Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Συντάξεις: Ιδού οι επίσημοι πίνακες με τα ποσά μετά την αύξηση σε όλα τα ταμεία


Συντάξεις: Αυξήσεις από 31,74 ευρώ έως και 216,8 ευρώ μηνιαίως θα δουν στις συντάξεις τους, στα τέλη Ιανουαρίου, περίπου 2,6 εκατ. συνταξιούχοι, οι οποίοι προέρχονται από όλα τα Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Οι αυξήσεις προκύπτουν από το «ξεπάγωμα» των συντάξεων με ποσοστό αναπροσαρμογής κατά 7,75% από 1ης/1/2023 και πληρώνονται τον Ιανουάριο με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου, και με την αναδρομική αύξηση που αντιστοιχεί στη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου που θα πληρωθεί 21-23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες που εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με τα ποσά συντάξεων από 20 έως 40 έτη ασφάλισης, οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:Τους παλαιούς, πριν τον Μάιο του 2016, συνταξιούχους με «αρνητική» προσωπική διαφορά.
Τους παλαιούς, πριν τον Μάιο του 2016, συνταξιούχους με θετική προσωπική διαφορά.

Τους νέους, από Μάιο 2016 και μετά, συνταξιούχους.
Τους συνταξιούχους που έχουν μείνει εκτός επανυπολογισμού.

Για κάθε μία από τις 4 κατηγορίες η αύξηση κατά 7,75% κρύβει αρκετά «ψιλά γράμματα» που θα φανούν στις πληρωμές.

Συντάξεις: Οι αυξήσεις ανά κατηγορία θα υπολογιστούν και θα δοθούν ως εξής:

*Για τους παλαιούς, πριν τον Μάιο του 2016, συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω, των οποίων οι συντάξεις πήραν αύξηση από τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση με τους βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης πάνω από τα 30 έτη, η αύξηση που θα πάρουν το 2023 θα περάσει στην τσέπη ολόκληρη. Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις που προκύπτουν με το 7,75% είναι από 45 ευρώ έως 216,8 ευρώ, και κατά μέσο όρο 109 ευρώ. Προσοχή: Οι συνταξιούχοι με αύξηση στον επανυπολογισμό ουσιαστικά έχουν μηδενίσει την όποια προσωπική διαφορά. Για τεχνικούς λόγους, επειδή η παλιά είναι μικρότερη, παίρνουν την αύξηση του επανυπολογισμού ως «αρνητική» προσωπική διαφορά. Η, δε, αύξηση καταβάλλεται σε 5 δόσεις, εκ των οποίων πληρώθηκαν 3. Στη σύνταξη Ιανουαρίου, που πληρώνεται πριν τα Χριστούγεννα, θα πάρουν την 4η δόση και επάνω στη δόση αυτή θα έρθει να προστεθεί η αύξηση 7,75% στο τέλος Ιανουαρίου. Ουσιαστικά θα έχουν δύο αυξήσεις (4η δόση επανυπολογισμου και 7,75%).

*Για τους παλαιούς, πριν τον Μάιο του 2016 (προ νόμου Κατρούγκαλου), συνταξιούχους, των οποίων οι συντάξεις έχουν επανυπολογιστεί με το νόμο Κατρούγκαλου αλλά και με το νόμο Βρούτση, και διατηρούν υπόλοιπο θετικής προσωπικής διαφοράς ως συμπλήρωμα στη σύνταξη που είχαν πριν τους επανυπολογισμούς, η αύξηση συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις που προκύπτουν με το 7,75% είναι από 31,74 ευρώ έως 189,44 ευρώ και κατά μέσο όρο 75 ευρώ. Μέρος ή και το σύνολο της αύξησης συμψηφίζεται με τη θετική προσωπική διαφορά. Αν δεν μείνει υπόλοιπο διαφοράς, τότε θα έχουν κέρδος στην τσέπη. Για παράδειγμα, σύνταξη με προσωπική διαφορά 80 ευρώ και αύξηση 100 ευρώ θα έχει καθαρό κέρδος 20 ευρώ, γιατί τα 80 από τα 100 ευρώ της αύξησης θα «σβήσουν» 80 ευρώ από την προσωπική διαφορά, οπότε τα 20 ευρώ είναι κέρδος για τον συνταξιούχο. Αν όμως η προσωπική διαφορά είναι 140 ευρώ, τότε η αύξηση θα πάει όλη στο συμψηφισμό και το «κέρδος» θα είναι απλώς ότι ο συνταξιούχος θα μειώσει την προσωπική διαφορά στα 40 ευρώ και θα τη μηδενίσει με την αύξηση του 2024.

