Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ.

Αύριο Πέμπτη 17 Ιουνίου και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Ορισμός Νομικού Συμβούλου.

2ον- Σύγκληση Έκτακτης Γ ενικής Συνέλευσης.

3ον-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και Ι- Πράξη με τίτλο Υλοποίηση των TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακωτών συστημάτων TAF/TAP-TSI»/ “TAF/TAP-TSI Implementation in Greece: Design and Development o scalable TAF/TAP-TSI systems” , Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής (δραστηριότητα 2.2).

Και 4ον - Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea