Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Η Ετήσια Γ.Σ. του Π.Μ.Κ. Σιδηροδρομικών Αττικής.


Σε ανακοίνωση του το Πολιτιστικό Μορφωτικό Κέντρο Σιδηροδρομικών Αττικής αναφέρει: 

Καλούμε όλα τα μέλη του Π.Μ.Κ.-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού μας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 7 του Καταστατικού. 


Η παραπάνω Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22/02/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00’ στα γραφεία της Π.Ο.Σ. (Κάνιγγος 6, 4ος όροφος). 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί στις 28/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00’ στον ίδιο τόπο και χώρο.


      Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα πραγματοποιηθεί αμετάκλητα στις 06/3/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16.00’ στα γραφεία της Π.Ο.Σ. (Κάνιγγος 6, 4ος όροφος).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
α) Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Συζήτηση και κριτική επί των παραπάνω θεμάτων.
δ) Ψηφοφορία για την έγκριση της λογοδοσίας του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
      Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων κρίνεται απαραίτητη.  


ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Κ.ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΑΣ                                            AΓΓΕΛΟΣ ΚΑΥΓΑΣ