Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Νέα ερώτηση στην βουλή για την σύμβαση κατασκευής της σιδηροδρομικής Σήραγγας του Όθρυος

Νέα ερώτηση στην βουλή κατέθεσε ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος που αφορά την σύμβαση κατασκευής της σιδηροδρομικής σήραγγας μεταξύ Λειανοκλαδίου και Δομοκού στο όρος  Όθρυς. Ο κ Νικολόπουλος ζητά να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σε προηγούμενη ερώτηση του και να του δοθούν όλα τα έγγραφα των συμβάσεων. Παραθέτουμε ολόκληρη την νέα ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Νικολόπουλος στην βουλή 


"Με τις υπ’ αρ. πρωτ. α) 5942/725/3-2-2014, β) 5943/726/3-2-2014, γ) 5944/727/3-2-2014, δ) 5945/728/3-2-2014, ε) 5946/729/3-2-2014, όμοιες Ερωτήσεις και Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.) προς τον Πρωθυπουργό και προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επαναφέραμε στην Βουλή των Ελλήνων το μεγάλο σκάνδαλο του έργου της Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ (Σύμβαση 470/21-4-2007), το οποίο για πρώτη φορά είχαμε εισάγει με την υπ’ αριθμό 19200/11-7-2011 Ερώτησή μας και Α.Κ.Ε.  Θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα και ζητήσαμε συγκεκριμένα έγγραφα.

Επειδή αφενός οι απαντήσεις που πήραμε από τους ερωτηθέντες Υπουργούς δεν ήσαν πλήρεις και ικανοποιητικές και αφετέρου επειδή μεσολάβησαν σημαντικά σχετικά γεγονότα, επανήλθαμε επί του εν λόγω θέματος και υποβάλαμε τις υπ’ αρ. πρωτ. α) 7423/900/2-4-14, β) 7424/901/2-4-14, γ)7425/902/2-4-14, δ) 7426/903/2-4-14, ε) 7427/904/2-4-14, όμοιες Ερωτήσεις και Α.Κ.Ε. προς τους ίδιους αποδέκτες.

Επί των ανωτέρω Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε. λάβαμε απαντήσεις είτε υπό μορφή διαλέξεων περί της συνταγματικά καθιερωμένης διακρίσεως των λειτουργιών του κράτους, είτε ατελείς, είτε τέλος δεν λάβαμε καμία απάντηση και για να διευκολυνθούν οι ερωτηθέντες υπουργοί να απαντήσουν αποτελεσματικά όπως επιβάλλει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής ανακεφαλαιώνουμε ως εξής :

Τα συμπράττοντα γραφεία μελετών, τα οποία είχαν εκπονήσει την μελέτη του έργου «Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 25+000 (Μεγάλη Σήραγγα) της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων (Ν.Σ.Γ.Υ.Τ.) Λιανοκλάδι-Δομοκός», είχαν συντάξει τα τεύχη δημοπράτησής του και είχαν την ευθύνη της ειδικής επιτόπιας μελετητικής υποστήριξης κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου (συνεπίβλεψη), κατά τον Φεβρουάριο 2010 υπέβαλαν στην Διοίκηση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. αναφορά, με την οποία της γνωστοποιούσαν οικονομικές ατασθαλίες των οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της συμβάσεως κατασκευής του έργου.

Η νέα Διοίκηση, η οποία εγκαταστάθηκε στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009) τον Απρίλιο 2010, συνέστησε τετραμελή επιτροπή εσωτερικού ελέγχου, η οποία τον Ιούνιο 2010 συνέταξε σχετικό πόρισμα, με βάση το οποίο τρεις υπάλληλοι του ανωτέρω νομικού προσώπου (ο Διευθυντής της Διεύθυνσης ΙΙ, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο Επιβλέπων Μηχανικός) επαύθησαν από τα καθήκοντά τους, ετέθησαν στην διάθεση της Διοικήσεως και αντικαταστάθηκαν από δύο άλλους υπαλλήλους (Διευθυντή Διεύθυνσης, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα Προϊσταμένου Διευθύνουσας Υπηρεσίας, και Επιβλέποντα Μηχανικό).

