Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

1894: Το παραλίγο σιδηροδρομικό δυστύχημα σε τραίνο με εκδρομείς από Άργος και Ναύπλιο. Βίντεο.

Η «αστραπιαία» ταχύτητα των 60 χιλιομέτρων την ώρα και τα βαγόνια που κλυδωνίζονταν σαν πλοίο σε φουρτούνα. Αναπαράσταση του άγνωστου συμβάντος που συνέβη μεταξύ Χιλιομοδίου και Αθικίων.

Δεν είχαν περάσει παρά 8 χρόνια από τότε που μπήκε το τραίνο στις ράγες της Πελοποννήσου. Ένα καινούριο για τους Έλληνες μέσο μεταφοράς που τότε το έβλεπαν με δέος αλλά ενίοτε και με φόβο.

«Το τραίνον εκινήθη, αντηχούσης πανταχού της μουσικής», γράφει το 1894 ο Δημήτρης Βαρδουνιώτης, περιγράφοντας εκδρομή Αργείων και Ναυπλιέων στην Αρχαία Ολυμπία.

«Οι εις τον σταθμόν κατελθόντες συμπολίται και φίλοι» συνεχίζει ο Αργείος λόγιος, «κατευώδουν ημάς, ως αδελφοί αδελφούς. Ημείς δεν αποχαιρετίζομεν αυτούς, ανακινούντες τα μανδήλια. Αι ευχαί και συγκίνησις όλων διεσταυρούντο χαρμοσύνως. Διήλθομεν τον χείμαρον Χάραδρον δια της πελωρίας του κρεμαστής γεφύρας, είτα τον Ίναχον. Εθεωρούμεν δε ένθεν και ένθεν το μέγα και ωραίον Αργολικόν πεδίον…»
Και αφού περιγράφει τη διαδρομή μέχρι το Χιλιομόδι συνεχίζει: «Ύστερον όμως ανέμενεν ημάς σοβαρόν απρόοπτον.

Εις το μέσον περίπου Χιλιομοδίου και Αθικίων το τραίνον ανέπτυξεν τεράστιαν ταχύτητα 60 περίπου χιλιομέτρων την ώραν. Δεν έτρεχε. Ιπτατο μάλλον. Τα βαγόνια εκλυδωνίζοντο, ως πλοίον εν θυελλώδει πελάγει. Φοβερός τριγμός συνώδευε την αστραπιαίαν ταχύτητα, μόλις διεκρίνοντο τα έξωθι αντικείμενα και ελαχίστου εδέησε να εκτροχιασθώμεν και να θανατωθώμεν όλοι. Είχεν βλαβεί η ατμομηχανή και ο μηχανικός δεν ηδύνατο να την σταματήσει, καίπερ επιμόνως αποπειραθείς. Η κατάσταση αυτή διήρκεσε 10 λεπτά της ώρας και μόλις μετά υπερανθρώπους και απεγνωσμένας προσπαθείας, κατορθώθη να σταματήσει το τραίνον εις Εξαμίλιον».

Έτσι λοιπόν έζησαν τότε τα πρώτα χρόνια της σιδηροδρομικής περιπέτειας, η οποία για την Αργολίδα είχε αρχίσει μόλις 8 χρόνια πριν.

* Το κείμενο είναι απόσπασμα από ομιλία του Κώστα Δανούση στον Δαναό και αναφέρεται σε πραγματικό ιστορικό γεγονός. Το βίντεο και το σχεδιάγραμμα έχει επιμεληθεί για το anagnostis.org ο Panos StudioJazzArt Roumentzas.


anagnostis.org