*Για τους νέους, από 13 Μαΐου και μετά, συνταξιούχους οι αυξήσεις θα περάσουν στην τσέπη. Σημειωτέον ότι και για αυτή την κατηγορία προηγήθηκε επανυπολογισμός σύνταξης για όσους είχαν από 30 έτη ασφάλισης και άνω, από τον οποίο προέκυψαν σημαντικές αυξήσεις και οι αρχικές συντάξεις βελτιώθηκαν αισθητά. Τώρα, με το 7,75%, θα βελτιωθούν κι άλλο.

*Για τους συνταξιούχους που δεν έχουν επανυπολογισμό, θα δοθούν αυξήσεις στα ποσά που παίρνουν τώρα και στη συνέχεια θα γίνει επανυπολογισμός με διορθώσεις των ποσών προς τα πάνω.
Συντάξεις: Ερώτηση και Απάντηση

Υπάρχουν παλαιοί συνταξιούχοι με λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης που ευνοήθηκαν από τον πρώτο επανυπολογισμό και πήραν αύξηση; Πού οφείλεται αυτό και πώς θα υπολογιστεί η νέα αύξηση;

Στον πρώτο επανυπολογισμό με το νόμο Κατρούγκαλου υπήρξαν περιπτώσεις πολλών χιλιάδων συνταξιούχων που κέρδισαν στις συντάξεις τους αύξηση. Αυτό συνέβη όχι επειδή τα ποσοστά αναπλήρωσης που εισήγαγε ο νόμος 4387/2016 ευνοούσαν τους χαμηλόμισθους συνταξιούχους, αλλά επειδή πήραν την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ και μαζί με το ποσό της ανταποδοτικής βάσει των ετών ασφάλισης ξεπέρασαν την αρχική τους σύνταξη. Η κύρια αύξηση δηλαδή προέκυψε από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξής τους μετατράπηκε σε εθνική σύνταξη. Για παράδειγμα, συντάξεις χηρείας σε ορισμένα Ταμεία (π.χ. ΤΣΑ) από τα 250 ευρώ ή τα 300 ευρώ που ήταν με το παλιό καθεστώς (προ νόμου Κατρούγκαλου), αυξήθηκαν στα 400 ευρώ. Ολες αυτές οι περιπτώσεις θα πάρουν τώρα και την αύξηση 7,75%.
Συντάξεις: Οι αυξήσεις ανά Ταμείο

Σύμφωνα με τους πίνακες, οι αυξήσεις που θα έχουν οι παλαιοί συνταξιούχοι και έχουν ήδη κερδίσει στον επανυπολογισμό ανάλογα με τα έτη ασφάλισης είναι:

*Στο Δημόσιο, για συνταξιούχους που πήραν αύξηση λόγω επανυπολογισμού με 35 έως 37 έτη, η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.346,76 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα ανέλθει στα 1.4451,16 ευρώ (+104,4 ευρώ).

*Στο ΙΚΑ, για συνταξιούχους που πήραν αύξηση λόγω επανυπολογισμού με 35 έως 37 έτη, η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.104,19 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα ανέλθει στα 1.189,79 ευρώ (+85,6 ευρώ).

*Στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, για συνταξιούχους που πήραν αύξηση λόγω επανυπολογισμού με 37 έως 38 έτη, η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.650,56 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα ανέλθει στα 1.778,46 ευρώ (+127,9 ευρώ).

