Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Αττικό Μετρό: Έρχονται οι προσφορές για το αμαξοστάσιο του Τραμ στο Ελληνικό.

Για την 1η Μαρτίου θα πρέπει να ετοιμάζονται οι ενδιαφερόμενοι για την επέκταση του αμαξοστασίου του Τραμ στο Ελληνικό. Η Αττικό Μετρό, σύμφωνα με προ ημερών ανάρτησή της (στις 18/02), έδωσε νέα παράταση στον διαγωνισμό, βάζοντας προθεσμία (καταληκτική) υποβολής προσφορών στη 01/03/2021 και ως προθεσμία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών στις 02/03/2021.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την τέταρτη παράταση των προθεσμιών για το έργο, όπως αναγράφεται στη σχετική απόφαση, κατόπιν και σχετικών αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους.

Ο προϋπολογισμός του έργου έχει εκτιμηθεί σε 18,2 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ στα 14,75 εκατ. ευρώ), ενώ η αρχική δημοπράτηση είχε προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2020. Το έργο έχει ενταχθεί χρηματοδοτικά στην Πράξη «Δυτική επέκταση του τραμ στον Πειραιά — Β’ φάση», που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. «Αττική» του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι όλες οι απαιτούμενες μελέτες και οι εργασίες έργων Πολιτικού Μηχανικού καθώς και Ηλεκτρομηχανολογικών και Σιδηροδρομικών συστημάτων που αφορούν την κατασκευή νέου μεταλλικού κτηρίου/στεγάστρου διαστάσεων 70m x 43m σε χώρο 5 περίπου στρεμμάτων που θα εξυπηρετεί την εναπόθεση 22 νέων οχημάτων Τραμ σε 11 παράλληλες νέες τροχιές οι οποίες θα συνδέονται με τις υφιστάμενες τροχιές του αμαξοστασίου. Περιλαμβάνεται επίσης η αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων στο υφιστάμενο αμαξοστάσιο.
Θεωρείται σημαντικό και απαραίτητο έργο καθώς θα αυξήσει τη χωρητικότητα του αμαξοστασίου για να μπορούν να σταθμεύουν τα νέα Τραμ της Alstom. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 790 ημέρες (περίπου 2 χρόνια και δυόμιση μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.

insider.gr
sidirodromikanea.blogspot.com