Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Τέλος στο ενιαίο εισιτήριο στα ΜΜΜ: Προσεχώς ζώνες χρέωσης, τι άλλα μέτρα εξετάζονται.


Tρία μέτρα εμφανίζονται πλέον ώριμα για να ενταχθούν επικαιροποιημένα στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής: Πρόκειται για την οριστική εφαρμογή του ζωνικού εισιτηρίου με χρέωση ανάλογη της απόστασης που θα διανύεται με τα ΜΜΜ, η είσοδος των ποδηλάτων στις λεωφορειολωρίδες της Αθήνας, καθώς και η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων

Διεθνή διαγωνισμό για την εκπόνηση του νέου Σχεδίου για τα ΜΜΜ την περίοδο έως το 2040 προκήρυξε ο ΟΑΣΑ, καθώς το ισχύον είχε καταρτιστεί από το 2009 και πλέον δεν ανταποκρίνεται στις συγκοινωνιακές ανάγκες της πρωτεύουσας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής», η οποία θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις - με τον προϋπολογισμό του μελετητικού έργου να διαρκεί 23 μήνες και να ανέρχεται σε 2,37 εκατ. ευρώ.
Το Στρατηγικό Σχέδιο θα συμπεριλάβει κάθε μέσο κίνησης από τα ΜΜΜ έως τα ιδιωτικά μέσα, τα ταξί, τα ΚΤΕΛ, τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, τις δημοτικές λεωφορειακές γραμμές, αλλά και τα οχήματα μικροκινητικότητας.
Στόχος είναι η χαρτογράφηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της Αθήνας και των συγκοινωνιακών συνηθειών των πολιτών, ενώ η μελέτη θα απαντήσει κρίσιμα ερωτήματα για το μελλοντικό σχεδιασμό καθώς το υφιστάμενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών είναι βασισμένο σε στοιχεία σχεδόν 15ετίας, με βάση τις τότε κοινωνικές, οικονομικές, μεταφορικές συνθήκες της Αττικής.
Όπως σημειώνεται στο «Έθνος», θα διερευνηθεί η ζήτηση ανά στάση, η συχνότητα των αφίξεων των μέσων στις στάσεις, η πυκνότητα μετακινήσεων ανά ζώνη, καθώς και η κατανομή του μήκους μετακινήσεων.

Έρχεται ζωνικό εισιτήριο για τα... ΜΜΜ

Στο προσκήνιο επανέρχεται, μεταξύ άλλων, ο διαχωρισμός της Αττικής σε ζώνες διαφορετικής χρέωσης.
Δρομολογείται, επομένως, η ουσιαστική κατάργηση του Ενιαίου Εισιτηρίου. Σημειώνεται πως το ζωνικό σύστημα αποτελεί ένα ανοιχτό κεφάλιο εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί η απόφαση εφαρμογής του.
Στο πλαίσιο της νέας μελέτης θα αναλυθούν τα βασικά στοιχεία της δομής του συστήματος τιμολόγησης, όπως:η στρατηγική τιμολόγησης,
η μέθοδος πληρωμής και
το ύψος των κομίστρων.
Θα παρουσιαστούν δύο διακριτοί άξονες: ο προσδιορισμός της διάρθρωσης, λειτουργίας και χρήσης του συστήματος κομίστρου και ο καθορισμός του ύψους των κομίστρων.
Η μελέτη θα συμπεριλάβει όλα τα μέσα αστικών συγκοινωνιών (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ, προαστιακός), όλους τους εκτελεστικούς φορείς παροχής μεταφορικού έργου, αλλά και όλες τις πληθυσμιακές και κοινωνικές ομάδες που αποτελούν εν δυνάμει χρήστες των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής.
Παράλληλα θα λάβει υπόψη της υπάρχουσες ή προτεινόμενες - μελλοντικές συνεργασίες με άλλα μέσα (δίκτυο ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ), στο συνδυασμό μετακινήσεων και στη χρήση κοινών κομίστρων ή και άλλων εκπτωτικών προϊόντων.
Ο ανάδοχος μεταξύ άλλων θα διαμορφώσει εναλλακτικά σενάρια, και θα επιλέξει το καλύτερο μετά από ενδελεχή και τεκμηριωμένη διαδικασία αξιολόγησης, έχοντας καταγράψει τις επιλογές διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών του συστήματος τιμολόγησης. Τα σενάρια θα είναι κατ΄ελάχιστον τρία και θα αφορούν διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες τιμολόγησης και διαφορετικά προϊόντα κομίστρου και ύψος κομίστρου.