Τα ανωτέρω συμπράττοντα γραφεία μελετών, με νεότερη αναφορά τους στις 21/3/2011 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., την οποία κοινοποίησαν στον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υφυπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., στον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και την οποία η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διέρρευσε στον τύπο (Ελευθεροτυπία 11-07-2011), επανήλθαν και ανέφεραν ότι οι ατασθαλίες των οργάνων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. συνεχίζονταν με αποτέλεσμα την ζημία του νομικού αυτού προσώπου και του Ελληνικού Δημοσίου ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» της 11/7/2011 :
«… Το έγγραφο αυτό εκτός της ΕΡΓΟΣΕ (στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και στα μέλη του Δ.Σ.) κοινοποιήθηκε στους μέχρι πρότινος υπουργούς Υποδομών Δ. Ρέππα, Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, στον υφυπουργό Σπύρο Βούγια, στο γενικό γραμματέα Μεταφορών Θ. Τσιόκα και στο γενικό επιθεωρητή Δημόσια Διοίκησης Λ. Ρακιντζή. 
Σε αυτό αποκαλύπτεται ότι από τις αρχές του 2010 είχαν εγγράφως κατατεθεί στον επικεφαλής της ΕΡΓΟΣΕ κ. Ι. Πετρόπουλο “ανωμαλίες κατά την μέχρι τότε εκτέλεση της σήραγγας” όπως :
·         “Υπερπιστοποιήσεις, δηλαδή πιστοποιήσεις εργασιών που δεν είχαν γίνει, ύψους 20.000.000 ευρώ!
·         Προ πιστοποιήσεις, δηλαδή πιστοποιήσεις εργασιών που είχαν γίνει, αλλά δεν ήταν συμβατικά ώριμες να πιστοποιηθούν ύψους 17.000.000 ευρώ!”
Μ’ ένα λόγο, λεφτά υπάρχουν στο ταμείο της “Ψωροκώσταινας”. Για τους εθνικούς εργολάβους, ανάμεικτα με κοινοτικά κονδύλια. Μηχανισμός βεβαίωσης μελλοντικών εργασιών υπάρχει. Πρόθυμοι υπηρεσιακοί υπάρχουν και πολιτικοί προϊστάμενοι της ΕΡΓΟΣΕ που δεν έχουν ακόμα καλέσει τον Εισαγγελέα υπάρχουν. 
Στο ίδιο έγγραφο όμως περιγράφονται και άλλες καταγγελίες, όπως μη εφαρμογή μελετών εκσκαφής και αντιστήριξης της σήραγγας, παραβίαση αποκλειστικών προθεσμιών και συμβατικών δεσμεύσεων κ.ά. που “τακτοποιήθηκαν” με τη σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).»

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ύστερα από το υπ’ αρ. ΕΜΠ 4/29-4-2011 έγγραφο του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, με την υπ’ αρ. πρωτ. : ΓΕΔΔ Φ.509/11/7099/05-05-2011 απόφασή του, συνέστησε μικτό τριμελές κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από έναν Ειδικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας του ως συντονιστή και δύο Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων, για την διερεύνηση του θέματος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. όψιμα στις 04-05-2011, ένα σχεδόν έτος μετά την σύνταξη του πορίσματος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου (Ιούνιος 2010), και αφού είχε αρχίσει η διαδικασία ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, υπέβαλλε σχετική αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για όσα είχε διερευνήσει αρχικά η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας κατά τον Ιούνιο 2010.

Το ανωτέρω μικτό κλιμάκιο επιθεωρητών, διερεύνησε το θέμα και συνέταξε τον Σεπτέμβριο 2012 σχετική Έκθεση Ελέγχου.  Την εν λόγω Έκθεση Ελέγχου, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διαβίβασε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με το υπ’ αρ. πρωτ. : ΓΕΔΔ/Φ.509.11/14439/18-09-2012 έγγραφό του και εν συνεχεία με το υπ’ αρ. πρωτ. : ΓΕΔΔ/ Φ 509/11/18041/19-11-2012 έγγραφό του απέστειλε και όλα τα σχετικά έγγραφα, με βάση τα οποία συνετάγη η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου.

