Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Σύνταξη: Αυτές είναι οι νέες επικουρικές συντάξεις [πίνακες]Μαζική έκδοση επικουρικών συντάξεων, που θα απορρίπτονταν λόγω έλλειψης συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων, αναμένεται να πυροδοτήσει η θέσπιση των 15 ετών ασφάλισης ως του ελάχιστου χρόνου που θα απαιτείται στο εξής για την έκδοση απόφασης.

Κώστας Κατίκος

Η 15ετία ισχύει κατά κανόνα για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και πολλών άλλων Ταμείων μισθωτών. Εκτός 15ετίας είναι όμως πολλοί ασφαλισμένοι, με πρώτους τους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους ΔΕΚΟ και τραπεζών των εμποροϋπαλλήλων, καθώς και άλλων φορέων, όπου θα έπρεπε να συμπληρώνονται είτε τα ίδια έτη που απαιτούνται για την κύρια σύνταξη είτε λιγότερα, αλλά πάντως όχι 15.

Στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που ετοιμάζει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενοποιούνται οι προϋποθέσεις για όλα τα Ταμεία και πλέον καθιερώνονται τα 15 έτη ασφάλισης σε όλα τα Ταμεία για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης.

Η διάταξη σημαίνει:

» Πρώτον, ότι απελευθερώνονται χιλιάδες αιτήσεις ασφαλισμένων οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν 25ετία ή και 35ετία για να πάρουν επικουρική, ενώ τώρα θα την πάρουν με 15 ή 20 έτη.

» Δεύτερον, ότι θα επανεξεταστούν ή και θα επανέλθουν με νέα αίτηση οι ασφαλισμένοι που πήραν απορριπτική απόφαση για επικουρική λόγω έλλειψης χρονικών προϋποθέσεων. Μάλιστα, το νέο καθεστώς θα διευκολύνει την έκδοση επικουρικής με 15ετία και στη διαδοχική ασφάλιση, ιδίως για τα Ταμεία των αυτοαπασχολουμένων (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ).

» Τρίτον, ότι χιλιάδες ασφαλισμένοι θα γλιτώσουν το κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου που θα χρειάζονταν για να συμπληρώσουν περισσότερα από 15 έτη ασφάλισης για να πάρουν την επικουρική. Το όφελος από τα πλασματικά που πλέον δεν θα χρειαστούν να αναγνωρίσουν για έναν μέσο μισθό των 1.200 ευρώ είναι 72 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης. Αν κάποιος ασφαλισμένος ήθελε, για παράδειγμα, να αναγνωρίσει 36 μήνες για να συμπληρώσει τα ένσημα της επικουρικής, θα πλήρωνε 2.592 ευρώ και για 60 μήνες θα έπρεπε να καταβάλει 4.320 ευρώ. Τα ποσά αυτά τα γλιτώνει τώρα, καθώς οι επικουρικές θα βγαίνουν με ελάχιστο χρόνο τα 15 έτη ασφάλισης.

Θετικά και αρνητικά

Στα θετικά της διάταξης είναι ότι θα ξεμπλοκάρουν πάνω από 50.000 εκκρεμείς επικουρικές, οι οποίες θα βγουν πιο γρήγορα.

Στα αρνητικά είναι ότι με 15ετία τα ποσά επικουρικής σύνταξης είναι πολύ μικρά και σύμφωνα με τους αποκαλυπτικούς πίνακες, που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, ξεκινούν από τα 37,5 ευρώ, ενώ με περισσότερα έτη φτάνουν έως και τα 378 ευρώ μετά την κράτηση ασθένειας και προ φόρου.

Οι επικουρικές-φιλοδωρήματα ήρθαν λόγω του διαφορετικού υπολογισμού που προέβλεψε ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) για τον χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015 και μετά, που ναι μεν τα ποσά συνδέθηκαν με το ύψος των μισθών και των εισφορών αλλά μπήκαν κόφτες σύνταξης ανάλογα με την ηλικία συνταξιοδότησης!

