Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Ζητούνται διευκρινήσεις για την τύχη της μετρικής σιδ/κής γραμμής στους Αγίους Θεοδώρους.

Γράφει ο Σωτήρης Βενέτης

Αγαπητά Σιδηροδρομικά Νέα:

Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα https://sidirodromikanea.blogspot.com/2021/03/motor-oil.html στον εξαιρετικό ιστότοπό σας επαναφέρω σχετική ερώτηση την οποία είχα απευθύνει για την τύχη της υπάρχουσας μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων και του Καλαμακίου από τα έργα τα οποία πρόκειται να εκτελέσει ο όμιλος διυλιστηρίων της Motor Oil:


Σύμφωνα λοιπόν με το πρόσφατο δημοσίευμα:

«Με απόφαση της 23 Μαρτίου, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, επέρχονται αλλαγές του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου σχεδιασμού. Αυτές, ωστόσο, δεν είναι τόσο ουσιώδεις ώστε να απαιτείται η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, παρά η ενσωμάτωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στην ΑΕΠΟ του έργου και η προσαρμογή/συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο.

Τα έργα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Χ.Θ. 83+800 έως Χ.Θ. 92+930 (Σ.Σ. Ισθμού), περιλαμβάνουν:

– Κανονικοποίηση του εύρους στα 1435 χλστ. της υφιστάμενης μετρικής γραμμής για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος και τη συμβατότητα με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας,

– Εργασίες συντήρησης και επισκευής (π.χ. αλλαγή σιδηροδρομικών γραμμών, αντικατάσταση – συμπλήρωση έρματος, αντικατάσταση στρωτήρων, έργα συμπληρωματικών αντιστηρίξεων, αποψιλώσεις κ.α.),

– Εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων τεχνικών υποδομών (π.χ. καθαρισμός οχετών – γεφυριδίων – τάφρων), ανακατασκευή/επιδιόρθωση φθορών, κατασκευή συμπληρωματικών τεχνικών έργων στα σημεία διέλευσης υδάτινων σωμάτων,

– Αποχέτευση – αποστράγγιση της σιδηροδρομικής γραμμής (π.χ. αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών τάφρων, κατασκευή νέων, τοποθέτηση κιβωτοειδών οχετών κλπ.),

– Συντήρηση των ισόπεδων οδικών διαβάσεων (π.χ. προσαρμογή του σημείου διέλευσης των γραμμών με ειδικά ελαστικά πέλματα, αλλαγή του ασφαλτοτάπητα, τοποθέτηση σύγχρονης τεχνολογίας συστήματος ελέγχου με ηχητική και φωτεινή σήμανση),

– Εργασίες συντήρησης – ανακαίνισης – διαμόρφωσης του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμακίου στη Χ.Θ. 86+000,

– Τοποθέτηση κάθετης σήμανσης και σηματόδοτησης για την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών, ενώ η μελέτη μας αναφέρει ότι προβλέπει και πρόσθετους περιβαλλοντικούς περιορισμούς»

Πουθενά δεν αναφέρεται η αποκατάσταση της, προϋπάρχουσας από εκατονταετίας, μονής μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής σε συνύπαρξη με την υπό κατασκευή κανονικού εύρους σιδηροδρομική γραμμή στο μήκος εκτέλεσης των έργων.

Με βάσει τα ως άνω ερωτούνται α. το ΥΠΟΜΕΔΙ, β. το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας της χώρας, γ. το Υπουργείο Ενέργειας, δ. η ΔΕΗ και η ΔΕΔΔΗΕ, ε. οι ελληνικές σιδηροδρομικές εταιρίες (ΟΣΕ, Γαιαοσέ, Εργοσέ) οι οποίες σχετίζονται με την υποδομή, την επιδομή και τα σιδηροδρομικά έργα στην Ελλάδα, στ. ο όμιλος των διυλιστηρίων Motor Oil, ο οποίος είναι και φορέας υλοποίησης του έργου ζ. η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι τοπικοί Δήμοι, οι συνδυασμοί οι παρατάξεις οι εκπρόσωποι α΄ και β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης, η. οι συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο, θ. η διοίκηση των διυλιστηρίων Ασπροπύργου, ι. σύλλογοι φίλων του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα:

Τελικά η υπάρχουσα μετρική σιδηροδρομική γραμμή και στο μήκος στο οποίο θα γίνει η παρέμβαση των διυλιστηρίων της Motor Oil για την σιδηροδρομική σύνδεσή της με το σιδηροδρομική δίκτυο της χώρας θα ξηλωθεί χωρίς να υπάρξει αποκατάστασή της μετά την περάτωση των έργων έστω και εντός της νέας σιδηροδρομικής γραμμής διεθνούς κανονικού εύρους που πρόκειται να κατασκευαστεί, ως «μικτή» γραμμή κανονικού / μετρικού εύρους, δηλαδή με πρόβλεψη και τρίτης ράγας ενδιάμεσα στις δύο ακριανές; Αυτό δεν αποκόπτει τη σιδηροδρομική σύνδεση ολόκληρου του υπάρχοντος μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου (από τους Αγίου Θεοδώρους δηλαδή έως Κόρινθο – Τρίπολη – Μεγαλόπολη - Καλαμάτα και από εκεί προς Κυπαρισσία – Πύργο - Πάτρα) τόσο με τα διυλιστήρια της Motor Oil όσο και με τα κρατικά διυλιστήρια του Ασπροπύργου; Δεν θα προκύψουν ποτέ στο μέλλον ανάγκες τροφοδοσίας με καύσιμα του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης, του ατμοηλεκτρικού εργοστασίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, των πόλεων και των οικισμών της Πελοποννήσου και των λιμένων της δια του μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου ακόμα και σε περίπτωση πολέμου; Συμφωνούν και συνηγορούν με την αποκοπή του μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων από τα διυλιστήρια Ασπροπύργου η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι τοπικοί Δήμοι, οι συνδυασμοί, οι παρατάξεις και οι εκπρόσωποι τους στον α΄ και β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης, οι συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο και στα διυλιστήρια Ασπροπύργου, η ίδια η διοίκηση των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και οι πολυάριθμοι σύλλογοι φίλων του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα; Είναι τόσο πολύ κοστοβόρα η κατασκευή αντί κανονικής, διεθνούς εύρους σιδηροδρομική γραμμής στη θέση της παλιάς μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής, μικτής σιδηροδρομικής γραμμής (διεθνούς εύρους και μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής σε μία διαδρομή) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας της Πελοποννήσου με υγρά καύσιμα και μέσω του υπάρχοντος μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου τόσο από τα διυλιστήρια της Motor Oil όσο και από τα κρατικά διυλιστήρια Ασπροπύργου; Δεν μπορούν τα υλικά αυτής της 3ης σιδηροδρομικής ράγας να αναζητηθούν σε παρατημένο σιδηροδρομικό υλικό σιδηροδρομικής επιδομής της χώρας εκατέρωθεν του σιδηροδρομικού δικτύου το οποίο να βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση και να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί;

Με εκτίμηση

Σ. Βενέτης