Με την ανωτέρω Έκθεση Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (σελ. 166-171) αποδίδονται κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες προκάλεσαν ελάττωση της περιουσίας της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ιδιαιτέρως μεγάλου ύψους, το οποίο υπερβαίνει τα 40.000.000 €, και σε άλλα πρόσωπα επιπλέον των ανωτέρω τριών υπαλλήλων του εν λόγω νομικού προσώπου, μεταξύ των οποίων και σε άλλους υπαλλήλους του και σε Διοικητικά του Συμβούλια και συνεπώς σε Προέδρους αυτών και σε Διευθύνοντες Συμβούλους του, οι οποίοι διορίζονται από το κράτος και συνεπώς, όπως επισημάναμε και στην υπ’ αριθμ. 7427/904/2-4-14 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. και ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέφυγε να μας απαντήσει, έχει εν προκειμένω εφαρμογή ο Ν. 4022/2011, άρθρο 1 παρ. β.

Την ανωτέρω έκθεσή του ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης την διαβίβασε επίσης στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Στράτο Σιμόπουλο με το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΕΔΔ/Φ509.11/14437/18-9-2012 έγγραφό του, στον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών κ. Νίκο Σταθόπουλο με το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΕΔΔ/Φ509.11/14440/18-9-2012 έγγραφό του και στον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη με το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΕΔΔ/Φ509.11/14431/18-9-2012 έγγραφό του, στον οποίο επισήμανε ότι :
«Από την παραπάνω Έκθεση Ελέγχου προκύπτουν σοβαρές παραβιάσεις της νομιμότητας κατά την εκτέλεση του έργου με συνέπειες στο κόστος του και στην μη ολοκλήρωσή του μέχρι σήμερα.
Παρακαλώ για τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκομένων υπαλλήλων, όπως επίσης και την συσχέτιση των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων της Έκθεσης Ελέγχου και τις περαιτέρω διαδικασίες ολοκλήρωσης του ημιτελούς έργου.»

Κατόπιν των ανωτέρω :
- Ο Υπουργός Οικονομικών και η εποπτευόμενη από αυτόν Ελεγκτική Υπηρεσία (ΣΔΟΕ) μολονότι από τα καταγγελλόμενα προκύπτει ότι έχουν συντελεστεί κακουργηματικές αξιόποινες πράξεις έκδοσης εικονικών τιμολογίων (Ν. 2523/1997, άρθρο 19 παρ. 1 εδάφιο β, που προστέθηκε με τον Ν. 3220/2004 άρθρο 40 παρ. 1) ουδέν έπραξε για να καταλογίσει και να εισπράξει τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ούτε απάντησε ποτέ στις ερωτήσεις μας.

- Ούτε ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ούτε οι εποπτευόμενοι από αυτόν Γενικοί Γραμματείς Μεταφορών και Δημοσίων Έργων αλλά ούτε η διορισμένη από αυτόν Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ έπραξαν κάτι για τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκομένων υπαλλήλων και την συσχέτιση των συμπερασμάτων της Έκθεσης Ελέγχου για τις περαιτέρω διαδικασίες ολοκλήρωσης του ημιτελούς έργου, το οποίο σήμερα, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσής του (21-04-2011) παραμένει ακόμη ημιτελές.

Τουναντίον, όλως προσχηματικά, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών (επιλογή του απελθόντος Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη) κ. Νίκος Σταθόπουλος με απόφασή του διόρισε τον τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ (Οκτώβριος 2008 ~ Απρίλιος 2010), επίσης διορισμένο από τον τέως Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη, στον οποίο ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης καταλογίζει κακουργηματικές πράξεις, σε θέση Συμβούλου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για να συγκαλύψει προφανώς όσα του καταλογίζει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον, ο εν λόγω Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Σταθόπουλος, με την υπ’ αρ. πρωτ. 640/Φ96.36/16-4-2014 Απόφασή του (ΑΔΑ : ΒΙ0Β1-ΧΣ4) προσκάλεσε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRAND THORNTON, για να της αναθέσει με αμοιβή 40.000 €, τον Διαχειριστικό Έλεγχο της εργολαβίας «Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 25+000 (Μεγάλη Σήραγγα) της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Λιανοκλάδι-Δομοκός ΑΔ 470/2007», προκειμένου, πλέον των άλλων, να αξιολογηθούν οι εκθέσεις των αρμοδίων θεσμικών οργάνων (Διαχειριστική Αρχή, Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ) καθώς και επιθεωρητών ή εμπειρογνωμόνων.