*Στο ΤΣΠΕΑΘ (Ταμείο Τύπου), η μέση σύνταξη για συνταξιούχους που πήραν αύξηση λόγω επανυπολογισμού με 38 έως 39 έτη διαμορφώνεται στις 2.797,49 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα ανέλθει στις 3.014,29 ευρώ (+216,8 ευρώ).

Σε άλλα Ταμεία, οι αυξήσεις για παλαιούς συνταξιούχους που έχουν ήδη κερδίσει στον επανυπολογισμό είναι:

*Στο Ταμείο της ΔΕΗ, για συνταξιούχους που πήραν αύξηση λόγω επανυπολογισμού με 33 έως 35 έτη, η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.890,66 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα ανέλθει στις 2.037,16 ευρώ (+146,5 ευρώ).

*Στο Ταμείο της Εθνικής, για συνταξιούχους που πήραν αύξηση λόγω επανυπολογισμού με 39 έως 40 έτη, η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.962,09 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα ανέλθει στις 2.114,19 ευρώ (+152,21 ευρώ).

*Στο ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ (γιατροί), για συνταξιούχους που πήραν αύξηση λόγω επανυπολογισμού με 38 έως 39 έτη, η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.452,28 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα ανέλθει στα 1.564,88 ευρώ (+112,6 ευρώ).

*Στο πρώην Ταμείο της ΑΤΕ, για συνταξιούχους που πήραν αύξηση λόγω επανυπολογισμού με 39 έως 40 έτη, η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.969,78 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα ανέλθει στις 2.122,48 ευρώ (+152,7 ευρώ).

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 7,75% ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ 30 ΕΩΣ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

 

Παλαιοί συνταξιούχοι με 30,1 έως 33 έτη ασφάλισηςΠαλαιοί συνταξιούχοι με 33 έως 35 έτη ασφάλισηςΠαλαιοί συνταξιούχοι με 35 έως 37 έτη ασφάλισης
Σύνταξη με αύξηση επανυπολογισμού (*)Αύξηση 7,75%Καταβαλλόμενη σύνταξη από Ιανουάριο 2023Σύνταξη με αύξηση επανυπολογισμού (*)Αύξηση 7,75%Καταβαλλόμενη σύνταξη από Ιανουάριο 2023Σύνταξη με αύξηση επανυπολογισμού (*)Αύξηση 7,75%Καταβαλλόμενη σύνταξη από Ιανουάριο 2023
ΔΗΜΟΣΙΟΥ750,5358,2808,731108,885,91.194,71.346,76104,41.451,16
ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ805,5762,4867,97984,7576,31.061,051.104,1985,61.189,79
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ1.016,0978,71.094,791.202,6893,21.295,881.236,995,91.332,8
ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ1.495,51115,91.611,411.625,791261.751,791.785,12138,31.923,42
ΕΘΝΙΚΗΣ1.423,17110,31.533,471.575,83122,11.697,931.720,09133,31.853,39
ΑΤΕ1.435,34111,21.546,541.559,12120,81.679,921.689,08130,91.819,98
ΙΟΝΙΚΗΣ1.386,87107,51.494,371.695,38131,41.826,781.824,65141,41.966,05
ΕΤΒΑ1.492,86115,71.608,561.719,61133,31.852,911.454,34112,71.567,04
ΟΤΕ1.645,3127,51.772,81.714,51132,91.847,411.679,16130,11.809,26
ΤΕΒΕ660,8751,2712,07732,3556,8789,15793,1961,5854,69
ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ729,8456,6786,44825,8964889,89897,8269,6967,42
ΕΤΑΑ-ΝΟΜΙΚΩΝ729,0556,5785,55921,771,4993,1797,8661,8859,66
ΕΤΑΑ-ΓΙΑΤΡΩΝ840,6965,2905,891.021,6679,21.100,861.116,2786,51.202,77
ΕΤΑΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ759,0758,8817,87918,1171,2989,311.043,9280,91.124,82
ΤΥΠΟΥ-ΤΣΠΕΑΘ1.841,37142,71.984,072.034,52157,72.192,222.181,52169,12.350,62
ΤΥΠΟΥ-ΤΑΙΣΥΤ620,2948,1668,39587,2545,5632,75766,2659,4825,66
ΤΥΠΟΥ-ΤΣΕΥΠΑ846,7465,6912,34958,9874,31.033,281.195,9692,71.288,66
ΤΥΠΟΥ-ΤΑΤΤΑΘ1.175,8691,11.266,961.353,69104,91.458,591.569,12121,61.690,72
ΔΕΗ1.686,89130,71.817,591.890,66146,52.037,161.964,7152,32.117
ΙΚΑ-ΟΠΣ785,6560,9846,55920,871,4992,21.102,2685,41.187,66
ΤΥΔΚΥ1.022,0579,21.101,251.545,16119,71.664,861.243,5896,41.339,98
ΝΑΤ805,8662,5868,361.129,3787,51.216,871.145,2588,81.234,05