Στη μέγκενη των μικρότερων επικουρικών «πιάστηκαν» οι νέοι από 1/1/2015 και μετά συνταξιούχοι.

Αντί για τη μείωση 30% που υπήρχε για τα έτη ασφάλισης έως το 2014 και αφορούσε όσους έβγαιναν με μειωμένη στην ηλικία των 62 ετών, με το νέο καθεστώς (από 2015 και μετά) έχουν προβλεφθεί οι λεγόμενες «ράντες» που μειώνουν τις επικουρικές όσο μικρότερη είναι η ηλικία αποχώρησης, ανεξάρτητα από το αν οι ασφαλισμένοι έχουν 15 ή 45 χρόνια συνολικά.

Στους πίνακες που επεξεργάστηκε ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, οι επικουρικές στα 62 με συνολικό χρόνο ασφάλισης κάτω από 35 έτη έχουν τη μείωση 30% στο πρώτο τμήμα που αντιστοιχεί στα έτη έως το 2014, ενώ από το 2015 και μετά για όλες τις περιπτώσεις ο υπολογισμός έγινε με τους μειωτικούς συντελεστές (ράντες) για τις ηλικίες των 62 και 67 ετών.

Οι επικουρικές για ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα

Σύμφωνα με τον πίνακα για τις επικουρικές του ιδιωτικού τομέα:

1 Ασφαλισμένος στο επικουρικό του ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης στο σύνολο το 2023, εκ των οποίων τα 21 έως το 2014 και τα 9 από 2015 έως 2023, που έχει μισθό 1.465 ευρώ, θα πάρει επικουρική σύνταξη 122,94 ευρώ πριν από τον φόρο, αν βγει στα 62. Ενας άλλος ασφαλισμένος όμως με τα ίδια έτη και τον ίδιο μισθό, αλλά με ηλικία 67, θα πάρει επικουρική 165,19 ευρώ.

2 Ασφαλισμένος σε Ταμείο ιδιωτικού τομέα με 15 έτη ασφάλισης το 2023, εκ των οποίων τα 6 έως το 2014 και τα 9 από 2015 έως 2023, που έχει μισθό 950 ευρώ, αν βγει στα 62 θα πάρει επικουρική σύνταξη 41,36 ευρώ πριν από τον φόρο. Με ηλικία 67 η επικουρική βγαίνει στα 52,32 ευρώ.

3 Ασφαλισμένος σε Ταμείο ιδιωτικού τομέα με 40 έτη ασφάλισης το 2023, εκ των οποίων τα 31 έως το 2014 και τα 9 από 2015 έως 2023, που έχει μισθό 2.420 ευρώ, αν βγει στα 62 θα πάρει επικουρική σύνταξη 365,11 ευρώ πριν από τον φόρο, ενώ με ηλικία 67 η επικουρική βγαίνει στα 377,90 ευρώ.

Οι επικουρικές για ασφαλισμένους του Δημοσίου

Σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες για το Δημόσιο, οι επικουρικές διαμορφώνονται ως εξής:

1 Υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας με 40 έτη και μισθό 2.154 ευρώ θα πάρει επικουρική 313,62 ευρώ αν είναι 62 ετών, ενώ αν είναι 67 θα πάρει 323,37 ευρώ.

Υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας με 35 έτη και μισθό 2.095 ευρώ στην ηλικία των 62 θα πάρει επικουρική 263,70 ευρώ, ενώ στα 67 η επικουρική βγαίνει στα 273,19 ευρώ.

2 Υπάλληλος Τ.Ε. κατηγορίας με 25 έτη και μισθό 1.697 ευρώ έχει «κλειδώσει» επικουρική 114,46 ευρώ αν είναι 62, ενώ αν είναι 67 θα πάρει 153,15 ευρώ.