Δηλαδή, ο σκοπός του εν λόγω ελέγχου είναι η με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου, σύνταξη αντεκθέσεως από έναν ιδιώτη και μάλιστα ορκωτό λογιστή των εκθέσεων που έχουν συντάξει θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα του κράτους.

Περαιτέρω η εποπτευόμενη από τον Υπουργό, Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ δεν έκανε το παραμικρό για τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκομένων υπαλλήλων της, τουναντίον τους ανέθεσε άλλες αυξημένες αρμοδιότητες στο εν λόγω έργο, δηλαδή, εκτός από Διευθύνουσα Υπηρεσία Κατασκευών του εν λόγω έργου, της ανέθεσε και καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Μελέτης του εν λόγω έργου, δηλαδή της ανέθεσε, σαν βραβείο στα όσα της καταλογίζει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, και τα καθήκοντα του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου.

Ακόμη η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ με την υπ’ αρ. 2967/26-09-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ’ αρ. 235188/24-10-2013 Απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της, ανέθεσε στους κ.κ. :
  1. Ιωάννη Παπαδόπουλο Αρχιτέκτονα, Μέλος Δ.Σ.
  2. Μιχαήλ-Άγγελο Βαρελά, Οικονομολόγο, εκπρόσωπο εργαζομένων, Μέλος Δ.Σ.
  3. Ιωάννη Ευγενίδη, Οικονομολόγο, Εσωτερικό Ελεγκτή.
το παρακάτω έργο το οποίο έπρεπε να περαιωθεί μέχρι 15-12-2013
«α) Διερεύνηση της ύπαρξης τυχόν σφαλμάτων ή παραλήψεων των μελετών, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης του έργου, από τα οποία να προέκυψε τυχόν επίδραση κατά την φάση κατασκευής του έργου, με συνέπεια την δημιουργία προβλημάτων είτε στην τήρηση-υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου είτε στην οικονομική διαχείριση αυτού.
β) Διερεύνηση του χρόνου και του τρόπου λήψεως των αναγκαίων για την κατασκευή του έργου αδειοδοτήσεων, καθώς και της ύπαρξης των εκτάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου (όπως προσβάσεις στα μέτωπα προσβολής των σηράγγων, προβλεπομένοι από την ΜΠΕ αποθεσιοθάλαμοι, κά), σε συνάρτηση με τον ορισθέντα από την μελέτη χρόνο κατασκευής του έργου.»
Όμως, αυτό το οποίο απογοητεύει τους πολίτες είναι, ότι η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ επτά ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης που έγινε στις 21/4/2007 δεν έχει βρει ακόμη ποια είναι η αιτία της οικονομικής εκτροπής του έργου και όψιμα  ανέθεσε στα παραπάνω άτομα να την βρει.
Από την επιστημονική σύνθεση της παραπάνω ομάδας όσο και από την ιδιότητα του κ. Βαρελά (εκπρόσωπος εργαζομένων) είναι προφανές ότι σκοπός της παραπάνω επιτροπής δεν είναι να βρει τα τυχόν σφάλματα ή παραλήψεις των μελετών και των τευχών δημοπράτησης, αλλά η αποδυνάμωση της Έκθεσης Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και η συγκάλυψη των ευθυνών των εγκαλούμενων από αυτόν υπαλλήλων και οργάνων της Διοίκησης.

