Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Οι CEO της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής υποδομής συζήτησαν τις απαραίτητες υποδομές και χωρητικότητα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης


Διευθύνοντες σύμβουλοι ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών υποδομών από την Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) και της Ένωσης Διαχειριστών Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων Υποδομής (EIM) συγκεντρώθηκαν στη Νάπολη στις 23 Νοεμβρίου για την ετήσια συνάντησή τους υψηλού επιπέδου.

 Επαναβεβαίωσαν τον στόχο τους να παρέχουν την απαραίτητη υποδομή και ικανότητα που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και τις μεταφορές της Ευρώπης. Για αυτό προτρέπουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να θέσουν σε εφαρμογή τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πλαίσιο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην τρέχουσα αναθεώρηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), το οποίο, μόλις ολοκληρωθεί, πρέπει να παρέχει την υποδομή που απαιτείται για την επιτυχή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των στόχων της στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έγκαιρη υλοποίηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ είναι υψίστης σημασίας, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ύψος της χρηματοδότησης και τις ισχύουσες συνθήκες πλαισίου.

Η συνάντηση έδωσε επίσης την ευκαιρία να συζητηθεί η αλλαγή των μεταφορών. Οι συμμετέχοντες εντόπισαν και συζήτησαν ορισμένα μέτρα που απαιτούνται για τη διαχείριση χωρητικότητας και τη διαχείριση της ευρωπαϊκής κυκλοφορίας, όπως η γρήγορη εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και του επανασχεδιασμού χωρητικότητας (TTR) και της Διαχείρισης Ψηφιακής Χωρητικότητας (DCM), καθώς και η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρόμων ( ERTMS). Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται χειρουργική και γρήγορη αναθεώρηση των κανόνων που ρυθμίζουν το χρονοδιάγραμμα, καθιστώντας τους πιο ευέλικτους και προσαρμοσμένους στην αγορά. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των TTR, DCM και ERTMS είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αύξηση της χωρητικότητας των σιδηροδρόμων. Ωστόσο, ο τομέας βασίζεται στην ταχεία οριστικοποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που έχει αναπτυχθεί επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι CEOs της σιδηροδρομικής υποδομής συζήτησαν επίσης, μαζί με τον αντίκτυπο της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης στους στόχους βιωσιμότητας των διαχειριστών υποδομής, πώς η έννοια της βιωσιμότητας ενσωματώνεται στις εταιρείες τους στις καθημερινές επιχειρηματικές στρατηγικές. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι μια κοινή προσέγγιση σε ορισμένες πτυχές της βιωσιμότητας θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την ενίσχυση της συμβολής του σιδηροδρομικού τομέα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η φετινή Συνάντηση Υποδομών Υψηλού Επιπέδου (HLIM) πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη στις 23 Νοεμβρίου 2022 στο Εθνικό Μουσείο Σιδηροδρόμων της Pietrarsa, μετά από πρόσκληση του Ιταλού διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Αυτή η ετήσια συνάντηση μεταξύ των επικεφαλής εταιρειών σιδηροδρομικής υποδομής, που διοργανώνεται από κοινού από το CER και το EIM, παρέχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, με σκοπό την εξεύρεση κοινών λύσεων για την υποστήριξη της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της CER, Alberto Mazzola , δήλωσε: « Η Πράσινη Συμφωνία απαιτεί μια θεμελιώδη μετατόπιση της κυκλοφορίας στους σιδηροδρόμους, η οποία μπορεί να διευθετηθεί μόνο με μια δραματική αύξηση της σιδηροδρομικής χωρητικότητας και υποδομής. Μια τέτοια αύξηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της πολιτικής δέσμευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για ταχεία ανάπτυξη του ERTMS και εφαρμογή TTR, καθώς και για την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών γραμμών για την επιβατική και εμπορευματική κυκλοφορία ».

Η εκτελεστική διευθύντρια του EIM Monika Heiming δήλωσε: « Οι διαχειριστές σιδηροδρομικής υποδομής είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των γεωστρατηγικών, πράσινων και ψηφιακών στόχων της ΕΕ. Η εστίαση στους διασυνοριακούς σιδηροδρόμους μέσω διαφορετικών πρωτοβουλιών όπως το ΔΕΔ-Μ, το ERTMS και το TTR/DCM είναι ουσιαστικό για να καταστεί ο σιδηρόδρομος ένας εξαιρετικά ανταγωνιστικός τρόπος μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, το HLIM 2022 παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται. Μόνο μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε. ”

cer.be
sidirodromikanea.blogspot.com