Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Διατίθενται 7 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα υποδομής της ΕΕ.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων που ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) για τις μεταφορές καθιστά διαθέσιμα 7 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα που στοχεύουν σε νέες, αναβαθμισμένες και βελτιωμένες ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών.Της Majorie van Leijen


 Η πλειοψηφία των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα συμβάλει στην αύξηση της βιωσιμότητας του συνολικού δικτύου μεταφορών της ΕΕ. Αυτό θα θέσει σε καλό δρόμο την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών των μεταφορών κατά 90 % έως το 2050.
Η πρόσκληση υποστηρίζει το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βιώσιμη, έξυπνη και ανθεκτική κινητικότητα. Καθώς ο τομέας ανακάμπτει από την πανδημία του COVID-19, πρέπει να αναπτυχθεί καλύτερα, χρησιμοποιώντας την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων και τεχνολογιών μεταφοράς και για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Δημιουργήστε κεφάλαια

Η ΕΕ χρειάζεται ένα αποτελεσματικό και διασυνδεδεμένο σύστημα πολυτροπικών μεταφορών τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ένα προσιτό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, άφθονη υποδομή επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού καυσίμων για οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων και αυξημένο αυτοματισμό για μεγαλύτερη απόδοση και ασφάλεια.

Η κλήση απευθύνεται σε αυτά τα σημεία με:
5,175 δισ. Ευρώ για έργα υποδομής στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
1,575 δισεκατομμύρια ευρώ για μια νέα Διευκόλυνση Εναλλακτικής Υποδομής Καυσίμων που εφαρμόζεται μέσω κυλιόμενης κλήσης έως το 2023
330 εκατομμύρια ευρώ για την προσαρμογή του ΔΕΔ-Μ στην πολιτική άμυνα διπλής χρήσης (φάκελος Στρατιωτικής Κινητικότητας)

railfreight.com
sidirodromikanea.blogspot.com