Περαιτέρω, η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ έχει παραλείψει να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα κατά των υπαιτίων της ζημίας του ανωτέρω νομικού προσώπου κατά την διενεργούμενη ανάκριση για τις κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις που έχει παραγγείλει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ύστερα από την 4-5-2012 αναφορά του ανωτέρω νομικού προσώπου, όπως αναφέρει το υπ’ αρ. 154548/10-2-2014 του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Τέλος ο ίδιος ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ουδέν έπραξε για τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων υπαλλήλων και για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο ακόμη σήμερα παραμένει ημιτελές, μολονότι έχει παρέλθει σχεδόν μία τετραετία από το συμβατικά προβλεπόμενο πέρας εργασιών (21-4-2011), ούτε έδωσε εντολή στο νομικό του σύμβουλο και στην εποπτευόμενη από αυτόν Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ να ασκήσουν την προβλεπόμενη παράσταση πολιτικής αγωγής για ικανοποίηση του νομικού προσώπου της ΕΡΓΟΣΕ, που ανήκει στο κράτος, και του ιδίου του κράτους από τις παράνομες ενέργειες των εγκαλουμένων μελών της Διοίκησης και των υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ.

Ακόμη ο ανωτέρω Υπουργός, σε σύμπραξη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνέταξε και εισηγήθηκε στην Βουλή την ψήφιση των Ν. 4155/2013 και 4177/2013 με τους οποίους αφαιρέθηκε από τα τακτικά δικαστήρια η αρμοδιότητα επίλυσης των διαφορών σε δημόσιες συμβάσεις και υπήχθησαν αυτές – όχι όλες, αλλά ορισμένες κατά την κρίση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων – σε διαιτησία και έτσι τακτοποιήθηκε η εκκρεμούσα πληρωμή του ποσού των 10.917.573,08 € του αρνητικού 44ου Λογαριασμού, για τον οποίον έχουμε εκτεταμένα αναφερθεί στην υπ’ αρ. πρωτ. 5943/726/3-2-2014 Ερώτηση και ΑΚΕ.
Επισημαίνουμε, ότι η κατά την διάρκεια της λειτουργίας μίας δημόσιας σύμβασης αλλαγή του τρόπου επιλύσεως των διαφορών αποτελεί βαρύτατη παράβαση των θεμελιωδών κανόνων του ανταγωνισμού, γιατί, αν ήταν γνωστό στους διαγωνισθέντες ότι οι διαφορές που προκύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα λύνονταν, όχι με την επίπονη διαδικασία του τακτικού δικαστηρίου, αλλά με την ταχεία και σχετικά «φιλική» διαδικασία της διαιτησίας, τότε οι ανταγωνιστές θα έδιναν μεγαλύτερη έκπτωση.
Σημειωτέον, επίσης, ότι, παρότι παρήλθε η προβλεπόμενη από το  Άρθρο 64 του ν.4155(ΦΕΚ 120 Α'-2013) 4μηνη προθεσμία για την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, η εν λόγω απόφαση, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Εκτός κι αν, όπως προβλέπεται από το ίδιο παραπάνω Άρθρο του ν.4155, δόθηκε παράταση, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε ποιο από τα δυο(2) Μέρη(ΕΡΓΟΣΕ ή ανάδοχος) ζήτησε την παράταση της 4μηνης προθεσμίας ή αν το ίδιο το διαιτητικό Δικαστήριο είχε την πρωτοβουλία και ποιος ήταν ο «σπουδαίος λόγος», για τον οποίο δόθηκε η τυχόν παράταση. Γιατί έτσι καταστρατηγείται η σκοπούμενη με τον παραπάνω νόμο «επιτάχυνση του χρόνου εκτέλεσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων», που αναφέρει στο υπ’ αριθμ. Β-724/25-5-2014 έγγραφό του ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος και αποδεικνύεται, όπως αναφέρουμε στη σχετική παραπάνω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., ότι η εν η λόγω νομοθετική ρύθμιση ήταν κατά παραγγελία των Εθνικών Εργολάβων, δεδομένου ότι ήδη είχαν ασκηθεί όλα τα προβλεπόμενα από την μέχρι τότε ισχύουσα νομοθεσία ένδικα μέσα(ένσταση, αίτηση θεραπείας, προσφυγή) και απέμενε η εκδίκαση της προσφυγής, την οποία προφανώς ήθελε να αποφύγει η εταιρεία «Άκτωρ», προτιμώντας το τριμελές  διαιτητικό Δικαστήριο, ένα μέλος του οποίου ορίζεται από την ίδια, από τους φυσικούς Δικαστές.

