονοήσω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει και η Επιτροπή. Δεν μπορεί επ’ άπειρον εδώ να συνεδριάζουμε.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Σας καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνω;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Καταλαβαίνω ότι για σας ενδεχομένως είναι και υπόθεση ζωής. Αφιερώσατε στα τρένα τη ζωή σας και το καταλαβαίνω ότι σας ενδιαφέρει. Όμως εμείς έχουμε αναλάβει μια υποχρέωση, την οποία την αναλάβαμε επειδή μας έδωσε ομόφωνη εντολή η Βουλή. Πρέπει να τελειώσουμε. Έχετε κάτι άλλο έκνομο ή παράνομο, σε σχέση με τη SIEMENS, επί των ημερών του κ. Γιαννακού; Αυτή είναι η ερώτηση κι είναι συγκεκριμένη. Και η απάντηση είναι ή «ναι» ή «όχι». Και αν «ναι», πείτε μας τι.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Πέραν αυτών που σας είπα;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πέραν αυτών που μου είπατε. Ένα μας είπατε, τη συγκεκριμένη Σύμβαση. Άλλο δεν έχω ακούσει εγώ. Αν έχετε κάτι άλλο, πείτε μας.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η συγκεκριμένη Σύμβαση έχει το ότι δεν έπρεπε να είχε υπογραφεί, δεν έχει …
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σύμφωνοι. Εκτός από τη σύμβαση αυτή, υπάρχει κάτι άλλο;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μάλιστα.

Σε αυτό που κατά τη γνώμη σας υπήρξε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και υπέρ της SIEMENS στον κ. Γιαννακό που ήταν τότε καταλογίζετε δόλο;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όταν ένας Διευθύνων Σύμβουλος ενός οργανισμού προκηρύσσει ένα έργο, το οποίο γνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησιακού χαρακτήρα, δηλαδή υπάρχουν τμήματα του έργου παραδείγματος χάριν Ρετσίνα, Πειραιάς κ.λπ., τα οποία δεν έχουν περιέλθει, όταν προκηρύσσεται το έργο και κυρίως όταν ανατίθεται το έργο, στον ΟΣΕ.

Ρωτώ: Είναι δυνατόν να ξεκινήσετε εσείς να κτίζετε ένα σπίτι, όταν μέρος του οικοπέδου δεν είναι στην ιδιοκτησία σας;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κοιτάξτε, εγώ δεν κτίζω γενικά. Ούτε με δικά μου λεφτά ούτε με λεφτά άλλων. Να καταλάβω ότι μου απαντάτε «ναι» στην ερώτηση;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ε, ναι...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί αυτό δεν είναι εις βάρος...

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Σας απαντώ και το αιτιολογώ ταυτόχρονα.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας διαβεβαιώ ότι είναι ερώτηση κρίσεως. Δεν πρόκειται να σας κυνηγήσει κανείς. Θα έχετε και προστασία. Εγώ σας ρωτώ –για να μας βοηθήσετε- την εκτίμησή σας.

Λέτε δηλαδή ότι έγινε εκ του πονηρού. Αυτό μου λέτε.

(Στο σημείο αυτό ο μάρτυς γνέφει καταφατικά)

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Σας είπα ότι κανένας σοβαρός...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Διαβλέπετε ότι έγινε από ίδιον κίνητρο ή είχε εντολή από προϊστάμενο πολιτικό πρόσωπο;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το μόνο ελαφρυντικό που μπορώ να δώσω είναι...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι, δεν φθάσαμε ακόμα εκεί. Εσείς καταλογίσατε και ποινή, γίνατε δικαστής. Σιγά! Άλλο σας λέω.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): ...ότι πιεζόταν.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καταλογίσατε δόλο. Αυτός ο κατ’ εσάς δόλος υπήρχε με δική του πρωτοβουλία ή πήρε εντολή από προϊστάμενο;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εγώ καταλόγισα ότι ήξερε. Όχι δόλο, αλλά ότι ήξερε ότι υπήρχαν προβλήματα.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα, αν γνώριζε, αυτό λέγεται δόλος. Εγνώριζε ότι θα εβλάπτετο το δημόσιο συμφέρον και θα ωφελείτο η SIEMENS. Αυτό είναι δόλος. Σας ρωτώ αν το έκανε με ίδια κίνητρα –τι εκτιμάτε;- ή είχε εντολή άνωθεν.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Φαντάζομαι όμως...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Απαντάτε βιαστικά, χωρίς να ακούσετε την ερώτηση.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Συγνώμη.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Αυτό το οποίο περιγράψατε ονομάζεται δόλος. Κατά την εκτίμησή σας, αυτό έγινε από ίδιον κίνητρο ή είχε εντολή από προϊστάμενο πολιτικό πρόσωπο; Τι εκτιμάτε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αυτό δεν το γνωρίζω.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν μπορείτε να το γνωρίζετε.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν μπορώ ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άρα, μπορεί και να υπήρχε. Μπορεί να συνέβαινε το ένα, μπορεί να συνέβαινε και το άλλο. Πολύ ωραία.

Κύριε Γιαννακέ, δικαιούστε να τοποθετηθείτε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κοιτάξτε, προάσπισα απόλυτα τα συμφέροντα του ΟΣΕ και του δημοσίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, στο οποίο μιλάμε, ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν υπάρχει άλλο. Ένα είναι. Δεν έχουμε άλλο.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Υπάρχει για το «Ρετσίνα», αυτό που είπε. Είχε ήδη ξεκινήσει ήδη η διαδικασία απόδοσης από την Εθνική Τράπεζα, είχε συμφωνηθεί, είχε δημοσιευθεί το ΦΕΚ –γιατί είναι ρύθμιση- και η Τράπεζα σε κάποια φάση υπαναχώρησε. Είχε συμφωνηθεί μεταξύ εμού και της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, η οποία μετά το απέδωσε.

