Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΕΕ: Το Συμβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρόμων.

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε σήμερα τους αναθεωρημένους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρόμων, οι οποίοι περιλαμβάνουν βελτιώσεις όπως ενισχυμένες διατάξεις σχετικά με την αλλαγή δρομολογίου και τη χρήση μέσω εισιτηρίων, οι οποίες θα βελτιώσουν την προστασία σε περίπτωση χαμένων συνδέσεων.

Με βάση αυτούς, οι επιβάτες πλέον θα απολαμβάνουν βελτιωμένη προστασία σε αυξημένο αριθμό διαφορετικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών και ένας μεγάλος αριθμός εξαιρέσεων που επιτρέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό θα καταργηθεί.

Περιλαμβάνονται ακόμα ισχυρότερα δικαιώματα για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και η τρέχουσα εξαίρεση των περιφερειακών αμαξοστοιχιών από τις περισσότερες από τις διατάξεις που αφορούν άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα θα καταργηθεί πλήρως έως το 2023.

Από την ημερομηνία αυτή, το δικαίωμα για βοήθεια κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από τρένα θα ισχύει για όλα τα περιφερειακά και υπεραστικά τρένα στην ΕΕ, με εν ενεργεία εκπαιδευμένο προσωπικό.

Άλλες βελτιώσεις περιλαμβάνουν το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου μέσα στο τρένο εάν δεν υπάρχει προσιτή εναλλακτική λύση για την αγορά του εισιτηρίου εκ των προτέρων, βελτιωμένη παροχή πληροφοριών, εκπαίδευση του προσωπικού και σαφέστεροι κανόνες για την αποζημίωση για χαμένο ή κατεστραμμένο εξοπλισμό κινητικότητας.

Η προειδοποίηση που πρέπει να δοθεί από άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα που χρειάζονται βοήθεια θα μειωθεί από τουλάχιστον 48 ώρες σε 24 ώρες και θα ενθαρρυνθούν οι εθελοντικές ρυθμίσεις που θα καλύπτουν μικρότερες περιόδους προειδοποίησης.

Για να ενθαρρυνθεί η πράσινη κινητικότητα, θα είναι ευκολότερο για τους επιβάτες να βάζουν στο τρένο και τα ποδήλατά τους. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν χώρους ποδηλάτων και οι επιβάτες θα ενημερωθούν για τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Ο γενικός κανόνας θα είναι τουλάχιστον τέσσερις χώροι για ποδήλατα σε κάθε τρένο.

Μετά από διαβούλευση με το κοινό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μπορούν να αποφασίσουν να συμπεριλάβουν διαφορετικό αριθμό χώρων με βάση το είδος της υπηρεσίας, το μέγεθος της αμαξοστοιχίας και την προβλεπόμενη ζήτηση για μεταφορά ποδηλάτων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίσουν υψηλότερο αριθμό εάν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για μεταφορά ποδηλάτων. Οι απαιτήσεις για χώρο ποδηλάτου θα ισχύουν όταν μια σιδηροδρομική επιχείρηση παραγγέλνει νέο τροχαίο υλικό ή όταν εκτελεί σημαντική αναβάθμιση παλαιότερου τροχαίου υλικού.

Οι σιδηροδρομικές εταιρείες θα ενθαρρυνθούν να αυξήσουν την προσφορά τους σε μεμονωμένα εισιτήρια που ισχύουν για διαδοχικά σκέλη σε ένα ταξίδι και διασφαλίζουν τα δικαιώματα επαναδρομολόγησης και αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεων ή χαμένων συνδέσεων. Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια και η ευθύνη για λάθη θα βαραίνει τους μεταφορείς.

Οι νέοι κανόνες θα αποσαφηνίσουν και θα επεκτείνουν την προστασία σε περιπτώσεις όπου οι επιβάτες χρειάζονται εκ νέου δρομολόγηση στον τελικό προορισμό τους. Ο σιδηροδρομικός φορέας θα πρέπει να προσπαθήσει να συνδράμει σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και με εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Εάν δεν έχει καταφέρει να κοινοποιήσει τις διαθέσιμες επιλογές στον επιβάτη εντός 100 λεπτών, ο επιβάτης μπορεί να πάρει εναλλακτική δημόσια χερσαία μεταφορά με δική του πρωτοβουλία και η εταιρεία σιδηροδρόμων πρέπει να επιστρέψει το απαραίτητο κόστος.

Η ελάχιστη αποζημίωση για καθυστερήσεις θα παραμείνει αμετάβλητη (25% της τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 60 έως 119 λεπτών και 50% της τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 120 λεπτών ή περισσότερο).

Μια ρήτρα ανωτέρας βίας που αφορά αποζημίωση για καθυστερημένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες θα φέρει νομική σαφήνεια και θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς, για τους οποίους υπάρχουν ήδη τέτοιες ρήτρες. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν αποζημίωση για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις σε περιπτώσεις που δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, μεγάλες φυσικές καταστροφές ή μείζονες κρίσεις στη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των πανδημιών. Οι απεργίες του σιδηροδρομικού προσωπικού δεν καλύπτονται από αυτήν την εξαίρεση. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις αλλαγής δρομολογίου θα ισχύουν ακόμη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Η σημερινή ψηφοφορία σημαίνει ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Η νομική πράξη πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση πριν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ο αναθεωρημένος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή του. Θα αρχίσει να ισχύει δύο χρόνια αργότερα, με εξαίρεση τις απαιτήσεις χώρου για ποδήλατα, οι οποίες θα ισχύουν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Πριν από την επίσημη έγκριση, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Οκτωβρίου 2020. Το συμφωνηθέν κείμενο εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου στις 21 Οκτωβρίου 2020.

Πηγή: philenews/ΚYΠΕ