Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

Αυτές είναι οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις [αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά]Διπλή αύξηση το 2024 θα δουν στις αποδοχές τους περίπου 600.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Η μία θα είναι κατά 78 ευρώ το μήνα από τον Ιανουάριο, με το ξεπάγωμα των επιδομάτων προϋπηρεσίας («τριετίες»), και η δεύτερη θα έρθει με τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, που εκτιμάται σε ποσοστό 5% ως 6% και θα ισχύσει τον Απρίλιο.

Κώστας Κατίκος

Με το ξεπάγωμα των τριετιών, που ήταν το μέτρο-έκπληξη που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 87ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον βασικό μισθό των 780 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος έως 1.092 ευρώ, ανάλογα με το μήνα που θα συμπληρώσουν την πρώτη ή την επόμενη τριετία της προϋπηρεσίας τους, μέσα στο 2024.

Για παράδειγμα:

* Εργαζόμενος που θα βάλει τριετία στην προϋπηρεσία του τον Ιανουάριο του 2024 θα κερδίσει 10% προσαύξηση, ήτοι 78 ευρώ, στον βασικό μισθό και σε ετήσια βάση (μαζί με τα Δώρα) θα έχει κέρδος 1.092 ευρώ (78Χ14=1.092).

* Εργαζόμενος που θα κλείσει τριετία τον Ιούνιο του 2024 θα πάρει την προσαύξηση 78 ευρώ για τους υπόλοιπους 6 μήνες του 2024 με αναλογία επιδόματος αδείας και Δώρο Χριστουγέννων, δηλαδή η προσαύξηση θα βγει στα 585 ευρώ.

Οι τριετίες είναι η προϋπηρεσία που διανύουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με την Εθνική Σύμβαση Εργασίας και έχουν προσαύξηση 10% στον κατώτατο μισθό για κάθε τριετία που συμπληρώνουν. Η προσαύξηση ισχύει ως τις 3 τριετίες, δηλαδή ένας εργαζόμενος με 9 χρόνια προϋπηρεσίας παίρνει προσαύξηση 30%. Με τον σημερινό μισθό η προσαύξηση για κάθε τριετία είναι 78 ευρώ το μήνα. Για τους μισθωτούς με κλαδική σύμβαση η προϋπηρεσία είχε πριμ ανά διετία ή και πενταετία στους αντίστοιχους κλαδικούς μισθούς που είναι υψηλότεροι.

Για όλους τους μισθωτούς που είχαν αυτές τις προσαυξήσεις η προϋπηρεσία τους σταμάτησε να υπολογίζεται από 14 Φεβρουαρίου του 2012 και μετά λόγω των Μνημονίων. Ο όρος για να επανέλθουν και να ξεπαγώσουν εν προκειμένω οι προσαυξήσεις ήταν να πέσει η ανεργία κάτω από 10%. Αυτό θα γινόταν το 2025, αλλά όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, «αποφασίσαμε να ξεπαγώσουμε τις τριετίες νωρίτερα, γιατί εμπιστευόμαστε τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας». Το παρασκήνιο μάλιστα για τις τριετίες λέει ότι ο πρωθυπουργός ήθελε, πριν προβεί σε ανακοινώσεις, να σιγουρέψει και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, που είναι επί θύραις, για την ελληνική οικονομία.

Ως εκ τούτου, από 1ης/1/2024 ο κάθε εργαζόμενος που είχε παγωμένη προϋπηρεσία ως το 2012 θα αρχίσει να την ξαναμετράει για να συμπληρώσει μία, δύο ή τρεις τριετίες, ενώ ο εργοδότης του οφείλει να του αναπροσαρμόσει το μισθό με την αντίστοιχη προσαύξηση.