Είναι δηλαδή η εξής διαδικασία: Δεν ξεκίνησε ο ΟΣΕ χωρίς να έχει πάρει ο ΟΣΕ αυτή την έκταση. Έπειτα, αν ψάξουμε όλα τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, κύριε Οικονόμου, όλα τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, όλα τα έργα του ΟΣΕ και πιστεύω και πολλά του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., πάρα πολλά ξεκινάνε, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις.

Στο συγκεκριμένο απλά σας είπα ότι υπήρχε και ΦΕΚ που απέδιδε –πρέπει να ψάξω να το βρω- και σιγά, σιγά η Εθνική Τράπεζα υπαναχώρησε, παρόλη τη συμφωνία και ξανά...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να σας ρωτήσω κάτι, αν έχετε την καλοσύνη.

Από τη δοσοληψία –από τη θέση σας πρέπει να έχετε εκτίμηση- με τη SIEMENS ο Οργανισμός βγήκε κερδισμένος ή χαμένος;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Το μόνο που μπορώ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δηλαδή αν αντί για τη SIEMENS, την έκανε τη δουλειά με κάποια άλλη εταιρία, θα ήταν επωφελέστερο.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν το ξέρω, δεν νομίζω. Είναι εξίσου μεγάλες εταιρίες και η SIEMENS και... Αλλά με αυτά που ακούμε τώρα, εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που σίγουρα μπορώ να καταθέσω είναι αυτά που είπα περί αποθετικών ζημιών, ότι δηλαδή ο ΟΣΕ... Τίποτα άλλο.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει με οποιαδήποτε εταιρία, να υπάρχει αποθετική ζημιά.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ναι. Σας απαντώ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Διαβλέψατε ότι υπήρχε από προϊστάμενό σας Υπουργό πίεση προς εσάς για να προτιμήσετε τη συγκεκριμένη εταιρία τη SIEMENS;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι. Κατηγορηματικά όχι, στα συγκεκριμένα έργα για τα οποία μιλάμε.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για τα συγκεκριμένα λέμε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κατ’ αρχήν, τις μεν προγραμματικές συμφωνίες τις είχαν υπογράψει προ εμού, τη δε σύμβαση «Τρεις Γέφυρες-Πειραιάς» την προκηρύξαμε με τον κ. Βερελή, κατακυρώθηκε επί κ. Λιάπη –εποπτευόντων Υπουργών. Δεν είχα πίεση από κανέναν από τους δύο.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πολύ ωραία, ευχαριστώ.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ο κ. Παφίλης έχει το λόγο.

Κύριε Παφίλη, φαντάζομαι να πάρετε ως οδηγό σας τον κ. Παντελή Οικονόμου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Με έχει καλύψει κατά τα τρία τέταρτα στις ερωτήσεις και στον τρόπο που έγιναν οι ερωτήσεις, ώστε να ξεμπερδεύουμε.

Και μία παράκληση, κύριε Πρόεδρε, παρεμπιπτόντως για το μέλλον, να μη συνεχίσουμε μ’ αυτό τον τρόπο, γιατί σε λίγο θα πάω να δώσω εξετάσεις στον κ. Γιαννακό, αν είναι Καθηγητής, για να γίνω σιδηροδρομικός. Δεν γίνεται, δηλαδή, έτσι. Υπάρχει και ένα όριο.

Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, ότι τουλάχιστον εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα ξέρουν όλα ούτε και μπορώ να συγκρίνω τεχνικούς όρους και μια σειρά πράγματα, γι’ αυτό να μείνουμε επί της ουσίας.

Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κ. Παναγιώτου.

Κύριε Παναγιώτου, σε αυτό που καταλογίζεται σαν ευθύνη του κ. Γιαννακού, υπάρχει ευθύνη Υπουργού -ή Υπουργών, μάλλον, γιατί είναι τρεις, αν δεν κάνω λάθος, που εμπλέκονται, με βάση τα στοιχεία- ναι ή όχι; Είναι και ο κ. Χατζηδάκης. Δεν ξέρω για το 2007. Απαντήστε μου: Ποια περίοδο είναι; Εννοώ για πριν, που δεν θυμόσασταν ποιος ήταν Υπουργός. Ποια ημερομηνία ήταν; Μετά το Σεπτέμβριο ή πριν;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το 2007 που έγινε η ΕΔΙΣΥ, σ’ αυτό αναφερόμουν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πότε ήταν; Πριν το Σεπτέμβριο ή μετά;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Πριν τον Σεπτέμβριο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πριν τον Σεπτέμβριο ήταν ο κ. Λιάπης. Εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχει κατ’ αρχήν πολιτική ευθύνη των Υπουργών γι’ αυτό που εσείς λέτε εδώ;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Προσέξτε να δείτε. Όπως είδατε από το συγκεκριμένο έργο, υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις οι οποίες λένε «φορέας εκτέλεσης θα είναι η ΕΡΓΟΣΕ». Αυτό αλλάζει κάποια στιγμή. Ο Υπουργός ενημερώνεται, ο οποιοσδήποτε Υπουργός και υπάρχει και ερώτηση των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τότε, αμέσως μετά την ανάθεση...

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν σας ρωτάω αυτό. Είναι ναι ή όχι. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Μη μου αναλύετε. Υπάρχει ευθύνη;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν απαντάται με ένα ναι ή ένα όχι, κύριε Βουλευτά. Επιτρέψτε μου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εντάξει, ωραία. Δικαίωμά σας είναι. Δεν θέλω εγώ να σας το αφαιρέσω ούτε να εκβιάσω τίποτε.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν θέλω ούτε να καταδικάσω ούτε να αθωώσω κανέναν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακούστε, οι πολιτικές ευθύνες, είτε πείτε έτσι είτε αλλιώς, υπάρχουν.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Διότι εδώ παίζουμε με τις λέξεις. Προς Θεού! Είμαι ο τελευταίος που θα απέδιδα οποιαδήποτε ευθύνη και να λέω ότι «ναι, πήρε τηλέφωνο τον κ. Γιαννακό ο Χ ή ο Ψ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να με προσέχετε. Εγώ σας ρώτησα για πολιτική ευθύνη.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η πολιτική ευθύνη, λοιπόν, για μένα είναι σαφής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έτσι μπράβο.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Από τη στιγμή...