Με 40 έτη και μισθό 2.027 ευρώ στην ηλικία των 62 θα πάρει επικουρική 293,81 ευρώ, ενώ στα 67 η επικουρική βγαίνει στα 302,99 ευρώ.

3 Υπάλληλος Υ.Ε. κατηγορίας με μισθό 952 ευρώ στα 15 έτη, που θα θελήσει να πάρει επικουρική με τη 15ετία που έχει τώρα, αν βγει στα 62 θα πάρει 37,52 ευρώ πριν από τον φόρο, ενώ με ηλικία 67 η επικουρική βγαίνει στα 47,78 ευρώ. Με 35 έτη και ηλικία 62 θα πάρει επικουρική 150,21 ευρώ, ενώ στα 67 η επικουρική βγαίνει στα 155,88 ευρώ.

ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ 15 ΕΩΣ 40 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 15, 20 ΚΑΙ 25 ΕΤΗ (*)

Συντάξιμος μισθός15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ20 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ25 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Επικουρική στα 62Επικουρική στα 67Επικουρική στα 62Επικουρική στα 67Επικουρική στα 62Επικουρική στα 67
95041,3652,3252,9168,8264,4685,32
1.08547,6760,3761,2279,7274,7699,07
1.22053,9868,4269,5290,6385,07112,83
1.35560,2976,4777,83101,5395,37126,59
1.49066,5984,5186,14112,43105,68140,35
1.62572,992,5694,44123,34115,98154,11
1.76079,21100,61102,75134,24126,29167,87
1.89585,51108,66111,05145,14136,59181,63
2.03091,82116,71119,36156,05146,90195,39
2.16598,13124,76127,66166,95157,20209,15
2.300104,44132,80135,97177,85167,51222,90

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 30, 35 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ (*)

Συντάξιμος μισθός30 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Επικουρική στα 62Επικουρική στα 67Επικουρική στα 62Επικουρική στα 67Επικουρική στα 62Επικουρική στα 67
1.18096,97130,12145,25151,48166,61172,84
1.275105,63141,81158,44165,18181,82188,55
1.370114,28153,50171,64178,88197,02204,26
1.465122,94165,19184,84192,58212,23219,97
1.560131,60176,88198,04206,28227,44235,68
1.655140,26188,58211,24219,98242,65251,39
1.750148,92200,27224,44233,68257,86267,10
1.845157,57211,96237,64247,38273,06282,81
1.940166,23223,65250,84261,08288,27298,52
2.250194,48261,80293,91305,79337,90349,78
2.420209,98282,72317,52330,31365,11377,90

(*) Τα ποσά συντάξεων είναι μετά την κράτηση ασθένειας 6% και πριν από τον φόρο.

ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ 15 ΕΩΣ 40 ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (*)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
Ετη ασφάλισηςΥπάλληλοι Τ.Ε. Μισθός 2023Επικουρική στα 62Επικουρική στα 67Υπάλληλοι Π.Ε. Μισθός 2023Επικουρική στα 62Επικουρική στα 67
151.42257,5373,511.50561,0778,05
201.53282,38108,331.62387,61115,24
251.697114,46153,151.800121,90163,14
301.807146,64198,441.918156,29211,56
351.972247,12256,052.095263,70273,19
402.027293,81302,992.154313,62323,37

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Ετη ασφάλισηςΥπάλληλοι Υ.Ε. Μισθός 2023

 

Επικουρική στα 62Επικουρική στα 67Υπάλληλοι Δ.Ε. Μισθός 2023Επικουρική στα 62Επικουρική στα 67
1595237,5247,781.09843,7455,77
201.03854,0370,851.21864,3684,51
251.12473,0997,551.33888,54118,32
301.16790,96122,811.398111,05150,11
351.253150,21155,881.519186,06192,94
401.296179,82185,681.580224,11231,26

(*) Τα ποσά συντάξεων είναι μετά την κράτηση ασθένειας 6% και πριν από τον φόρο.


eleftherostypos.gr

sidirodromikanea.blogspot.com