Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο: http://greek.ruvr.ru/2013_12_29/257478090/