Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

«Αττικό Μετρό»: Πότε «κληρώνει» για τη σύμβαση 142 εκατ. ευρώ για τους νέους συρμούς της Θεσσαλονίκης


Μια εύλογη παράταση ολίγων ημερών έδωσε η «Αττικό Μετρό» στη διαδικασία για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ», δηλαδή στον mega διαγωνισμό ύψους 142 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με αντικείμενο τη μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και θέση σε λειτουργία δεκαπέντε (15) νέων συρμών, εκ των οποίων έξι (6) για τις ανάγκες του βασικού έργου του μετρό Θεσσαλονίκης και εννιά (9) για τις ανάγκες της επέκτασής του προς Καλαμαριά.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του φορέα, «λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, τις ακραίες καιρικές συνθήκες που έλαβαν χώρα στην Αττική, καθώς και τις έκτακτες αργίες που χορηγήθηκαν από την Πολιτεία», δίνεται παράταση «των προθεσμιών του διαγωνισμού, που ορίζονται ως εξής: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 31/01/2022 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (Υπο)φακέλου - Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά στις 04/02/2022». Αρχικά η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είχε οριστεί για τις 26/01/2022 αλλά προφανώς, λόγω αιτημάτων και διευκρινιστικών ερωτήσεων που συνήθως θέτουν ενδιαφερόμενοι αλλά και των συνθηκών που επικράτησαν τελευταία, χορηγήθηκε μια μίνι παράταση.


Όπως είχε αποκαλύψει στα τέλη του 2021 το insider, πρόκειται για τους νέους συρμούς οι οποίοι θα λειτουργούν αυτόματα, χωρίς οδηγό (Gradeof-Automation 4 GoA4). Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην προκήρυξη, οι συρμοί θα είναι φυσικά και λειτουργικά συμβατοί με το υπάρχον σύστημα Μετρό Θεσσαλονίκης ήτοι, με το Βασικό Έργο, την επέκταση προς Καλαμαριά, το Αμαξοστάσιο Πυλαίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό συντήρησης του Τροχαίου Υλικού καθώς και με το υπάρχον τροχαίο υλικό.

Οι συρμοί θα λειτουργούν στο δίκτυο, ταυτόχρονα µε τους συρμούς της σειράς Ι, µε το σύστημα Σηματοδότησης που υλοποιείται για το µεν Βασικό Έργο από τον ανάδοχο του Βασικού Έργου για δε την επέκταση από ανεξάρτητο ανάδοχο (µε τον ίδιο βασικό προμηθευτή), µε το σύστημα Επικοινωνιών, τις θύρες αποβαθρών στους σταθμούς κ.λπ., χωρίς να απαιτείται καµµία αλλαγή στην υπάρχουσα δομή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που αναμένεται να κινητοποιήσει όλους τους μεγάλους ομίλους κατασκευής τρένων.

.insider.gr
sidirodromikanea.blogspot.com