Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010

Την Μεγάλη Τετάρτη το καθιερωμένο Μέγα Ευχέλαιο στο Εργοστάσιο οχημάτων του ΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη