Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010

Σε λίγο το πρώτο μέρος από την κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση στην Επιτροπή της Βουλής των κ.κ. Μ. Παναγιώτου και του Κ. Γιαννακού.