Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Αυστηροί όροι από την Κομισιόν για το εμπορευματικό στο Θριάσιο.

Κρίθηκε ότι η σύμβαση με τον παραχωρησιούχο ενσωματώνει παράνομη κρατική ενίσχυση και ζητείται διπλασιασμός του τιμήματος για να προχωρήσει το μεγάλο σιδηροδρομικό έργο.

Το υπουργείο Υποδομών είχε θέσει πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση το νέο τεύχος δημοπράτησης για την διαχείριση του ημιτελούς Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο για τουλάχιστον 25 χρόνια, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Όμως, κινδυνεύει να τιναχθεί στο αέρα η σύμβαση παραχώρησης για το Εμπορευματικό Κέντρο, που θα κατασκευαστεί σε γειτονικό οικόπεδο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει διπλάσιο τίμημα από τον παραχωρησιούχο, την ΣΕΚ ΑΕ, στην οποία συμμετέχουν με 80% η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και 20% η Goldair Cargo.

Η σύμβαση για το εμπορευματικό κέντρο είχε εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2018 από τη Βουλή, αλλά στη συνέχεια υπήρξε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έχει γράψει το Business Daily, που τελικά έκρινε πως οι προβλέψεις της σύμβασης αποτελούν παράνομη κρατική ενίσχυση.

Έτσι, τώρα ζητάει από την ΣΕΚ ΑΕ να διπλασιαστεί τόσο το εφάπαξ τίμημα από 10 σε 20 εκατ. ευρώ και το συνολικό τίμημα για την περίοδο παραχώρησης από 31 σε 63 εκατ. ευρώ. O παραχωρησιούχος πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή του business plan, να αναθεωρήσει τις συμφωνίες με τις τράπεζες, κ.ο.κ. προκειμένου να υπάρξει νέα σύμβαση που θα εγκριθεί εκ νέου από τη Βουλή. Αν ο διαγωνισμός οδηγηθεί σε ναυάγιο, τότε η Ελλάδα κινδυνεύει με επιστροφή περίπου 190 εκατ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων που είχαν διατεθεί τις τελευταίες δεκαετίες για το ΕΣΣΣΔΙ.

Στην κυβέρνηση αισιοδοξούν πως θα βρεθεί φόρμουλα για να ξεπεραστεί η εμπλοκή. Για να μη χαθεί και άλλος χρόνος, προχωρούν το δεύτερο διαγωνισμό ΣΔΙΤ για τη διαχείριση του υπόλοιπου συγκροτήματος. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να ολοκληρώσει / συμπληρώσει τα έργα για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής, τους χώρους εναπόθεσης φορτίων, χώρους τελωνείου και γραφείων, καθώς και πρόσθετους χώρους αποθήκευσης στο ακίνητο των 1.450 στρεμμάτων του ΟΣΕ που συνορεύει με το ακίνητο που θα κατασκευαστεί το Εμπορευματικό Κέντρο.

Για να λειτουργήσει το Εμπορευματικό Κέντρο θα χρειαστούν οι υποδομές που θα κατασκευαστούν μέσω της δεύτερης σύμβασης παραχώρησης, το τεύχος για την οποία βρίσκεται σε διαβούλευση. Ο ιδιώτης θα αναλάβει και τη διαχείριση του ΕΣΣΣΔΙ όπως έχει συμφωνηθεί με την Κομισιόν που χρηματοδότησε τα έργα κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο πρώτος διαγωνισμός για την διαχείριση του ΕΣΣΣΔΙ κηρύχθηκε άγονος αφού καμία από τις τρεις εταιρείες που είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον δεν υπέβαλλε προσφορά. Στο νέο τεύχος δημοπράτησης του διαγωνισμού προβλέπεται πως ο ΟΣΕ θα συνάψει σύμβαση παραχώρησης με Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, στην οποία θα μετάσχει τόσο ιδιώτης επενδυτής που θα αναδειχθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού όσο και ο ΟΣΕ. Το ακριβές ποσοστό συμμετοχής του ΟΣΕ στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού θα καθορισθεί κατά την δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της εταιρείας (management) θα αναληφθεί από τον ιδιώτη επενδυτή.

Η σύμβαση παραχώρησης που θα συναφθεί θα έχει ως αντικείμενο τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση Μελετών και Κατασκευής Έργων και της Προμήθειας Εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου. Συγκεκριμένα ο ιδιώτης επενδυτής «θα αναλάβει
α) την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, που είναι αναγκαίος για την λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ.
(β) την παροχή υπηρεσιών που αφορούν: (i) στη μεταφόρτωση μοναδοποιημένου φορτίου συνδυασμένων μεταφορών, (ii) στην εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων (υπηρεσίες αποθήκευσης και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια («Ε/Κ»), απόθεσης γεμάτων και κενών Ε/Κ, συσκευασίας μοναδοποιημένου φορτίου), (iii) στη μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών, γενικού φορτίου, υγρών φορτίων και οχημάτων, καθώς και (iv) στην εξυπηρέτηση πελατών και τελωνείου (προγραμματισμό, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών μεταφόρτωσης και συρμών) (γ) τη συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, πλην των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς την επιτήρηση και φύλαξη του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου».

Μέχρι σήμερα οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ. Στην πρώτη φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού, ενώ κατά τη δεύτερη φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

businessdaily.gr
sidirodromikanea.blogspot.com