Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Την Πέμπτη η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ


Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε.   έχει ορισθεί για την 17η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 (9ος όροφος, Δυτική αίθουσα). Όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Πρωτογενές αίτημα για την έγκριση δημοπράτησης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 38.000 τόνων ΣΚΥΡΩΝ ΕΡΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε 18.07.10) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ», σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2ον- Παραχώρηση (24) εσχάρων γραμμής 17μετρων και μίας (1) δεξιόστροφης αλλαγής τροχιάς στην εταιρεία HELLENIC TRAIN με Σύμβαση Χρησιδανείου.

3ον- Πρωτογενές Αίτημα για την έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Αξιολόγηση από Κοινοποιημένο Οργανισμό, της συμμόρφωσης των σιδηροδρομικών σηράγγων στα τμήματα γραμμής ΚΙΑΤΟ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΡΙΑΣΙΟ - ΙΚΟΝΙΟ, ΑΘΗΝΑ - ΤΙΘΟΡΕΑ, και ΔΟΜΟΚΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2014-Ασφάλεια στις σιδηροδρομικές σήραγγες».

4ον- Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου.

Και 5ον- Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea.blogspot.com