Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Στις «ράγες» και αναβαθμισμένη η σύνδεση της Motor Oil με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Βελτιώσεις και πρόσθετες προβλέψεις στο αρχικό σχέδιο για την επένδυση των 15 εκατ. ευρώ

Με βελτιώσεις και πρόσθετες προβλέψεις τόσο σε λειτουργικό επίπεδο, όσο και στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας «τροχοδρομεί» η επένδυση της Motor Oil για τη διασύνδεση του διυλιστηρίου των Αγίων Θεοδώρων με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σταύρος Γριμάνης

Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση που δρομολογήθηκε από τον ισχυρό ενεργειακό όμιλο προ τριετίας και η οποία ασφαλώς έχει πολύπλευρη στόχευση. Αφενός, προς αξιοποίηση του δικτύου για την εξυπηρέτηση των σημερινών αναγκών τόσο της ΜΟΗ, όσο και άλλων βιομηχανιών, όπως η Fulgor και η Sulphur, αφετέρου, -και με το βλέμμα στο μέλλον-, τη διασφάλιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης για τα επόμενα projects του ομίλου.
Πρόκειται ουσιαστικά για την επαναφορά στη «ζωή», -με το κόστος της επένδυσης ύψους 15 εκατ. ευρώ για τις μελέτες και την κατασκευή να αναλαμβάνει αποκλειστικά η Motor Oil-, τμήματος της παλιάς μετρικής γραμμής που ένωνε την Αθήνα με την Πελοπόννησο και πλέον βρίσκεται σε εγκατάλειψη από δεκαετίας. Συγκεκριμένα, θα ανακαινισθούν 10 χιλιόμετρα περίπου της γραμμής, από το διυλιστήριο της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους ως τον Ισθμό της Κορίνθου. Στη συνέχεια, η γραμμή θα περιέλθει στον ΟΣΕ και θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες για την εκτέλεση εμπορικών ή και επιβατικών δρομολογίων.
Με βάση τη συμφωνία που υπογράφτηκε τον περασμένο Οκτώβριο μεταξύ ΟΣΕ-ΜΟΗ το έργο αφορά κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής (υποδομής και της επιδομής) μήκους 9 χλμ. εκ των οποίων τα 2,5 χλμ θα είναι διπλή γραμμή, με ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμακίου και ένα νέο σταθμό στα διυλιστήρια της Μotor Oil. Επίσης, την κατασκευή ενός κλειστού υπόγειου καναλιού στο τμήμα από το διυλιστήριο της ΜΟΗ μέχρι τις λιμενικές εγκαταστάσεις ‘‘ΑΘΗΝΑ’’ (επί του σιδηροδρομικού άξονα), μέσα από το οποίο θα διέλθουν σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων.
Το project θα πληροί όλες τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, ενώ με βάση το χρονοδιάγραμμα η ολοκλήρωση και η θέση του σε εμπορική λειτουργία προβλέπεται εντός του 2023.
Το προβλεπόμενο εμπορευματικό έργο για τον ΟΣΕ, θα είναι της τάξης των 500.000 tn/έτος και υπολογίζεται ότι θα επιφέρει αύξηση των εσόδων του Οργανισμού κατά 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τι φέρνουν οι τωρινές αλλαγές

