Τρίτη 20 Απριλίου 2010

Συγκριτικά αποτελέσματα εκλογών 2010 και 2007 Στον Σύνδεσμο Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος

Οι ψήφοι, τα ποσοστά και οι έδρες των παρατάξεων στον ΣΣΒΕ και την ΠΟΣ.
Εκλογές 2010.
ΠΑΣΚ ψήφοι 697 έδρες 11 ποσοστό 53,2% έδρες στην ΠΟΣ 9
ΔΑΚΕ- Σ ψήφοι 454 έδρες 7 ποσοστό 34,8% έδρες στην ΠΟΣ 7
ΔΕΣΚ ψήφοι 92 έδρες 2 ποσοστό 7,1% έδρες στην ΠΟΣ 1
ΣΕΚ ψήφοι 66 έδρες 1 ποσοστό 4,9% έδρες στην ΠΟΣ 1
Εκλογές 2007
ΔΑΚΕ-Σ ψήφοι 946 έδρες 11 ποσοστό 53,27% έδρες στην ΠΟΣ 11
ΠΑΣΚ-Σ ψήφοι 695 έδρες 8 ποσοστό 39,13% έδρες στην ΠΟΣ 10
ΔΕΣΚ-Σ ψήφοι 76 έδρες 1 ποσοστό 4,28% έδρες στην ΠΟΣ 2
ΣΕΚ ψήφοι 59 έδρες 1 ποσοστό 3,32% έδρες στην ΠΟΣ 1