Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Αμαξοστάσιο ΟΣΕ Θεσσαλονίκης. Εικόνες χωρίς λόγια.

Χρήστος Γιαννακίδης