Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Σιδηροδρομικό έργο Ψαθόπυργος-Ρίο: Σε στάση αναμονής για το έργο.


Με πολύ ενδιαφέρον συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία.

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες μέρες καθώς θα γίνει γνωστό αν τελικά, εν μέσω προεκλογικής περιόδου η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ θα προχωρήσει σε απόφαση του ΔΣ σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες εναντίον του σημερινού μειοδότη του μεγάλου σιδηροδρομικού έργου Ψαθόπυργος-Ρίο.
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού (του μοναδικού μεγάλου φετινού έργου άνω των 100εκ.ευρώ) ξεκίνησε βγάζοντας μειοδότη της άγνωστη στην Ελλάδα Ιταλική εταιρεία Infrastuture με έκπτωση 45%. Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια ελέγχου των νομιμοποιητικών βρέθηκε σφάλμα με αποτέλεσμα να κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος η τεχνική εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ (μέλος του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ) που έδωσε την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη έκπτωση με 36,7%.

Ενστάσεις έχουν καταθέσει τόσο η Ιταλική εταιρεία όσο και η J&P ΑΒΑΞ. 6 μήνες μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και με νέα διοίκηση είναι πολύ πιθανό στο επόμενο ΔΣ να δούμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανάδειξη της Πόρτο Καρράς ως οριστικού μειοδότη του έργου προκειμένου να προχωρήσουμε προς την υπογραφή της σύμβασης. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Θανάσης Βούρδας μέχρι τώρα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του καθώς η εταιρεία αναμένεται να παίξει συμαίνοντα ρόλο με πολύ μεγάλα έργα και την επόμενη 6ετίας.Το κόστος του έργου είναι 214εκ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) ενώ η διάρκεια των έργων έχει υπολογισθεί σε 36 μήνες. Αν το έργο καταφέρει να ξεκινήσει το 2016 τότε πιθανότατα να το δούμε να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2019. Το μήκος των έργων είναι συνολικά 10,5χλμ ξεκινώντας από τον Ψαθόπυργο έως την ευρύτερη περιοχή του Ρίου. Ωστόσο προς το παρόν ερώτημα αποτελεί η διεξαγωγή της δημοπράτησης αν μέχρι τότε δεν έχει πιάσει δουλειά ο νέος Πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ, κίνηση που αναμένεται να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η εργολαβία περιλαμβάνεται στο ευρύτερο έργο της κατασκευής της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο της νέας σιδ/κής γραμμής Αθήνα – Πάτρα το οποίο, έως 31-12-2015, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η συγκεκριμένη εργολαβία θα χρηματοδοτηθεί από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020 – “Connecting Europe Facility” (CEF) στο πλαίσιο της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 όπως και οι λοιπές εργασίες του Ροδοδάφνη (X.Θ. 91+500) - Ψαθόπυργος (Χ.Θ. 113+000).

Πρόκειται για τη κατασκευή της υποδομής της διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής με σύγχρονο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης χωρίς ισόπεδες διαβάσεις και αποσκοπεί στον περιορισμό των ατυχημάτων, τη βελτίωση των ελληνικών μεταφορών με σιδηρόδρομο, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρόμου ως προς τα άλλα μεταφορικά μέσα και την υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Πελοποννήσου αλλά και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα. 

Με την ολοκλήρωση αυτής της εργολαβίας από τον ΠΑΘΕΠ μένει μόνο το τμήμα Ρίο-Λιμάνι Πάτρας που προς το παρόν δεν έχει ολοκληρωμένες μελέτες. Χρηματοδοτικά το έργο αναμένεται να καλυφθεί από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΤAYTOTHTA TOY ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο, που αφορά στην κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Κορίνθου – Πατρών αποτελεί τη συνέχεια της ήδη μελετημένης και κατασκευασμένης νέας γραμμής Αθηνών-Κορίνθου. Το τμήμα, μήκους περίπου 10,5 km, αρχίζει από τα Αραχωβίτικα (ΧΘ 113+000), καταλήγοντας στη ΧΘ 123+500 στην περιοχή του Ρίου. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των λοιπών δικτύων, στα σημεία που θίγονται από τις κατασκευές.

Το φυσικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου αφορά:
1. Την κατασκευή της υποδομής της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου - Πάτρας από ΧΘ 113+000 έως τη ΧΘ 123+500, περίπου. Την κατασκευή ή/ και αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου, το οποίο ακολουθεί παράλληλα, ανάντη ή/ και κατάντη τη ΝΣΓ αποκαθιστώντας την επικοινωνία μεταξύ οικισμών και των παράπλευρων ιδιοκτησιών.

2. Την κατασκευή του συνόλου των απαιτουμένων υδραυλικών έργων για την προστασία της σιδηροδρομικής γραμμής.

3. Την κατασκευή οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών (ΣΓ).

4. α) Την κατασκευή σιδηροδρομικής σήραγγας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Cover and Cut Αγίου Βασιλείου, από τη ΧΘ 115+879,802 έως τη ΧΘ 116+505,777 και
β) Την κατασκευή σιδηροδρομικής σήραγγας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Cover and Cut Ρίου από τη Χ.Θ. 119+718,60 έως τη Χ.Θ. 120+110,80.

5. Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής και την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των παράπλευρων και κάθετων οδών.

Πηγή: ypodomes.com