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σύμφωνοι, είναι καθαρό, μην εξηγείτε. Συνεννοούμαστε, λογικοί άνθρωποι είμαστε.

Δεύτερον: Εσείς, κύριε Γιαννακέ, τι λέτε; Εσείς απορρίπτετε, βέβαια, όλη αυτή την...

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Προκύπτει σαφώς από όλες μου τις καταθέσεις επί τέσσερις μέρες ότι δεν υπάρχει καμία.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν υπάρχει ούτε πολιτική ευθύνη.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ούτε δική μου ούτε πολιτικές ευθύνες...

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγώ δεν ρώτησα για δική σας. Ρώτησα για Υπουργών. Δεν υπάρχει;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν υπάρχει.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεύτερον, δεν λέω αν μπορείτε να αποδείξετε, αλλά σκέπτεσθε ή εκτιμάτε ότι μπορεί να υπήρξαν και άλλα οφέλη; Διότι αυτό μας ενδιαφέρει.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν μπορώ να ξέρω -προς Θεού!- αυτό το πράγμα. Όμως, όταν ακούμε όλοι μας, όπως είπε και ο κ. Γιαννακός, τι έχει γίνει, γράφονται από τη δικογραφία -έχουμε υπ' όψιν μας- ότι πληρώθηκαν για το έργο...

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σύμφωνοι, ακούμε πολλά. Όμως, εδώ έχω και ένα e-mail που λέει «οι φίλοι μας μέσα στον ΟΣΕ» και εννοεί υπαλλήλους. Έτσι λέει η SIEMENS. Και μάλιστα, λέει ότι βρίσκονται υπό διωγμό από την Διεύθυνση.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι τον ΟΣΕ. Είναι της ΕΡΓΟΣΕ αυτό που μου λέτε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, της ΕΡΓΟΣΕ, το ξέρετε αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Είναι συγκεκριμένοι αυτοί.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Υπάρχει και ένα που αφορά τη ΔΗΣΤΗΕ, ότι κατάργηση ότι είναι σε βάρος των συμφερόντων της SIEMENS. Νομίζω ότι το διαβάσατε εσείς εδώ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι και αυτό.

Λέω, λοιπόν, σε ό,τι αφορά πολιτικά πρόσωπα -προσέξτε- εσείς με όλα αυτά που ακούτε, μπορείτε να μας βοηθήσετε να ψάξουμε κάπου;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Με ποια έννοια να σας βοηθήσω;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν έχετε κάτι να μας πείτε. Αυτό είναι το ερώτημα: «Δεν έχω, δεν γνωρίζω».

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Παραδείγματος χάρη, να σας πω εγώ ένα πράγμα. Εδώ υπογράφεται μία σύμβαση 160 εκατομμυρίων ευρώ, με απόφαση η οποία είχε παρθεί το 2003…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μην το πάτε εκεί. Σας λέω ότι το έχετε πει εκατό φορές. Εγώ δεν μπορώ άλλο να το ακούω, δηλαδή. Εκατό φορές έχω ακούσει τα ίδια πράγματα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μπορείτε να ρωτήσετε τον κ. Λιάπη ή τον κ. Γιαννακό, εάν ρώτησε τον κ. Λιάπη πριν υπογράψει τη σύμβαση.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα έρθει ο κ. Λιάπης και θα τον ρωτήσουμε.

Μια ερώτηση ακόμα: Για τις Προγραμματικές Συμβάσεις έχετε άποψη;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο κ. Γιαννακός έχει απαντήσει, οπότε δεν θέλω να επανέλθω.

Τέλος, θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση: Με όλα αυτά τα οποία δαπανήθηκαν για τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ -δεν σχολιάζω πώς και τι- ποια είναι η άποψή σας σήμερα; Πρέπει να δοθεί σε ιδιώτες;
ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Κατηγορηματικά, όχι.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είστε κάθετα αντίθετος.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Κατηγορηματικά, όχι!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ζημιώσει τη χώρα, αν δοθεί ο ΟΣΕ στους ιδιώτες σήμερα..

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Σαφώς!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: ..ή θα τον ωφελήσει;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Θα ξεπουλήσει έναν απαξιωμένο Οργανισμό και θα επωφεληθούν οι ιδιώτες. Αν μου επιτρέπετε, πάνω σ’ αυτό, επειδή είστε Βουλευτές και θα περάσουν κάποια κείμενα με τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ, αυτό που λέτε, κάποιο σχέδιο έχει υπ' όψιν της η Κυβέρνηση να περάσει τώρα, επεμβαίνει πάνω στο «πτώμα» του ΟΣΕ. Την ΕΡΓΟΣΕ η οποία είναι υπεύθυνη για την επενδυτική τραγωδία του ΟΣΕ και την απαξίωση του ΟΣΕ –αυτό που είπε ο κ. Γιαννακός ότι δεν λειτουργεί τίποτα- την αφήνει άθικτη! Θα απολυθούν, δεν ξέρω πότε θα γίνει…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συγγνώμη, εγώ δεν είπα τίποτα για ΕΡΓΟΣΕ. Να το διευκρινίσω. Τα γνωρίζω αυτά.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Στην ΕΡΓΟΣΕ δεν θα αγγίξουν τίποτα! Ένα Σαββατοκύριακο «έπαιξε» το εξής: Υπάρχει σκέψη απορρόφησης και της ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ. Αυτό έγινε το Σαββατοκύριακο. Σας πληροφορώ ότι τη Δευτέρα σταμάτησε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εντάξει. Μου απαντήσατε.

