Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση της "Ανεξάρτητης Σιδηροδρομικής Κίνησης", για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

 Η κυβέρνηση με τον ΦΕΚ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 41 Α 20-4-2015 - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου -   υποχρεώνει τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης    στην Τράπεζα της Ελλάδος, με το σκεπτικό ότι η Ελληνική Οικονομία ευρίσκεται σε συνθήκες κατεπείγοντος.

Αυτές οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, ακόμη και σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, οι οποίες ακυρώνουν την διαβούλευση , την συμμετοχή των Φορέων και των εργαζομένων, πρέπει να αποφεύγονται.
Το επιτόκιο σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σε ετήσια βάση έχει απόδοση τουλάχιστον 2,6%. Το μέσο επιτόκιο που προσφέρουν οι εμπορικές συστημικές τράπεζες στις προθεσμιακές καταθέσεις των ΔΕΚΟ - Φορέων είναι 1,50% - 1,85% , αρκετά μικρότερο (έως & -40% περίπου) από το προτεινόμενο επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος & τα ποσά είναι άμεσα διαθέσιμα αρκεί να υπάρξει έγγραφη αίτηση από τον Φορέα τουλάχιστον δύο ημέρες. Ποιος είναι επομένως ο οικονομικός στραγγαλισμός των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης? Γιατί τόσο κομματικός παραλογισμός από τους περιφερειάρχες , δημάρχους & Διοικήσεις των Φορέων? Μέσω αυτής της διαδικασίας οι τράπεζες δανείζονται με προθεσμιακές καταθέσεις από τις Εταιρείες , Φορείς του Δημοσίου και τα νοικοκυριά με χαμηλότερο επιτόκιο (από 1%- 1,85%) και δανείζουν με υψηλότερο επιτόκιο(3%,4%,5% )το Δημόσιο με τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 2014 είχε έσοδα από τόκους 1.468.110,13 ευρώ από τις καταθέσεις της με μέσο επιτόκιο 1,85% περίπου. Εάν το 2014 οι καταθέσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ήταν κατατεθειμένες στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα είχε αυξημένα  έσοδα από τόκους κατά 600.000,00 ευρώ, περίπου. Το δημόσιο, εάν είχε απευθείας δανειστεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω αυτής της διαδικασίας θα είχε λιγότερο κόστος κατά 300.000,00 ευρώ  περίπου για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του δημόσιου χρέους.
Κατά συνέπεια, τα επιπλέον αθροιστικά ποσά, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή των Φορέων, καθώς και τα ποσά για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του κράτους, τα καρπούνται φυσικά οι συστημικές Τράπεζες.                                                                                          
Όσοι μνημονιακοί επιθυμούν πραγματικά να μη γίνει διαπραγμάτευση και να μη χρησιμοποιηθεί η κάθε δυνατότητα της χώρας να το πουν ξεκάθαρα! Σε κάθε περίπτωση εάν κάποιοι θέλουν να μη γίνει διαπραγμάτευση ο λαός και οι εργαζόμενοι πρέπει να το γνωρίζουν.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι                                                                                               
Όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει να πάμε σε νέο μνημόνιο. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η χώρα βρίσκεται στη μέση μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης και δίνει μάχη για να βγούμε από την κρίση , με την κοινωνία όρθια,  χωρίς υφεσιακά μέτρα , χωρίς άλλες μειώσεις μισθών , συντάξεων και νέες απολύσεις.

Η  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