Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Στα 11,7 δισ. το ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε έργα σιδηροδρόμων και αυτοκινητόδρομων στην Ελλάδα. Η μελέτη της PwC.


Στα 25 δισ. ευρώ ανέρχεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υποδομών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της PwC Ελλάδας «Υποδομές-Χρηματοδοτώντας το μέλλον».

Μάλιστα, βάσει της μελέτης, τα 7,4 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε έργα σιδηρόδρομων και τα 4,3 δισ. σε έργα αυτοκινητόδρομων.

Τα υπόλοιπα 10,6 δισ. αντιστοιχούν σε έργα ενέργειας, τα 1,3 δισ. σε έργα τουριστικών υποδομών και 0,9 δισ. σε έργα διαχείρισης αποβλήτων.

Από τα 88 έργα υποδομών, 51 βρίσκονται σε στάδιο προχωρημένου σχεδιασμού και 37 σε εξέλιξη.

Ποσοστό 33% του ανεκτέλεστου υπολοίπου αντιστοιχεί σε έργα, η υλοποίηση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ έργα αξίας 0,5 δισ. ευρώ αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2019.

Ωστόσο, 32 έργα αξίας 8,2 δισ. ευρώ δεν έχουν σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης και ολοκλήρωσης, όπως επισημαίνεται.


Όπως αποτυπώνεται στη μελέτη, τα έργα υποδομών στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από σημαντικές καθυστερήσεις, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης.

Συγκεκριμένα, «κατά μέσο όρο, η καθυστέρηση για την έναρξη υλοποίησης ενός έργου προσεγγίζει τους 23 μήνες, ενώ αντίστοιχα η ολοκλήρωσή του τους 28 μήνες.

Κατά κύριο λόγο, αυτές οφείλονται στον ατελή σχεδιασμό, στην εξασφάλιση πολιτικής συναίνεσης, αλλά και σε δυσκολίες στην εκτέλεση (π.χ. απαλλοτριώσεις, ανασχεδιασμοί).

Το τρέχον ανεκτέλεστο υπολείπεται του ιστορικού ρυθμού επενδύσεων κατά περίπου 4,1 δισ. ευρώ, μέχρι το 2024, το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη κατά 0,8 π.μ., ετησίως».

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, για τη μείωση των καθυστερήσεων και την εξασφάλιση ιδιωτικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, είναι αναγκαία η δημιουργία κεντρικού μηχανισμού σχεδιασμού και παρακολούθησης υποδομών, κοντά στο μοντέλο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ.

Αποστολή θέματος: metaforespress.gr