Εσείς, κύριε Γιαννακέ, τι άποψη έχετε; Αυτή είναι καθαρά πολιτική ερώτηση, για να τελειώνουμε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Επειδή με έχετε ξαναρωτήσει και σας έχω πει ότι το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει. Επί της σιδηροδρομικής υποδομής κυκλοφορούν, έχουν ελεύθερη πρόσβαση σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και ο ΟΣΕ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το γνωρίζω.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Η φύση του ΟΣΕ ως μεταφορικής επιχείρησης αν θα είναι ιδιωτική ή δημόσια, σας απήντησα λέγοντας «σαν τη γάτα, άσπρη ή μαύρη, πρέπει να πιάνει ποντίκια». Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε έναν ΟΣΕ που να είναι αποτελεσματικός. Πώς να το πω; Και για να μην πω ούτε κερδοφόρος ή πλεονασματικός, να πω να μην είναι ελλειμματικός, κάτι το οποίο γίνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγώ σας ρώτησα ευθέως μετά από εμπειρία –από το 1990 και μετά θα πω γιατί κάποιος, και προς τιμή του, καθηγητής σε πανεπιστήμιο, είπε «ναι, κάναμε λάθος με τις αγορές και τις ιδιωτικοποιήσεις και σήμερα το έχω μετανιώσει», το είπε εδώ και είναι προς τιμή του- με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο και μ’ αυτήν την κατάσταση που υπάρχει συνολικά και απ’ ό,τι βλέπετε, θεωρείτε ότι η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ θα είναι σε όφελος της χώρας και του ελληνικού λαού ή εις βάρος;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Θα πρέπει να δω το συνολικό θεσμικό πλαίσιο, για να σας απαντήσω στο πώς το σχεδιάζει…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αποφεύγετε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μα, τι να σας πω; Δεν έχω…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σύμφωνοι. Εντάξει, ευχαριστώ.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να πω κάτι;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ορίστε, κύριε Παναγιώτου, έχετε το λόγο, αλλά πολύ σύντομα, παρακαλώ.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Επειδή προηγουμένως ειπώθηκαν κάποια πράγματα και με παρακάλεσε ο κ. Παφίλης ή ο κ. Οικονόμου, αν δεν κάνω λάθος, να μην πω κάποια πράγματα τα οποία ειπώθηκαν, θα σας πω ότι επί των ημερών της Διεύθυνσής μας, της ΔΗΣΤΗΕ η οποία διαλύθηκε με απόφαση του κ. Γιαννακού, κανένα –μα, κανένα- έργο σαν αυτά που είπε δεν ανατέθηκε στη SIEMENS. Κανένα! Η SIEMENS άρχισε να υπάρχει στον ΟΣΕ απ’ αυτό το έργο και το ΣΚΑ-Κιάτο που είναι μετά. Η ΔΗΣΤΗΕ κατηγορηματικά δεν ανέλαβε έργο σηματοδότησης ποτέ, με μειωμένα μήκη καλωδίων, κλπ. Το μόνο που έχει κάνει η SIEMENS, για να ακριβολογώ, είναι ότι εκτέλεσε μία προγραμματική συμφωνία, την 59Α-59Β, κλπ, για ισόπεδες διαβάσεις. Σ’ αυτές, πράγματι, οι καλωδιώσεις ήταν λιγότερες. Εννοώ τις ποσότητες.

Ας ψάξει, λοιπόν, επί των ημερών του ο κ. Γιαννακός πώς αυτές οι ποσότητες μετά αυξήθηκαν και πώς αυξήθηκε το κόστος. Εγώ δεν έχω καμμία σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο ούτε η ΔΗΣΤΗΕ. Και υπήρχε Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία δεν συμμετείχα. Και έχω κάνει εμπιστευτικές αναφορές στον τότε Διευθυντή μου και του επεσήμανα κάποια απ’ αυτά τα πράγματα. Είναι άσχετα με το θέμα σας, αλλά επειδή προκλήθηκα, θα απαντήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ευχαριστούμε.

Ο κ. Αϊβαλιώτης έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Παναγιώτου, πότε δημιουργήθηκε η ΕΡΓΟΣΕ;
ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το 1996.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Επί υπουργίας του κυρίου…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Πρέπει να ήταν ο κ. Καστανίδης

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ο κ. Καστανίδης, αν δεν κάνω λάθος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Γιατί κατά την άποψή σας ο κ. Γιαννακός κατήργησε τη ΔΗΣΤΗΕ; Αυτό δεν είπατε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ακριβώς. Κατήργησε τη ΔΗΣΤΗΕ, γιατί κάποιοι από εμάς δεν είναι συνεργάσιμοι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Υπό ποια έννοια; Πολιτικά συνεργάσιμοι; Του ήσασταν αντιπαθείς πολιτικά;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Είναι γνωστό ότι πολιτικά ήμασταν αντιπαθείς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή; Η πολιτική αντιπαλότητα;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι μόνο. Προφανώς, δεν ήμασταν συνεργάσιμοι, γιατί έχει σημασία ο χρόνος που έγινε αυτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Πότε έγινε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, που έγινε η κατάργηση της ΔΗΣΤΗΕ, εγώ …

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Εξηγήστε μας για τη ΔΗΣΤΗΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η ΔΗΣΤΗΕ καταργήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2005.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Εξηγείστε για τα Πρακτικά τι είναι αυτή η ΔΗΣΤΗΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η ΔΗΣΤΗΕ είναι η Διεύθυνση Ηλεκτροκίνησης Σηματοδότησης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Είναι υπεύθυνη για τα συστήματα ασφαλείας. Και είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να μην υπάρχει αυτοτελής Διεύθυνση αρμόδια γι’ αυτά τα συστήματα. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα; Και γιατί το συνδέουμε με τη συγκεκριμένη σύμβαση;

Όταν, λοιπόν, υπογράφηκε η συγκεκριμένη σύμβαση –θυμίζω στις 26/4/2005- όλοι εμείς με σημειώματά μας και πριν από τις εκλογές του 2004 –σας θυμίζω, είχε κατατεθεί από Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το τότε μισό Υπουργικό Συμβούλιο έκανε συνεχώς επερωτήσεις, ερωτήσεις, καταγγελίες- και φτάνοντας μέχρι τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς και τους Διευθυντές των γραφείων τους, επισημαίναμε ότι δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να υπογραφεί η συγκεκριμένη σύμβαση.