Ο μηχανισμός επαναφοράς των τριετιών θα εφαρμοστεί ως εξής:Ως βάση υπολογισμού των νέων τριετιών θα χρησιμοποιηθεί η προϋπηρεσία που είχε ο κάθε εργαζόμενος ως τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, που είναι το σημείο «παγώματος» της προϋπηρεσίας του.
Στο χρόνο που είχε συμπληρωθεί ως το 2012, θα προστεθεί η νέα προϋπηρεσία, που θα αρχίσει να μετρά από το έτος επαναφοράς των τριετιών, εν προκειμένω από το 2024. Προσοχή: Δεν θα μετρηθεί η προϋπηρεσία που διανύθηκε μετά το 2012, αλλά αυτή που θα διανύει ο κάθε εργαζόμενος από 1ης/1/2024, που θα επανέλθουν οι τριετίες.
Στη χρονική στιγμή που ο εργαζόμενος θα συμπληρώνει με τη νέα προϋπηρεσία του μία ή δύο ή τρεις τριετίες, αυτομάτως θα πιστώνεται την προβλεπόμενη προσαύξηση επί του κατώτατου μισθού λόγω τριετιών, που είναι 10% για την πρώτη, 20% για τη δεύτερη και 30% για την τρίτη συμπληρωμένη τριετία και εφεξής.
Η προσαύξηση υπολογίζεται με τον εκάστοτε βασικό μισθό. Η εκκίνηση θα είναι με τον μισθό στα 780 ευρώ, που σημαίνει ότι για κάθε τριετία που συμπληρώνεται από 1ης/1/2024 δίδεται προσαύξηση μισθού κατά 78 ευρώ το μήνα. Κάθε αύξηση μισθού αυξάνει και το επίδομα. Ετσι, αν ο μισθός αυξηθεί κατά 6% τον Απρίλιο και ανέλθει στα 827 ευρώ, αυτομάτως τα επιδόματα τριετιών θα αυξηθούν στα 82,7 ευρώ και τα οφέλη θα είναι μεγαλύτερα για την τσέπη των εργαζομένων.
Η προσαύξηση λόγω τριετιών δεν καταλαμβάνει τους μισθωτούς των οποίων οι αποδοχές είναι υψηλότερες από αυτές που θα είχαν αν έπαιρναν το επίδομα τριετών. Αν δηλαδή ένας εργαζόμενος έφτασε να παίρνει 1.100 ευρώ με τις αυξήσεις, τότε ακόμη και αν κλείνει 3 τριετίες εντός του 2024, δεν θα πάρει προσαύξηση, διότι με 3 τριετίες ο μισθός του θα ήταν 936 ευρώ, ενώ τώρα παίρνει 1.100 ευρώ. Αντίθετα, αν παίρνει μισθό 810 ευρώ και συμπληρώνει τριετία εντός του 2024, τότε θα πάρει τη διαφορά που υπολείπεται μέχρι τα 858 ευρώ, που είναι ο μισθός με το 10% της πρώτης τριετίας.

Πόσο αυξάνονται οι αποδοχές με τις τριετίες του 2024

Η επαναφορά των τριετιών εκτιμάται ότι αφορά περί τους 600.000 μισθωτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος», οι τριετίες θα υπολογιστούν στους μισθούς ως εξής:

* Εργαζόμενος που ως τις 14/2/2012 είχε προϋπηρεσία 2 έτη και 7 μήνες, συμπληρώνει την πρώτη τριετία τον 5ο του 2024 και παίρνει προσαύξηση 10%, οπότε ο μισθός του με τα σημερινά δεδομένα θα διαμορφωθεί στα 858 ευρώ από 780 ευρώ σήμερα. Το ετήσιο όφελος είναι 624 ευρώ, καθώς θα έχει την προσαύξηση για 8 μήνες (Μάιος-Δεκέμβριος) ενώ θα πάρει προσαύξηση για άλλους δύο μήνες με το Δώρο Χριστουγέννων και τα επιδόματα Πάσχα και αδείας του 2024.

* Εργαζόμενος που ως τις 14/2/2012 είχε προϋπηρεσία 5 έτη και 11 μήνες συμπληρώνει τη δεύτερη τριετία τον 1ο του 2024 και με την προσαύξηση ο μισθός του θα διαμορφωθεί στα 936 ευρώ. Το ετήσιο όφελος που θα έχει βγαίνει στα 1.092 ευρώ, καθώς θα έχει την προσαύξηση για 12 μήνες (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2024) και άλλους δύο από τα Δώρα. Με την αύξηση του μισθού δε, από τον Απρίλιο του 2024, το ετήσιο κέρδος θα είναι μεγαλύτερο.

