Τρίτη 20 Απριλίου 2010

Τι έρχεται για τους εργαζόμενους

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού δανειοδότησης αναμένεται να συνοδευτεί από επιτάχυνση των μέτρων που έχει ήδη αποφασίσει η κυβέρνηση, όπως:
1) Μείωση μισθών και στον ιδιωτικό τομέα.
2) Επιτάχυνση των αντιδραστικών αλλαγών στην Κοινωνική Ασφάλιση.
3) «Ελαστικοποίηση» της εργατικής νομοθεσίας για το καθεστώς των απολύσεων, την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων (αμφισβήτηση του κατώτατου μισθού και επέκταση των ατομικών ή των εργοστασιακών συμβάσεων εργασίας ως κυρίαρχων).
4) Περαιτέρω «ευελιξία» στις εργασιακές σχέσεις.
5) Νέες δραστικές περικοπές δαπανών στο δημόσιο τομέα, με απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων (μη ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, κατάργηση θέσεων οργανισμών που κλείνουν).
6) Ιδιωτικοποίηση πρώην ΔΕΚΟ (ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, λιμάνια, οργανισμοί ύδρευσης κλπ.).
7) Δραστικές περικοπές στις δαπάνες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
8) Νέα μείωση μισθών Δημοσίου το 2012-2013 και μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, μέσω κυρίως της μη ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένων χρόνου.
9) Πλήρης «απελευθέρωση» στα κλειστά επαγγέλματα.
10) Αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
«Ριζοσπάστης»