Αν δείτε τα θέματα που βάζουμε είναι να μην υπογραφεί η συγκεκριμένη σύμβαση, γιατί είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Και σε όσα προβλέπαμε στα τότε σημειώματά μας, επαληθευθήκαμε σε όλα, μα όλα.

Όταν εμείς τα δώσαμε και έγινε γνωστό ότι εμείς –εγώ και ο κ. Καραπάνος- δίνουμε αυτά τα πράγματα, φτάνοντας μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, μας εξόντωσαν.

Και όσον αφορά αυτό το σημείωμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Γιαννακός ότι υπάρχει στα εσωτερικά της SIEMENS, πράγματι υπάρχει αυτό το σημείωμα. Επειδή με ενδιέφερε, το διάβασα σε εφημερίδα. Τι λέει αυτό το σημείωμα;

Η SIEMENS από τη σκοπιά της λέει το εξής: Πάει να καταργηθεί μια Διεύθυνση η οποία χειρίζεται τα λεγόμενα «ηλεκτρομηχανολογικά έργα», τα συστήματα ασφαλείας, στα οποία αυτή έχει μια ισχυρή βάση στην Ελλάδα. Άλλωστε, είναι μια εταιρεία μεγάλη, όπως είπε και ο κ. Γιαννακός και στο οποίο συμφωνώ. Πανευρωπαϊκά, υπήρχε η SIEMENS, η οποία μέχρι τότε σας είπα ότι δεν είχε εμφανιστεί στον Ο.Σ.Ε. –δεν ξέρω για ποιους λόγους- υπήρχε η «ALSTON» –που είχε αναλάβει έργα του Ο.Σ.Ε.- και υπάρχει και η «BOMBARDIER».

Τα έργα, λοιπόν, του Ο.Σ.Ε. μέχρι τότε στα συστήματα ασφαλείας τα είχαν αναλάβει αυτές οι δύο εταιρείες κατόπιν διαγωνισμών.

Εμφανίστηκε πρώτη φορά η SIEMENS τότε. Αυτό το θέμα, ότι τα έργα του δικού τους ενδιαφέροντος πάνε να μπουν μαζί με όλα τα άλλα έργα πολιτικού μηχανικού, για τη SIEMENS…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι σας κατήργησε ο κ. Γιαννακός για να βάλει τη SIEMENS στο παιχνίδι; Πείτε μας τι λέτε. Πείτε μας το «ζουμί», γιατί είμαστε όλοι κουρασμένοι.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι. Δεν μπορώ να το πω αυτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Τι λέτε τότε; Σας κατήργησε. Για ποιο λόγο; Ήσασταν πολιτικά αντιπαθείς. Εντάξει, το κατάλαβα αυτό.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μας κατήργησε, διότι εμείς ήμασταν αντίθετοι στο να υπογραφεί η συγκεκριμένη σύμβαση μεταξύ των άλλων και με τη SIEMENS. Και το καταγγείλαμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Γιατί εσείς ήσασταν εναντίον της SIEMENS;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν ήμασταν εναντίον της SIEMENS. Ήμασταν εναντίον της συγκεκριμένης πρόθεσης του έργου και εμμέσως φυσικά αν η SIEMENS δεν έπαιρνε το έργο, αν δεν γινόταν, δεν θα το έπαιρνε.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Το συγκεκριμένο έργο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Το συγκεκριμένο έργο.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αυτά τα πράγματα έγιναν -και τα έχω καταθέσει και σε σας- και γι’ αυτό μας κατήργησαν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Γιαννακέ, τι έχετε να πείτε γι’ αυτό;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Οι σιδηρόδρομοι στην Ευρώπη, που έχουν ρεκόρ ταχύτητας, με 300 χιλιόμετρα και κάτι, είναι οι γαλλικοί και οι γερμανικοί. Το ξέρω από τη δεκαετία του ’90 ότι οι SNCF, δηλαδή οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι, όλη τη διεύθυνση γνωστικού αντικειμένου πολιτικών μηχανικών γραμμής και ηλεκτρολόγων, που είναι η σηματοδότηση και η ηλεκτροκίνηση, την έχουν σε μία διεύθυνση, τη Direction de l’ Equipement, για καλύτερη οργάνωση της συντήρησης. Σας είπα μερικά πράγματα εδώ. Δεν μπορεί δηλαδή να λειτουργεί γραμμή και να μη λειτουργεί η σηματοδότηση.

(Στο σημείο αυτό την προεδρική Έδρα της Εξεταστικής Επιτροπής καταλαμβάνει η κυρία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ)

Επανέρχομαι. Από το Μενίδι μέχρι τα σύνορα η αρμοδιότητα συντήρησης και λειτουργίας –όταν είναι σε λειτουργία και όχι σε κατασκευή, γιατί η ΕΡΓΟΣΕ κατασκευάζει και δεν συντηρεί- ανήκαν στη ΔΗΣΤΗΕ. Έχομε τρεις έννοιες στην υποδομή: Ανάπτυξη –δηλαδή κατασκευή- συντήρηση και λειτουργία.

Ακόμη και σήμερα μαθαίνω –αυτό μπορείτε να το ελέγξετε- ότι οι σηματοδοτήσεις από το Μενίδι μέχρι τα σύνορα, αν εξαιρέσουμε το παμπάλαιο κομμάτι, δηλαδή Τιθορέα, Λιανοκλάδι, Δομοκός, που είναι με ρελέ και έχει φτιαχτεί από τη δεκαετία του ’80 και είναι το μόνο που λειτουργεί πάνω στα βουνά, όλα τα άλλα υπολειτουργούν, με πολύ μεγάλες συνέπειες για το κόστος λειτουργίας του Οργανισμού.

