Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Αυστρία: Διευθυντικά στελέχη αμείβονται περισσότερα από Καγκελάριο.

Μεταξύ αυτών και στελέχη των Αυστριακών σιδηροδρόμων.

Σε 74 ανέρχεται ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Αυστρία, τα οποία έχουν ετήσιους μισθούς υψηλότερους εκείνου του Αυστριακού καγκελάριου, δηλαδή πάνω από 295.393 ευρώ, σύμφωνα με την νέα έκθεση του αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση από το 2011 ο μέσος μισθός των διευθυντικών στελεχών στις αυστριακές δημόσιες επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 15,3 ο/ο, έναντι ενός 7,5 ο/ο που ήταν η αύξηση στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα στους μισθούς και αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών των ίδιων επιχειρήσεων.

Στην έκθεση διαπιστώνεται, πως στην κορυφή των μεγαλύτερων αμοιβών διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων αυτών βρίσκονται τα Αυστριακά Ταχυδρομεία, στα οποία οι τέσσερις διευθυντές του είχαν μέσα στο 2014 μέσο ετήσιο μισθό 1.614.400 ευρώ, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο δημόσιος Όμιλος Ηλεκτρικής Ενέργειας, του οποίου οι τέσσερις διευθυντές εισέπραξαν πέρυσι, κατά μέσο όρο, ετήσια αμοιβή ύψους 1.000.300 ευρώ.

Στον Ομιλο των Αυστριακών Σιδηροδρόμων υπήρχαν το 2014, συνολικά 31 μέλη του διοικητικού συμβουλίου με μία μέση ετήσια αμοιβή 307.400 ευρώ, η οποία συγκρινόμενη με την αντίστοιχη του 2011, που ανερχόταν στις 214.000 ευρώ, παρουσιάζει μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή αύξηση, κατά 43,6%.

Σε "αρκετά υψηλά" επίπεδο, συγκεκριμένα στις 513.000 ευρώ, βρισκόταν το 2014 και η αμοιβή του διευθυντή της Αυστριακής Υπηρεσίας Ιδιωτικοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, Ρούντολφ Κέμλερ, ο οποίος, στο μεταξύ, έχει απομακρυνθεί από τη θέση αυτή.

Σύμφωνα με την έκθεση του Αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα είχαν το 2014 μέση ετήσια αμοιβή 207.900 ευρώ, το 2013 το αντίστοιχο ποσό ήταν στις 206.600 ευρώ, ενώ το 2012 ανερχόταν στις 181.300 ευρώ, και μία χρονιά νωρίτερα στις 180.300 ευρώ.

Η έρευνα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014 περιελάμβανε συνολικά 400 επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα με 630 γενικούς διευθυντές, 1.629 μέλη εποπτικών-διοικητικών συμβουλίων και σχεδόν 215.000 άλλους εργαζόμενους.

ΠΗΓΕΣ: AΠΕ - ΜΠΕ, sigmalive.com