Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση του "Δικτύου Σιδηροδρομικών", για την μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων.

 Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

  Μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν εμπεριέχει την βούληση της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων &της εν γένει ομαλής χρηματοδοτικής ροής αλλά την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος σε συνθήκες κατεπείγοντος που ευρίσκεται η Ελληνική Οικονομία.
  Αυτή η πράξη είναι εκτός των κανόνων της διαβούλευσης με τους εργαζομένους και τους φορείς ,των ηθών και εθίμων της δημοκρατίας, είναι σε αντιδιαστολή με την ελεύθερη οικονομία, αφαιρεί ποσά από την αγορά και τις εμπορικές τράπεζες και ανατρέπει τις ταμειακές ροές και συνήθειες των φορέων.
  Το επιτόκιο που προσφέρει σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 20-4-2015 της Τράπεζαςτης Ελλάδος προς το Ο.Δ.ΔΗ.Χ.(Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ) αναγόμενο σε ετήσια βάση έχει απόδοση τουλάχιστον 2,6% & τα ποσά είναι άμεσα διαθέσιμα αρκεί να υπάρξει προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση από τον φορέα(ΔΕΚΟ κ.α ) τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα.
  Το μέσο επιτόκιο που προσφέρουν οι εμπορικές τράπεζες στις προθεσμιακές καταθέσεις των ΔΕΚΟ είναι 1,85% αρκετά μικρότερο(-40% περίπου) από το επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος
 Το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίζει περιοδικά και προβαίνει σε εκδόσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με μορφή Εντόκων Γραμματίων για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του. Το επιτόκιο της 8/4/2015 τελευταίας έκδοσης τίτλων εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας ήταν 2,97% σε προβλεπόμενο ποσό262,5 εκ ευρώ.
  Μέσω αυτής της διαδικασίας οι τράπεζες δανείζονται μέσω των προθεσμιακών καταθέσεων από τις ΔΕΚΟ(εταιρείες του Δημοσίου), τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα νοικοκυριά με χαμηλότερο επιτόκιο(1,85%) και δανείζουν με υψηλότερο επιτόκιο (2,97%) το Δημόσιο π.χ. στα έντοκα γραμμάτια δημοσίου .Ποιος είναι επομένως ο οικονομικός στραγγαλισμός των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης & γιατί τόσο παραλογισμός από τις Διοικήσεις τους?
  Προφανώς τις διαφορές αθροιστικά τόσο από τον φορέα (ΔΕΚΟ) όσο και από το Δημόσιο από αυτή την διαδικασία τις κερδίζουν οι Εμπορικές Τράπεζες.

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

  Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η χώρα είναι στην διαδικασία και στη μέση μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης. Δίνεται μια μάχη ώστε να βγει από την κρίση με την κοινωνία όρθια, χωρίς υφεσιακά μέτρα, χωρίς μειώσεις μισθών και συντάξεων και νέες απολύσεις.
  Σε κάθε περίπτωση εάν κάποιοι επιθυμούν να υπάρχει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να χρησιμοποιηθείσυνολικά η κάθε δυνατότητα της χώρας να το πουν καθαρά στο λαό και στους εργαζόμενους και να αναγνωρίσουν και να πάρουν την ευθύνη για ότι σημαίνει αυτό.
  Οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε αντίστοιχη περίπτωση είχαν με μνημονιακά μέτρα κουρέψει τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και είχαν προχωρήσει σε μεγάλες μειώσεις μισθών είχαν κάνε απολύσεις και κάποιοι δεν είχαν πει κουβέντα.
  Να ασκήσουμε σκληρή κριτική για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως λειτουργία η οποία πρέπει να αποφεύγεται αλλά πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι θα γίνει, αλλιώς να ειπωθεί ξεκάθαρα, ότι κάποιοι, οι οποίοι είναι σκληροί μνημονιακοί δεν επιθυμούν πραγματικά να γίνει διαπραγμάτευση αλλά να ξαναπάμε σε νέο μνημόνιο, να γίνουν απολύσεις, μειώσεις μισθών και συντάξεων και ό,τι γινόταν τα τελευταία πέντε χρόνια του μνημονίου.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