Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Σε διαβούλευση ο νέος διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ.

Ο προηγούμενος διαγωνισμός για τη διαχείριση του ΕΣΣΣΔΙ είχε κηρυχθεί άγονος καθώς καμία από τις τρεις εταιρείες που είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον δεν υπέβαλε προσφορά.
Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το νέο τεύχος δημοπράτησης για την διαχείριση του ημιτελούς Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο για τουλάχιστον 25 χρόνια μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ο ανάδοχος στην ουσία θα αναλάβει να ολοκληρώσει / συμπληρώσει τα έργα για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής, τους χώρους εναπόθεσης φορτίων, χώρους τελωνείου και γραφείων, καθώς και πρόσθετους χώρους αποθήκευσης στο ακίνητο των 1.450 στρεμμάτων του ΟΣΕ που συνορεύει με το χώρο που θα κατασκευαστεί το Εμπορευματικό Κέντρο.

Η κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου είχε ανατεθεί με ξεχωριστή σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε από την Βουλή (επί ΣΥΡΙΖΑ) στην «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο (ΘΕΚ) στην οποία συμμετέχει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος Goldair. Στη συνέχεια υπήρξε όμως παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το έργο έχει «παγώσει» εδώ και δύο χρόνια με τη διαπραγμάτευση Ελλάδος – Βρυξελλών να συνεχίζεται.

Για να λειτουργήσει το Εμπορευματικό Κέντρο θα χρειαστούν οι υποδομές που θα κατασκευαστούν μέσω της δεύτερης σύμβασης παραχώρησης, το τεύχος για την οποία βρίσκεται σε διαβούλευση. Ο ιδιώτης θα αναλάβει και τη διαχείριση του ΕΣΣΣΔΙ όπως έχει συμφωνηθεί με την Κομισιόν που χρηματοδότησε τα έργα κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο προηγούμενος διαγωνισμός για την διαχείριση του ΕΣΣΣΔΙ είχε κηρυχθεί άγονος καθώς καμία από τις τρεις εταιρείες που είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον δεν υπέβαλλε προσφορά. Στο τεύχος δημοπράτησης του νέου διαγωνισμού προβλέπεται πως ο ΟΣΕ θα συνάψει σύμβαση παραχώρησης με Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, στην οποία θα μετάσχει τόσο ιδιώτης επενδυτής που θα αναδειχθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού όσο και ο ΟΣΕ.

Το ακριβές ποσοστό συμμετοχής του ΟΣΕ στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού θα καθορισθεί κατά την δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της εταιρείας (management) θα αναληφθεί από τον ιδιώτη επενδυτή. Στην Σύμβαση Παραχώρησης ενδέχεται να συμβληθεί και το ελληνικό Δημόσιο ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος για την εγγύηση των οικονομικών υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο ΟΣΕ έναντι του ιδιώτη επενδυτή.

Η σύμβαση παραχώρησης που θα συναφθεί θα έχει ως αντικείμενο τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση Μελετών και Κατασκευής Έργων και της Προμήθειας Εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου. Συγκεκριμένα ο ιδιώτης επενδυτής «θα αναλάβει:

α) την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, που είναι αναγκαίος για την λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ

(β) την παροχή υπηρεσιών που αφορούν:
στη μεταφόρτωση μοναδοποιημένου φορτίου συνδυασμένων μεταφορών,
στην εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων (υπηρεσίες αποθήκευσης και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια («Ε/Κ»), απόθεσης γεμάτων και κενών Ε/Κ, συσκευασίας μοναδοποιημένου φορτίου),
στη μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών, γενικού φορτίου, υγρών φορτίων και οχημάτων, καθώς και
στην εξυπηρέτηση πελατών και τελωνείου (προγραμματισμό, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών μεταφόρτωσης και συρμών)

(γ) τη συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, πλην των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς την επιτήρηση και φύλαξη του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου».

Η χρηματοδότηση του έργου παραχώρησης θα βαρύνει αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο και, ειδικότερα, τον οικονομικό φορέα, ο οποίος θα αναδειχθεί ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ. Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού, ενώ κατά τη β' φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

euro2day.gr