Περαιτέρω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρότεινε στην Βουλή με τον Ν. 3904/2010 άρθρο 6 παρ. 2, την προσθήκη του άρθρου 406Α του Ποινικού Κώδικα, με την οποία απαλλάχθηκε ο εθνικός εργολάβος από μέρος των κακουργηματικών ευθυνών του, καθόσον εν τω μεταξύ εκτέλεσε μέρος των εργασιών, για τις οποίες είχε λάβει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να τις εκτελέσει.


- Τέλος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχει διαμορφωθεί η εξής κατάσταση :

Το υπ’ αρ. πρωτ. : 154548/10-02-2014 έγγραφο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, το οποίο μου διαβίβασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το υπ’ αρ. πρωτ. : 96/28-02-2014 έγγραφό του, σε απάντηση της υπ’ αριθ. : 5945/728/03-02-2014 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων μου, αναφέρει ότι : «Κατόπιν της από 4-5-2011 αναφοράς της επιχείρησης ΕΡΓΑ ΟΣΕ, σχετικά με την κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας Λιανοκλάδι – Δομοκός και την σύμβασή της με την εταιρεία “ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.” σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία και χρεώθηκε σε εισαγγελικό λειτουργό αυθημερόν για επεξεργασία. Την 7-2-2012 διαβιβάστηκε για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο Πταισματοδικείο Αθηνών. Περαιωθείσης της προκαταρκτικής εξετάσεως την 9-4-12 επέστρεψε και χρεώθηκε σε Εισαγγελικό Λειτουργό και αφού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία τελεσθείσα σε βάρος νομικού προσώπου εκ των αναφερομένων στο άρθρο 263 α ΠΚ από υπαιτίους που μεταχειρίστηκαν ιδιαίτερα τεχνάσματα από την οποία επήλθε ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ελάττωση της περιουσίας του ανωτέρω νομικού προσώπου υπερβαίνο0υσα τις 150.000 ευρώ.
- άμεση συνέργεια στην υπό στοιχ. 1 πράξη.
- ηθική αυτουργία στις υπό στοιχ. 1 και 2 πράξεις (αρθρ. 26§1εδ.α΄, 27, 46§1α΄, β΄, 263α περ. Α΄γ΄, 256 στοιχ. Γ΄πκ, σε συνδ. Με άρθρ. 1 Ν. 1608/50 και τις αρ. Ολ Α.Π. 2/2009 και Α.Π. 1285/11), η δικογραφία διαβιβάστηκε στον 4ο Ειδικό Ανακριτή για διενέργεια κυρίας ανακρίσεως.»

Η ανωτέρω δικογραφία αφορά τους προαναφερθέντες τρεις υπαλλήλους της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και στελέχη της Αναδόχου εταιρείας.

Περαιτέρω ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το υπ’ αρ. πρωτ. : 258/25-04-2014 έγγραφό του, σε απάντηση της υπ’ αριθ. 7427/904/02-04-2014 Ερώτησης & Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων μου, μου εγνώρισε ότι : «….. σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 162068/15-04-2014 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η Έκθεση Ελέγχου του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συσχετίσθηκε στην ποινική δικογραφία που εκκρεμεί ενώπιον του 4ου Ειδικού Ανακριτή και αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 154548/10-02-2014 έγγραφο της ως άνω Εισαγγελίας που σας έχει ήδη διαβιβαστεί με την υπ’ αριθ. 96/28-02-2014 σχετική απάντησή μας.»

