Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Κομισιόν: Καλεί την Ελλάδα να λάβει μέτρα για το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρόμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα και άλλα έξι κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για το άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των σιδηροδρόμων.


Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, τη Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Η εν λόγω οδηγία περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις για το άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των σιδηροδρόμων.
Ορίζει τους κανόνες για τη διαχείριση των υποδομών και των σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κριτήρια για την αδειοδότηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, καθώς και τις αρχές και τις διαδικασίες καθορισμού και είσπραξης των τελών υποδομής και για την κατανομή της χωρητικότητας υποδομής, καθώς και τη ρυθμιστική εποπτεία.
Η Ελλάδα και τα υπόλοιπα έξι κράτη-μέλη καλούνται να κοινοποιήσουν μέτρα στην Επιτροπή εντός δύο μηνών. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή: zougla.gr