Υπεύθυνος αρχιμηχανικός για τη σηματοδότηση ήταν ο κ. Παναγιώτου, όσο υπήρχε η ΔΗΣΤΗΕ, μέχρι το Νοέμβριο. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο άκουσα για μένα και τον κύριο Καραπάνο, θέλω να πω ότι, κατ’ αρχάς, ο κ. Καραπάνος τα τελευταία 25 χρόνια –από το 1985- είναι αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ. Δεν είναι μέσα στην υπηρεσιακή ιεραρχία.

Να σας πω, βέβαια, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ είναι ένα όργανο, που εκ της φύσεώς του αποφασίζει για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα διορισμένα στελέχη αλλάζουν κάθε τρία με πέντε χρόνια. Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν εννοώ τίποτα. Απλώς ο κ. Καραπάνος είναι εκεί επί 25 χρόνια. Δεν είναι στην υπηρεσιακή ιεραρχία. Άρα, αν ο κ. Παναγιώτου, παραβαίνοντας την υπηρεσιακή ιεραρχία, χρησιμοποιούσε επαφές με τον κύριο Καραπάνο για οτιδήποτε, εγώ δεν το ξέρω.

Σας εξήγησα και όταν κατέθεσα ότι ο λόγος που κατήργησα τη ΔΗΣΤΗΕ ή πρότεινα την κατάργηση της ΔΗΣΤΗΕ –γιατί δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αλλά του Υπουργού, αφού βγαίνει με υπουργική απόφαση, αν θυμάμαι καλά- ήταν για την καλύτερη συνεργασία και την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Υπήρξε αυτή η καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κοιτάξτε, έγινε το Νοέμβριο του 2005. Έφυγα το Δεκέμβριο του 2005.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Τι αίσθηση έχετε τώρα; Επειδή είστε και καθηγητής Πανεπιστημίου.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κοιτάξτε, εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι τα προβλήματα στη σηματοδότηση εξακολουθούν να υπάρχουν. Αυτό μαθαίνω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Στο ίδιο σημείο είμαστε. Έτσι;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν ξέρω αν βελτιώθηκε ή όχι. Ήταν πάντως μια προσπάθεια να βελτιωθεί το όλο σύστημα.

Με τι αντικατεστάθη η υπηρεσία που κατηργήθη;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν αντικατεστάθη. Η Διεύθυνση ΔΗΣΤΗΕ είχε τρεις αρχιμηχανικούς.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Τις εργασίες της ΔΗΣΤΗΕ ποια υπηρεσία τις εκτελούσε;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όσον αφορά τις εκτελεστικές στη συντήρηση, ένας αρχιμηχανικός από τη ΔΗΣΤΗΕ μαζί με το τμήμα του, αυτός που έκανε τη συντήρηση, πήγε στη Διεύθυνση Παραγωγής. Ένας άλλος πήγε –νομίζω- στη Διεύθυνση Γραμμής, όσον αφορά τα επιτελικά θέματα μελετών και όλα αυτά. Ο τρίτος πήγε πάλι σε μια Διεύθυνση Μελετών με αντίστοιχο αντικείμενο. Δηλαδή δεν κατηργήθη η ΔΗΣΤΗΕ ως λειτουργία. Διατάχθηκαν οι μελέτες στις μελέτες, η συντήρηση στη συντήρηση…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Πάντως είπατε κάτι που είναι συγκλονιστικό, εάν το κατάλαβα καλά. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Από το Μενίδι μέχρι τα σύνορα με τα Σκόπια –έτσι δεν είναι;- ή εννοείτε και τη γραμμή προς την Τουρκία;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κοιτάξτε, σηματοδότηση έχουμε στη γραμμή «Θεσσαλονίκη-Ειδομένη» και «Θεσσαλονίκη-Προμαχώνα».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Λειτουργεί δηλαδή το σήμα μόνο στην Τιθορέα κ.λπ.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Και υπολειτουργούν τα υπόλοιπα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Μόνο εκεί λειτουργεί;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Μόνο εκεί.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ατυχήματος;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι, είναι χειροκίνητη η μέθοδος. Λέμε ότι ο σιδηρόδρομος είναι το ασφαλέστερο μέσο, με το μικρότερο ποσοστό ατυχημάτων, γιατί οι χειροκίνητες είναι εξίσου ασφαλείς. Απλώς απαιτούν προσωπικό. Είναι κοστοβόρες.

Μάλιστα, μπορώ να σας πω –μπορώ και να το βρω, γιατί πρέπει να το έχω στο αρχείο μου- πως περίπου το Δεκέμβριο, λίγο πριν φύγω, μετά την κατάργηση της ΔΗΣΤΗΕ, έστειλα ένα έγγραφο σε όλες τις υπηρεσίες, ώστε να βρω όλες τις συμβάσεις σηματοδοτήσεων, να δω τι φταίει, τι λεφτά έχουν ξοδευτεί, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά, γιατί δεν πήγαινε άλλο πια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι ευθύνεται ο κ. Παναγιώτου γι’ αυτήν την κατάσταση; Είπατε ότι ήταν υπεύθυνος σηματοδοτήσεων.
ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ανέγνωσα πρόβλημα οργανωτικό και προσπάθησα να το λύσω αναδιανέμοντας τις οργανωτικές λειτουργίες στον οργανισμό. Δεν καταργήθηκε η ΔΗΣΤΗΕ. Οι τρεις αρχιμηχανικοί πήγαν σε άλλες υπηρεσίες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Μπορείτε να μας πείτε κύριε Παναγιώτου;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Είναι αυτό που είπατε εσείς. Κάνατε μια ερώτηση. Σήμερα έχουμε 2010. Καταργηθήκαμε, λοιπόν, επειδή δήθεν ευθυνόμαστε για κάτι. Ο κ. Γιαννακός είπε ότι η κατάσταση όχι απλώς δεν καλυτέρευσε, αλλά επιδεινώθηκε. Τότε που μας κατήργησε, τα μόνα συστήματα που λειτουργούσαν ήταν τα συστήματα τα οποία επέβλεψε και παρέλαβε η διεύθυνση στην οποία είχα την τιμή να είμαι αρχιμηχανικός. Έκτοτε έχει διαλυθεί το σύμπαν. Ακόμη κι αυτά που λειτουργούσαν…

