Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Εσωτερική προκήρυξη θέσεων στο Μετρό


 Η Διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο πλαίσιο αυξανόμενων αναγκών στη Διεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης, καλεί όσους από τους εργαζόμενους επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις θέσεις Μηχανικών Κόστους με έδρα τη Θεσσαλονίκη, να υποβάλουν Υπηρεσιακό Σημείωμα, επισυνάπτοντας επικαιροποιημένο βιογραφικό. Τα απαραίτητα προσόντα της θέσης, είναι:
 • Εργαζόμενος στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, ή Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ή Τοπογράφος, Μέλος ΤΕΕ, 
• Εμπειρία στον έλεγχο Λογαριασμών,
 • Καλή γνώση της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων και των σχετικών διαδικασιών της εταιρίας,
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Στην όποια επιλογή θα αξιολογηθούν τα εξής: 
• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους προϊσταμένους και τους Αναδόχους, για την άμεση επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται, 
• Γνώση της σύμβασης ή ανάλογων συμβάσεων μελέτη-κατασκευή της Εταιρείας,
 • Ικανότητα συνεργασίας και δημιουργίας καλού κλίματος στην ομάδα εργασίας,
 • Ικανότητα τήρησης των Λειτουργικών Διαδικασιών και αποφυγής γραφειοκρατικής αντιμετώπισης των θεμάτων,
 • Ικανότητα ιεράρχησης προβλημάτων και ορθής κρίσης όσον αφορά στη σπουδαιότητά τους, 
• Μεταπτυχιακές σπουδές (Master ή/και Διδακτορικό) θα ληφθούν υπόψη. 
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να έχουν παραληφθεί από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών το αργότερο στις 16:00 της 3ης Νοεμβρίου 2014.


www.dikaiologitika.gr