 

ΤΑΜΕΙΑΠαλαιοί συνταξιούχοι με 37 έως 38 έτη ασφάλισηςΠαλαιοί συνταξιούχοι με 38 έως 39 έτη ασφάλισηςΠαλαιοί συνταξιούχοι με 39 έως 40 έτη ασφάλισης
Σύνταξη με αύξηση επανυπολογισμού (*)Αύξηση 7,75%Καταβαλλόμενη σύνταξη από Ιανουάριο 2023Σύνταξη με αύξηση επανυπολογισμού (*)Αύξηση 7,75%Καταβαλλόμενη σύνταξη από Ιανουάριο 2023Σύνταξη με αύξηση επανυπολογισμού (*)Αύξηση 7,75%Καταβαλλόμενη σύνταξη από Ιανουάριο 2023
ΔΗΜΟΣΙΟΥ1.409,39109,21.518,591.436,71111,31.548,011.455,72112,81.568,52
ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ1.186,6921.278,61.229,7295,31.325,021.255,2797,31.352,57
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ1.289,791001.389,791.276,4598,91.375,351.288,0799,81.387,87
ΕΘΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ1.918,98148,72.067,681.813,74140,61.954,341.762,96136,61.899,56
ΕΘΝΙΚΗΣ1.766,08136,91.902,981.866,8144,72.011,51.962,09152,12.114,19
ΑΤΕ1.785,51138,41.923,912.001,45155,12.156,551.969,78152,72.122,48
ΙΟΝΙΚΗΣ2.041,38158,22.199,582.030,07157,32.187,372.245,561742.419,56
ΟΤΕ1.650,56127,91.778,461.661,26128,71.789,961.693,83131,31.825,13
ΤΕΒΕ865,8967,1932,99890,3369959,33932,5372,31.004,83
ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ1.004,2977,81.082,091.022,3479,21.101,54114688,81.234,8
ΕΤΑΑ-ΝΟΜΙΚΩΝ854,0466,2920,241.025,2579,51.104,75979,6875,91.055,58
ΕΤΑΑ-ΓΙΑΤΡΩΝ1.334,18103,41.437,581.452,28112,61.564,881.175,1391,11.266,23
ΕΤΑΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ990,4876,81.067,281.020,0279,11.099,121.105,6785,71.191,37
ΤΥΠΟΥ-ΤΣΠΕΑΘ2.698,04209,12.907,142.797,49216,83.014,292.434,47188,72.623,17
ΤΥΠΟΥ-ΤΣΕΥΠΑ1.269,3898,41.367,781.309,07101,51.410,571.236,3695,81.332,16
ΔΕΗ2.210,42171,32.381,722.294,47177,82.472,272.303,45178,52.481,95
ΙΚΑ-ΟΠΣ1.203,793,31.2971.242,6796,31.338,971.253,5697,21.350,76
ΝΑΤ1.191,692,31.283,91.272,2398,61.370,831.309,01101,41.410,41

(

*) Αύξηση με επανυπολογισμό νόμου Βρούτση πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης.

Ποσά καταβαλλόμενων συντάξεων μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και προ φόρου.(*) Αύξηση με επανυπολογισμό νόμου Βρούτση πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης.

Ποσά καταβαλλόμενων συντάξεων μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και προ φόρου.eleftherostypos.gr
sidirodromikanea.blogspot.com