Κύριε Γιαννακέ, η Οινόη-Τιθορέα λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Έχω την αίσθηση ότι λειτουργούσε όταν ήμουν.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η Δομοκός-Λάρισα λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Είχε προβλήματα στο Δομοκό και στη Λάρισα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Υπήρχαν τα προβλήματα. Ήταν εστιασμένα στο Παλαιοφάρσαλο, ο οποίος με το που τελείωσε το έργο, ανακάλυψαν κάποιοι -ενώ είχαν πει πριν άλλα πράγματα- ότι πρέπει να ανακατασκευαστεί. Εκεί έγινε η πρώτη απόπειρα να μπει η SIEMENS μέσα. Εγώ αντιτάχθηκα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Γιαννακέ, μια ερώτηση. Έκανε πριν πολύ εύστοχη ερώτηση ο κ. Οικονόμου. Σημείωσα τη φράση σας: «Για τα έργα που συζητούμε σήμερα δεν είχατε πολιτική πίεση για ανάθεση έργων στη SIEMENS». Αυτό είπατε.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Ναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Για άλλα έργα είχατε πολιτική πίεση;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι. Δεν υπάρχει άλλο έργο. Αυτά ήταν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Δεν είχατε πολιτική πίεση ποτέ, από κανέναν πολιτικό προϊστάμενο;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Δεν είχα πολιτική πίεση για τη SIEMENS. Δεν είχα πολιτική πίεση, πώς να το πω, να παρανομήσω. Δεν είχα ποτέ τέτοιου είδους πρόβλημα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Για τη SIEMENS λέω. «Είναι καλή εταιρεία, διεθνής, να την προτιμήσουμε» αυτό σας το είπαν;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Παναγιώτου, είπατε ότι υπέστη βλάβη το δημόσιο από τη δραστηριότητα του κ. Γιαννακού. Το ύψος της βλάβης

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Το ύψος της βλάβης είναι το εξής. Κατ’ αρχήν η μη χρηματοδότηση του έργου αυτού…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Χάσαμε δηλαδή κοινοτικά κονδύλια. Πόσα περίπου ξέρετε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ήταν το 50%, που ήταν η τότε χρηματοδότηση. Δηλαδή 80 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω και κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Το ότι στη συνέχεια -και εννοούμε το 2009 που θα έπρεπε να έχει τελειώσει το έργο έξι φορές- κάποιοι πήγαν και έβαλαν το έργο σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε ειδική ΣΑΕ που λένε, αυτό δείχνει ότι κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι εξ’ αυτού του λόγου κινδυνεύουν να πάνε για απιστία. Σας θυμίζω ότι είναι η εποχή εκείνη που ο φάκελος επανέρχεται στον ανακριτή κ. Οικονόμου. Καταθέτουν Καραπάνος και Παναγιώτου αυτό το πράγμα, το οποίο είναι προφανές και συγκλονιστικό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Είπατε ότι χάσαμε τα μισά κοινοτικά κονδύλια. Ποιο είναι το κέρδος της SIEMENS μπορείτε να εκτιμήσετε; Τι πήρε η SIEMENS από αυτή την ιστορία;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Η SIEMENS συμμετέχει με εταίρους μιας κοινοπραξίας. Δεν είναι μόνη της. Εκτελεί ένα έργο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ποιο είναι το κέρδος της από τις ενέργειες του κ. Γιαννακού; Είπατε ότι υπήρχε βλάβη στο δημόσιο. Μπορείτε να εκτιμήσετε ποια είναι βλάβη από τις ενέργειες του κ. Γιαννακού;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όποια βλάβη έχει υποστεί το δημόσιο, είναι, όπως σας είπα, από τη χρηματοδότηση, από τις καθυστερήσεις του έργου…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Δεν ξέρετε αν η SIEMENS έχει βγάλει λεφτά από τις ενέργειες του κ. Γιαννακού;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να το…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Από ενέργειες πολιτικές έχετε διαπιστώσει; Πόσα χρόνια είστε στον ΟΣΕ;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Από το 1981.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Σχεδόν τριάντα χρόνια. Από ενέργειες πολιτικών έχετε διαπιστώσει, σε σχέση με τη SIEMENS να έχει υποστεί βλάβη ο οργανισμός; «Πάρτε τη SIEMENS είναι καλή εταιρεία, κάνει καλά βαγόνια, έχει καλό τηλεπικοινωνιακό υλικό, είναι καλά τα καλώδιά της για τη σηματοδότηση» υπήρχε τέτοια παρέμβαση;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Σε μένα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Σε σας, στον ΟΣΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι, προς Θεού. Διαπιστώνονται αυτά τα πράγματα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ξέρετε γιατί το λέω; Γιατί πριν ο κ. Γιαννακός μας είπε ότι σχεδόν Υπουργός σιδηροδρόμων είναι ο διευθύνων σύμβουλος.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Όχι, δεν είπα Υπουργός. Είπα, στην εκτέλεση των έργων των σιδηροδρομικών, αποφαινόμενο όργανο πιστεύω στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ. Το αντίστοιχο στον ΟΣΕ λέγεται διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ο Υπουργός, που είπατε, ποιος είναι; Το είχατε αναφέρει και την πρώτη φορά.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Εάν το είπα, το είπα εν τη ρύμη του λόγου, δεν εννοώ αυτό. Είπα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, το οποίο και αποφασίζει.