* Εργαζόμενος που ως τις 14/2/2012 είχε ήδη προϋπηρεσία 9 έτη λαμβάνει ήδη το επίδομα για 3 τριετίες, οπότε από 1ης/1/2024 δεν δικαιούται να πάρει άλλη προσαύξηση.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Χωρίς αναδρομική ισχύ η διάταξη

«Ο λόγος που προχωράμε με ταχύτητα το ξεπάγωμα των τριετιών είναι γιατί θέλουμε να ξεκολλήσουμε από τον πάτο του βαρελιού εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους που δουλεύουν με τον βασικό μισθό πάνω από δέκα χρόνια και το θεωρούμε απαράδεκτο να μην αυξάνεται ο μισθός τους ούτε για ένα ευρώ», δήλωσε χθες ο υπουργός Εργασίας, Αδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθαρίζοντας ότι η επαναφορά των τριετιών θα γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο αντοχών της οικονομίας, γι’ αυτό και στη νομοθετική διάταξη δεν θα προβλέπεται η αναδρομικότητα των τριετιών. Οπως είπε, «αν πηγαίναμε να επιβάλουμε με νόμο 30% αύξηση γενικά στους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων, οι μισοί θα έχαναν τη δουλειά τους, γιατί οι επιχειρήσεις θα κατέρρεαν».

ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 10%, 20% και 30% ΜΕ ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2024
Προϋπηρεσία έως 14/2/2012 (έτη και μήνες)Τριετίες ως 14/2/2012Προσαύξηση λόγω «τριετιών» σήμεραΜισθός με ή χωρίς επίδομαΠροϋπηρεσία για νέα τριετία από 2024Μήνας που συμπληρώνεται η νέα τριετίαΣύνολο τριετιών εντός 2024Προσαύξηση με τριετίες του 2024Μισθός + τριετίες για 2024Ετήσια αύξηση
2,7007805 μήνες5ος/2024110%858702
2,11007801 μήνας1ος/2024110%8581.092
4,8110%8581 έτος και 4 μήνες4ος/2025110%8580
5,9110%8584 μήνες4ος/2024220%936780
5,11110%8581 μήνας1ος/2024220%9361.092
7,8220%9361 έτος και 4 μήνες4ος/2025220%9360
8,6220%9366 μήνες6ος/2024330%1.014585
8,1220%93611 μήνες11ος/2024330%1.014234
8,11220%9361 μήνας1ος/2024330%1.0141.092
9330%1.01430%1.014


Στο 4% κλειδώνει η αύξηση συντάξεων για το 2024

Στο 4% ή και λίγο πιο πάνω φαίνεται πως κλειδώνει η αύξηση στις συντάξεις για το 2024, ενώ στους συνταξιούχους που δεν θα πάρουν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν θα δοθεί επίδομα, και μάλιστα τον Δεκέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, και η πληρωμή του δεν θα μετατεθεί για τον Ιανουάριο, που εξεταζόταν αρχικά από το υπουργείο Οικονομίας.

Το ποσοστό αύξησης θα αποτυπωθεί ως πρώτη εκτίμηση στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2024 και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα είναι πάνω από 3,5% και ως 4%, ενώ στην περίπτωση που προκύψει, όπως είναι πιθανό, ένα συμπλήρωμα από την αύξηση του 2023 με τα τελικά στοιχεία για το ΑΕΠ του 2022, αυτό μπορεί να ανεβάσει το ποσοστό κατά 0,2%, δηλαδή σε 3,7% με 4,2%.

Η αύξηση θα δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους, καθώς και σε όσους καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης ως 31/12/2023.

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά θα πάρουν μεν αύξηση, αλλά αν είναι μικρότερη της προσωπικής διαφοράς, δεν θα έχουν κανένα όφελος στην τσέπη. Σε αυτούς θα δοθεί επίδομα που ισοδυναμεί με τη μέση αύξηση που θα έπαιρναν αν δεν είχαν την προσωπική διαφορά. Το επίδομα θα είναι ανάλογο της αύξησης που θα πάρουν οι συνταξιούχοι και εκτιμάται ότι δεν θα ξεπερνά τα 300 ευρώ, όπως έγινε με το επίδομα προσωπικής διαφοράς του 2023. Αν η μέση αύξηση για το 2024 είναι 30 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι θα κινεί προς το 4%, τότε μπορεί να δοθεί επίδομα έως τα 270 ή 280 ευρώ. Αν η μέση αύξηση βγει μικρότερη, στα 25 ευρώ, τότε το επίδομα προσωπικής διαφοράς θα κατέβει κι άλλο, έως τα 250 ευρώ.

eleftherostypos.gr
sidirodromikanea.blogspot.com