Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Επιχορήγηση 3,75 εκατ. ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Μεταφορών στον ΟΣΕ.

Η επιχορήγηση αυτή εγκρίθηκε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσες ανελαστικές υποχρεώσεις του Οργανισμού (μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κ.λ.π.) για το μήνα Αύγουστο, έναντι της επιχορήγησης του οικονομικού έτους 2018, σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, Ε.Φ. 39-110 και Κ.Α.Ε.2584 «Επιχορήγηση σε σιδηροδρομικούς οργανισμούς».

Πηγή: metaforespress.gr