Είναι προφανές και νομίζω ότι συμφωνεί και ο κ. Παναγιώτου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Παναγιώτου, αρχιμηχανικός είστε 30 χρόνια περίπου στον ΟΣΕ και διάφορα «μπουμπούκια» της SIEMENS καταθέτουν ότι 2% πήγαιναν μίζες σε πολιτικούς και 8% σε στελέχη οργανισμών. Ξέρετε περιπτώσεις χρηματισμού στελεχών του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας στα πλαίσια του ΟΣΕ; Έχετε ακούσει; Γνωρίζετε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μπορώ να γνωρίζω;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Γιατί δεν μπορείτε να γνωρίζετε; Τριάντα χρόνια είστε μέσα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Εγώ ενέργειες και πράξεις γνωρίζω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ποιών;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Λέει, παραδείγματος χάριν, ένα σημείωμα από τη SIEMENS, ένα e-mail εσωτερικό, ότι χρειαζόμαστε να δώσουμε για το GSMR 6% με 8% -δεν το θυμάμαι απ’ έξω- και στη συνέχεια ένα άλλο e-mail για το ίδιο πράγμα λέει, ότι οι φίλοι μας στην ΕΡΓΟΣΕ κινδυνεύουν. Και θα σας πω εγώ γιατί κινδύνευαν. Ξέρετε γιατί; Διότι ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικολετόπουλος, όρισε Πρόεδρο της Επιτροπής για το GSMR -το οποίο είναι αντικείμενο δικό σας της SIEMENS- τον κ. Κατσούλη. Αυτό εννοεί μέσα εκεί, ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποί μας από ενέργειες της διοίκησης. Τον όρισε Πρόεδρο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Τι θέλετε να πείτε; Το ζουμί ποιο είναι; Όρισε τον κ. Κατσούλη.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ο Πρόεδρος της SIEMENS, όπως προκύπτει από το έγγραφο το συγκεκριμένο, προφανώς δεν ήταν αρεστός στη SIEMENS και επομένως λένε στον Χριστοφοράκο οι από κάτω του, ότι κινδυνεύει ο διαγωνισμός. Και για τα όσα διαδραματίστηκαν μετά, σας θυμίζω ότι ο κ. Νικολετόπουλος έφυγε μετά από κάποιο σημείο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη): Ο κ. Κατσούλης έφυγε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ο κ. Κατσούλης όχι. Ο κ. Κατσούλης είναι εκεί. Και θα είναι χρήσιμο να τον καλέσετε εδώ να σας μιλήσει. Γιατί ο κ. Κατσούλης, πριν φύγει για να πάει να δουλέψει σε ιδιώτες, ήταν συνάδελφός μου στην ίδια διεύθυνση. Γνωριζόμαστε και είμαστε στενοί φίλοι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Στη ΔΗΣΤΗΕ ήταν ο κ. Κατσούλης;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Στην πρώην ΔΗΣΤΗΕ, θα το πω έτσι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Εκεί ήταν ο κ. Κατσούλης;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ήταν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη): Μπορείτε να μας πείτε τα στοιχεία του;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Βεβαίως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη): Πως λέγεται το μικρό του όνομα;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Λέγεται Ιωάννης Κατσούλης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη): Ήταν ο πρώην Πρόεδρος της ΕΔΗΣΕ και μετά ΔΗΣΤΗΕ;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όχι. Είναι στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Έχει φύγει είκοσι χρόνια από τον ΟΣΕ.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Από τον ΟΣΕ έφυγε το 1983 – 1984, εάν θυμάμαι καλά. Κάπου εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη): Δεν έχει σχέση με τον Κατσούλη ; Ο ίδιος δεν είναι …

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Ο ίδιος. Σας είπα ότι εργαζόταν στον ΟΣΕ, έφυγε από τον ΟΣΕ και πήγε και δούλεψε αρχικά σε εταιρεία σηματοδότησης και στη συνέχεια πήγε στην ΕΡΓΟΣΕ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη): Πότε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το 1998 – 1999, θα κρατήσω μία επιφύλαξη γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ.

Ο κ. Κατσούλης, λοιπόν, αναγκάστηκε να πάει σε ψυχιάτρους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Αυτό τι σχέση έχει;
ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Γιατί τον απειλούσαν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ποιος;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Τον απειλούσαν να φύγει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Ποιος;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Στο Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Το Δ.Σ. έτσι αόριστα; Ποιος;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Πότε;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Τότε ο Κατσούλης είπε ότι η SIEMENS είναι εκτός διαγωνισμού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ποιος τον απειλούσε, κύριε Παναγιώτου;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Καλέστε τον να σας πει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Μα εσείς μας το λέτε, εσείς καταθέτετε τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Ποια χρονική περίοδο;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όταν…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Είχε υπογραφεί ο προαστιακός;

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Δεν είναι για τον προαστιακό, είναι για το GSMR. Δεν έχει καμία σχέση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Μάλιστα.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Όταν λοιπόν αποφασίζει ο κ. Νικολετόπουλος να βάλει τον κ. Κατσούλη Πρόεδρο, τότε ο κ. Κατσούλης…

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Κυρία Πρόεδρε, επειδή δεν έχω σχέση με το GSMR, μπορώ να φύγω για λίγο από την Αίθουσα;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Θα κάνουμε διακοπή για πέντε λεπτά.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Σε σχέση με την ΕΡΓΟΣΕ και ειδικά με το GSMR ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ είναι αυτός ο οποίος ελέγχει την ΕΡΓΟΣΕ και ενημερώνεται για όλα. Βάσει της σύμβασης ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ λέει ότι κάθε τέσσερις μήνες πρέπει…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Μπορείτε να μας πείτε πότε υπογράφηκε η σύμβαση για το GSMR;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαννακός): Εγώ έφυγα το 2005. Υπογράφηκε το 2007. Δεν ξέρω τίποτα για το GSMR.

ΜΑΡΤΥΣ (Εμμανουήλ Παναγιώτου): Αυτό είναι σωστό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Διακόπτουμε τη συνεδρίαση για πέντε λεπτά.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)