Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010

Τι αναφέρει το φορολογικό νομοσχέδιο για τις Αποζημιώσεις

Για την φορολογία των αποζημιώσεων οι τελικές αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών προβλέπουν την καθιέρωση κλίμακας φορολόγησης με αφορολόγητο όριο τα 60.000 ευρώ αλλά και φορολόγηση με την ίδια κλίμακα και των αποζημιώσεων λόγω ηθικής βλάβης που μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητες. Η νέα φορολογική κλίμακα προβλέπει ότι θα επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 10% για αποζημιώσεις από 60 έως 100.000 ευρώ, συντελεστής 20% για το τμήμα της αποζημίωσης από 100.000 μέχρι 150.000 ευρώ ενώ για το κλιμάκιο άνω των 150.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται σε 30%. Σε ό,τι αφορά την έκπτωση των τόκων των στεγαστικών δανείων προβλέπεται ότι θα ισχύει από 1/1/2010 έκπτωση 20% από το φόρο των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας έως 120 τ.μ.