Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Νέα σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Μετά τις εκλογές της 16ης Μαΐου 2019 και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων Καταστατικών Διατάξεων , σε σχετική συνεδρίαση του νέου Δ/Σ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. την 23ην Μαΐου 2019, το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Συμβούλιο Διοίκησης 

Πρόεδρος:     Ανδρεαδάκης Δημήτριος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Αποστολόπουλος Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας: Βογιατζής Πέτρος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Μαλαμής Γεώργιος

Γραμματέας Οικονομικού: Νιάρχος Γεώργιος

Αναπληρωτής Γραμματέας Οικονομικού:Καραθανάσης Κυριάκος

Γραμματέας Οργανωτικού: Κοντούλης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού: Δαμιανός Βασίλειος

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Γούλας Ηλίας Πιπέρας Κωνσταντίνος

Καραλής Ευθύμιος Ρουσιάς Ευθύμιος

Καρούμπας Γεώργιος Σταύρου Γεώργιος

Μανουσάκης Στυλιανός Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος 

Παναγιωτίδης Κοσμάς