Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Εικόνες σιδηροδρόμου από όλο τον κόσμο

Οκινάουα. Μακέτα για νέο τραμ
   Λυών Γαλλία
     Σίνδεϊ Αυστραλία
          Καναδάς

      Ολανδία