Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

Σύνταξη από τα 58,5 για μητέρες, γονείς και βαρέα - Οι κατηγορίες που ευνοούνται και οι προϋποθέσεις [αναλυτικοί πίνακες]Σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ετών παίρνουν οι παλαιοί προ του 1993 ασφαλισμένοι σε Δημόσιο, ΙΚΑ και Ειδικά Tαμεία (ΔΕΚΟ-τραπεζών) που αξιοποιούν διατάξεις μητέρων γονέων και βαρέων.

Κώστας Κατίκος

Σε περιπτώσεις, δε, που υπάρχει ανάπηρο μέλος στην οικογένεια (σύζυγος ή τέκνο), τότε η έξοδος στη σύνταξη γίνεται με ακόμη πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις, ήτοι με συμπληρωμένη 25ετία και ηλικία 50 ετών για γυναίκες ασφαλισμένες στο Δημόσιο και για ασφαλισμένες σε άλλα ταμεία μισθωτών με 25ετία χωρίς όριο ηλικίας ως το 2015 ή με όριο ηλικίας από 55,6 ως 62 ετών, εφόσον η 25ετία συμπληρώνεται από 19/8/2015 ως το 2022.

Στο Δημόσιο περισσότερο κερδισμένοι είναι αφενός οι μητέρες με ανήλικο ή ανάπηρο σύζυγο ή τέκνο οι γονείς (πατέρας μητέρα) με ανήλικο τέκνο, καθώς και οι τρίτεκνοι. Οσον αφορά στα βαρέα την έξοδο με όρια ηλικίας 58 ετών κλειδώνουν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας και άλλες 16 παρεμφερείς ειδικότητες των δήμων.

Σύνταξη από το Δημόσιο με όρια ηλικίας από τα 58,5 ετών μπορούν να πάρουν με αίτηση ως το τέλος του 2023 οι εξής κατηγορίες υπαλλήλων:

Μητέρες ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 50. Γυναίκες που έκλεισαν τα 50 από 19/8/2015 μέχρι και 2019 παίρνουν σύνταξη με όρια ηλικίας 55 ως 61 ετών και 10 μήνες. Με ηλικία 52 το 2017 βγαίνουν στα 58,5.
Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52. Με ηλικία 52 από 19/8/2015 μέχρι και 2018 παίρνουν σύνταξη από 55 ως 60,2 ετών.
Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Με ηλικία 55 το 2016 παίρνουν σύνταξη στα 58. Ενώ με ηλικία 55 από το 2017 βγαίνουν στα 59,6.
Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52 (και με συνολικό χρόνο τα 23 έτη).
Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55 (και με συνολικό χρόνο τα 25 έτη).

Για σύνταξη πριν τα 62 με διατάξεις 35ετίας ισχύουν τα εξής:

*Άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 που συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης ως το 2010 θα πρέπει να έχουν 35ετία και ηλικία 58 ετών ως το 2021 για να αποχωρήσουν πριν τα 62.

*Άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν τα 25 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης το 2011 θα πρέπει να έχουν συνολικά 36 έτη με ηλικία 58 ετών ως το 2021 για να αποχωρήσουν πριν τα 62.

*Άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 θα πρέπει να έχουν 37 έτη και ηλικία 59 ετών ως το 2021 για να αποχωρήσουν πριν τα 62.

*Άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010 και έχουν 37 έτη στο σύνολο ως το 2021 συνταξιοδοτούνται πριν τα 62.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν η απαιτούμενη ηλικία (π.χ. 58, 59) συμπληρωθεί από το 2022 και μετά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι στα 62, ενώ τα έτη ασφάλισης αυξάνονται στα 40. Αν, όμως, η ηλικία των 58 ή 59 είναι συμπληρωμένη ως το 2021 και λείπουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης (35, 36 ή 37) αυτά μπορούν να συμπληρωθούν με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου, ώστε να υπάρχουν πριν και όχι μετά το 2022.
Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο (1, 2)
Ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67


Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλιο τέκνο (3)
Ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 56,6
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη μητέρων με ανήλικο και 25ετία ως το 2010 που συμπληρώνουν το 50ό έτος από 19/8/2015 και μετά.
Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη τριτέκνων που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 και μετά.
Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη τριτέκνων που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 και μετά.
Σύνταξη από το Δημόσιο με διατάξεις «25ετίας και 35ετίας»
Με 25ετία ως το 2010 ή το 2011
Ηλικία 58 και 35 ή 36 έτη στο σύνολο Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2017 59,5
το 2018 60
το 2019 60,5
το 2020 61
το 2021 61,5
το 2022 62 και 40 έτη

Με 25ετία ως το 2010
Σύνολο 37 έτη Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2017 57,8
το 2018 58,6
το 2019 59,5
το 2020 60,3
το 2021 61,2
το 2022 62 και 40 έτη

Με 25ετία το 2012
Ηλικία 59 και 37 έτη στο σύνολο Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61.3
το 2021 61,8
το 2022 62 και 40 έτη

Τι ισχύει για όσους προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 1η/1/1993, αν έχουν ένσημα εκτός Δημοσίου πριν το 1993;

Οι διορισμένοι στο Δημόσιο μετά την 1η/1/1993 θεωρούνται νέοι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν έχουν κανένα ένσημο πριν την πρόσληψή τους στο Δημόσιο και βγαίνουν στη σύνταξη με τις γενικές και μόνον διατάξεις, δηλαδή στα 62, εφόσον έχουν 40 έτη ασφάλισης, στα 67 με καθεστώς υποχρεωτικής παραίτησης και στα 62 με μειωμένη, εφόσον έχουν λιγότερα από 40 έτη.

