Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020

Με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ, αρχές του 2021 η δημοπράτηση της νέα γέφυρας Κομψάτου.

Προβληματισμός για τα πολλά συνεχιζόμενα έργα, ιδιαίτερα αυτά που «χρονίζουν»Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με πολλούς Περιφερειακούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης, να εκφράζουν επιφυλάξεις για διάφορα έργα που εντάσσονται σε αυτό, όσο και για το γεγονός ότι αποτελείται σχεδόν εξολοκλήρου από συνεχιζόμενα έργα.

Παρουσιάζοντας το Τεχνικό πρόγραμμα, ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως περιλαμβάνει 435 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 236 εκ. ευρώ, με τα 422 να είναι συνεχιζόμενα, έχουν ενταχθεί δηλαδή πριν ή εντός του 2020 στο πρόγραμμα, με μόνο 13 καινούρια.

Τα έργα αυτά αφορούν τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας για συντηρήσεις δρόμων, κτιρίων, ηλεκτροφωτισμού και καθαρισμού ρεμάτων. Ο κ. Μέτιος ειδικά για τη Ροδόπη, σημείωσε πως μέσα στον Νοέμβριο θα υπογραφεί η σύμβαση του παραλιακού δρόμου Μαρώνειας- Έβρου, ενώ θα δημοπρατηθεί επίσης έργο εντός του 2020, για την οδική σύνδεση του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής, που θα πραγματοποιήσει η περιφέρεια.

Όσο για τη γέφυρα Κομψάτου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ, η μελέτη που εκπονείται θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, με τον κ. Μέτιο να εκτιμά πως η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ο Περιφερειάρχης διευκρίνισε πάντως πως εντός του έτους, εντάχθηκαν περίπου 40 έργα στο Τεχνικό πρόγραμμα του 2020, που δεν περιλαμβανόταν σε αυτό όταν ψηφίσθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τώρα φαίνονται ως συνεχιζόμενα. Έτσι και εντός του 2021, πιθανότατα θα ενταχθούν και επιπλέον έργα, οπότε τα νέα έργα στην περιφέρεια δεν θα μείνουν στα 13.

Κώστας Μαρκενδούδης
paratiritis-news.gr