Από τα ανωτέρω έγγραφα δεν είναι σαφές αν έχουν ασκηθεί συμπληρωματικές διώξεις, μολονότι, όπως προελέχθη, η Έκθεση Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (σελ. 166-171) αποδίδει κακουργηματικές πράξεις με τις οποίες επήλθε ελάττωση της περιουσίας της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπερβαίνουσα τα 150.000 € και σε άλλους υπαλλήλους του νομικού αυτού προσώπου και σε όργανα της Διοίκησης του τα οποία διορίζει το κράτος (Διοικητικά Συμβούλια και συνεπώς στους Προέδρους αυτών και τους Διευθύνοντες Συμβούλους), τις οποίες εκτέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δεδομένου ότι για τις αποδιδόμενες κακουργηματικές πράξεις των τελευταίων αυτών προσώπων δηλαδή των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυνόντων Συμβούλων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. τους οποίους διορίζει το κράτος και τις οποίες σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αυτοί εξετέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχει εφαρμογή το άρθρο 1 παρ. β του Ν. 4022/2011, αρμόδιος ανακριτής για την διενέργεια της σχετικής ανάκρισης κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του ιδίου Νόμου δεν είναι ο 4ος Ειδικός Ανακριτής αλλά  Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος ορίζεται ειδικά για αυτήν από το όργανο το οποίο διευθύνει το δικαστήριο, δηλαδή από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Όπως είναι προφανές, ούτε η Δικαιοσύνη επιτέλεσε το καθήκον της στην συγκεκριμένη περίπτωση και για το λόγο αυτό αναγκαστήκαμε με Αναφορά- Αίτησή μας προς την Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Κυρία Ελένη Ράικου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Κύριο Σπυρίδωνα Γεωργουλέα, που κοινοποιήσαμε στον Εποπτεύοντα Αντιεισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς του Αρείου Πάγου Κύριο Γεώργιο Παντελή και τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Κύριο Λέανδρο Ρακιντζή, να ζητήσουμε για τη δύσοσμη αυτή υπόθεση την εφαρμογή του Νόμου 4022/2011 και τον ορισμό  Προέδρου Πρωτοδικών για την διενέργεια της σχετικής ανάκρισης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του εν λόγω νόμου, αρμόδιος ανακριτής για την διενέργεια της σχετικής ανάκρισης δεν είναι ο 4ος Ειδικός Ανακριτής, αλλά  Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος ορίζεται ειδικά για αυτήν από το όργανο το οποίο διευθύνει το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί :

1.   Τι ενέργειες έχει κάνει ο αρμόδιος Υπουργός, όταν έλαβε την από 21-03-2011 αναφορά των συμπραττόντων γραφείων, από την οποία προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο έργο έχουν σημειωθεί παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, κυρίως με την πιστοποίηση εργασιών που δεν είχαν εκτελεστεί (έκδοση εικονικών τιμολογίων);
         -Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
2.   Έχει παραπέμψει ο αρμόδιος Υπουργός το θέμα στην αρμόδια ελεγκτική του υπηρεσία (ΣΔΟΕ) ή το μόνο που έκανε ήταν να προωθήσει, όπως καταγγείλαμε, την σκανδαλώδη διάταξη για τα εικονικά τιμολόγια, που περιλήφθηκε  τον Ιούλιο του 2013 στο Νομοσχέδιο για τις φορολογικές διαδικασίες, προκειμένου να «τακτοποιήσει»  φωτογραφικά όλα τα  εικονικά τιμολόγια της  εταιρείας των εθνικών εργολάβων; Nα μας πληροφορήσει για το αποτέλεσμα των τυχόν σχετικών ελέγχων του ΣΔΟΕ.
          -Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
3.   Τι ενέργειες έχει κάνει  ο αρμόδιος Υπουργός για τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκομένων υπαλλήλων, οι οποίοι συνεχίζουν σήμερα να ασκούν τα ίδια καθήκοντα, αλλά με αυξημένες αρμοδιότητες, καθόσον στην Διεύθυνσή τους έχει ενσωματωθεί και η Διεύθυνση Μελετών της ΕΡΓΟΣΕ;
           -Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
4.   Έχει μεριμνήσει ο  αρμόδιος Υπουργός, ώστε να δηλώσει το εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., παράσταση πολιτικής αγωγής, για την ποινική υπόθεση που έχει ανοίξει, ύστερα από την Έκθεση Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της εταιρείας;
          -Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
5.   Έχει δηλώσει το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ως αντιπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, παράσταση πολιτικής αγωγής στην σχετική ανάκριση;
          -Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
6.  Έχει εκδοθεί για την παραπάνω υπόθεση η απόφαση του διαιτητικού Δικαστηρίου;
     Στην περίπτωση που δόθηκε παράταση για την έκδοση της απόφασης, ποιο από τα δυο(2) Μέρη τη ζήτησε και για ποιο  «σπουδαίο λόγο»; ‘Η, μήπως, η τυχόν παράταση για την έκδοση της απόφασης αποφασίστηκε από το ίδιο το διαιτητικό Δικαστήριο; Να κατατεθούν η τυχόν υπάρχουσα απόφαση του διαιτητικού Δικαστηρίου και όλα τα σχετικά έγγραφα για τον ορισμό των μελών του διαιτητικού Δικαστηρίου και για την τυχόν παράταση έκδοσης της απόφασης.
7.   Ποια ήταν η αμοιβή του καθηγητή του Αστικού Δικαίου κ. Μιχαήλ Σταθόπουλου, ο οποίος ορίστηκε από την ΕΡΓΟΣΕ εκ μέρους της σαν μέλος του διαιτητικού Δικαστηρίου;
           -Να κατατεθεί η σχετική σύμβαση μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και του κ. Σταθόπουλου.
8.   Πόσες αιτήσεις υπαγωγής διαφορών, που έχουν γεννηθεί κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων εκτέλεσης δημοσίων έργων, στην διαδικασία του Ν. 4155/2013, έχουν υποβληθεί κατά την διαδικασία του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου όπως ισχύει, στον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ και πόσες από αυτές έχει απορρίψει;
            -Nα μας δοθούν αντίγραφα των αποφάσεων αυτών.
9.   Να μας δοθεί αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 184657/25-5-2010 απόφαση του Διευθύνοντας Συμβούλου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν συνεπεία του παραπάνω ελέγχου.
10. Να μας δοθεί αντίγραφο της σύμβασης, των συμβατικών τευχών και των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της σύμβασης ΑΔ 470/2007.
11. Να μας δοθεί αντίγραφο των εγκεκριμένων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (ΑΠΕ), των εισηγητικών αιτιολογικών εκθέσεων και των Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της σύμβασης ΑΔ 470/2007.
12. Να μας δοθεί αντίγραφο των Αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ που αφορούν την χρονική εξέλιξη του έργου της σύμβασης ΑΔ 470/2007.
13. Να μας δοθεί αντίγραφο της Έκθεσης των κ.κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου, Μιχαήλ-Άγγελο Βαρελά και Ιωάννη Ευγενίδη που συντάχθηκε κατόπιν της υπ’ αρ. 2967/26-09-2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπ’ αρ. 235188/24-10-2013 Απόφασης του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ.
14. Να μας δοθεί αντίγραφο του Διαχειριστικού Ελέγχου, των ορκωτών ελεγκτών GRAND THORNTON για την σύμβαση ΑΔ 470/2007.
15. Να μας δοθούν αντίγραφα των αιτιάσεων κατά της εγκεκριμένης μελέτης της σήραγγας ΣΣ6, η οποία κατασκευάζεται με την σύμβαση ΑΔ 470/2007.
16. Να μας δοθεί αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού της σύμβασης ΑΔ 470/2007, μαζί με την πιστοποίηση και τις επιμετρήσεις που τον συνοδεύουν.
17. Λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών που εξασφαλίζεται από το άρθρο 87 του Συντάγματος, αλλά και το καθήκον των λειτουργών της εκτελεστικής λειτουργίας να μεριμνούν για την εφαρμογή των νόμων, που αυτοί προτείνουν
            -Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
18. Να μας γνωρίσει ο αρμόδιος Υπουργός σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ποινική υπόθεση που αναφέρεται στα υπ’ αρ. πρωτ. 154548/10-02-2014 και 162068/15-04-2014 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (απαντήσεις Υπουργού με αρ. πρωτ. 96/28-2-2014 και 258/25-4-2014).
             -Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
19. Να μας χορηγηθεί αντίγραφο του εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών υπ’ αρ. πρωτ. 162068/15-4-2014, το οποίο μνημονεύεται στο υπ’ αρ. πρωτ. 258/25-4-2014 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
                                                    
                                                      Ο ερωτών Βουλευτής

                                                   Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος
                                                  Βουλευτής Αχαΐας,

              Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ανατροπής