Προσοχή όμως: Οι ασφαλισμένοι που διορίστηκαν μετά το 1993, αλλά είχαν κάποια ένσημα πριν το 1993 σε άλλο Ταμείο θεωρούνται παλαιοί ασφαλισμένοι και έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή όρια ηλικίας, αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου για 25ετία ως το 2012 κ.λπ., με τους διορισμένους στο Δημόσιο πριν το 1993.
Τι ισχύει για τη μειωμένη σύνταξη

Μειωμένη σύνταξη πριν τα 62 παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55, 56, 58 και 60 ετών μέχρι 31/12/2022 και είχαν την 25ετία ως το 2012. Αντίθετα, αν οι ηλικίες 55 ετών και άνω συμπληρώνονται από 1ης/1/2023, τότε παίρνουν μειωμένη στα 62.

Οι προϋποθέσεις για τη μειωμένη σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνονται ως εξής:

*Ανδρες με 25ετία ως το 2010 και ηλικία 60 ετών ως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε. Οσοι κλείνουν το 60ό έτος από 1ης/1/2023 βγαίνουν στα 62.

*Γυναίκες με 25ετία ως το 2010 και ηλικία 55 ετών ως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε. Οσες κλείνουν τα 55 από 1ης/1/2023 βγαίνουν στα 62.

*Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών ως το 2022 παίρνουν μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε, ενώ αν κλείνουν τα 56 μετά την 1η/1/2023 θα βγουν στα 62.

*Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και ηλικία 58 ετών ως το 2022 παίρνουν μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε, ενώ αν κλείνουν το 58ό έτος το 2023 θα βγουν στα 62.
Κύριες συντάξεις ως 1.751 ευρώ, επικουρικές ως 490 ευρώ

Κύριες συντάξεις ως 1.751 ευρώ παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν εντός του 2023 με 35 και 40 έτη ασφάλισης.

Στις δε επικουρικές τα ποσά για πλήρη σύνταξη κυμαίνονται μεταξύ 196 ευρώ και 490 ευρώ για τα ίδια έτη ασφάλισης.

Για παράδειγμα:Στον πίνακα σύνταξης με 35 έτη, ένας υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας διευθυντής ΕΣΥ με συντάξιμες αποδοχές 2.472,64 ευρώ θα πάρει κύρια σύνταξη προ φόρου 1.256,12 ευρώ, ενώ η επικουρική -εφόσον την πάρει στα 67- βγαίνει στα 333,51 ευρώ.
Στον πίνακα σύνταξης με 40 έτη, ένας υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με συντάξιμες αποδοχές 3.137 ευρώ θα πάρει κύρια σύνταξη προ φόρου 1.751,70 ευρώ, ενώ η επικουρική στα 67 έτη βγαίνει στα 490 ευρώ.

Σύνταξη από το Δημόσιο με 35 έτη ασφάλισης
Μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ)Συντάξιμος μισθός (2002-2023)Σύνταξη με αίτηση το 2023 μικτάΣύνταξη προ φόρου
Κατηγορία ΠΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ3.471,771.709,081.606,53
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ3.137,401.584,321.444,59
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ2.829,091.469,291.339,70
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ2.472,641.336,301.256,12
Κατηγορία ΤΕ
ΜΚ11.868,871.111,041.044,37
ΜΚ21.719,111.055,16991,85
ΜΚ41.665,421.035,13973,02
ΜΚ51.577,021.002,15942,02
ΜΚ91.485,80968,11910,03
Κατηγορία ΔΕ
ΜΚ11.560,80996,09936,33
ΜΚ51.415,80941,99885,48
ΜΚ71.346,80916,25861,28
ΜΚ131.040,23801,87753,76

Σύνταξη από το Δημόσιο με 40 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός (2002-2023)Σύνταξη με αίτηση το 2023Κράτηση ΕΑΣΚράτηση ασθένειαςΣύνταξη προ φόρου
3.137,401.982,46118,95111,811.751,70
2.565,001.696,2650,8998,721.546,65
2.293,001.560,2646,8190,811.422,65
2.070,001.448,7643,4684,321.320,98
1.902,001.364,760,0081,891.282,87
1.801,001.314,260,0078,861.235,40
1.751,001.289,260,0077,361.211,90
1.701,001.264,260,0075,861.188,40
1.609,001.218,260,0073,101.145,16
1.569,001.198,260,0071,901.126,36

*Κατηγορίες: (ΠΕ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, (ΤΕ) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (ΔΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (ΥΕ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Οι νέες επικουρικές συντάξεις από το Δημόσιο

Συντάξιμος μισθόςΗλικία συνταξιοδότησηςΣύνταξη μικτάΣύνταξη προ φόρου
Με 35 έτη ασφάλισης (πλήρης σύνταξη για όλες τις ηλικίες)
2.472,6467354,79333,51
1.868,8765261,32245,64
1.539,9762209,13196,59
Με 40 έτη ασφάλισης (πλήρης σύνταξη για όλες τις ηλικίες)
3.137,4067521,66490,36
2.680,0065437,86411,59
2.010,0062319,51300,34

eleftherostypos.gr
sidirodromikanea.blogspot.com