Πριν λίγες μέρες, και συγκεκριμένα με απόφαση της 23 Μαρτίου, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, επέρχονται αλλαγές του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου σχεδιασμού. Αυτές, ωστόσο, δεν είναι τόσο ουσιώδεις ώστε να απαιτείται η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, παρά η ενσωμάτωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στην ΑΕΠΟ του έργου και η προσαρμογή/συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο.
Τα έργα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Χ.Θ. 83+800 έως Χ.Θ. 92+930 (Σ.Σ. Ισθμού), περιλαμβάνουν:
– Κανονικοποίηση του εύρους στα 1435 χλστ. της υφιστάμενης μετρικής γραμμής για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος και τη συμβατότητα με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας,
– Εργασίες συντήρησης και επισκευής (π.χ. αλλαγή σιδηροδρομικών γραμμών, αντικατάσταση – συμπλήρωση έρματος, αντικατάσταση στρωτήρων, έργα συμπληρωματικών αντιστηρίξεων, αποψιλώσεις κ.α.),
– Εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων τεχνικών υποδομών (π.χ. καθαρισμός οχετών – γεφυριδίων – τάφρων), ανακατασκευή/επιδιόρθωση φθορών, κατασκευή συμπληρωματικών τεχνικών έργων στα σημεία διέλευσης υδάτινων σωμάτων,
– Αποχέτευση – αποστράγγιση της σιδηροδρομικής γραμμής (π.χ. αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών τάφρων, κατασκευή νέων, τοποθέτηση κιβωτοειδών οχετών κλπ.),
– Συντήρηση των ισόπεδων οδικών διαβάσεων (π.χ. προσαρμογή του σημείου διέλευσης των γραμμών με ειδικά ελαστικά πέλματα, αλλαγή του ασφαλτοτάπητα, τοποθέτηση σύγχρονης τεχνολογίας συστήματος ελέγχου με ηχητική και φωτεινή σήμανση),
– Εργασίες συντήρησης – ανακαίνισης – διαμόρφωσης του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμακίου στη Χ.Θ. 86+000,
– Τοποθέτηση κάθετης σήμανσης και σηματόδοτησης για την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών.

Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί περιορισμοί

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επιπλέον περιβαλλοντικούς περιορισμούς, αλλά και την προστασία από έκτακτες συνθήκες. Μεταξύ αυτών προβλέπεται ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων (στις θέσεις εμπλοκής της σιδηροδρομικής γραμμής με το υδρογραφικό δίκτυο), όπως και η παροχέτευση των υδάτων από τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής καθώς και των όμβριων που συσσωρεύονται ανάντη σε φυσικούς αποδέκτες, με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών υποδομών, τα οποία απαιτείται να είναι κατάλληλα διαστασιολογημένα. Δίνεται, δηλαδή, ιδιαίτερο βάρος στο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό.
Επίσης, υπάρχουν προβλέψεις για την έγκαιρη ενημέρωση των οικείων δημοτικών αρχών πριν την έναρξη των εργασιών ώστε να διασφαλίζεται η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, ο αποκλεισμός πρόσβασης ατόμων που δεν σχετίζονται με τις εργασίες, η προμήθεια των απαραίτητων υλικών (αδρανή, επιχώματα, σκυρόδεμα, οπλισμοί) από το εμπόριο.
Ακόμη, για τη μείωση του θορύβου κύλισης, θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα που αφορούν τόσο τη γραμμή όσο και το τροχαίο υλικό, όπως χρήση σε όλο το μήκος του δικτύου συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών, σύνδεση στρωτήρων/σιδηροτροχιών με τη βοήθεια διπλών ελαστικών συνδέσμων και τοποθέτηση κάτω από το πέλμα των σιδηροτροχιών παρεμβλημάτων μεγάλου πάχους, αύξηση του πάχους του έρματος κ.α.

Με αποκλειστική χρηματοδότηση της ΜΟΗ

Με βάση τη συμφωνία, η Motor Oil έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση για την εκπόνηση των μελετών, την κατασκευή των αναγκαίων έργων αναβάθμισης, βελτίωσης και επισκευής των υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων του παλαιού σταθμού Καλαμακίου, καθώς επίσης και κάθε αναγκαίο έργο σύνδεσης με την κύρια σιδηροδρομική γραμμή, την κατασκευή της δευτερεύουσας γραμμής μεταξύ των Χ.θ.0+850 έως Χ.θ.3+300 και των αναγκαίων συνδέσεων με την κύρια, την κατασκευή και συντήρηση των απαραίτητων για λόγους ασφαλείας, περιφράξεων στα δύο ακίνητα καθώς και τη λήψη και τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, για περίοδο τριάντα ετών.


sidirodromikanea