Το «παλιό» σενάριο για τις ζώνες χρέωσης

Σύμφωνα με το σενάριο που έχει μελετηθεί στο παρελθόν, οι ζώνες χρέωσης επρόκειτο να διαμορφωθούν από ομόκεντρους κύκλους από το κέντρο της Αθήνας, με τις χρεώσεις να αυξάνονται αναλογικά σε συνδυασμό με τη χιλιομετρική απόσταση που θα διανυθεί αλλά και τον χρόνο που θα περνά ο επιβάτης στα μέσα.
Το σύστημα θα έδινε και τη δυνατότητα μείωσης του κομίστρου στην πρώτη ζώνη ή εντός μίας ζώνης, ενώ αντίστοιχα θα αναπροσάρμοζε και τις τιμές των καρτών απεριορίστων διαδρομών ώστε όσοι κάνουν σταθερές μετακινήσεις, κινούμενοι σε συγκεκριμένες περιοχές εντός των ορίων μίας ή δύο ζωνών, να προμηθεύονται φτηνότερες κάρτες που θα ισχύουν μόνο σε αυτές τις ζώνες.
Για τη λειτουργία του συστήματος, ο επιβάτης θα έπρεπε βάσει της μελέτης, να επικυρώνει το εισιτήριό του στην είσοδο και την έξοδο από ένα μέσο ώστε να υπολογίζεται η απόσταση που διένυσε, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το σχέδιο προέβλεπε να χρεώνεται με το υψηλότερο ποσό της ζωνικής χρέωσης, όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες του εξωτερικού.

Ποδήλατα και πατίνια στις λεωφορειολωρίδες

Η νέα μελέτη του ΟΑΣΑ θα διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις ένταξης ήπιων μέσων μετακίνησης στις υφιστάμενες λεωφορειολωρίδες καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα ποδήλατα και τα οχήματα μικροκινητικότητας (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, αυτοεξισορροπούμενα οχήματα κτλ.).
Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που θα διερευνηθούν είναι το κατά πόσο είναι ασφαλής η είσοδος των οχημάτων μικροκινητικότητας και των ποδηλάτων στις λεωφορειολωρίδες.
Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, παράλληλα, θα διερευνηθούν οι βέλτιστες θέσεις σημείων ευκαιριακής φόρτισης για ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ θα ληφθούν υπόψη και όλες οι σχετικές μελέτες που έχουν εκπονήσει οι δήμοι, ώστε αυτές να συμπληρωθούν ή να επικαιροποιηθούν, σε περίπτωση που χρειαστεί, με τις θέσεις φόρτισης των λεωφορείων.
Ο Ανάδοχος του έργου, τέλος, θα συλλέξει και θα αποτυπώσει τα βασικά στοιχεία λειτουργίας και χρήσης ταξί, όπως ενδεικτικά θέσεις αναμονής, τυπικές διαδρομές, κόστος τυπικών διαδρομών, στοιχεία προέλευσης – προορισμού, παρεχόμενο μεταφορικό έργο, χαρακτηριστικά λειτουργίας κ.ά.
Για το σκοπό αυτό, θα αναζητήσει στοιχεία από πηγές, όπως υπηρεσίες εφαρμογών e-hailing και ραδιοταξί, ενώ θα πραγματοποιήσει συμπληρωματική έρευνα ερωτηματολογίων σε τουλάχιστον 100 οδηγούς ταξί, μέσω των οποίων θα καταγράψει χαρακτηριστικά που αφορούν τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά εργασίας και λειτουργίας των ταξί, τις συνήθεις διαδρομές τους κ.ά.

.dikaiologitika.gr
sidirodromikanea.blogspot.com